Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for the ‘Artikel Pilihan’ Category

Asal Usul Taqwim Hijrah

Posted by epondok di September 19, 2017

Manusia memang berhajat kepada taqwim bagi mengatur kehidupan seharian agar lebih teratur dan tersusun. Di sini kita dapat lihat bagaimana telah wujudnya taqwim yang berbeza yang telah digunakan oleh bangsa Cina, Babli dan Firaun dan selain mereka. Kita juga dapat melihat bagaimana Allah telah menetapkan bilangan bulan dalam setahun sebagaimana ayat 36 surah at-Taubah yang bermaksud : Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi di antaranya empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus maka janganlah kamu menganiayai diri kamu dalam bulan yang empat itu dan perangilah kaum musyrikin itu kesemuanya sebagaimana mereka memerangi kamu kesemuanya dan ketahuilah bahawa Allah beserta mereka yang bertaqwa.
Manusia telah membahagikan bulan dalam setahun sebanyak dua belas bulan yang mana jumlah hari dalam sebulan antara 28 hingga 31 hari dan dalam seminggu pula ada tujuh hari. Sesetengah bangsa mengira taqwim mereka berdasarkan pergerakan matahari dan setengah yang lain termasuk bangsa arab dan umat Islam mengira taqwim mereka berdasarkan pergerakan bulan.Taqwim arab sebelum Islam 412 MasihiBangsa arab telah menggunakan taqwim pada tahun 412 Masihi di mana arab yang berada di jazirah (kepulauan) arab mengira taqwim qamari iaitu berdasarkan pergerakan bulan. Di sisi mereka ada 12 bulan dalam setahun tetapi masih tidak berpegang kepada taqwim khas malah banyak bergantung kepada sejarah perjalanan hidup mereka berdasarkan beberapa peristiwa penting yang berlaku terhadap mereka. Sebagai contohnya adalah seperti berikut :
Pertama : Pembinaan Ka’bah oleh nabi Ibrahim dan anaknya nabi Ismail A.S kira-kira pada tahun 1855 Sebelum masihi.
Kedua : Runtuhnya Empangan Ma’rib pada tahun 120 Sebelum Masihi.
Ketiga : Kewafatan Ka’ab bin Luai iaitu datuk ketujuh bagi Rasulullah S.A.W pada tahun 59 Sebelum Masihi.
Keempat : Tahun Uzur pada 461 Masihi kerana berlakunya paksaan pada tahun ini dalam memberi persembahan kepada Ka’bah oleh raja dan manusia pada tahun ini bertelagah sesama mereka.
Kelima : Tahun Gajah iaitu apabila tentera bergajah Abrahah cuba menyerang Mekah pada tahun 571 Masihi.
Keenam : Berlakunya Peperangan Fujjjar yang berterusan sehingga empat tahun bermula daripada 586 Masihi. Para qabilah arab berperang sesama mereka termasuk pada bulan haram yang mana dilarang berperang dalamnya. Oleh sebab itu ia dinamakan peperangan Fujjar kerana arab melanggar larangan bulan haram.
Ketujuh : Pembinaan semula Ka’bah yang siap pada masa Abdul Muttalib iaitu datuk Rasulullah S.A.W menjadi ketua dan ketika itu baginda S.A.W berusia 35 tahun. Ini bermakna ia berlaku pada tahun 605 Masihi.Perkiraan bulan mengikut bangsa arab berdasarkan masa yang berlaku antara dua anak bulan. Tahun Qamariah mempunyai 354.25 hari dalam setahun yang terdiri daripada 12 bulan. Bulan-bulan haram sebagaimana yang telah digarapkan oleh Allah dalam ayat 36 surah at-Taubah yang bermaksud :Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi di antaranya empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus maka janganlah kamu menganiayai diri kamu dalam bulan yang empat itu dan perangilah kaum musyrikin itu kesemuanya sebagaimana mereka memerangi kamu kesemuanya dan ketahuilah bahawa Allah beserta mereka yang bertaqwa.
Daripada ayat ini kita dapat fahami bahawa bulan-bulan itu adalah Rejab, Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram. Sebarang perbuatan maksiat pada bulan-bulan ini akan menerima azab yang pedih dan bagi amalan soleh pula akan diganjarkan dengan pahala dan balasan yang berganda.Arab menamakan bulan-bulan yang ada dalam setahun dengan nama yang berbeza dengan sebab yang berbeza iaitu :
MUHARRAM: Disebabkan pengharaman berlakunya sebarang peperangan padanya di sisi bangsa arab.
SOFAR : Kawasan tempat tinggal kosong daripada penduduknya kerana mereka keluar berperang bagi menghabiskan sisa-sisa bulan halal sebelum masuk bulan haram.
RABIUL AWWAL : Manusia meresa seronok dan lapang padanya dan duduk di tempat tinggal ketika ini.
RABIUL AKHIR : Juga kerana manusia berseronok dan lapang pada bulan ini.
JAMADIL AWWAL : Bertembung hari-hari musim sejuk yang begitu sejuk dan bekunya air.
JAMADIL AKHIR : Mereka mendakwa bahawa kebanyakan peristiwa-peristiwa yang besar berlaku pada bulan ini sehingga mereka berkata :” Ajaib bagi segala yang ajaib itu ialah antara Jamadi yang dua dan Rejab”.
REJAB : Dibesarkan dan dikatakan juga pekak kerana tidak terdengar suara bising dan suara pedang yang berlaga. Dipanggil bagi bulan ini lebih disukai kerana Allah menurunkan padanya rahmat dam keampunan kepada hamba-hambanya.
SYA’ABAN : Bertembung kepanasan yang terik pada awal waktu dan ia merupakan bulan berkat kerana semua kitab samawi (wahyu kepada nabi-nabi) diturunkan pada bulan ini termasug suhuf nabi Ibrahim, Taurat, Injil dan al-Quran al-Karim. Waktu berubah mengikut peredaran zaman yang mana bulan ini selepas berlalunya setiap 25 dan 16 tahun berpindah daripada musim panas kepada musim sejuk.
SYAWAL : Bulan di mana diberi minum unta dan kerana ia merupakan awal bulan haji.
ZULKAEDAH : Kerana arab berhenti daripada berperang pada bulan ini dan ia juga merupakan awal bulan haram.
ZULHIJJAH : Kerana arab mengerjakan haji pada bulan ini.Taqwim hijrah 17 Hijrah bersamaan 638 Masihi

