Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Ramadhan Bulan penanda aras peningkatan kualiti diri

Posted by epondok di Julai 6, 2015

Amran Zakaria
Umat Islam melihat Ramadan sebagai bulan ‘multibarakah’ yang di dalamnya mencernakan pelbagai keistimewaan dan kerana itu Ramadan dikenali dengan pelbagai gelaran antaranya bulan petunjuk (syahrul huda) disebabkan al-Quran diturunkan pada bulan ini. Ia juga dikenali sebagai bulan ibadah (syahrul ibadah) kerana pahala amal kebajikan dilipatgandakan.
Pengisian amal yang baik menuntut kita memperbanyakkan amalan pada bulan ini. Ramadan juga disebut bulan pengampunan (syahrul maghfirah) bagi siapa berpuasa kerana iman, dosanya diampunkan Allah SWT. Umat Islam capai kemenangan Ramadan juga bulan jihad kerana kita berlawan menahan nafsu dan segala perbuatan maksiat lain.
Selain itu, pada Ramadan umat Islam mencapai kemenangan seperti kemenangan Perang Badar, pembukaan Kota Makkah, perang Tabuk serta perang Salib yang memberi kemenangan kepada umat Islam. Justeru, Ramadan ini sewajarnya dihidupkan dengan melaksanakan pelbagai aktiviti keagamaan dengan keikhlasan hati dan peluang menjalinkan ukhuwah. Silaturahim bukan sekadar hubungan dengan kerabat, tetapi menghubungi keluarga dan sanak-saudara sekalipun mereka menjauhi. Sabda Rasulullah SAW: “Bukanlah orang yang menghubungi keluarga itu ialah orang yang menjamin, tetapi dinamakan orang yang menyambung kekeluargaan ialah apabila keluarganya itu memutuskan dia, maka dia tetap menghubunginya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)
Memutuskan hubungan persaudaraan akan menghalang pengampunan dosa dan rahmat Allah SWT seperti diterangkan Rasulullah SAW: “Pintu-pintu syurga akan dibuka pada hari Isnin dan Khamis, kemudian Allah akan memberi keampunan kepada setiap orang yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun kecuali seorang lelaki yang ada berpisah antara dia dan saudaranya. Maka Allah berkata: Tangguhkanlah kedua-dua orang ini sehingga mereka berdamai, tangguhkan kedua-dua nya sehingga mereka berdamai, tangguhkanlah kedua-duanya sehingga mereka berdamai.” (Riwayat Muslim)
Ukhuwah Islamiah ini sudah banyak diperkatakan, namun secara praktisnya sukar dilakukan kerana ketebalan sentimen yang dimiliki oleh seketul hati. Konsep ukhuwah Islamiah ini meliputi hubungan persaudaraan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Antara tanda kecerdasan rohaniah adalah membina hubungan silaturahim, iaitu fitrah manusia tidak dapat hidup sendiri dan mereka memerlukan perhubungan serta kasih sayang dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain.
Proses bentuk ukhuwah Islamiah Proses membentuk ukhuwah Islamiah ialah saling mengenali (taaruf), memahami (tafahum), tolong menolong (ta’awun) dan saling menanggung (takaful). Jika hubungan ukhuwah sudah berada pada peringkat saling menanggung bermakna terbinanya kekuatan ummah. Masing-masing tidak mementingkan diri dan prihatin kepentingan orang lain. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia menyintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)
Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua-dua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Surah al-Hujurat, ayat 10)
Peranan pemimpin, ulama, tokoh masyarakat dan cendekiawan dalam menguatkan ukhuwah Islamiah penting. Mereka perlu ada kesatuan visi dan misi dalam tiga perkara iaitu wawasan keagamaan, kemasyarakatan dan kesejagatan. Kesatuan wawasan keagamaan adalah kesatuan terhadap pemahaman nilai agama sejagat yang mengajar mengenai perdamaian, persaudaraan dan keadilan dan lain sebagainya. Kesatuan wawasan kemasyarakatan lebih pada pengakuan Islam terhadap kelompok masyarakat bagi menjalin persaudaraan. Ummatan wahidah Kesatuan wawasan kesejagatan adalah kesedaran meskipun berbeza wilayah dan daerah, namun umat Islam tetap bersaudara menjadi umat yang satu iaitu ummatan wahidah.
Sumbangan besar terhasil apabila tiga perkara dapat dilaksanakan yang menjadi tonggak kekuatan ukhuwah Islamiah. Ramadan bukan hanya diisi dengan puasa dan beribadah semata-mata. Bulan ini menjadi aras kepada peningkatan kualiti diri dan keupayaan pencapaian indeks memperbaiki hubungan kemasyarakatan ke arah yang lebih baik. Kemanisan semangat persaudaraan adalah dengan menghulurkan salam bukan menanti untuk menjawab salam. Ukhuwah adalah natijah daripada keimanan bagi yang beriman dan meyakini janji Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW: “Perumpamaan orang Mukmin dalam cinta mencintai, kasih mengasihi dan sayang menyayangi adalah laksana satu tubuh. Jika salah satu anggotanya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit dan berjaga malam.” (Riwayat Bukhari)

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Al-Quran sebagai manual kehidupan

Posted by epondok di Julai 5, 2015

ABDULLAH MD. ZIN

 

MENJADI tradisi bagi umat Islam pada setiap 17 Ramadan akan diadakan majlis peringatan Nuzul al-Quran. Al-Quran mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan peristiwa turunnya ayat al-Quran yang pertama kepada junjungan besar hingga seterusnya beransur-ansur lengkap sebagaimana al-Quran yang ada pada hari ini.

Al-Quran adalah manual kehidupan dan kitab petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah al-Isra’: 9: “Sesungguhnya al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus (jalan yang sebaik-baiknya).”

Mempelajari al-Quran satu kewajipan. Mempelajarinya bukan setakat cara membaca dan hukum tajwid sahaja malah menerangkan isi al-Quran kepada orang ramai juga adalah suatu kewajipan ke atas umat Islam.

Secara ringkasnya, penurunan al-Quran atau nuzul al-Quran berlaku dalam beberapa peringkat masa beransur-ansur selama 23 tahun lamanya. Al-Quran mengandungi 114 surah dan susunannya ditentukan oleh Allah SWT secara tauqifi. Al-Quran tidak disusun mengikut penyusunan kitab-kitab ilmiah biasa kerana pada kebiasaannya kitab-kitab tersebut membicarakan satu masalah dengan membahagi-bahagikan kepada bab-bab dan fasal-fasal dan sebagainya. Cara atau kaedah ini tidak terdapat di dalam al-Quran. Persoalan-persoalan induk diterangkan secara silih berganti iaitu:

– Persoalan akidah terkadang digandingkan dengan persoalan hukum.

– Sejarah umat terdahulu disatukan bersama nasihat, dorongan atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta.

– Penerangan masalah-masalah falsafah dan metafizika, al-Quran tidak menggunakan istilah-istilah falsafah dan logik.

– Begitu juga dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Ini membuktikan bahawa al-Quran tidak dapat disamakan dengan kitab-kitab yang dikenali oleh manusia. Tujuannya diturunkan juga berbeza dengan tujuan kitab-kitab ilmiah ditulis. Untuk memahaminya, terlebih dahulu mesti diketahui masa turunnya ayat-ayat al-Quran berkenaan dengan mengetahui peringkat-peringkat masa tersebut. Ulama Ulum al-Quran membahagikan sejarah penurunan al-Quran kepada dua peringkat iaitu:

– Ayat-ayat Makkiyyah iaitu ayat-ayat al-Quran yang diturunkan sebelum penghijrahan ke Madinah.