Sebab yang mula mencetuskan taqwim ini adalah apabila Sayyidina Umar yang merupakan khalifah pada masa itu telah menghantar surat perintah kepada pekerjanya di Basrah iaitu Abu Musa al-Asy’ari di mana dalam surat itu ditulis Sya’aban. Abu Musa al-Asy’ari telah menghantar surat kepada Sayyidina Umar untuk mengetahui masa yang sebenar tentang bulan Sya’ban itu samada yang sedang mereka berada sekarang atau pun Sya’aban yang telah lalu. Melihat perkara ini maka Sayyidina Umar terus memberi pandangan agar diadakan taqwim khas untuk panduan umat Islam. Pada tahun 17 Hijrah, Sayyidina Umar mencadangkan agar umat Islam mengadakan suatu pembaharuan bagi memulakan tarikh perjalanan hidup mereka berdasarkan taqwim khas. Beliau telah menghimpun umat Islam pada masa itu dan berbincang dengan mereka mengenai taqwim ini. Ada di kalangan mereka yang mencadangkan agar dimulakan mengikut tahun kenabian S.A.W tetapi beliau menolaknya sehinggalah ada yang mencadangkan agar dimulakan dengan mengambil tarikh hijrah Rasulullah S.A.W sebagai titik permulaan kepada taqwim umat Islam yang mana cadangan terus ini diterima.
Para muslimin telah dinamakan tahun pertama hijrah merupakan Tahun disunnahkan Azan dan tahun kedua Tahun disunnahkan Peperangan. Manakala tahun ketiga Tahun Penyelidikan, tahun keempat Tahun Perjanjian, tahun kelima Tahun Gempa, tahun keenam Tahun Keizinan, tahun ketujuh Tahun Kekerasan, tahun kelapan Tahun Persamaan, tahun kesembilan Tahun Berlepas diri dan tahun kesepuluh ialah Tahun Perpisahan.

Keistimewaan taqwim hijrah

Keistimewaan atau pun perbezaan taqwim hijrah adalah dengan tibanya bulan puasa dan haji dalam setiap musim yang empat mengikut peredaran tahun. Islam telah mengharamkan tilik bintang sebagaimana pengharaman       kerana ia membawa kepada perubahan waktu-waktu ibadat. Oleh kerana itu, umat Islam mengikut penetapan bulan berdasarkan anak bulan mengikut sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud : Berpuasalah kerana melihatnya dan berbukalah(hari raya) kerana melihatnya.
Dalam zaman pra-Islam, memang menjadi kebiasaan untuk orang Arab menyesuaikan bulan dari semasa ke semasa agar sejajar dengan tahun bulan dengan tahun matahari. Majlis Makkah iaitu Nidwali membuat keputusan untuk menyesuaikannya dalam sesuatu tahun tertentu dan ini diisytiharkan dalam majlis Ukaz atan Mina. Amalan ini dilarang oleh Allah sebagaimana tercatat dalam al-Quran. Islam melarang  mereka yang cuba mengubah sebarang hari kebesaran dalam agama dengan taqwim matahari sebagaimana yang pernah dibuat oleh arab ketika zaman jahiliah dan perkara ini telah diberitahu oleh Allah dalam ayat 36 dan 37 surah at-Taubah yang bermaksud : Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi di antaranya empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus maka janganlah kamu menganiayai diri kamu dalam bulan yang empat itu dan perangilah kaum musyrikin itu kesemuanya sebagaimana mereka memerangi kamu kesemuanya dan ketahuilah bahawa Allah beserta mereka yang bertaqwa.Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur menidurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah haramkannya maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Syaitan) menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Pemilihan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah S.A.W dalam memilih Muharram sebagai permulaan tahun hijrah adalah tepat. Jika kita lihat dalam buku-buku sejarah Islam tentang sirah Nabawiyyah di mana tarikh penghijrahan Rasulullah S.A.W berlaku pada bulan Rabiul Awwal bukannya Muharram.Pada zaman Sayyidina Umar maka bermulanya penggunaan tarikh berdasarkan hijrah bukannya tahun kelahiran bagi mengelakkan sama dengan Kristian yang berasaskan tahun kelahiran nabi Isa yang dikenali Tahun Masihi. Begitu juga tidak dimulakan dengan tahun mula-mula turunnya wahyu kepada Rasulullah S.A.W. Pemilihan hijrah sebagai taqwim Islam bagi menghidupkan suasana hijrah itu sendiri agar umat Islam tidak alpa dan lupa terhadap tujuan utama nabi S.A.W berhijrah ke Madinah iaitu untuk mencari kuasa dalam membina dan melaksana perundangan dan sistem kehidupan berdasarkan Islam.Hijrah merupakan perubahan besar kepada kehidupan umat Islam dan Islam itu sendiri yang mana sebelum ini tertindas tetapi berubah ke arah kegemilangan dan keagungan setta merubah peradaban dunia kepada tamadun yang tinggi seiring antara material dan ruhani tidak sebagaimana pembangunan material yang berjaya dibina oleh kafir Quraisy di Mekah dan juga 2 kuasa utama pada masa itu iaitu Parsi dan Rom.Pemilihan Muharram sebagai bulan permulaan taqwim hijrah bukannya Rabiul Awwal pula dibuat  adalah mengikut sebab-sebab berikut iaitu :
Pertama : Bulan Muharram merupakan bulan pertama bagi bulan-bulan yang lain dalam setahun mengikut perkiraan arab di mana telah berlaku pembaharuan dalam tarikh bermula pada bulan ini.
Kedua : Bai’ah Aqabah antara Rasulullah S.A.W dengan rombongan daripada Yathrib(Madinah) telah berlangsung pada bulan Zulhijjah. Selepas itu baginda S.A.W menyuruh muslimin berhijrah ke Madinah bagi mendapat pertolongan daripada saudara mereka yang digelar golongan Ansar di sana.
Ketiga : Muharram merupakan bulan haram dan ia berada selepas bulan Zulhijjah di mana para haji pulang ke rumah masing-masing.

Semoga dengan penjelasan yang ringkas ini mampu sedikit sebanyak menambahkan lagi pengetahuan kita mengenai perkara ini.


Bibiografi :
1.Al-Quran al-Karim
2.Majalah al-Manar Muharram 1420H
3.Akhbar mingguan As-Sabil
3. Nur al-Yaqin, karangan Muhammad al-Khudri, dar al-Khair

Advertisements

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Menjadi umat Islam yang terbaik

Posted by epondok di September 15, 2017

MENGANUT Islam tidak sekadar membina suatu sistem kepercayaan atau keyakinan tetapi membangun ‘suatu cara hidup’. Suatu sistem kepercayaan (akidah) membawa maksud keyakinan terhadap adanya Pencipta dan Pengurus alam ini. Alam ini tidak terjadi dan bergerak secara sendiri. Ada faktor sunnatullah yang menyebabkannya terjadi.

‘Suatu cara hidup’ menyatakan faktor Pencipta atau ketuhanan mengatur dan menyusun alam ini dengan tertib dan teratur supaya tidak wujud perlanggaran dan konflik. Sebuah lebuh raya dibangunkan manusia, sehebat mana binaan dan susunannya boleh menyebabkan perlanggaran dan kesesakan terjadi. Manusia ada upaya tertentu dalam mengurus sesuatu tetapi tidak mampu mengurus alam ini. Ia adalah kudrat Pencipta yang mencipta alam ini iaitu Allah.

Bayangkan lebuh angkasa yang diatur oleh Allah selaju mana pergerakannya cakerawala dan bintang-bintang termasuk galaksi yang berbilion jumlahnya tetap berada di landasannya melainkan takdir Allah menjadikan sebaliknya. Ia mencetuskan fikrah Islami bahawa Allah mencipta sesuatu dalam alam ini dan di bawah kuasa-Nyalah diatur dan ditertibkan.

Oleh itu Islam agama yang diturunkan oleh Allah mahukan penganutnya menjadi orang tertib, teratur, mempunyai disiplin dan adab tinggi supaya kesejahteraan hidup terjadi. Pola fitrah ini memang dimiliki oleh manusia dan alam supaya natijah akhirnya ialah keteraturan dan ketertiban.

Menjadi Islam dalam erti kata sebenarnya ialah menjadi orang baik, amanah, adil, bertimbang rasa, telus dan tulus. Ajaran al-Quran dan sunah nabi mendidik manusia menjadi makruf dan menjauhi kemungkaran. Sempadan amal manusia ialah mengamalkan yang soleh dan bukannya yang toleh (terlarang).

Sifat ubudiyyah (ketaatan) kepada suruhan dan larangan Allah menyebabkan diri terhindar daripada perlakuan berdosa menyebabkan jiwa jadi tenang dan tenteram kerana jalan sakinah yang dituruti.

Perjalanan langit dan di bumi yang menuruti perintah Allah berada dalam keadaan yang tertib. Kehidupan manusia yang patuh dan taat dengan suruhan dan larangan Allah akan mengekalkan manusia berada dalam fitrah.

Berada dalam fitrah bermakna berada dalam Islam. Berada di luar fitrah bukan ajaran Islam. Bercakap jujur dan benar, bersifat amanah dan adil, membantu manusia dengan ikhlas adalah sifat fitrah yang mulia.

Bila sandaran amalan ini ikhlas kerana Allah, faedah­nya tidak sahaja pada diri tetapi juga kepada yang lain. Ia bakal mencetuskan asas kedamaian dan kebahagiaan yang amat diperlukan oleh manusia dan kehidupan.

Menjadi Islam dalam batasan syahadah semata-mata belum memungkinkan akhlak dan amalnya menjadi baik. Syahadah dikuti dengan amal soleh menjadikan seseorang Islam manusia contoh yang boleh dijadikan sumber teladan dan peribadi ikutan.

Ia menuntut kefahaman dan penghayatan yang tinggi. Menjadi penganut tanpa kefahaman dan penghayatan ilmu menyebabkan wajah Islam tidak terserlah. Lazim­nya, manusia mudah terpengaruh dengan perkara-perkara negatif dalam hidup dan menyebabkan fikirannya bercelaru, cakap tak serupa bikin, ego di luar kawalan dan kenafsuan melonjak.

Umat Islam adalah umat yang mampu mengawal diri. Keyakinan tinggi terhadap adanya Pencipta menyebabkan ketertiban diri berlaku. Ketundukan dalam solat menjadi pedoman ketundukan dalam melakukan amal harian dan memahami batas dosa-pahala. Mereka yang takut akan balasan Allah menjadi orang yang patuh dan taat kerana itulah kekuatan yang patut ada bagi orang Is­lam.

Dengan demikian orang Islam menjadi baik. Berdisip­lin dalam tingkah laku, jujur dalam perlakuan, amanah dalam amal perbuatan dan bijaksana dalam mengatur strategi. Contoh seperti ini sukar ditemui kini. Pega­ngan agama orang Islam terhadap prinsip sebahagiannya tidak kuat. Agama dilihat sebagai tradisi diwarisi, bukannya sebagai pedoman amalan yang diikuti.

Sekiranya Islam dijadikan pedoman, amalan tidak sahaja menjadikan seseorang itu Muslim tetapi juga mukmin. Menjadi mukmin adalah cita-cita murni orang yang yakin kepada agama ini.

Inilah sebenarnya makna menjadi seorang Islam. Orang Islam tidak mensyirikkan Allah. Kesatuan hubungan dengan Allah menjadikan manusia memiliki sifat taabudi (ketaatan) kepada-Nya. Ketaatan ini penting kerana musibah akan berlaku bila keingkaran terjadi.

Ketaatan ialah asas kepada disiplin dan adab. Adab dalam bahasa ilmu membawa maksud disiplin akal, disip­lin hati dan disiplin amal. Bila ini terjadi kepada manusia ia bakal menjadi seorang Islam yang baik. Ia sentiasa terhubung dengan Allah dalam pemikiran, terkait dengan Allah dalam niat dan mengambil pertimbangan Allah dalam amal. Ia menjadikan seorang Islam terkawal akhlak dan tingkah lakunya.

PROF. DATUK DR. SIDEK BABA

 

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Kemuncak perhambaan jiwa

Posted by epondok di September 9, 2017

Oleh AINOL AMRIZ ISMAIL

 

ARAFAH adalah sebuah lembah yang terletak di antara Muzdalifah dan Taif. Ia terbentang mulai dari perbatasan kawasan Arafah sampai gunung yang dinamakan Jabal Arafah.

Yang mengelilingi lembah ini mulai dari arah timur berbentuk seperti setengah lingkaran, manakala di hujung bahagian selatan adalah jalan menuju Taif dan bahagian utara pula terdapat Jabal Rahmah.

Di sebelah barat terdapat sebuah bukit berbatu dan di situlah Rasulullah SAW berkhutbah. Di bawahnya terdapat sebuah kawasan solat yang dikenali hari ini dengan nama Masjid Sakhrah.

Jika dilihat pada sejarahnya, jarak antara Arafah dengan kaki gunung Arafah adalah sekitar 1,500 meter. Maka dalam persoalan berwukuf di padang Arafah itu dianggap sah dengan keberadaaan jemaah antara kawasan dan kedudukan yang dinyatakan pada awal mukadimah dengan syarat berihram, sama ada berjalan kaki, berkenderaan, tertidur atau terjaga, mengetahui atau tidak bahawa daerah tersebut adalah Arafah sepanjang melaksanakan wukuf pada waktunya.

Oleh demikian, wukuf adalah antara Rukun Haji terpenting.

Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya penduduk Najad, “Bagaimana haji itu?” Rasulullah bersabda: “Haji adalah (wukuf) di Arafah, sesiapa yang datang sebelum solat fajar dari malam harinya sesungguhnya yang bersangkutan telah berhaji,” – Riwayat Tirmizi

KEUTAMAAN HARI DAN PADANG ARAFAH

Padang Arafah semuanya merupakan tempat berwukuf. Disunatkan bagi mereka yang hendak wukuf agar terlebih dahulu mandi, berdiam di tempat wukuf dengan menghadap kiblat sambil membaca tahlil, takbir, talbiah dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Juga disunatkan membanyakkan zikir kepada Allah SWT dan berdoa kerana hari Arafah adalah waktu segala doa dimakbulkan.

Banyak hadis mengisahkan keutamaan Hari Arafah ini, antaranya, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah membanggakan mereka yang sedang wukuf kepada penduduk langit dan berkata kepadanya: “ Lihatlah kepada hamba-Ku yang berdatangan kepada-Ku.” – Musnad Ahmad.