– Ayat-ayat Madaniyyah iaitu ayat-ayat al-Quran yang diturunkan selepas penghijrahan ke Kota Madinah.

Ayat-ayat Makkiyyah yang diturunkan pada peringkat ini secara umumnya membentangkan mengenai manhaj pendidikan yang dijalani oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang terkandung dalam Surah al-’Alaq, ayat 1-5 dan Surah al-Muzzammil ayat 1-8.

– Ia juga berkaitan perintah berdakwah dan seruan kepada kaum keluarga terdekat, sebagaimana yang terkandung dalam Surah al-Mudaththir, ayat 1-7 dan surah al-Syu’ara’, ayat 214-216.

– Dasar-dasar penting mengenai sifat-sifat Allah seperti ayat dalam Surah al-A’la dan Surah al-Ikhlas.

– Dasar-dasar akhlak Islamiyyah dan bantahan secara umum mengenai penyelewengan amalan-amalan jahiliyyah seperti dalam Surah al-Takathur yang mengecam golongan terlalu rakus dengan harta dan Surah al-Maa’un yang menerangkan kewajipan terhadap fakir miskin dan anak yatim serta pandangan agama mengenai amalan hidup bermasyarakat.

Peringkat manhaj pendidikan dan seruan dakwah ini berlangsung dalam lingkungan masa antara empat dan lima tahun telah menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat Arab. Dakwah mula melebar melampaui perbatasan Mekah menuju ke daerah-daerah sekitarnya.

Pada peringkat ini juga dipenuhi dengan suasana fitnah, penganiayaan dan kekejaman yang menyebabkan orang Islam berhijrah ke Habsyah. Era ini berlangsung selama lapan dan sembilan tahun, di mana berlaku pertarungan hebat antara gerakan Islam dan jahiliyah. Kemuncaknya mereka semua berhijrah ke Madinah.

Mengenai ayat-ayat Madaniyyah, pada peringkat ini umat Islam berada dalam keadaan selesa, hidup bebas di Madinah dan melaksanakan ajaran agama tanpa rasa takut tidak seperti semasa berada di Mekah. Peringkat ini berlangsung selama 10 tahun. Di sini mula timbulnya pelbagai persoalan antaranya, apakah prinsip yang perlu dilaksanakan dalam masyarakat yang baharu ini bagi mencapai kejayaan? Bagaimana menghadapi golongan munafik, ahli al-Kitab, orang kafir dan sebagainya sebagaimana yang diterangkan oleh al-Quran.

Justeru, penurunan ayat al-Quran pada peringkat ini berkisar tentang:

– Urusan pemerintahan dilaksanakan di atas prinsip syura seperti dalam Surah al-Shura ayat 38.

– Akhlak dan tingkah laku dalam kehidupan seharian diterangkan seperti dalam Surah al-Nur ayat 27.

– Dialog dengan golongan munafik, ahli al-kitab dan musyrik.

– Syariat dan hukum yang menerangkan dasar-dasar yang mesti diikuti oleh manusia dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.

Ringkasnya sejarah penurunan al-Quran seiring bersama perkembangan dakwah Islam. Turunnya al-Quran secara beransur-ansur mengikut asbab al-nuzul dan penyelesaian masalah yang berlaku. Apabila dakwah berjalan secara menyeluruh, masyarakat Arab Quraisy mula berduyun-duyun memeluk agama Islam. Ketika inilah berakhirnya penurunan ayat-ayat al-Quran dan datangnya penegasan dari Allah SWT dalam Surah al-Maidah, ayat 3: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmatKu dan Aku reda Islam itu agamamu.”

Al-Quran adalah petunjuk yang tersimpul dalam keimanan kepada keesaan Allah dan kepercayaan kepada adanya hari pembalasan. Ia juga petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan menerangkan norma-norma keagamaan dan tata susila kehidupan yang mesti diikuti dalam kehidupan individu dan bermasyarakat demi kebahagiaan hidup di dunia mahupun di akhirat. Inilah mesej Rasulullah SAW, Islam merupakan nizam al-hayat ataupun way of life yang menjamin kebahagiaan hidup di dunia mahupun di akhirat.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Istiqamah asas cari Lailatul Qadar

Posted by epondok di Julai 5, 2015

Oleh MOHAMMAD NIDZAM ABDUL KADIR

DALAM artikel sebelum ini, telah dijelaskan beberapa pandangan ulama tentang malam-malam yang dihukum sebagai Lailatul Qadar. Berdasarkan kepada teori pendapat ulama, nampaknya tidak wujud kesepakatan tentang malam bilakah akan berlaku Lailatul Qadar.

Dalam hal ini, bagaimanakah sikap kita untuk mendapat rahmat dan anugerah Lailatul Qadar?

Kita boleh memahami kaedah mudah mendapat Lailatul Qadar dengan sedikit pemikiran logik. Contohnya seorang pelajar yang akan menghadapi peperiksaan pada akhir tahun. Dalam silibus pelajarannya, ada 30 bab yang perlu dibaca.

Namun pelajar ini dengan kepandaiannya hanya membaca 10 bab sahaja. Ini kerana 10 bab ini belum pernah keluar soalannya sejak beberapa tahun yang lalu. Adapun 20 bab lagi tidak dibacanya kerana ia yakin bab-bab tersebut tidak akan keluar dalam peperiksaan nanti.

Bayangkan seorang pelajar yang hanya membaca 10 bab sahaja daripada 30 bab. Bagaimanakah peluangnya untuk lulus dengan cemerlang. Adakah diyakini pelajar ini akan mendapat keputusan A? Agak mustahil untuk mendapat A kerana terlalu sedikit yang dibaca dan diulangkaji. Mungkin sekadar lulus cukup makan sahaja.

Berbeza dengan seorang lagi pelajar yang mengulangkaji 30 bab dengan baik. Semuanya dibaca dengan teliti tanpa tertinggal walaupun satu bab. Semuanya difahami dengan baik.

Bagaimana tanggapan kita terhadap pelajar ini? Adakah beliau akan lulus? Kita yakin beliau akan lulus. Bagaimana pula peluangnya untuk mendapat A dalam peperiksaan? Kita yakin bahawa pelajar sebegini mempunyai peluang yang cerah untuk mendapat A.

Konsep yang sama jika dapat kita aplikasi dalam mencari Lailatul Qadar. Ada 30 malam dalam bulan Ramadan. Namun kita hanya beribadat pada malam hari sekadar malam-malam tertentu.

Contohnya sekadar 10 malam sahaja dengan anggapan bahawa inilah malam al-Qadar. Mungkin kita memilih malam pertama, malam 10, 15, 17, 21, 23, 25, dan 29 Ramadan sahaja. Selebihnya kita abaikan kerana ia bukanlah malam al- Qadar. Adakah peluang kita cerah untuk mendapat anugerah Lailatul Qadar?

Sudah tentu agak tipis untuk mendapat Lailatul Qadar. Bagaimana pula jika kita beribadat setiap malam tanpa tertinggal walaupun satu malam.

Ibadat pada malam hari bulan Ramadan termasuk dalam saranan Nabi saw maksudnya: Sesiapa yang qiyam Ramadhan dengan penuh iman dan mengharap pahala maka diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. (riwayat al-Bukhari).

Apakah maksud qiam Ramadan? Qiam Ramadan dapat difahami sebagai ibadat pada malam hari. Apa jua ibadat boleh dilakukan.