Daripada Aisyah r.a. bahawa Rasulullah bersabda: ”Tiada satu hari pada hari itu Allah membebaskan hamba-Nya daripada api neraka iaitu pada Hari Arafah.” – Sahih Muslim.

JABAL RAHMAH

Jabal Rahman, sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah padang Arafah. Di luar musim haji, Arafah sangat lengang, maka Jabal Rahmah menjadi tumpuan jemaah setiap kali mengadakan ziarah ke Mekah.

Menurut sejarah, di bukit ini bertemunya Nabi Adam a.s dengan isterinya, Hawa setelah mereka berpisah selama kurang lebih 200 tahun sejak diturunkan dari syurga. Bukit ini diberi nama ‘Rahmah’ yang bermaksud ‘kasih sayang’.

KEPENTINGAN BERWUKUF

Wukuf di Arafah adalah Rukun Haji yang paling penting. Sesiapa yang tidak melaksanakan, maka hajinya dianggap tidak sah. Persoalannya apakah rahsia dan hikmah di sebalik ibadat wukuf di Arafah.

Talbiah yang diucapkan seseorang sejurus setelah meniatkan ihramnya di miqat iaitu “Labbaikallahummalabbaik, Labbaikalaa syarikalaka labbaik, Innalhamda wan ni’mata, Laka wal mulk, Laa syarikalak.”

Kalimah ini adalah sahutan daripada panggilan Allah untuk mengerjakan haji. Bermaksud perhambaan yang mendalam antara seorang hamba terhadap Tuhannya. Kedatangan mereka dengan memakai pakaian ihram yang tidak berjahit dari jauh dalam beberapa hari sehingga nampak kusam, kusut masai, dengan rambut berterbangan.

Kesemua ini bagi menunjukkan kehinaan, ketundukan, kerendahan dan kepatuhan terhadap Allah. Penzahiran sifat seorang hamba adalah satu ketinggian dan kemuliaan. Bukankah sewaktu mereka berwukuf di Arafah, Allah SWT berbangga dengan jemaah haji di hadapan malaikat-Nya seperti dalam hadis Nabi SAW: “Hamba-hamba-Ku datang kepada-Ku dengan rambut kusut masai dari setiap sudut negeri yang jauh.” – Sunan Nasaie

Allah SWT menyifatkan Nabi SAW sendiri sebagai seorang hamba dalam al-Quran:

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalan hamba-Nya Muhammad. Pada suatu malam dari Masjidilharam ke Masjidilaqsa. Yang telah kami berkati sekelilingnya agar Kami perlihat kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia (Tuhan) adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,” (Surah al-Isra:1)

Hamba adalah satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kerana itu Nabi Muhammad SAW berbangga dengan sifatnya sebagai seorang hamba sebagaimana sabda Baginda, daripada Jabir ibn Abdullah r.a. bercerita bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Aku ini hanyalah seorang hamba. Aku makan sebagaimana makannya seorang hamba dan aku makan sebagaimana makannya seorang hamba,” – Sahih Bukhari.

Kesempurnaan kedudukan hamba ini tidak dapat dicapai kecuali oleh Rasulullah SAW. Kerana itulah Allah memilihnya sebagai kekasih-Nya. Justeru jemaah haji yang berada di bumi Arafah seharusnya membawa dirinya sebagai seorang hamba yang berlumuran dengan kekotoran dosa dan noda, serta kesalahan yang dilakukannya.

Semua itu akan dipersoal Allah SWT. Dengan noda dan dosa mereka merintih keampunan-Nya dengan sepenuh penyesalan pada hari Arafah hari, di mana Allah membuka seluas-luas pintu keampunan-Nya. Alangkah malang jika seseorang yang dapat berada di Arafah tapi dosanya masih tidak di ampunkan Allah.

 

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Hikmah sebalik khutbah Nabi SAW

Posted by epondok di September 8, 2017

PENGORBANAN seorang Muslim terhadap harta dan kesusahan badannya dalam menjalani ibadah haji terutama kerana terpaksa bermusafir jauh meninggalkan keluarga adalah tidak lain dan bukan kecuali semata-mata untuk mentaati perintah Allah.

Maka, jika kita imbau kembali ucapan Nabi SAW pada haji terakhir Baginda ketika di Arafah di atas untanya al-Qaswa. Antaranya:

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu darah sesamamu dan harta sesamamu sampai kamu berjumpa dengan Tuhanmu, seperti haramnya hari ini dan bulan ini. Sesungguhnya kamu pasti akan berjumpa dengan Tuhanmu dan Dia pasti akan menanyakan kamu tentang segala perbuatanmu.”

“Wahai manusia! Sesungguhnya Tuhanmu cuma satu, dan sungguh ayah kamu juga satu. Kamu semua berasal daripada Adam, sedangkan Adam daripada tanah. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tiada keutamaan orang Arab daripada orang bukan Arab melainkan yang bertakwa,” – Sahih Muslim.

Jelas di sini bagaimana hubungan seorang Muslim dengan saudara Muslim lain iaitu hak persaudaraan yang erat dari segi penjagaan maruah, jiwa dan harta saudara Islam sesama Islam.

Inilah yang sepatutnya wujud daripada pelaksanaan wukuf di Arafah. Apakah maknanya Muslimin wukuf di Arafah sedangkan mereka bersengketa, membenci dan merampas hak sesama mereka?

Kalau ini yang berlaku apakah mereka akan termasuk dalam kalangan orang yang mendapat keampunan dan pelepasan daripada api neraka? Kesamaan warna kain ihram putih, berhimpun di satu tempat membawa makna kesucian dan kesamaan serta kesatuan yang sepatutnya wujud melalui perbuatan wukuf di Arafah.

Antara lain yang diucapkan Rasulullah SAW ketika wukuf ialah:

“Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan bagi kamu sesuatu, yang jika kamu berpegang teguh kepadanya pasti kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitu sesuatu yang terang dan nyata: Kitab Allah dan Sunah Nabi-Nya.

Ucapan Baginda itu sewajarnya menyedarkan Muslimin yang berhimpun bahawa bagaimana boleh terjadinya pertelingkahan sesama Muslimin sedangkan rujukan bagi pedoman kehidupan ini sama. Tetapi apabila hawa nafsu didahulukan, kepentingan peribadi diambil kira, maka syaitan akan memasukkan tipu dayanya sehingga orang Islam memandang buruk pada saudaranya lalu terjadilah perbalahan.

Oleh itu umat Islam harus mengingatkan wasiat Nabi SAW supaya kembali kepada al-Quran dan Sunah. Itu sahajalah dua rujukan yang menjamin kesejahteraan mereka. Kalau mereka tidak kembali kepada wasiat ini, apalah faedah daripada wukufnya mereka di bumi Arafah yang mulia itu?

Dalam khutbah itu juga, Rasulullah SAW berulang kali bertanya kepada puluhan ribu umat yang hadir, “Wahai manusia, apakah aku telah menyampaikan?” Jemaah haji serempak menjawab, “Benar, telah engkau sampaikan.” Maka Rasulullah mengarahkan tangan Baginda ke langit sambil berseru, “Allahumma, isyhad! Wahai Allah, saksikanlah!”

Kemudian Rasulullah SAW menutup khutbah dengan bersabda, “Hendaklah kamu yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Semoga orang yang menyampaikan akan lebih dalam penghayatannya daripada yang sekadar mendengarkan. Berlimpahlah rahmat dan berkat Allah SWT atas kamu sekalian.”

Selesai berkhutbah Rasulullah SAW turun daripada unta, lalu memimpin solat zuhur dan asar secara jamak serta qasar.

Kemudian Baginda menuju Sakhrah (batu besar) di kaki bukit Jabal Rahmah. Di sini Rasulullah SAW menerima wahyu Surah al-Maidah: 3: “Hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu dan Aku lengkapkan untukmu nikmat-Ku dan Aku relakan bagimu Islam sebagai agamamu,”

Ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu yang baru diterima kepada para sahabat, Abu Bakar as-Siddiq menangis tersedu-sedu. Umar ibn Khattab bertanya, “Apakah yang kau tangisi, wahai Abu Bakar? Bukankah kita seharusnya bergembira bahawa agama kita telah sempurna?” Abu Bakar menjawab, “Tidak terfikir olehmu, wahai anak Khattab, wahyu itu merupakan isyarat bahawa Rasulullah SAW mungkin cuma sebentar lagi bersama-sama dengan kita.”

KESIMPULANNYA

Wukuf di Arafah mempunyai manifestasi sifat kehambaan manusia kepada Tuhannya yang merupakan falsafah kewujudannya di dunia ini. Inilah yang sepatutnya diusahakan dan ditumpukan oleh manusia untuk mencapainya.

Perhimpunan Arafah dengan kesatuan pakaian dan niat pelaksanaan ibadah yang sama adalah lambang kesatuan umat. Kesatuan yang menerbitkan kekuatan. Umat yang kuat menjadi kebanggaan nabinya. Kekuatan inilah yang diguna untuk mengajak manusia ke arah kebaikan dan bukan kezaliman.

Akhir sekali perhimpunan raksasa manusia Muslimin ini tidak akan tergambar jika berbeza daripada manhaj dan garis panduan hidup mereka. Kerana itu Nabi SAW mengingatkan kembali supaya berpegang kepada al-Quran dan hadis dengan kuat supaya terurai daripada kehidupan ini. Kedua-duanya adalah jaminan kebahagiaan kepada manusia sejagat yang tiada lagi keraguan terhadapnya. Kepada kedua-duanya harus dirujuk sama ada dalam urusan duniawi mahupun ukhrawi.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Berdiri sama tinggi dalam syurga

Posted by epondok di September 7, 2017

Abdullah Bukhari

TINGGI, rendah, cantik, buruk, hidung mancung, hidung kemik, kulit putih melepak, hitam melegam dan segala bentuk fizikal adalah ujian Allah untuk manusia di dunia. Kelebihan fizikal ini kadangkala menjadi sebab benci, cinta, bongkak, rendah diri, tidak puas hati dan sebagainya.

Benarlah kata Allah, dunia ini negeri ujian: “Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan sesetengah kamu atas sesetengahnya yang lain beberapa darjat, kerana Dia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakan-Nya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani,” (al-An’am [6:165]).

Sebut sahaja ujian pasti ada yang lulus dan gagal. Contoh yang gagal adalah manusia bongkak dengan kelebihan fizikal pinjaman Allah kepadanya. Lalu kecantikan itu disalah guna untuk kepentingan diri. Antara contoh gagal adalah orang yang menamatkan hidupnya dengan membunuh diri kerana tidak reda atau tak sanggup menanggung musibah hidup.

Manusia yang lulus pula bakal mengutip hasil sangat manis dalam syurga kelak. Syurga adalah negeri sejahtera yang selamat daripada sebarang kekurangan yang biasa dilalui oleh manusia semasa di dunia (Tafsir Ibn Kathir).

Firman Allah SWT: “Dan Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa (syurga), dan Dia sentiasa memberi petunjuk hidayah-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut undang-undang peraturan-Nya) ke jalan yang betul lurus (yang selamat itu),” (Yunus [10:25]).

SANGGUP BERHABIS UNTUK CANTIK


Di dunia ini, manusia sangat mementingkan aspek fizikal. Mereka sanggup berhabis harta demi untuk sentiasa dipandang elok dan cantik. Jika ada teman yang lebih cantik dan tampan, perasaan hasad dengki mudah muncul. Oleh itu, Allah mencipta akhirat sebagai sebuah negeri yang sempurna dan setara antara semua manusia agar tiada lagi persaingan tidak sihat.

Mereka bakal dikurniakan tubuh lain yang muda belia dan tiada kekurangan atau kelemahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Ahli syurga akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan Jurdan (yang tidak berbulu di badan), Murdan (yang tidak janggut), hitam kelopak matanya (seperti bercelak), muda remaja berusia 30 atau 33 tahun,” – Sunan Tirmizi.

Fizikal ahli syurga juga sangat berbeza, mereka berketinggian 60 hasta ke langit sebagaimana sabda Rasulullah: “Allah mencipta Nabi Adam a.s. tingginya 60 hasta. Kemudian Allah berfirman: “Pergi dan ucapkan salam kepada para malaikat yang sedang duduk itu, dan dengarkanlah apa jawapan hormat (salam) mereka kepadamu. Itulah salam penghormatan (salam) engkau dan keturunan engkau!” Nabi Adam lalu mengucapkan “Assalamualaikum”, (Sejahtera ke atas kamu). Para malaikat lalu mengucapkan: “ Sejahtera dan rahmat Allah ke atasmu. Para malaikat menambah lafaz: Warahmatullah (dan Rahmat Allah)”. Maka setiap orang yang masuk ke syurga akan memiliki fizikal seperti Nabi Adam (60 hasta tingginya). Dan manusia itu sentiasa bertambah kerdil sampai sekarang,” – Sahih Bukhari dan Muslim.

Ada yang bertanya, mengapa saiz manusia dalam syurga kelak sama sahaja? Jawapannya, ia adalah kesempurnaan nikmat Allah kepada ahli syurga kerana mereka tidak lagi bersaing dengan temannya dari segi saiz fizikal. Persamaan ini juga menghapuskan rasa tidak puas hati antara mereka. Pendek kata, ahli syurga kelak semuanya setara cantik dan tampannya. Mereka juga berdiri sama tinggi dan sebaya. Subhanallah! Indahnya suasana itu. Oleh itu, apa tunggu lagi? Marilah kita berusaha agar nikmat ini menjadi miliki kita kelak kerana ia memang digalakkan oleh Allah:

Firman Allah SWT: “Sesungguhnya (nikmat kesenangan syurga) yang demikian itu adalah sebenar-benar pendapatan dan kemenangan yang besar. Untuk memperoleh (kejayaan) yang seperti inilah hendaknya orang yang beramal melakukan amal usahanya dengan bersungguh-sungguh (di dunia),” (al-Saffat [37:60-61]).