Solat tarawih adalah ibadat. Maka sesiapa yang bersolat tarawih, maka ia termasuk dalam golongan tersebut dalam hadis itu. Namun qiam Ramadan bukan sekadar terhenti atas solat tarawih sahaja, bahkan banyak lagi ibadat boleh dilakukan.

Antaranya membaca al-Quran, berzikir dalam pelbagai bentuk zikir yang ada seperti tahlil, tasbih, takbir, tahmid dan sebagainya. Tahlil adalah ungkapan La ilaha illa Allah manakala tasbih ialah ucapan Subhanallah. Takbir ialah ungkapan Allahu akbar dan tahmid ialah ucapan Alhamdulillah.

Walau bagaimanapun, Nabi SAW ada bersabda agar Lailatul Qadar dicari pada malam-malam tertentu. Antaranya sabda Nabi SAW maksudnya: Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir. (riwayat al-Bukhari).

Maka hadis ini merupakan satu galakan agar ibadah dipertingkatkan pada 10 malam yang akhir. Dan berdasarkan hadis ini, nampaknya kebanyakan pandangan ulama berpendapat bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam tersebut antara 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 Ramadan.

Melalui hadis ini, kita dapat menyaksikan sikap masyarakat yang mula liat ke masjid dan surau pada 10 malam yang terakhir. Bagi kaum lelaki, mereka sudah penat barangkali beribadat sepanjang 20 malam.

Bagi kaum wanita, barangkali mereka pula sibuk dengan perhiasan rumah dan kuih-muih. Ketika ini, kemeriahan dan kemanisan ibadat qiam Ramadan tenggelam dengan kemeriahan persediaan menyambut satu Syawal.

Oleh itu, satu kerugian jika kita terlepas peluang mencari Lailatul Qadar. Kita mungkin sibuk memecut larian dalam pusingan awal namun kepenatan dalam pusingan yang akhir.

Pelari sebegini akan kalah. Maka jika kita bersungguh beribadat dalam malam-malam awal Ramadan, dikhuatiri kita akan keletihan pada 10 akhir Ramadan.

Oleh itu, buatlah ibadah secara sederhana dan dalam kemampuan. Biarlah amalan sedikit tetapi istiqamah. Istiqamah dan konsisten sepanjang bulan Ramadan. Insya-Allah dengan nilai istiqamah disulami dengan keikhlasan, anugerah Lailatul Qadar akan menjadi milik kita

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Sedekah bukan sekadar memberi

Posted by epondok di Julai 4, 2015

Oleh NORKUMALA AWANG

Ikhlas kerana-Nya adalah perkara utama dalam bersedekah

TERLALU banyak nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat-Nya. Setiap orang dianugerahkan nikmat dan rezeki yang berbeza-beza. Cara dan jalan untuk memanfaatkan nikmat tersebut juga berlainan di antara setiap individu. Pemberian rezeki oleh Allah adalah berbalik kepada bagaimana cara untuk kita mensyukuri nikmat kepada Tuan Pemberi Rezeki.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Tangan yang menghulur lebih baik daripada tangan yang menerima, mulakanlah dengan mereka yang di bawah tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah itu adalah yang tidak mengorbankan keperluannya atau keluarganya, sesiapa yang menahan daripada meminta sedekah dia akan dijaga oleh Allah SWT, sesiapa yang merasa berpada-pada maka diberikan Allah SWT kelegaan kepadanya. (riwayat Bukhari dan Muslim)

Sedekah bermaksud memberi sesuatu atau barang kepada orang yang memerlukan dengan tidak mempunyai apa-apa tujuan khas. Ia dilakukan dengan hati yang ikhlas kerana Allah SWT. Amalan bersedekah amat digalakkan dalam Islam. Ia merupakan amalan mulia, di samping diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT, amalan tersebut membuka jalan keredhaan dan kesenangan.

Sedekah akan menerbitkan rasa kesyukuran di atas segala nikmat yang dikurniakan. Kita jarang meletakkan diri dalam rasa kesyukuran. Ini membuatkan seseorang akan merasakan selalu dalam kekurangan dan ketidakcukupan. Bahkan nikmat yang dilimpahkan tersebut merupakan ujian Allah untuk melihat tahap kesyukuran hambaNya dan bagaimana untuk menaikkan tingkatan sedekah.

Pemberian sedekah yang melahirkan rasa bersyukur dan tidak mengundang perasaan riak dan takbur akan membuatkan seseorang merasa lebih rendah hati dan tidak sombong. Tetapi, bagi yang kurang rasa bersyukur akan mewujudkan kesombongan dalam hati.

Golongan ini memikirkan rezeki yang mereka kecapi adalah semata-mata kerana hasil usaha gigih mereka dan lupa kepada Allah yang memberikan rezeki tersebut. Perasaan ini akan memacu manusia terus berada dalam kebongkakan dan sukar untuk membantu mereka yang memerlukan. Mereka lupa bahawa kewajipan untuk memanfaatkan nikmat yang diperoleh dengan sebaiknya.

Ujian banjir besar yang menimpa rakyat Malaysia sebelum berakhirnya tahun 2014 dapat memanifestasikan semangat sedekah yang ada pada setiap individu. Secara zahirnya, bencana ini merupakan dugaan yang cukup hebat bagi mangsa-mangsa banjir tetapi ramai yang lupa bahawa ia juga adalah ujian bagi mereka yang tidak mengalaminya.

Apakah kita dapat membantu mereka yang mengalami musibah tersebut? Atau hanya sekadar meluahkan rasa kasihan yang tidak henti-henti? Disinilah juga kehidupan manusia teruji dengan ujian orang lain.

Keprihatinan

Sedekah tidak hanya berbentuk material semata-mata. Bantuan tenaga, sokongan moral dan psikologi juga adalah bentuk sedekah yang penting bagi mereka yang trauma dengan musibah tersebut untuk memulihkan semangat. Ramai yang berkorban harta, tenaga dan wang ringgit untuk membantu mereka yang amat memerlukan. Bukan sedikit bantuan yang mereka perlukan, malah keprihatinan sesama insan juga akan membuatkan hati sedikit terubat dengan hamparan ujian kehilangan akibat bencana tersebut.

Bantuan atau sedekah yang dihulurkan menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia mempunyai sifat pemurah dan pengasih. Namun, masih ada segelintir masyarakat kita yang tidak tahu untuk membezakan sedekah yang terbaik atau sebaliknya.

Ada yang mengambil kesempatan menderma barangan dalam bentuk pakaian yang merupakan keperluan asas, tetapi menjadikan mereka sebagai tempat untuk melupuskan pakaian terpakai yang sudah lusuh, koyak dan tidak boleh dipakai.

Bersedekah hanya untuk mengurangkan barang-barang lama dan buruk yang dimiliki. Malah sifat ini akan menyusahkan lagi mangsa-mangsa untuk menyaring dan memilih pakaian yang mereka perlukan. Apakah sedekah seperti ini dapat memanisfestasikan sifat kehambaan dan kesyukuran?

Sikap ini seolah-olah mengulangi kembali sejarah yang berlaku kepada dua adik-beradik Habil dan Qabil yang akhirnya membawa kepada kisah pembunuhan pertama di dunia. Kisah ini dirakamkan dalam surah al-Maidah ayat 27 sehingga 30.

Sedekah bukan sekadar memberi tetapi disertakan dengan keikhlasan yang akan terzahir melalui perbuatan. Keikhlasan kerana Allah SWT adalah perkara utama dalam bersedekah. Ia melatih diri kita agar tidak terikat dengan rasa cinta dan rasa memiliki kepada harta benda tersebut.