 

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Tanpa ilmu akal terpenjara

Posted by epondok di September 4, 2017

Oleh Mohd Faiz Othman

 

KAEDAH berdakwah diterangkan sendiri oleh al-Quran iaitu secara berhikmah, dengan memberikan pengajaran yang baik. Melalui kaedah ini, akhirnya mesej dakwah dapat disampaikan dengan berkesan.

Ustaz Muhammad Syaari Ab Rahman menerusi segmen Ibrah yang bersiaran di IKIMfm minggu lalu berkongsi kisah Nabi Ibrahim AS melalui ayat daripada Surah al-Anbiyaa’.

Surah al-Anbiyaa’ ini turun kepada Rasulullah SAW untuk mengkhabarkan kepada Baginda bahawa nabi terdahulu tetap sama seperti Baginda SAW dari segi keadaan fizikal dan sifat kemanusiaannya.

Syaari berkongsi ayat daripada Surah al-Anbiya’ ayat 52 hingga 57 yang bermaksud “(Ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya: “Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?”. Mereka menjawab: “Kami mendapati datuk nenek kami menyembahnya”. Ibrahim berkata: “Sesungguhnya kamu dan datuk-nenek kamu berada dalam kesesatan yang nyata”. Mereka bertanya: “Adakah engkau membawa kepada kami sesuatu yang benar (sebagai seorang Rasul), atau engkau dari orang yang bermain-main sahaja?”

Ibrahim menjawab: “(Bukan bermain-main) bahkan (untuk menegaskan bahawa) Tuhan kamu ialah Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi, Dialah yang menciptanya; dan aku adalah dari orang yang boleh memberi keterangan mengesahkan yang demikian itu. “Dan demi Allah, aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu, sesudah kamu pergi meninggalkan (rumah berhala ini)”.

Bijaksana dalam berdakwah

Menerusi ayat-ayat ini, Allah SWT menggambarkan beberapa elemen kebijaksanaan Nabi Ibrahim melalui cara dakwah yang disampaikan kepada kaumnya.

Nabi Ibrahim apabila mendapati kaumnya menyembah sesuatu yang diperbuat daripada kayu yang dipahat, maka Baginda tidak terus membuat kesimpulan dan menghukum kaumnya.

Sebaliknya, Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya, “apakah tamasil (sesuatu yang diperbuat daripada kayu yang dipahat) ini?”

Baginda ingin mendengarkan hujah kaumnya sebelum terus menghukum mereka sesat. Ini adalah pendekatan yang digunakan bagi mengajak kaumnya berfikir dan menggunakan akal mereka sendiri, tanpa beliau terlebih dahulu menghukum.

Seorang yang bijaksana seperti Nabi Ibrahim mengetahui kaedah dakwah yang berkesan adalah dengan mengemukakan soalan kepada kaumnya dan soalan itu sendiri mampu membuatkan kaumnya terperangkap.

Syirik diwarisi zaman berzaman

Persoalan yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim mengenai tamasil itu menggambarkan Baginda tidak mengiktiraf objek yang disembah oleh kaumnya itu dengan perkataan tuhan.

Kaum ini akhirnya terkasima dengan hujah dan soalan dilontarkan Nabi Ibrahim. Jawapan diberikan kaum Nabi Ibrahim kepada Baginda telah meletakkan akal mereka keluar daripada kedudukan atas. Mereka memenjarakan akal mereka kerana bersandarkan kepada amalan nenek moyang mereka tanpa sebarang ilmu. Hakikatnya, inilah jawapan manusia zaman berzaman, syirik yang diwarisi tanpa hujah.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Khutbah Aidil Adha 1438H

Posted by epondok di Ogos 29, 2017

Khutbah Aidil Adha 1438

خطبة عيدالأضحى 1438 

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Tanda kiamat semakin lengkap

Posted by epondok di Ogos 29, 2017

Mohd. Shah Che Ahmad

 

LEBIH 1,400 tahun lalu, Rasulullah SAW mengingatkan umat Islam dengan bersabda: “Jarak antara diutuskan aku dan kiamat adalah seperti dua ini,” sambil menunjuk dua jari dan membentangkannya. – Riwayat Bukhari dan Muslim.

Mengaitkan sabda Rasulullah tersebut dengan situasi semasa,  hampir kesemua tanda-tanda kecil sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis lain berhubung peristiwa kiamat telah hampir sempurna berlaku.

Malangnya,  ramai manusia termasuk umat Islam masih tidak menyedari peringatan tersebut, sebaliknya terus menerus melakukan pelbagai dosa, malah mewujudkan kembali maksiat umat terdahulu yang pernah diazab Allah.

“Secara umum, apa yang dapat kita perhatikan adalah berlaku ketidakseimbangan di seluruh dunia. Ketidakseimbangan itu termasuklah dalam masyarakat, moral, ideologi, metodologi dan juga alam sekitar seperti pemanasan global.

“Namun, yang jelasnya adalah ketidakseimbangan dalam aspek moral. Manusia dilihat semakin hilang perasaan malu, maksiat dan zina dilakukan secara terbuka, meminum arak kian berleluasa. Lebih teruk, manusia melakukan sesuatu perkara yang jauh daripada norma seperti berkahwin dengan anjing dan itu dianggap 
perkara biasa.

“Begitu juga dengan amalan homoseksual. Jika sebelum ini, dunia melihat hubungan songsang itu dengan pandangan negatif, namun apa yang berlaku kebelakangan ini, kamu yang akan dianggap gila jika menentang amalan tersebut kerana dikatakan mengganggu hak kebebasan,” katanya.

Inilah katanya, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah mengenai antara tanda-tanda kiamat yang maksudnya: “Kiamat tidak akan terjadi sehingga orang bersetubuh seperti keldai di jalanan.” – Riwayat Ibnu Hibban

“Dunia dipenuhi maksiat, malah dilakukan secara terbuka tanpa rasa malu atau bersalah. Sehinggakan terdapat segelintir golongan yang percaya bahawa, memakai pakaian hanyalah untuk tujuan tertentu seperti kerana ingin mengelakkan sejuk, ketika sakit atau untuk kelihatan cantik dan bergaya.

“Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang memerintahkan umatnya menutup aurat ketika berhadapan dengan bukan mahram. Jika ditegur, mereka berkata, ‘tuhan telah menciptakan kita telanjang, mengapa perlu berpakaian?” jelasnya.

IBU MELAHIRKAN ‘TUAN’

Bilal berkata, antara tanda lain jelas berlaku masa kini adalah situasi seorang ibu melahirkan ‘tuan’nya 
sendiri.

“Ibu bapa dicari ketika diperlukan sahaja, contohnya, meminta wang dan menyelesaikan masalah mereka, selebihnya menghabiskan masa dengan rakan sebaya. Lebih kejam, 
ada pula yang sanggup menganiaya ibu bapa sendiri dengan memukul serta tergamak membunuh jika mereka tidak dapat memenuhi permintaan,” ujarnya.