Keredaan-Nya sebagai matlamat yang paling utama dan tidak berniat untuk menunjuk-nunjuk adalah sedekah yang dianjurkan dalam Islam. Ia dilakukan tanpa mengharapkan balasan dan tidak memerlukan kepada pujian. Malah pemberian sedekah tersebut tidak perlu dihebahkan kecuali untuk menggalakkan orang lain turut sama bersedekah.

Sifat suka bersedekah merupakan kunci utama untuk ketenangan dan kebahagiaan hidup. Walau dalam keadaan susah mahupun senang, rasa kesyukuran sentiasa subur, terbit daripada sifat suka bersedekah. Ini kerana bersyukur kepada Pemberi Nikmat merupakan manifestasi sedekah yang disertakan dengan keikhlasan.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Pembaziran dihindari, Ramadan diberkati

Posted by epondok di Julai 3, 2015

NORKUMALA AWANG

ALLAH dalam surah al-Isra’ ayat 27 menyebut: “Sesungguhnya orang yang membazir itu saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” Ayat ini satu peringatan daripada Allah agar tidak menjerumuskan diri kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada pembaziran.

Cukup jelas bahawa individu yang membazir itu mempunyai sikap yang ditamsilkan dengan amalan syaitan yang sejak azali menjadi musuh nyata bagi manusia. Lantas, apakah kita tidak pernah mengambil iktibar agar tidak digolongkan menjadi ‘saudara’ kepada syaitan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan.

Sungguh ironi sekali, apabila dikatakan Ramadan sebagai bulan kita mengekang hawa nafsu dan runtunan selera, tetapi di bulan inilah pembaziran dan sikap berlebih-lebih­an seperti menjadi kebiasaan.

Sepatutnya Ramadan mendidik manusia bersikap sederhana, jimat cermat dan tidak melampaui batas sebaliknya yang berlaku apabila tiba bulan penuh keberkatan ini, ramai berbelanja besar untuk aneka juadah berbuka puasa dan menyambut raya yang menuntut perbelanjaan berganda daripada bulan-bulan lain.

Tidak hanya makanan atau perbe­lanjaan, pembaziran juga meliputi banyak perkara dalam kehidupan Muslim. Ulama’ menyenaraikan 9 jenis pembaziran yang sering dilakukan manusia antaranya ialah pembaziran masa, amalan, kekayaan, hati dan tubuh badan.

Amat rugi sekiranya keberkatan di bulan Ramadan tidak direbut untuk menggandakan amalan kebaikan, sebaliknya masa berlalu pergi tanpa diisi dengan amalan yang membawa kepada taqarrub (dekatkan diri) kepada Allah.

Alangkah ruginya jika masa tidak dapat diurus dengan baik. Sekiranya siang hari berpuasa hanyalah beroleh lapar dan dahaga, pada malam hari pula dilanda kekenyangan yang melampaui batas. Apakah makna ibadah dalam ruang masa tersebut, tanpa sedikit pun keinginan dan niat untuk beribadah kepada Allah?

Kadangkala ramai yang menghabiskan masa dengan berehat dan tidur dengan alasan penat berpuasa sehingga tidak produktif di tempat kerja mahupun di rumah. Puasa tidak sepatutnya menjadikan seseorang pasif dan tidak berdaya maju. Namun, masyarakat hari ini mempunyai persepsi bahawa puasa akan menyebabkan seseorang tiada tenaga untuk aktif sepanjang hari.

Mentaliti sedemikian akan mempengaruhi aktiviti seharian seseorang. Umat Islam perlu memanfaatkan masa lapang di bulan Ramadan dengan perkara-perkara berfaedah seperti membuat amal kebajikan, membaca al-Quran, menggandakan amalan sunat dan bermotivasi dalam melaksanakan kerja seharian.

Justeru, masa tidak akan terbazir begitu sahaja dengan perkara yang sia-sia. Malah kita perlu mengelak daripada menjerumuskan diri dengan perkara-perkara mazmumah dan mendatangkan dosa. Tabiat paling mudah untuk mendapat dosa percuma apabila kita sibuk melayani media sosial atau melayari Internet yang tidak membawa manfaat.

Barangkali ada umpatan dan kejian berlaku tanpa disedari serta kerugian masa dengan perkara sia-sia. Ini akan mencacatkan pahala berpuasa.

Amalan baik juga akan dibazirkan jika tiada niat yang ikhlas. Rama­dan mendidik jiwa Muslim supaya bersabar dan ikhlas dalam melak­sanakan amar makruf. Sekiranya, seseorang berpeluang melakukan amalan kebajikan tetapi tidak disertakan keikhlasan, hanya sia-sia.

Tubuh badan juga satu bentuk pembaziran yang perlu dielakkan. Bentuk pembaziran ini seringkali tidak disedari kerana merasakan ketaatan kepada Allah sudah dilaksanakan dengan cara berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan.

Bentuk pembaziran tubuh badan menurut Ulama’ ialah sekiranya tidak memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Tubuh badan tidak dijaga dengan baik untuk melaksanakan ibadah khusus atau ibadah umum bagi meraih pahala. Malah ada yang tidak menjaga kesihatan tubuh badan dengan makan secara berlebihan dan merokok.

Tabiat merokok yang mendatang­kan mudarat pada tubuh badan hanya berjaya dikekang pada waktu siang semasa berpuasa tetapi kembali kepada tabiat asal selepas waktu berbuka. Ini bukan sekadar pembaziran dengan merosakkan kesihatan tubuh badan tetapi juga melibatkan pembaziran wang ringgit untuk perkara yang tidak berfaedah.

Seharusnya, Ramadan mampu membentuk jiwa kental seseorang melawan nafsu untuk mengurangkan tabiat merokok dan seterusnya berhenti terus daripada tabiat membazir tersebut.

Fenomena pembaziran yang pa­ling biasa dilihat berlaku di bulan Ramadan adalah makanan. Umat Islam tidak ambil peduli sekiranya memperuntukkan perbelanjaan yang tinggi untuk membeli atau menyedia makanan. Perasaan lapar pada saat berpuasa bukan lagi di perut tetapi juga di mata.

Semua hidangan makanan dirasakan mampu untuk dimakan. Tiada lagi istilah jimat cermat apabila berhadapan dengan makanan ketika berpuasa. Sikap membazir ini seperti sudah menjadi budaya masyarakat kita apabila statistik menunjukkan setiap tahun seba­nyak 270,000 tan makanan dibuang pada bulan Ramadan.

Pembaziran makanan juga tidak hanya berlaku di hotel atau restoran yang menyediakan bufet tetapi boleh juga berlaku di rumah atau di bazar-bazar Ramadan.

Makanan tersebut dikatakan mampu dihidangkan kepada 180 juta orang iaitu berganda-ganda jumlahnya berbanding populasi masyarakat di negara kita.

Jika dilihat pada angka ini, seolah-olah umat Islam hilang kasih sayang yang sebenar sesama insan. Di saat terdapat insan lain yang masih tidak mampu untuk bermewah dengan makanan atau tiada makanan untuk dimakan kerana kesempitan hidup, di satu pihak lain sanggup membuangnya tanpa di­sentuh sedikit pun.

Ini memberi tanda isyarat yang salah kepada kita semua kerana golongan yang tidak berkemam­puan itu masih wujud di negara kita. Tetapi ada di antara kita berte­rusan dengan sikap membazir tanpa sedikit pun rasa bersalah.

Justeru, Ramadan ini harus direbut untuk mendidik jiwa agar dijauhkan daripada segala bentuk pembaziran yang merugikan.

 

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Tamar pembuka puasa paling afdal

Posted by epondok di Julai 2, 2015

  • Kuruskan badan ketika RamadanDigalakkan makan kurma ketika berbuka dan bersahur bersama air mineral.
Oleh NUR HUDA KAMARULZAMAN
RAMADAN adalah bulan yang dinanti seluruh umat Islam. Bulan yang mempunyai banyaknya barakah ini sering dikaitkan dengan makanan pembuka puasa yang paling afdal iaitu kurma.
Nabi Muhammad SAW menggalakkan kita supaya berbuka puasa dengan buah kurma sebagaimana sabdanya. Daripada Hazrat bin Anas RA berkata: “Rasulullah SAW berbuka puasa dengan beberapa biji tamar sebelum solat. Sekiranya tidak terdapat kurma, maka Baginda SAW berbuka dengan beberapa biji anggur. Sekiranya tiada anggur, maka Baginda meminum beberapa teguk air. (Riwayat Ahmad)
Khasiat kurmaTahukah anda, bahawa buah kurma ini mempunyai khasiat dan rahsia tersendiri.

Kurma atau tamar adalah sejenis tumbuhan (palma) atau dikenali dalam bahasa saintifiknya sebagai phonexdactylifera yang berbuah dan boleh dimakan sama ada yang masak atau yang mentah serta mempunyai pelbagai jenis dan kebanyakannya berada di negara Arab.
Rasulullah SAW memandang tinggi buah kurma kerana mempunyai nilai kandungan makanan yang tinggi. Kandungan protein dalam kurma lebih kurang 1.8 hingga 2.0 peratus, serat 2.0 hingga 4.0 peratus manakala kandungan gulanya 50 hingga 57 peratus glukosa. Ini menunjukkan kandungan gula dalamnya ditukar secara semula jadi.
Ini bermakna apabila kita memakan kurma, tenaga yang diserap adalah serta merta.
Ini kerana, gula dalam kebanyakan buah-buahan dikenali sebagai fraktosa dan gula tebu atau gula pasir yang biasa mengandungi sukrosa tidak boleh menyerap terus dalam tubuh kerana terpaksa dipecahkan dahulu oleh enzim sebelum bertukar menjadi glukosa lalu diserap tubuh sebagai tenaga.
Sunat dengan kurmaDisunatkan berbuka puasa dengan kurma kerana mereka yang berpuasa tidak makan selama 12 jam. Kurma menyumbang tenaga serta merta kepada pemakan dan ini memudahkan seseorang itu untuk beribadat dan menunaikan solat Maghrib atau tarawih.

Elakkan daripada terlalu banyak makan, kebanyakan makanan yang diambil kebiasaannya mengandungi terlalu banyak karbohirdrat dan membuatkan kita mudah letih dan mengantuk untuk meneruskan amalan seterusnya.
Makan kurma tanpa buang kulitnya yang mengandungi serat dan amat baik untuk mencegah barah usus besar kerana ia melawaskan.
Khasiat kurma yang mempunyai kalori tinggi dan mudah dicerna oleh tubuh badan memang sesuai jika digunakan saat berbuka puasa.
Berdasarkan kajian daripada Dr Mahmud Nazim Al-Nasimy dalam buku bertajuk Tempoh Mengandung dari segi Perubatan, Fiqhiyah dan Perundangan, hasil kajiannya menunjukkan jus kurma dapat menolong mencengkam rahim sewaktu proses kelahiran, memperkukuhkan lagi urat-urat rahim pada bulan terakhir kehamilan dan membantu memudahkan proses kelahiran bayi.
Unsur zat besi dan kalsium yang terdapat dalam buah kurma adalah unsur paling tinggi bagi membentuk susu ibu.
Kajian pensyarah Sains Makanan, Fakulti Sains Makanan dan Bioteknolgi, University Putra Malaysia (UPM), Prof Madya Asiah Zain, menyatakan daripada segi perubatan, amalan memakan kurma setiap hari dapat mengurangkan risiko seseorang itu  diserang penyakit kronik seperti jantung dan kencing manis kerana mempunyai zat galian seperti potassium, kalsium dan zat besi yang boleh menyihatkan sel darah merah.
Menurut Prof Madya Asiah lagi, kurma dapat memberi kecerdasan pada minda dan sangat membantu bagi proses tumbesaran.
Justeru itu, kanak-kanak sangat digalakkan memakan lebih banyak buah kurma kerana ia memberi khasiat dari segi proses pembesaran, sekali gus membentuk minda kanak-kanak yang sihat.
Tambahan juga, kurma dapat memberi tenaga segera pada mereka yang mengamalkannya.
Maka dengan itu ALLAH SWT. menyuruh Maryam memakan buah kurma agar beliau mendapat bekalan tenaga untuk melahirkan Nabi Isa AS, akibat kehilangan banyak tenaga dan darah.
Buah terhebatKurma adalah yang paling hebat antara keluarga besar buah-buahan, kerana mempunyai zat gizi penting bagi tubuh manusia dan terutamanya jantung dan pembuluh darah, iaitu kalium.

Fungsi mineral ini membuat denyutan jantung makin teratur, mengaktifkan kontraksi otot, serta membantu mengatur tekanan darah.
Beberapa penelitian membuktikan makanan tinggi kalium ini dapat menurunkan risiko serangan strok. Ia cukup dengan mengamalkan makan kurma lima biji sehari.
Oleh itu, jadikanlah amalan memakan buah kurma bukan sekadar dalam bulan Ramadan sahaja tetapi mengharapkan mudah-mudahan dengan amalan memakan kurma yang berterusan ini kita terhindar daripada berbagai kemungkinan dan dapat meneruskan tugasan harian dengan beribadat kepada ALLAH.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Elak jadi umat muflis sepanjang Ramadan

Posted by epondok di Julai 1, 2015

Oleh Fairuz Nordin

SALING bermaafan amat dituntut dalam Islam supaya kedua-dua pihak tidak menyimpan perasaan kurang senang.

Penegasan daripada Nabi Muhammad SAW bahawa orang yang muflis daripada kalangan umat Baginda ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa solat, puasa, zakat, dan pada masa sama datang dengan dosa melakukan kezaliman terhadap orang lain. Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: “Tahukah kamu siapakah dia orang muflis?” Sahabat Baginda menjawab: “Orang muflis di antara kami, ya Rasulullah ialah orang yang tidak ada wang ringgit dan tidak ada harta benda.” Nabi SAW bersabda: “Sebenarnya orang muflis daripada kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa sembahyang, puasa dan zakat sedang datangnya itu dengan kesalahan memaki hamun orang ini dan menuduh orang itu, memakan harta orang ini, menumpah darah orang itu dan juga memukul orang. Maka akan diambil daripada amal kebajikannya serta diberi kepada orang ini dan orang itu, kemudian kiranya habis amal kebajikannya sebelum habis dibayar kesalahan yang ditanggungnya, akan diambil pula dari kesalahan orang yang dianiayakannya serta ditimpakan ke atasnya, kemudian ia dihumbankan ke dalam neraka.” (Riwayat Muslim)

Fahami falsafah Ramadan Sesungguhnya puasa dan solat yang kita lakukan hari ini bukan untuk menjadikan kita orang yang muflis. Namun, penting untuk kita fahami falsafah Ramadan sebagai suatu tarbiah dan latihan menahan diri daripada lapar dan dahaga serta melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Bukan mudah untuk melunakkan hawa nafsu atau menundukkan anak didik syaitan namun, dengan sifat penyayang Allah SWT memberikan satu program khusus dengan tatacara ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai bantuan untuk menjadikan kita hamba-Nya yang salih.