Perkara ini tegasnya, sebagaimana sabda Rasulullah maksudnya: “Ketika Rasulullah ditanya oleh Malaikat Jibril tentang kiamat, maka baginda menjawab: “Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada si penanya.” Kemudian Jibril berkata lagi. “Kalau begitu khabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya.” Rasulullah 
SAW menjawab: Seorang 
budak wanita atau wanita merdeka (al-Amah) akan melahirkan tuannya dan engkau akan melihat rakyat jelata yang miskin akan 
tinggal di gedung-gedung menjulang tinggi,” – Riwayat Muslim

AL-QURAN DIANGKAT

Dalam pada itu beliau turut menjelaskan, al-Quran yang merupakan kitab panduan umat Islam pula kini mula diangkat oleh Allah secara berperingkat-peringkat.

Ia sebagaimana sabda Rasulullah maksudnya: “…..al-Quran akan hilang semuanya pada suatu malam saja, maka tidak ada yang tertinggal di permukaan bumi ini walaupun hanya satu ayat…” – Riwayat Ibnu Majah

“Diangkat atau hilang bukan bermaksud tidak lagi dicetak atau kabur daripada mashaf sedia ada, tetapi dimatikan para ulama. Oleh itu, tiada lagi penghayatan terhadap ayat-ayat al-Quran. Ia hanya dibaca tetapi tidak difahami dan diamalkan.

“Walaupun pada masa kini, ramai yang menghafal al-Quran…, ini bagus, tetapi tidak memadai jika tidak diamalkan dalam kehidupan harian. Memelihara al-Quran daripada diangkat bukan sekadar menghafal tetapi memahami dan mengamalkannya,” katanya.

Lebih membimbangkan tambahnya, lahir pula golongan anti hadis yang kononnya beramal agama dengan hanya berpandukan kitab utama al-Quran.

“Tidak mustahil satu hari nanti, golongan ini akan menolak al-Quran pula kerana mendapati banyak keterangan di dalamnya mengelirukan dan tiada panduan. Inilah peranan hadis iaitu untuk menjelaskan lebih terperinci mengenai perintah syariat 
yang dinyatakan di dalam al-Quran,”

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Kelebihan Nabi Yahya kuasai ilmu

Posted by epondok di Ogos 26, 2017

Oleh Syafiq Zulakifli

 

Perjuangan nabi dan rasul yang diberikan sebuah kitab untuk difahami bersungguh-sungguh adalah satu cerita penting yang harus diteladani. Kisah Nabi Yahya menjadikan Kitab Taurat sebagai pegangan menunjukkan Rasulullah SAW dididik meneladani perjuangan nabi yang berpegang kuat kepada kitabnya itu.

Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Keba ngsaan yang baharu sahaja berakhir membuka kefahaman kepada kita mengenai sikap seorang nabi iaitu Nabi Yahya, sepupu kepada Nabi Muhammad SAW.

Perbincangan rancangan Ibrah yang dikupas oleh Ustaz Muhammad Syaari Ab Rahman minggu lalu, memberi satu suntikan kepada kita mengenai kelebihan yang ada pada Nabi Yahya.

Ini diperincikan oleh Allah SWT dalam firman yang bermaksud: “Wahai Yahya, terimalah Kitab itu (serta amalkanlah) dengan bersungguh-sungguh! Dan Kami berikan kepadanya hikmat kebijaksanaan ketika dia masih kanak-kanak.” (Surah Maryam, ayat 12)

Nabi Yahya yang lahir di bumi Syria dan dimakamkan di Masjid Dimasy, Syria, adalah Nabi yang diberikan sebuah kitab, lalu diamalkan secara bersungguh-sungguh sejak kecil (kanak-kanak).

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan (Kami mengurniakannya) rahmat dari sisi Kami, serta kelebihan yang kembang manfaatnya; dan dia seorang yang bertakwa. Dan dia taat serta berbuat baik kepada ibu bapanya dan dia pula tidak sombong angkuh atau derhaka.” (Surah Maryam, ayat 13-14)

Allah SWT menceritakan kelebihan Nabi Yahya yang amat taat kepada kedua-dua ibu bapanya. Sikapnya yang tidak sombong dan derhaka antara perkara penting yang diceritakan oleh Allah SWT untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW kelebihan yang ada pada Nabi Yahya.

Seperti yang kita sedia maklum, Nabi Yahya adalah kurniaan zuriat kepada Nabi Zakaria oleh Allah SWT dalam keadaan usia Nabi Zakaria pada waktu itu terlalu tua (sekitar 90 tahun). Namun, atas kuasa Allah SWT, zuriat itu dikurniakan sebagai meneruskan perjuangan Nabi Zakaria walaupun isterinya mandul.

Selain itu, kelahiran Nabi Yahya cukup istimewa kerana nama Baginda diberikan oleh Allah SWT. Ini dirakamkan melalui firman Allah SWT yang bermaksud: “(Nabi Zakaria diseru setelah dikabulkan doanya): Wahai Zakaria! Sesungguhnya Kami memberikan khabar yang mengembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya, yang kami tidak pernah jadikan sebelum itu, seorangpun yang senama dengannya.” (Surah Maryam, ayat 7)

Kuasai kitab sejak kanak-kanak

Seterusnya, keilmuan Nabi Yahya terbukti apabila diberikan penguasaan untuk memahami Kitab Taurat sejak kanak-kanak lagi. Sesetengah ulama berkata, Nabi Yahya mengambil masa hanya tujuh tahun menguasai Kitab Taurat yang diwarisi daripada ayahandanya.

Dr Sheikh Yusof al-Qaradhawi menyatakan, apabila kita membaca al-Quran, hendaklah dilaksanakan seperti Nabi Yahya, iaitu dengan bersungguh-sungguh. Teladan inilah yang ditunjukkan oleh al-Quran kepada Baginda Nabi Muhammad, sebagai proses mendidik umat supaya kefahaman yang mendalam menjadi asas memahami kitab suci.

Selain itu, sifat ‘hananah’ iaitu mendapat kasih sayang daripada langit (Allah SWT) dan Nabi Yahya menerima ucapan sejahtera daripada Allah SWT sendiri.

Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan (Kami limpahkan) kepadanya selamat sejahtera pada hari dia diperanakkan dan pada hari dia mati, serta pada hari dia dibangkitkan hidup semula (pada hari kiamat).” (Surah Maryam, ayat 15)

Terhindar daripada dosa

Nabi Yahya juga dikepung daripada dosa dan noda serta nabi yang salih, selain menjadi ketua yang setia dengan kebenaran seperti dijelaskan dalam al-Quran.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Lalu ia diseru oleh malaikat sedang ia berdiri sembahyang di Mihrab, (katanya): Bahawasanya Allah SWT memberi khabar yang mengembirakanmu, dengan (mengurniakanmu seorang anak lelaki bernama) Yahya, yang akan beriman kepada kalimah dari Allah SWT dan akan menjadi ketua dan juga akan menahan diri daripada berkahwin dan akan menjadi seorang nabi dari orang yang salih.” (Surah Ali-Imran, ayat 39)

Kelebihan dan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Yahya adalah kelebihan yang dikhabarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW di dalam al-Quran.