Menyambung perkongsian menerusi slot Usrati yang bersiaran pada jam 5.15 petang, setiap Khamis di IKIMfm, Ustazah Norhafizah Musa menyatakan kehebatan niat terletak kepada tiga perkara iaitu benarnya niat, kuatnya nekad dan azam serta keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap amal itu bergantung pada niatnya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Sabda Baginda SAW lagi: “Semua amalan anak Adam digandakan kebaikannya daripada sepuluh kali ganda serupa dengannya sehingga tujuh ratus kali ganda.” Namun Allah SWT berfirman: “Kecuali puasa adalah untuk-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya. Dia sudah meninggalkan makan minumnya dan hawa nafsunya kerana Aku, maka serahkan pada-Ku, Aku yang memberikan ganjaran kepadanya.” (Hadis Qudsi)

Oleh itu harus dipastikan bahawa sesuatu niat itu benar dan disertai dengan ilmu supaya tidak terpesong. Kita juga perlu tanamkan niat segala ibadah sepanjang Ramadan ini dilakukan hanya untuk mendekat diri dengan Allah SWT. Ada beberapa kaedah untuk menguatkan niat supaya sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT antaranya bermonolog dengan Allah SWT dan berniat untuk berada dekat dengan-Nya serta memperbaiki diri melalui ibadah dilakukan.

Apabila kita menjalani ibadah puasa Ramadan, ia seolah-olah melihat diri melalui cermin yang mampu memperlihatkan kekotoran serta kecacatan dalam hati. Semakin terserlah kelemahan diri, pada ketika itulah kita mengharapkan diri diperbaiki oleh Allah SWT. Waktu inilah kekuatan niat diperlukan dengan saling ingat mengingati antara satu sama lain supaya sentiasa dekat kepada Allah SWT.

Pastikan Ramadan kali ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Adalah sesuatu yang mengecewakan jika kita tidak benar-benar mengenali Allah SWT dan menganggap Allah SWT hanya akan mengurniakan sesuatu setelah kita meminta saja. Persepsi itu akan menyebabkan kita sentiasa berada dalam kegusaran. Allah SWT Maha Kaya dan Maha Berkuasa. Cuba renungkan alam yang diciptakan-Nya, ditadbir dalam keadaan yang tersusun rapi kejadian dan pergerakannya. Jika kita hayati bagaimana al-Quran menggambarkan kebesaran Allah SWT, masalah yang membelenggu kita sebenarnya terlalu kecil.

Persiap diri terima ujian Kuasa Allah SWT mampu menarik kembali segala kesulitan itu pada bila-bila masa. Jika Allah SWT belum menarik kembali kesukaran dan ujian yang dihadapi, ia berkemungkinan kerana ada banyak hikmahnya untuk diri kita. Justeru, kita perlu mempersiapkan diri untuk menerima sesuatu ujian dengan hati yang lapang dan penuh kesabaran. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pemberi Pertolongan, bermula sejak kita lahir ke dunia sehingga kita kembali menemui-Nya. Walau dalam apa juga situasi, seperti berada dalam kesesakan jalan raya, adalah wajar untuk kita sentiasa mengingati dan bertawakal kepada Allah SWT, secara tidak langsung ia mampu memberikan ketenangan kepada diri. Renungilah firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya lelaki dan perempuan Muslim, lelaki dan perempuan Mukmin, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar.” (Surah al-Ahzab, ayat 35)

Semoga kita beroleh segala kelebihan ini melalui tarbiah Ramadan yang Allah SWT kurniakan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Penting jaga deria elak jejas pahala puasa

Posted by epondok di Jun 30, 2015

Oleh Mazlina Ismail

Mendengar tazkirah pada Ramadan diberi ganjaran 70,000 malaikat mendoakan keampunan.

Sepanjang Ramadan, umat Islam perlu memelihara deria daripada melakukan perkara yang boleh menjejaskan pahala puasa. Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dalam rancangan Pesona D’Zahra menyarankan menggunakan deria untuk majlis ilmu, membaca al-Quran dan merenung ciptaan Ilahi. Allah SWT menciptakan manusia sempurna dengan deria mata, telinga, hidung, lidah, tangan dan anggota lain sebagai rahmat untuk hamba-Nya. Allah yang Maha Pengasih mencipta anggota badan untuk kemudahan dan kesenangan kita melaksanakan segala urusan di dunia ini.

Kita diberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk berbicara, tangan untuk memegang, kaki untuk melangkah dan banyak lagi. Mereka yang dikurniakan kesempurnaan tubuh badan dan anugerah deria ini sering terlupa untuk menghargainya. Apabila nikmat itu ditarik daripada mereka, barulah dapat kita menilai betapa besarnya nikmat deria yang diberikan Allah SWT. Merenung kehebatan segala deria yang dikurniakan itu sewajarnya membuatkan kita menjadi hamba yang bersyukur. Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, (maka) pendengaran, penglihatan serta kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka, mengenai apa yang mereka telah kerjakan.” (Surah Fussilat, ayat 20)

Allah SWT menegaskan bagaimana anggota badan manusia akan menjadi saksi atas perbuatan tuannya ketika hidup di dunia. Sepanjang menjalani ibadah puasa pada Ramadan ini, kita perlu sentiasa peka bahawa puasa tidak hanya menahan diri daripada makan, minum dan hubungan suami isteri, tetapi ibadah puasa sewajarnya menjadikan kita berhati-hati menggunakan deria yang dikurniakan Allah SWT. Mulut orang berpuasa bau kasturi Daripada Abu Hurairah, Rasululluh SAW bersabda: “Allah Azzawajjalla berfirman: Setiap amal anak adam adalah untuknya kecuali puasa, puasa itu adalah untuk-Ku dan aku akan memberinya pahala. Puasa itu adalah perisai. Apabila kamu puasa, janganlah kamu rosak puasamu dengan mencela, dan menghina orang. Apabila kamu dihina atau dipukul orang. Katakanlah: Aku puasa. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada Hari Kiamat kelak daripada bau kasturi. Dan bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. Apabila dia berbuka dia gembira dan apabila dia menemui Tuhannya (meninggal) dia gembira dengan puasanya.” (Sahih Muslim)
Ustaz Muhamad Abdullah Al-Amin membuka bicara rancangan Pesona D’ Zahra di IKIMfm minggu lalu dengan mengajak kita melihat satu persatu deria dikurniakan Allah SWT seterusnya memahami cara yang betul memeliharanya daripada mengurangkan atau membatalkan ganjaran ibadah puasa. Umat Islam disuruh untuk menjaga pandangan mata, dilarang memandang benda haram, makruh atau najis. Kita disuruh memandang langit, bintang, lautan, alam yang kehijauan dan wajah ibu serta pasangan dengan pandangan kasih sayang kerana Allah SWT akan memandang mereka dengan pandangan rahmat. Turut menjadi penyejuk mata adalah memandang perkara yang membawa ingatan kepada kekuasaan Allah SWT seperti Kaabah dan al-Quran. Selain menjaga pandangan, umat Islam juga perlu menjaga pendengaran untuk mendengar perkara yang baik seperti ilmu yang disampaikan dalam majlis ilmu atau tazkirah yang diberi ganjaran sebanyak 70,000 malaikat mendoakan keampunan untuk mereka yang mendatangi majlis ilmu.

Mendengar bacaan al-Quran adalah antara perkara terbaik kerana ia akan menyuburkan jiwa dan menjadikan jiwa tenang. Perkara yang perlu dielakkan dan dilarang mendengarnya ialah kisah tidak berfaedah, perkataan membabitkan umpatan, perkara mengaibkan orang lain, fitnah serta perkara melalaikan kerana ia boleh mengeraskan hati. Adalah tidak kurang pentingnya penjagaan hidung dan umat Islam disaran menghias diri, rumah, masjid dengan wangi-wangian. Ketika menjalani ibadah berpuasa, Muhamad mengingatkan kita makruh hukumnya memberus gigi selepas zuhur kerana bau mulut orang berpuasa wangi di sisi Allah SWT. Ketika berpuasa mahupun hari biasa, seorang Muslim hendaklah memelihara mulut daripada kebiasaan untuk menjamah makanan pada siang hari dan mengelak daripada berkata perkara tidak baik atau sia-sia yang akan menjejaskan kualiti puasa mereka.

Pastikan kita tidak mengambil atau membuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT yang jelas haram hukumnya mahupun makruh atau syubhah bagi mendidik diri sentiasa bersikap jujur pada setiap masa. Jana akhlak terpuji Memahami salah satu matlamat difardukan puasa Ramadan adalah untuk menjana akhlak yang terpuji dan seterusnya mencapai kemuncak darjat ketakwaan sebenar kepada Allah SWT. Pentingnya menjaga deria kerana ia membawa kita kepada matlamat puasa iaitu ketakwaan yang sebenar-benarnya. Terpelihara anggota badan menjadikan seseorang hamba itu tenang hatinya, rasional fikirannya serta berhikmah dalam perlakuannya. Ini adalah kata kunci untuk berjaya di dunia dan akhirat. Seandainya anggota ini disalah guna untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT, kita sebenarnya telah gagal untuk bersyukur.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Ramadhan Masa tingkat prestasi, buru rahmat

Posted by epondok di Jun 29, 2015

Hebatnya, setiap orang yang berpuasa mampu menahan lapar dan dahaga selama lebih 12 jam pada setiap hari. Pakar perubatan Amerika Syarikat, Dr Allan Cott, mendedahkan dalam bukunya Why Fast bahawa puasa mampu menurunkan tekanan darah dan kadar lemak serta melambatkan proses penuaan.

Di samping manfaat fisiologi badan, ibadah puasa turut menambahkan kesihatan jiwa apabila dikaji dari sudut psikologi. Selain manfaat kesihatan, Ramadan hadir dengan tawaran hebat kepada setiap umat Islam yang melaksanakan ibadah sepenuh jiwa. Cuba hayati maksud hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang berpuasa pada Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampunkan segala dosanya yang lalu dan sesiapa yang mendirikan malam Lailatulqadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampunkan segala dosanya yang lalu.”

Seawal zaman kanak-kanak lagi kita tahu ibadah puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Kewajipan menahan diri daripada makan minum dan perkara membatalkan puasa pada siang hari sepanjang bulan ini turut mendorong setiap jiwa untuk bermuhasabah menjadi insan lebih baik. Justeru, marilah bersama kita gunakan kesempatan berada pada bulan barakah ini untuk meningkatkan prestasi diri bagi memburu rahmat Allah SWT dengan perbanyakkan amalan salih. Ingatlah, hanya dengan melakukan kebaikan, diri kita akan lebih dekat kepada Allah SWT.

Perbanyak amalan salih

Bacalah al-Quran dan hayatilah maknanya dalam kehidupan. Banyakkan bersedekah dan jauhkan jual beli yang salah. Hidupkanlah masjid dengan beriktikaf, berselawat, berzikir dan qiamullail. Bertaubatlah kepada Allah SWT supaya kita mendapat rahmat dan keampunan-Nya. Rapatkan ukhuwah sesama insan. Marilah kita semaikan nilai kasih sayang sesama insan khususnya kepada ibu bapa, adik beradik dan keluarga.

Gunakan kesempatan Ramadan untuk bersahur dan berbuka puasa bersama mereka. Sebaiknya, ikutilah sunah Rasulullah SAW ketika berbuka puasa sebagaimana maksud hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Anas bin Malik: “Bahawa Rasulullah SAW berbuka puasa dengan beberapa kurma basah (rutob) sebelum solat Maghrib, sekiranya tidak ada kurma basah, Baginda akan berbuka dengan beberapa biji tamar (kurma kering), jika tidak ada tamar, Baginda akan meneguk beberapa teguk air.”

Sesudah berbuka puasa, alangkah baiknya jika seisi keluarga terus menunaikan solat secara berjemaah, berzikir dan bertadarus al-Quran bersama. Layani ibu bapa dan orang yang lebih tua dengan perasaan hormat, sayangilah orang muda dan kanak-kanak, berilah perhatian kepada kerabat yang berhajat. Bagi sesiapa yang pernah bersengketa, mohonlah kemaafan sesama kita. Tunjukkanlah kemurnian akhlak Islam dengan memaafkan segala kesalahan orang lain. Mana yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan, yang rapat kita eratkan. Betapa indahnya Ramadan ini jika umat Islam mampu menggambarkan nilai kasih seumpama satu binaan yang saling memperkuatkan satu sama lain.
Berjihad bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu.

Walaupun syaitan dibelenggu pada bulan ini, kita masih lagi mempunyai musuh yang wajib ditangani. Itulah nafsu yang sentiasa meruntun-runtun supaya manusia terjerumus ke lembah kemurkaan Allah SWT. Justeru, Allah SWT mewajibkan ibadah puasa kepada umat Islam pada Ramadan supaya nafsu dapat dikekang. Inilah sebenar-benar jihad yang wajib dilakukan setiap umat Islam. Jihad lawan nafsu Rasulullah SAW bersabda: “Seorang mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsunya di jalan Allah SWT.” (Riwayat al-Tirmizi)

Mudah-mudahan kita mampu mengawal jiwa dan nafsu masing-masing demi mencari rahmat Allah SWT pada Ramadan al-Mubarak ini. Jauhkan diri daripada perkara sia-sia. Ambillah peluang keemasan di bulan barakah ini dengan menjauhkan diri daripada segala perkara yang tidak berfaedah sama ada perbuatan atau perkataan. Jagalah lidah daripada perkara sia-sia, tutuplah mata daripada pandangan dosa, pekakkan telinga dari perkara tercela dan jagalah hati daripada perasaan kotor serta buruk sangka.

Sayang sekali jika keberkatan Ramadan dicemari dengan umpatan, celaan dan fitnah. Jangan sampai pahala yang dicita, tetapi dosa yang dicipta. Renungkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Setiap amalan yang dilakukan anak Adam pada Ramadan digandakan kepada 10 hingga 700 kali ganda.” Rebutlah kelebihan Ramadan selagi peluang masih ada. Asasnya, jika kita berusaha mencari, maka rahmat Allah SWT akan menghampiri. Namun jika diri kita sendiri menjauhi, mana mungkin rahmat Allah SWT mendekati.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Berbuka dengan makanan seimbang

Posted by epondok di Jun 28, 2015

DR. AMINUDIN MANSOR
DALAM kehidupan seharian apa yang penting diberi perhatian adalah makanan yang berkhasiat dan senaman yang kerap. Semua ini akan membentuk badan yang sihat, ceria dan bahagia dalam kehidupan. Dalam melaksanakan ibadah berpuasa selama sebulan dalam bulan Ramadan mengawal nafsu makan sangat penting. Iaitu berbuka dengan makanan yang seimbang.

Amalan pemakanan yang sihat dan seimbang mestilah bermula daripada kesedaran diri sendiri dan diikuti dengan kefahaman tentang kesihatan diri. Makan dengan kadar yang sederhana serta seimbang dan lebihkan makan sayur-sayuran, ulam-ulaman, ikan dan sebagainya. Selain itu, kurangkan mengambil daging merah.

Oleh sebab itu, dalam bulan puasa kita digalakkan makan sahur untuk mengekalkan kesihatan pada masa berpuasa. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Makanlah waktu sahur. Sesungguhnya, makan waktu sahur menyebabkan barkah (keberkatan).” (Riwayat Mutafaq ‘alaih).

Sebagai manusia, kita mendapatkan bekalan tenaga daripada bahan makanan. Sumber makanan utama adalah daripada haiwan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Setiap sumber makanan ini mengandungi nutrien yang diperlukan untuk membantu proses biokimia di dalam tubuh badan.

Jelaslah pengambilan makanan yang seimbang akan menjamin tahap kesihatan yang baik yang berterusan serta membantu pertumbuhan badan yang sempurna. Apabila kesihatan baik dan terjamin semua kerja dapat dilakukan de­ngan baik dan cemerlang. Kurangkan pengambilan gula dan lemak dalam makanan dan minuman terutama dalam bulan Ramadan.

Pengambilan makanan yang tidak terkawal akan menyebabkan kegemukan dan obesiti. Tabiat makan yang keterlaluan semasa berbuka akan menyebabkan pelbagai pe­nyakit seperti darah tinggi, serang­an jantung dan kencing manis. Tiga penyakit ini adalah penyakit yang sering menyerang mereka yang tidak mengawal tabiat makan. Kajian menunjukkan kebanyakan kuih-muih Melayu manis dan mempunyai gula yang tinggi.

Kajian menunjukkan kes kege­mukan atau obesiti di negara ini berada di tahap serius dengan anggaran setiap tiga daripada 10 penduduk Malaysia mengalami masalah tersebut. Masalah kegemukan adalah berpunca daripada sikap dan tabiat makan yang tidak terkawal.

Berdasarkan kajian Universiti Putra Malaysia (UPM) tidak lama dulu, sebanyak 27 peratus penduduk di negara ini gemuk atau obes. Masalah ini dikatakan berpunca daripada perubahan gaya hidup rakyat yang semakin senang ekoran pertumbuhan pesat ekonomi negara serta tabiat terlalu kerap makan.

Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin tentang amalan gaya hidup sihat mestilah mengubah tabiat makan dan sering melakukan senaman. Hal ini penting bagi kesejahteraan hidup dan mewujudkan masyarakat yang sihat. Apabila rakyat sihat akan menyumbang kepada pembangunan negara.

Untuk membentuk gaya hidup sihat pengambilan nutrien tambahan juga penting. Bahan makanan terdiri daripada pelbagai jenis nutrien seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral untuk membentuk badan yang sihat.

Kajian menunjukkan, nutrien tambahan dapat membantu mengekalkan kesihatan optimum. Setiap nutrien ini pula mempunyai fungsinya yang tersendiri, sebagai contoh, vitamin dan mineral amat diperlukan oleh badan kita untuk membantu proses biokimia di dalam sel-sel badan. Walaupun kuantiti vitamin dan mineral diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil, namun kekurangannya akan menyebabkan beberapa komplikasi kesihatan.

Pengambilan vitamin juga pen­ting. Vitamin juga dikenali sebagai mikro nutrien kerana badan kita memerlukan bahan ini dalam kuantiti yang kecil. Vitamin adalah bahan kimia yang diperlukan bagi mengawal metabolisme badan serta mencegah penyakit. Cara terbaik untuk mendapat sumber vitamin adalah melalui bahan makanan segar daripada sumber daging haiwan, sayuran dan buah-buahan.

Kekurangan vitamin dan mine­ral biasanya berlaku di kalangan penduduk di negara-negara miskin dan mundur. Penduduk di negara tersebut sering mengalami kekurang­an vitamin dan mineral kerana tidak mendapat sumber makanan yang mencukupi.

Kini, kekurangan vitamin dan mineral juga di katakan berlaku dalam kalangan penduduk negara maju dan membangun. Keadaan ini adalah disebabkan mereka mengamalkan diet yang tidak seimbang.

Kajian juga mendapati dengan amalan gaya hidup sihat jangka ha­yat penduduk di negara ini semakin meningkat. Sebelum merdeka, purata jangka hayat lelaki di negara ini ialah 52 tahun. Bagaimanapun, 51 tahun kemudian, jangka hayat lelaki meningkat kepada 72 tahun, dan perempuan 76 tahun.

Bagaimanapun, pada masa kini cabaran penyakit daripada gaya hidup yang telah berubah menyebabkan pelbagai jenis penyakit berbahaya. Amalan makan de­ngan makanan yang tidak seimbang mengundang penyakit pada tubuh badan seseorang. Oleh itu, memilih makanan yang seimbang dan berbuka dengan sederhana adalah langkah yang terbaik.

Rasulullah SAW bersabda: “ Hidangan makanan untuk dua orang seharusnya cukup untuk tiga orang dan makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang.” (Riwayat Al Bukhari).

Selain pengambilan makanan yang tidak seimbang, cara mengawal tekanan perasaan atau stres juga amat penting. Tekanan pe­rasaan atau stres berpunca daripada faktor luaran dan dalaman. Faktor luaran berlaku akibat tindak balas rangsangan persekitaran manakala faktor dalaman berlaku akibat tindak balas emosi yang tidak terkawal.

Dalam kehidupan yang sibuk dan mencabar kita digalakkan mengawal tekanan perasaan atau stres dengan fikiran terbuka, selalu bersenam, mempunyai hobi yang terbaik, mengamalkan teknik relaks, rehat dan tidur yang cukup. Menguruskan diri dengan baik, melaksa­nakan ibadah dengan berkesan serta mempunyai matlamat hidup akan dapat mengurangkan tekanan.

Langkah yang paling utama, mengawal nafsu makan dan cegah segala penyakit, lebih utama daripada mengubatinya. Dalam keadaan sekarang terutama ketika berbuka puasa seharusnya mengawal nafsu makan, iaitu makan dengan kadar yang sederhana begitu juga apabila hari raya digalakkan supaya mengawal nafsu makan dengan hanya memakan apabila terasa lapar dan berhentilah sebelum kenyang.

Nabi SAW berpesan dalam sabda baginda: “Orang yang paling kenyang makan di dunia akan menjadi paling lama lapar pada hari akhirat.” (Riwayat Al Hakim).

Kesimpulannya, mengamalkan gaya hidup sihat akan meningkatkan jangka hayat seseorang. Selain itu, elakkan kegemukan atau obesiti yang boleh mengundang pelbagai penyakit berbahaya seperti kencing manis, darah tinggi, dan penyakit jantung yang boleh membawa kepada kematian. Sebelum diserang oleh pelbagai penyakit tersebut mencegahnya dan mengawalnya adalah lebih baik. Mengawal nafsu makan itulah tujuan utama yang terkandung dalam fadilat dan falsafah berpuasa sebenarnya.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

 
Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 18,235 other followers