Kesungguhan Nabi Yahya dalam menguasai secara mendalam Kitab Taurat adalah petunjuk kepada Baginda Nabi untuk terus berpegang teguh kepada ajaran al-Quran lalu disampaikan kepada umatnya. Begitulah kisah Nabi Yahya yang diceritakan.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Warisan ilmu Imam Abu Hanifah

Posted by epondok di Ogos 24, 2017

Imam Abu Hanifah miliki keperibadian mulia dan personaliti yang menawan. Beliau seorang yang warak dan memiliki kekuatan dalam berhujah. Malah beliau juga seorang dermawan yang melunaskan hutang Ibrahim bin Uyainah. Ikuti kisah imam yang agung dan mulia ini bersama Ustaz Muhadir Joll dalam segmen Ibrah di IKIMFM.

Pernah disebutkan oleh anak muridnya yang terkemuka, Imam Al-Qadhi Abu Yusuf, “Imam Abu Hanifah adalah seorang yang sederhana dan tidak tinggi, tidak rendah, termasuk orang paling kacak wajahnya, paling fasih perbicaraannya, paling merdu suaranya dan paling terbuka terhadap apa yang ada dalam dirinya.”

Menerusi segmen Ibrah (Salafus Soleh) IKIMfm, Ustaz Muhadir Joll menyambung kisah Imam Abu Hanifah yang bukan sekadar memiliki ilmu tinggi, bahkan personalitinya sangat baik, menarik serta budi pekerti mulia.

Anak Imam Abu Hanifah, Hammad menyebut: “Ayahku seorang yang kacak, kulit hitam manis, perwatakan menarik, selalu berwangi-wangian, digeruni dan berwibawa. Beliau tidak bercakap melainkan menjawab pertanyaan atau persoalan dan beliau tidak membuang masa membicarakan perkara yang tidak perlu.”

Imam Abu Hanifah sangat menjaga keterampilan. Ada satu riwayat menyebutkan, pakaiannya ada sehingga 30 dinar. Imam Abu Yusuf menceritakan, Imam Abu Hanifah sangat menjaga kebersihan pakaiannya.

Menurut Syaikh Ahmad al-‘Ajuli, Imam Abu Hanifah seorang penjual kain bulu bertenun sutera. Beliau bekerja sendiri dan tidak mengharapkan simpati orang lain. Kewarakan Imam Abu Hanifah menjadikan beliau individu Muslim yang tidak menuntut jawatan.

Beliau pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim, tetapi menolak kerana berasakan dirinya tidak layak.

Khalifah berkata, “Kamu berbohong. Lalu Imam Abu Hanifah menjawab: Sesungguhnya Amirul Mukminin telah menghukumkan ke atas saya yang saya tidak layak. Maka, sekiranya saya berbohong, maka jelaslah saya tidak layak untuk menjadi hakim. Sekiranya saya seorang yang benar, maka saya telah katakan kepada kamu bahawa saya tidak layak.”

Tawaduk, dipercayai

Imam Az-Zahabi berkata, ramai yang meriwayatkan bahawa Imam Abu Hanifah telah banyak kali dipukul sebagai paksaan untuk beliau menerima jawatan hakim, tetapi tetap tidak menerimanya.

Imam Abu Hanifah seorang yang sangat tawaduk kerana memiliki guru jauh lebih muda daripada beliau, iaitu Imam Malik. Pernah pada satu ketika, Imam Abu Hanifah berjumpa Imam Malik yang sedang duduk bersama beberapa sahabatnya.

Setelah Imam Abu Hanifah keluar, Imam Malik bertanya kepada sahabatnya: “Tahukah kamu siapa dia? Mereka mengatakan tidak. Lalu kata Imam Malik: Dialah Nu’man bin Thabit. Sekiranya dia berkata bahawa tiang masjid itu emas, nescaya perkataannya akan digunakan oleh orang ramai sebagai hujah.”

Imam Malik mengatakan: “Sekiranya dia mengatakan tanah di tanganmu itu emas, pasti engkau akan mempercayainya.” Ini membuktikan beliau seorang yang boleh dipercayai kerana memiliki kekuatan dalam berhujah, cepat daya fikiran dan cerdas serta tajam pemikirannya.

Pernah suatu ketika, seorang perempuan datang bertanya soalan peribadi kepada Imam Abu Hanifah. Setibanya di rumah beliau, perempuan itu tidak masuk ke rumah, tetapi hanya mewakilkan seorang lelaki sambil membawa dua biji epal, satu merah dan satu kuning.

Imam Abu Hanifah kemudian bertanya: “Siapa yang menghantarmu untuk membawa dua biji epal ini? Lelaki itu menjawab: Perempuan itu (sambil menunjukkan jarinya ke arah seorang perempuan di depan pintu). Dia sedang menunggu jawapan.”

Imam Abu Hanifah lalu membelah sebiji epal dan menyuruhnya memberikan kembali epal itu kepada perempuan tadi. Perempuan berkenaan faham dengan isyarat diberikan oleh Imam Abu Hanifah mengenai epal itu dan itulah jawapan pertanyaannya.

Ilmu subur hingga kini

Sebenarnya perempuan itu bertanyakan penjelasan mengenai darah haid, tetapi kerana segan beliau mewakilkan dua lelaki dan memberikan epal berkenaan. Persoalannya apakah perempuan dikira suci jika darah merah bertukar kepada warna kuning seperti epal merah dan epal kuning.

Belahan Imam Abu Hanifah itu seolah-olah menjawab persoalan, dia akan dikira suci jika darah sudah menjadi bersih putih seperti putih isi epal yang dibelah tadi.

Imam Abu Hanifah seorang yang berharta, namun beliau tidak kedekut, malah sangat dermawan. Ibrahim bin Uyainah pernah dipenjarakan kerana berhutang sebanyak 4,000 dirham. Semua hutang itu telah dilunaskan oleh Imam Abu Hanifah.

Ketika dalam majlis ilmunya, Imam Abu Hanifah terlihat seorang yang hadir dengan pakaian agak lusuh dan tidak terurus. Beliau kemudian menyuruhnya duduk dan berpesan supaya orang itu jangan pulang dahulu.

Apabila semua orang sudah pulang, beliau berkata kepada orang itu: “Angkatkan apa yang ada di bawah tikar tempat dudukmu dan ambillah. Ketika orang itu menyelak tempat duduknya, dia mendapati seribu dirham di situ. Orang itu lalu berkata: Aku adalah seorang kaya dan aku tidak perlu kepada pemberian ini. Imam Abu Hanifah menjawab: Apakah kamu tidak pernah mendengar hadis Rasulullah SAW: Sesungguhnya Allah SWT suka melihat kesan, nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya.”

Begitulah kisah hebat Imam Abu Hanifah yang ilmunya sentiasa mengalir sehingga kini dan diamalkan oleh umat Islam seluruh dunia. Semoga Allah SWT meredai imam yang sangat agung dan mulia ini.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »