Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for the ‘Artikel Pilihan’ Category

Kisah Maryam, Nabi Isa dalam al-Quran

Posted by epondok di Julai 29, 2017

Oleh Syafiq Zulakifli

 

Kisah Nabi Isa yang dibicarakan dalam al-Quran bukan sahaja merangkumi perjalanan seorang Nabi yang tidak mempunyai bapa, tetapi mengenai kisah ibunya Maryam dengan Allah SWT dan malaikat Jibril. Maryam berhadapan kaumnya
dan Nabi Isa berhadapan golongan Hawariyyun, Bani Israel serta ahli kitab.

Perbincangan minggu lalu membicarakan kisah Yakjuj dan Makjuj serta dajal yang akhirnya dapat ditawan oleh Nabi Isa. Kali ini, Ustaz Muhammad Syaari Ab Rahman dalam program Ibrah membicarakan beberapa dialog yang dirakamkan oleh al-Quran melalui kisah Nabi Isa ini.

Pertama, dialog antara Maryam dengan Allah SWT dan malaikat Jibril dalam al-Quran. Malaikat Jibril menyatakan, Allah SWT telah menyucikan Maryam dan memilihnya melebihi seluruh perempuan yang sezaman dengannya.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah telah memilihmu dan menyucikanmu dan telah memilihmu (beroleh kemuliaan) melebihi perempuan seluruh alam (yang sezaman denganmu).” (Surah Ali-Imran, ayat 42)

Selain itu, Allah SWT juga merakamkan kisah Jibril menasihati Maryam supaya mentaati Allah SWT dengan mengerjakan solat. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Wahai Maryam! Taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rukuklah bersama orang yang rukuk.” (Surah Ali-Imran, ayat 43)

Kekuatan keimanan Maryam itu sering kali teruji apabila berhadapan Bani Israel, tetapi Allah SWT sentiasa bersama Maryam bagi menjawab setiap persoalan yang dibangkitkan mereka.

Keistimewaan Nabi Isa

Allah SWT telah mengurniakan beberapa keistimewaan dan mukjizat kepada Nabi Isa serta memelihara Baginda daripada dibunuh oleh Bani Israel. Dengan nikmat dan pertolongan itulah, maka Allah SWT meminta Baginda Nabi Isa supaya mengingati-Nya.

Firman Allah yang bermaksud: “Wahai Isa ibn Maryam! Kenanglah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu, ketika Aku menguatkanmu dengan Ruhul Qudus (Jibril), iaitu engkau dapat berkata-kata dengan manusia (semasa engkau masih kecil) dalam buaian dan sesudah dewasa, dan (ingatlah) ketika Aku mengajarmu menulis, membaca dan hikmah pengetahuan, khasnya kitab Taurat dan kitab Injil dan (ingatlah) ketika engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izin-Ku, kemudian engkau tiupkan padanya, lalu menjadilah dia seekor burung dengan izin-Ku dan (ingatlah ketika) engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak dengan izin-Ku dan (ingatlah) ketika engkau menghidupkan orang yang mati dengan izin-Ku dan ingatlah ketika Aku menghalangi Bani Israel daripada membunuhmu, ketika engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan (mukjizat), lalu orang yang kafir di antara mereka berkata: Bahawa ini hanyalah sihir yang terang nyata.” (Surah Al-Maidah, ayat 110)

Begitulah kelebihan yang ada pada seorang Nabi yang tetap beriman serta mengajak kepada kaumnya untuk turut sama mentaati perintah Allah SWT. Selain daripada itu, Nabi Isa juga berhadapan kerenah Bani Israel.

Seru Bani Israel sembah Allah SWT

Nabi Isa menyeru Bani Israel supaya menyembah Allah SWT dan jangan menyekutukan-Nya seperti dijelaskan melalui ayat Allah SWT yang bermaksud: “Wahai Bani Israel! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, bahawa sesiapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka serta tiadalah seorang penolong pun bagi orang yang berlaku zalim.” (Surah Al-Maidah, ayat 72)

Nabi Isa juga menerangkan kepada Bani Israel hakikat diutuskan Baginda untuk menyeru kebaikan kepada mereka.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa hikmah (ajaran Tuhan) dan untuk menerangkan kepada kamu sebahagian daripada perkara agama yang kamu berselisih padanya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.” (Surah az-Zukhruf, ayat 63)

Baginda juga menyatakan perutusannya daripada Allah SWT adalah untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurat selain menghalalkan beberapa perkara yang telah diharamkan kepada mereka.

Ini dijelaskan sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan juga (aku datang kepada kamu) ialah untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang diturunkan dahulu daripadaku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian perkara yang telah diharamkan kepada kamu; dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan kamu. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.” (Surah Ali-Imran, ayat 50)

Sampaikan risalah Allah SWT

Kebenaran Nabi Isa untuk menyampaikan risalah Allah SWT juga kerana berhadapan dengan golongan ahli kitab. Walau bagaimanapun, Allah SWT meminta supaya ahli kitab tidak melampaui batas dalam perkara agama dan tidak mengatakan Tuhan itu tiga seperti yang didakwa mereka.

Ini dinyatakan menerusi ayat Allah SWT yang bermaksud: “Wahai Ahli Kitab! (Yahudi dan Nasrani) Janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam itu hanyalah pesuruh Allah dan kalimah Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam dan roh daripadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: Tuhan itu tiga. Berhentilah daripada mengatakan yang demikian, supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Bagi Allah jugalah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah menjadi pengawal (yang mentadbir sekalian makhluknya).” (Surah an-Nisa, ayat 171)

Begitulah beberapa kisah yang diceritakan melalui dialog antara Nabi Isa dan pengikutnya sama ada golongan
Hawariyun, Bani Israel dan ahli Kitab. Dialog dalam al-Quran untuk menjelaskan kebenaran al-Quran dan menguatkan keimanan Nabi Isa, Rasul yang diberikan Injil kepadanya.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Keilmuan Imam Syafie sinari Islam hingga kini

Posted by epondok di Julai 28, 2017

Oleh Mohd Faiz Othman

 

Ketokohan Imam Syafie terserlah sejak beliau kecil lagi. Kebolehan beliau menghafal al-Quran ketika berusia tujuh tahun dan kitab Muwatta’ dalam masa sembilan hari sahaja membuktikan kecerdikan beliau. Menerusi segmen Ibrah (Salafus Soleh) di IKIMfm, Ustaz Muhadir Joll berkongsi kisah Imam Syafie.

Mencintai dan meneladani orang soleh adalah satu kejayaan. Disebutkan di dalam sebuah syair Arab yang bermaksud: “Maka hendaklah kamu mencontohi orang yang mulia walaupun kamu tidak seperti mereka kerana mencintai orang mulia itu adalah satu kejayaan.”

Menerusi segmen Ibrah (Salafus Soleh) yang bersiaran di IKIMfm setiap Isnin, Ustaz Muhadir Joll berkongsi kisah mengenai Imam as-Syafie.

Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya nanti akan hadir seorang yang berketurunan Quraisy yang mana ilmunya memenuhi dunia.” Imam Ahmad ibn Hambal yang menghafal sejuta hadis, katanya: “Orang yang disebutkan di dalam hadis itu adalah guruku, Imam as-Syafie.”

Imam Syafie berketurunan Rasulullah SAW, ahli feqah bagi umat dan penolong kepada sunah. Beliau lahir di Gaza, Palestin pada hari yang sangat mulia, Jumaat juga pada bulan yang mulia, iaitu Rejab pada 150 Hijrah.

Tahun yang sama pada hari yang sama, meninggal dua orang ulama yang besar, Imam Abu Hanifah di Baghdad dan Imam Ibnu Juraih di Makkah. Beliau adalah seorang yang tinggi serta memiliki pipi yang bujur. Lehernya panjang serta bahu dan betisnya tegap. Wajahnya kacak dan kemerah-merahan.

Pentingkan ilmu, bahasa

Imam Syafie sangat mementingkan ilmu dan bahasa kerana baginya bahasa adalah kunci kepada ilmu. Beliau ingin benar-benar mempelajari bahasa Arab yang fasih sehingga beliau ke satu kawasan Bani Huzail kerana di kawasan tersebut mereka paling fasih berbahasa Arab.

Ulama itu mendalami bahasa dan sastera Arab sehingga suatu hari beliau berjumpa dengan seorang Badwi di kawasan perkampungan Bani Huzail.

Lalu Badwi tersebut bertanya kepada Imam Syafie mengenai persoalan haid menerusi fiqh. Mendengarkan soalan itu, Imam Syafie menjawab: “Aku tidak tahu.” Lantas Badwi itu berkata kepada Imam Syafie: “Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kefarduan itu ilmu fiqh lebih penting lagi daripada ilmu yang sunat (ilmu bahasa).” Imam Syafie kemudian lantas berfikir.

Satu peristiwa yang lain Imam Syafie ditanya oleh penjaga Kaabah mengenai perihalnya mempelajari ilmu bahasa.

Kemudian Imam Syafie berfikir. Penjaga Kaabah itu kemudian berkata: “Belajarlah fiqh nescaya kamu akan diangkatkan darjatmu oleh Allah SWT.”

Kata Imam Syafie: “Aku mendapat manfaat daripada Allah SWT melalui perkataan orang itu. Lalu aku belajar ilmu hadis melalui Imam Sufyan Ibn Yunainah. Kemudian aku belajar dan duduk bersama guruku, Imam Muslim ibn Khalid mengenai ilmu fiqh. Aku kemudian mendekati Imam Malik untuk mempelajari sejarah, namun Imam Malik katakan: “Hendaklah kamu mempelajari fiqh akan diangkatkan darjatmu.”

Ketokohan terserlah sejak kecil

Imam Syafie menghafal al-Quran ketika usia tujuh tahun dan menghafal kitab Muwatta’ Imam Malik ketika berusia 10 tahun. Beliau menghafal kitab Muwatta’ yang memiliki hampir 70,000 hadis dalam masa sembilan malam.

Ketika Imam Syafie mendatangi Imam Malik untuk mempelajari kitab Muwatta’ itu, beliau membacakan keseluruhan kitab itu sehingga khatam tanpa melihat kepada teks kitab itu. Selepas itu, beliau bertanyakan persoalan agama kepada Imam Malik. Bersilih ganti soalan demi soalan beliau ajukan kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik mengatakan: “Kamu ini seolah-olah mahu menjadi kadi.”

Dari segi keluasan ilmu Imam Syafie, Al-Qadi Yahya Ibn Mansoor berkata: “Aku bertanya kepada Imam kepada imam para hadis, Imam Ibn Khuzaimah, adakah tuan tahu mengenai sunah Rasulullah SAW yang berkaitan halal dan haram yang tidak diletakkan oleh Imam Syafie di dalam kitabnya?” Beliau katakan: “Tidak, kerana seluruh hadis itu berada di dalam kitab Imam As-Syafie.”

Keilmuan Imam Syafie bukan sahaja diperakui rakan, bahkan guru beliau, Imam Sufyan Ibn Yunainah. Ketika berusia 15 tahun sudah diizinkan oleh gurunya, Imam Muslim ibn Khalid al-Zanji untuk memberi fatwa. Begitu hebat ketokohan dan keilmuan Imam Syafie untuk kita teladani dan hayati kisahnya.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Jangan tinggal al-Quran lepas berlalunya Ramadhan

Posted by epondok di Julai 17, 2017

KALAULAH Mushaf al-Quran boleh bersuara, apa agaknya bunyi raungannya kepada umat Islam selepas Ramadan? Mungkin ia akan melagukan firman Allah ini:
“Dan berkatalah Rasul: “Wahai Tuhanku sesungguhnya kaumku (Musyrikin Quraish pada zaman nabi dan manusia sepanjang zaman) telah menjadikan al-Quran ini sesuatu (panduan) yang ditinggalkan, tidak dipakai,” (al-Furqan [25:30]).

Abai al-Quran berlaku dalam berbagai bentuk. Ada yang buang terus, ada yang pilih ayat bersesuaian dengan nafsu selera mereka sahaja. Ada yang memandai cipta tafsiran jauh menyimpang daripada makna sebenar yang mahu disampaikan Allah. Ada yang cuma kenal al-Quran dalam Ramadan. Apabila bulan mulia itu berakhir, Mushaf al-Quran kembali ke almari buku tanpa teman.

Rahmat al-Quran dengan Ramadan seumpama kenduri besar yang banyak hidangan istimewa. Ada menu tadarus, tazkirah, tadabbur, tarawih dan sebagainya. Semua menu itu berasaskan ‘resipi’ al-Quran. Selepas Ramadan, hubungan dengan al-Quran tetap perlu diteruskan kerana ia adalah makanan rohani terbaik bagi jiwa manusia.

Kenal al-Quran dalam Ramadan sahaja seumpama orang yang hanya makan sebulan sahaja dalam setahun. Mana mungkin makan hanya sebulan dalam setahun? Begitulah juga halnya dengan makanan rohani dengan menu al-Quran.

Tanpa makanan, badan kasar jadi lesu tak bermaya, lalu banyak aktiviti fizikal terbantut. Rohani yang kosong tanpa makanan al-Quran akan turut lesu iman dan takwa. Apabila iman lesu, berbagai penyakit bawaan jiwa yang kotor akan membiak dan menjadi barah akhlak dalam diri dan masyarakat.

Rindu mahu terus beribadah seperti puasa sunat dan berdamping dengan al-Quran selepas Ramadan menjadi tanda ibadah Ramadan sebulan diterima Allah. Ini yang dijelaskan Imam Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya Lata’if al-Ma’arif:

“Kebiasaan puasa selepas puasa Ramadan menjadi tanda penerimaan puasa Ramadan kerana apabila Allah menerima amalan hamba-Nya, akan digerakkannya untuk beramal soleh.”

Ia dikukuhkan Firman Allah: “Dan (sebaliknya) orang yang menerima petunjuk (ke jalan yang benar), Allah menambah mereka dengan hidayah petunjuk, serta memberi kepada mereka (dorongan) untuk mereka bertakwa,” (Muhammad [47:17]).

Rasulullah SAW pernah menyebut usaha berterusan berinteraksi dengan al-Quran adalah antara amalan yang dicintai Allah:

Ibn Abbas r.a.menceritakan seorang lelaki bertanya: “Wahai Rasulullah SAW, apa amalan yang paling Allah cintai?” Baginda menjawab: “Orang yang singgah dan pergi (berterusan perjalanannya).” Lelaki itu bertanya: “Apa maksud orang yang singgah dan pergi?” Baginda menjawab: “Orang yang membaca al-Quran dari awal al-Quran (al-Fatihah) sehingga akhirnya. Setiap kali selesai (khatam) dia meneruskan bacaan (dari awal al-Quran),” – Sunan Tirmizi (Dinilai lemah oleh Imam Tirmizi).

Walaupun hadis ini dinilai lemah, ada juga sabda Rasulullah SAW yang sahih membawa makna yang sama:
“Aisyah r.a. menceritakan Rasulullah SAW pernah ditanya apakah amalan yang paling dicintai Allah? Baginda menjawab: Amalan yang berterusan dilakukan walaupun sedikit jumlahnya,” – Sahih Bukhari & Sahih Muslim.

Jangan kita biarkan hati yang digilap sinar bacaan al-Quran pada Ramadan kembali berkarat selepas bulan itu. Kekalkan sinaran jiwa dengan gilapan al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah SAW ini:

Ibn Umar RA berkata Rasulullah bersabda “Hati jantung ini akan berkarat sebagaimana besi pun berkarat.” Lalu ditanya kepada Baginda: “Apa cara (jalan) menggilapnya?” Baginda menjawab: “Bacaan al-Quran.” (Sya’b al-Iman oleh Imam al-Baihaqi) (Hadis ini dinilai dhaif oleh sesetengah ulama hadis).

Kekalkan semangat cinta kepada al-Quran walaupun Ramadan sudah berlalu kerana belum tentu Ramadan akan datang menjadi milik kita. Rebut peluang dalam semua masa dan situasi sebagaimana galakan Rasulullah ini:

“Anas bin Malik r.a. berkata Rasulullah SAW pernah bersabda: “Kerjakan kebaikan sepanjang usiamu (terutama sekali pada waktu istimewa yang disebut agama) dan carilah hembusan rahmat Allah kerana ia menyentuh siapa sahaja yang Dia mahu dalam kalangan hamba-Nya. Pohonlah kepada Allah agar Dia tutup aibmu dan selamatkan kamu daripada ketakutanmu,” (Mu’jam al-Kabir Imam al-Tabrani).

Cubalah sedaya mampu menjadi golongan ketiga daripada kalam Allah ini. Mereka adalah manusia pilihan:

“Kemudian Kami jadikan al-Quran itu diwarisi orang yang Kami pilih dalam kalangan hamba Kami; maka antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri (dengan tidak mengendahkan ajaran al-Quran), ada juga dalam kalangan mereka yang bersikap sederhana dan ada juga dalam kalangan mereka yang mendahului (orang lain) dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu ialah limpah kurnia yang besar (daripada Allah semata-mata),” (Fatir[35:32]).

Jangan jadikan keghairahan menyambut Syawal sebagai ‘kubur’ kepada al-Quran, sebaliknya jadikan ia sebagai langkah pertama meneruskan semangat berdamping dengan al-Quran selepas kita kenyang sebulan menikmati hidangan al-Quran dalam Ramadan.

Percayalah! Rohani kita akan terus kenyang selagi mana kita bersama al-Quran sepanjang tahun. Kenyang dengan al-Quran menjadikan rohani sihat segar bugar di dunia dan akhirat.

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/rencana/agama/jangan-simpan-mushaf-itu-1.501141#ixzz4n3SJOvAW
© Utusan Melayu (M) Bhd

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Al-Quran mukjizat agung tiada tandingan

Posted by epondok di Jun 27, 2017

Oleh Muhammad Hafiz Badarulzaman

AL-QURAN adalah mukjizat agung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci keempat yang wajib diimani oleh umat Islam seluruh dunia mengandungi 114 surah dan 30 juzuk.

Uniknya, di Malaysia kita menyambut saban tahun hari penurunan al-Quran (Nuzul Al Quran) sebagai satu mukjizat agung Nabi Muhammad SAW sehingga hari itu dijadikan sebagai cuti umum bagi negeri tertentu.

Kalangan ulama berbeza pendapat berkaitan tanggal turunnya al-Quran, namun ulama juga bersepakat bahawa kitab suci itu diturunkan ketika Ramadan. Sungguhpun begitu, pasti akan timbul satu persoalan iaitu kenapakah al-Quran yang dipilih untuk dijadikan sebagai mukjizat dan bukan keistimewaan yang lain? Jawapan bagi persoalan ini perlu diteroka bersandarkan kepada sirah nabawiyyah dan mukjizat nabi dan rasul.

Sekiranya kita merenung kembali kepada era kenabian Nabi Musa AS, kita akan mendapati bahawa amalan sihir dan ilmu hitam menjadi fenomena masyarakat pada zaman itu. Malahan, Firaun yang mengaku dirinya tuhan turut memiliki ahli sihir ‘kelas pertama’ yang mampu mengabui mata rakyat mengenai apa jua kedustaannya. Maka, Allah SWT menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa AS apabila tongkatnya mampu berubah menjadi ular. Perubahan ini bagi tujuan untuk menandingi penyihir diraja Firaun dan akhirnya semua yang terpana dengan mukjizat Nabi Musa AS beriman kepada Allah SWT.

Begitu juga halnya dengan era Nabi Sulaiman AS, masyarakat pada waktu itu menggeruni kekuasaan dan kehebatan kerajaan Saba’ di bawah pemerintahan Ratu Balqis yang menyembah matahari. Allah memberikan kehebatan mukjizat Nabi Sulaiman AS dengan kerajaan manusia, jin dan haiwan bagi menandingi kerajaan Ratu Balqis. Baginda mampu bertutur dalam bahasa jin dan haiwan sehingga kisah ini diungkapkan dalam Al-Quran. Akhirnya, Ratu Balqis memilih untuk berserah diri dan menyembah Allah SWT. Secara sepintas lalu, dapatlah kita simpulkan bahawa penurunan mukjizat kepada nabi AS adalah berdasarkan kepada kehendak, fenomena dan ‘trending’ lokaliti pada sesuatu era.

Tidak hairan al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kerana pada era itu masyarakat jahiliah sangat mengagungkan hasil sastera dan puisi Arab. Keadaan geografi tanah Arab yang kering kontang menjadikannya bukan sasaran taklukan empayar Rom dan Parsi. Ini termasuk aktiviti ekonomi yang bersifat sederhana dengan bumi yang tandus serta jalan perdagangan kerap menjadi laluan rompakan termasuk peperangan antara kabilah dalam kalangan mereka.

Sungguhpun begitu, ilmu kesusasteraan mempunyai nilai estetika yang tinggi sehinggakan kalangan pujangga yang mendeklamasi puisi dan pengucapan awam ditakuti oleh raja dan pemerintah kabilah. Antara pujangga terkenal ketika era jahiliah, termasuk Imri Al Qays, Zuhair, Labid, Antarah dan sebagainya. Mereka akan mendeklamasikan puisi di pasar yang terkenal antaranya, Pasar Ukkaz dan puisi yang terbaik akan dipilih untuk ditulis dengan tinta emas dan digantung di kiswah (dinding Kaabah).

Tandingi kepakaran pujangga

Begitulah hebatnya puisi dan pengucapan awam dalam ilmu kesusasteraan Arab sehingga diagung-agungkan oleh masyarakat jahiliah. Berikutan itulah, al-Quran dipilih bagi menandingi kepakaran pujangga dan seterusnya menandingi semua makalah puisi agung yang digantung di dinding Kaabah. Susunan ayat, laras bahasa dan gaya seni yang digunakan di dalam al-Quran begitu unik. Ia kaya dengan unsur metafora, ritma, aliterasi, asonansi dan sebagainya menyebabkan pujangga dan masyarakat jahiliah menjadi hairan dan takjub. Mereka tidak dapat menerima kebenaran tentang kehebatan al-Quran sehingga ada yang mendakwa bahawa al-Quran adalah rekaan Nabi Muhammad SAW (Ath-Thur : 34) dan ia adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu (Al-Muddatsir : 24-25).

Malah, lebih teruk lagi muncul Musailamah al-Kadzab yang mencipta sendiri ayat yang hampir sama bunyi dan laras bahasa untuk menandingi al- Quran namun ternyata semuanya gagal. Keindahan dan kesenian bahasa al-Quran turut menyebabkan dua pembesar Makkah masuk Islam iaitu Umar Al Khattab dan Al Walid Ibn Al Mughirah. Ini tidak termasuk lagi kehebatan al Quran yang kaya dengan ilmu sejarah, psikologi, matematik, sains, kesihatan dan sebagainya. Bahkan hebatnya al-Quran kerana ia masih lagi kekal dalam bahasa Arab dan susunan ayat masih lagi tidak berubah sejak penurunannya berbanding kitab ajaran lain seperti Bible yang asalnya bahasa ibrani sudah bertukar menjadi bahasa yunani.

Oleh yang demikian, dapatlah disimpulkan bahawa al-Quran adalah mukjizat agung yang diturunkan kepada umat Islam yang perlu dibaca dan dihayati setiap masa. Laras bahasa dan susunan ayatnya yang unik mampu dijadikan sebagai garis panduan kepada rakyat Malaysia untuk berbicara secara terus mahupun mengketik papan kekunci di telefon bimbit mahupun komputer dalam menyelusuri media sosial dengan sopan dan berbudi. Jangan pula jadikan media sosial sebagai wasilah untuk kita memfitnah, menabur berita palsu dan membudayakan bahasa yang tiada adab dan jati diri kerana perkara tersebut bukan sekadar tidak menepati gaya penulisan bahasa al-Quran malahan turut bertentangan dengan inti pati dan isi kandungan al Quran. Marilah sama-sama kita menginsafi dan mentadabbur segala intipati yang terdapat di dalam al-Quran dan semoga kita dapat memanfaatkan sebaiknya sambutan Nuzul Al-Quran baru-baru ini agar kita dapat untuk menelaah dan memurajaah al-Quran bersama ahli keluarga.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Khutbah Aidilfitri 1438H

Posted by epondok di Jun 24, 2017

Khutbah Aidilfitri 1438H

عيدالفطري1438

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Nuzul al-Quran: Kualiti atau kuantiti?

Posted by epondok di Jun 14, 2017

“USTAZ! Buntu saya, apa yang perlu dibuat semasa Ramadan, khatam al-Quran atau tadabbur ayatnya. Kedua-duanya mahu dikejar tapi masanya suntuk.”

Benar! Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa kerana terpilih untuk ‘dimasyhurkan’ sebagai bulan turunnya al-Quran.

Analogi mudah, sebelum 1957, tarikh 31 Ogos tiada nilai pada orang Melayu. Setelah tarikh itu dimasyhurkan sebagai hari kemerdekaan Tanah Melayu, ia terpahat erat dalam lipatan sejarah Malaysia.

Begitu juga dengan Ramadan. Sebelum al-Quran diturunkan, Ramadan hanya sebuah bulan biasa yang kadangkala cuacanya panas membara.

Setelah Allah melimpahkan rahmat-Nya ke bumi dengan sinaran al-Quran, nama Ramadan melonjak naik menumpang kemasyhuran al-Quran.

Oleh itu sangat malang jika ada manusia yang menjadi hamba Ramadan dan bukannya hamba Allah.

Bayangkan apa nasib jika al-Quran tidak diturunkan? Kita mungkin menjadi penganut pelbagai agama dunia. Alhamdulillah, kita mendapat hidayah dengan turunnya al-Quran.

Kesyukuran inilah yang diucapkan oleh ahli syurga: “Dan Kami cabut segala dendam dan hasad dengki daripada hati mereka, (dalam syurga) yang mengalir beberapa sungai di bawah (tempat) masing-masing, dan mereka pula bersyukur dengan berkata: “Segala puji tertentu bagi Allah yang telah memberi hidayah petunjuk untuk (mendapat nikmat) ini, padahal kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami (dengan taufik-Nya); sesungguhnya para rasul Tuhan kami datang membawa kebenaran”. Dan mereka diseru: “Itulah syurga yang diwariskan kepadamu dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan,” (al-A’raf [7:43]).

BERSYUKURKAH MANUSIA ATAS NIKMAT AL-QURAN?

Sewajibnya kita bersyukur atas penurunan al-Quran. Bagaimana? Ikrar cuti tahunan? Junjung julang al-Quran? Anjur pertandingan lagu atau hafazan al-Quran? Hantar anak ke sekolah tahfiz?

Tanpa nafi, semua itu termasuk dalam usaha bersyukur dengan penurunan al-Quran. Walaupun begitu, yang paling utama adalah memahami dan mengamalkan isi kandungannya.

Berbalik kepada soalan di atas, apa yang perlu diutamakan dalam Ramadan? Khatam baca atau tadabbur?

Saya jawab, kita perlu berinteraksi dengan al-Quran sepanjang usia dengan ‘kuantiti dan kualiti’. Kuantiti merujuk kepada usaha membaca huruf al-Quran sebanyak mungkin sehingga khatam, manakala kualiti pula merujuk kepada usaha tadabbur atau memahami al-Quran.

Kedua-duanya perlu menjadi aktiviti harian seumur hidup dan digandakan dalam Ramadan.

Aktiviti meningkatkan kuantiti baca al-Quran sehingga khatam bertepatan dengan sunah Rasulullah SAW kerana Baginda melakukan tadarus tahunan dengan Jibril a.s. sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin ‘Abbas r.a.:

“Nabi SAW adalah orang yang paling pemurah (melakukan kebaikan). Baginda jadi tambah pemurah pada bulan Ramadan ketika Jibril datang bertemu dengannya pada setiap malam. Jibril mengulang kaji al-Quran dengan nabi pada bulan Ramadan. Baginda benar-benar pemurah (pada bulan Ramadan) seperti angin yang bertiup kencang,” – Sahih Bukhari.

Bonus membaca al-Quran dikira pada kuantiti hurufnya. Sabda Rasulullah SAW:

“Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Kitab Allah, maka baginya satu kebajikan dan setiap kebajikan itu digandakan 10. Aku tidak kata alif-lam-mim itu satu huruf, sebaliknya alif itu (dikira) satu huruf, lam (dikira) satu huruf dan mim (dikira) satu huruf,” – Sunan Tirmizi.

Darjat syurga para pembaca al-Quran diangkat berdasarkan kuantiti huruf yang dibacanya.

“Dikatakan kepada ahli al-Quran (orang yang membaca, menghafaz dan mengamalkan isi kandungannya ketika mereka masuk ke dalam syurga), bacalah (dalam syurga), dan naiklah darjat (syurgamu) dan bacalah sebagaimana kamu pernah membacanya semasa di dunia. Sesungguhnya kedudukan (darjat) kamu dinilai pada ayat terakhir yang kamu baca (semasa di dunia),” – Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmizi.

Kuantiti huruf al-Quran yang berlari pada lidah pembacanya akan meninggalkan bekas pada jiwa jika ia dituruti pula oleh bacaan berkualiti atau tadabbur. Bahkan tadabbur al-Quran menjadi sebab utama penurunannya. Firman Allah:

“(Al-Quran ini) sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu (dan umatmu wahai Muhammad), kitab yang banyak faedah dan manfaatnya, untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayatnya, dan untuk orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar,” (Sad[38:29]).

KESILAPAN LAZIM DALAM MASYARAKAT

Ramai yang silap berinteraksi dengan al-Quran apabila hanya mementingkan aspek huruf atau tajwidnya sahaja, sedangkan tilawah al-Quran yang sebenar merangkumi aspek kuantiti dan kualiti.

Ia dijelaskan Allah:

“Orang yang Kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan (tidak mengubah dan memutarkan maksudnya), mereka itulah orang yang beriman kepadanya; dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang yang rugi,” (al-Baqarah [2:121]).

Perkataan ‘Haqq al-Tilawah atau tilawah yang sebenar’ dalam ayat ini tidak seharusnya disempitkan hanya pada sudut tajwid, sebaliknya merangkumi perkara lain seperti benar-benar mengikuti isi kandungan al-Quran, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram dan tidak mengubah isi kandungannya tanpa ilmu (Tafsir Ibn Kathir).

Al-Quran bukanlah kitab yang dibaca secara bermusim. Ia adalah makanan ruji orang beriman.

Jika fizikal kita memerlukan makanan secara harian untuk kekal hidup sihat, begitulah juga rohani kita. Ia perlu dijamu dengan makanan rohani setiap hari.

Pastinya makanan rohani terbaik untuk jiwa adalah al-Quran kerana ia mengandungi nutrisi terbaik.

Semoga kenangan Nuzul al-Quran akan menaikkan semangat untuk meningkatkan kadar kuantiti dan kualiti bersama al-Quran.

Tadabbur al-Quran tidak terikat hanya dalam Ramadan sahaja, ia adalah aktiviti seumur hidup bagaikan makanan ruji harian untuk jiwa. Pilihlah satu waktu setiap hari untuk tadabbur sejumlah kecil ayat al-Quran. Andai kata kita tadabbur lima ayat sehari, sebulan ia sudah jadi 150 ayat. Bagi meraikan Ramadan, kita tambah sedikit ayat untuk tadabbur menjadi 10 atau 15 ayat. Mudah-mudahan tambahan jumlah tadabbur ayat dalam Ramadan akan memuncakkan cinta kepada al-Quran.

 

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Pastikan kerja kita menjadi ibadat

Posted by epondok di Jun 2, 2017

Mohd. Ali Muhamad Don

 

AKIBAT salah faham sesetengah masyarakat me­ngenai falsafah be­kerja dalam Islam ada yang memisahkan an­tara pekerjaan seharian dengan ibadah.

Lebih buruk lagi apabila ada yang sibuk bekerja sehingga tiada masa untuk menunaikan solat lima waktu ataupun tidak ber­puasa di bulan Ramadan dengan alasan keletihan dan kehausan. Sedangkan Islam tidak pernah me­misahkan antara agama de­ngan kehidupan seharian malah kedua-duanya saling berkait antara satu sama lain.

Memetik ungkapan masyhur iaitu, “…bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya dan beri­badatlah kamu seolah-olah kamu akan mati keesokan harinya.”

Oleh sebab itu Islam menggariskan beberapa syarat untuk dipenuhi agar apa sahaja pekerjaan yang dilakukan boleh dinilai sebagai ibadah. Antara yang terpenting niat bekerja ikhlas kerana Allah SWT. Besar kemungkinan apabila niatnya betul akan dipermudahkan oleh Allah untuk be­kerja dalam apa jua bidang yang diceburi. Mudah-mudahan dengan cara itu rezeki atau gaji yang diperoleh akan mendapat keberkatan walaupun tidaklah sebanyak mana.

Selain itu, pekerjaan yang dilakukan hendaklah yang dibenarkan oleh syarak. Oleh itu bekerja di premis-premis yang menghidangkan arak dan pergaulan lelaki dan perempuan bebas tanpa sempadan sebaik-baiknya dihin­dari. Perkara ini diharamkan dan umat Islam dinasihatkan bertaubat daripada terus bergelumang dengan dosa dan noda. Ini termasuklah dengan sengaja berpakaian mendedahkan aurat ketika bertugas, terlibat dengan arak, judi, riba yang semuanya terma­suk dosa-dosa besar.

Semasa bekerja pula ditegah daripada curi tulang, merakamkan kad masuk untuk rakan-ra­kan, membuang masa dengan mi­num atau makan berjam-jam dan paling dilarang menerima ra­suah dan habuan untuk perkhid­matan yang diberikan.

Umat Islam juga diingatkan supaya tidak mengabaikan perintah dan ibadah utama ketika bertugas. Ini kerana pekerjaan seharian seperti bertugas di pejabat, sektor perkilangan, pembuatan mahupun berniaga termasuk da­lam kategori ibadah umum yang diberi ganjaran pahala. Namun ia sepatutnya tidak sampai mengabaikan ibadah khusus se­perti solat, puasa dan lain-lain.

Umat Islam yang bekerja juga dinasihatkan supaya tidak culas membayar zakat. Ini kerana pada harta atau gaji yang diperoleh ada hak orang miskin. Dengan wang ringgit yang diperoleh juga boleh digunakan untuk menginfakkan harta ke jalan Allah dengan bersedekah dan berwakaf sehingga ada nilai tambah daripada pendapatan bulanan.

Usah juga dilupakan nafkah bulanan untuk ayah ibu di kampung serta keluarga dan anak-anak yang semuanya akan dipertanggungjawabkan jika gagal di­selesaikan dengan sempurna.

Khusus bagi wanita yang ingin keluar bekerja, Islam menetapkan syarat perlu mendapat ke­izin­an wali atau suami bagi yang sudah berumahtangga. Keizinan ini juga tertakluk dengan syarat wanita bekerjaya tidak boleh mengabaikan tanggungjawab di rumah terhadap suami dan anak-anak. Malah peranan sebagai ibu dalam mendidik dan mengasuh anak juga perlu dititikberatkan. Usah kerana kesibukan bekerja semuanya diserahkan kepada pembantu rumah sehingga anak kurang kasih sayang.

Terdapat pula segelintir yang enggan berumahtangga dengan alasan ingin menumpukan perhatian kepada matlamat mencapai kecemerlangan hidup bekerjaya. Semua ini tidak menepati ajaran Islam dan sunah Rasulullah SAW yang menggalakkan perkahwinan.

Wanita juga diingatkan supaya sentiasa menjaga aurat, batasan pergaulan sesama rakan sekerja dan mengelak unsur fitnah yang boleh mencemarkan nama baik keluarga mahupun ibu bapa.

Dalam sebuah hadis riwayat at-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mengenai empat perkara yang akan dipersoalkan di hari kiamat. Antaranya, ke mana umur dihabiskan? Untuk apa jasad atau tubuh badan digunakan? Adakah ilmu yang dapat dinilai sebagai ilmu yang bermanfaat? Dari mana harta diperoleh dan ke mana dibelanjakan?

Sehubungan itu umat Islam diajak melihat pekerjaan seharian sebagai usaha ibadah kepada Allah dan bukan sekadar makan gaji semata-mata. Islam tidak pernah melarang mana-mana lelaki atau wanita untuk bekerja asalkan tetap menjaga peraturan agama dan kehormatan diri. Apa yang lebih penting ialah bagaimana setiap individu Muslim mampu menjaga hubungan baik antara makhluk dan Maha Pencipta (khalik) dan pada masa yang sama, hubungan baik antara majikan dan pekerja.

Setiap Muslimin juga perlu memahami selagi nyawa dikandung badan, tidak ada istilah pencen be­kerja dengan Allah. Segala amal ibadah fardu, wajib dikerjakan tanpa sebarang alasan. Turut disunatkan untuk menambah pahala dengan mengerjakan sebanyak mungkin amalan sunat sebagai persiapan untuk kembali kepada-Nya.

Justeru sempena bulan Ramadan yang mulia ini, umat Islam secara khususnya wajar me­ng­gembleng usaha dan tenaga untuk memajukan diri, keluarga, ma­syarakat dan negara dengan be­kerja bersungguh-sungguh dan berdedikasi. Usah diabaikan setiap amanah dan tanggungjawab yang dipikul kerana pasti akan dipersoalkan di hari kemudian.

 

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Muadz ditarbiah Rasulullah sendiri

Posted by epondok di Mei 31, 2017

KETIKA Semenanjung Tanah Arab disinari cahaya hidayah dan kebenaran, terdapat seorang anak muda Yathrib dengan wajah tampan, rambut hitam bersinar dan mata bercelak bernama Muadz bin Jabal. Ketampanan beliau berjaya menarik perhatian ramai orang. Beliau memeluk Islam di hadapan pendakwah dari Kota Makkah, Mus’ab bin Umair pada malam perjanjian Aqabah.

Beliau adalah anak muda yang berjabat tangan dengan Baginda SAW dan berjanji untuk taat setia serta sanggup berjuang menyebarluaskan agama dibawa Baginda.

Menerusi segmen Hayatus Sahabah di IKIMfm, Ustaz Mohd Hazri Hashim al-Bindany berkongsi mengenai Muadz, insan yang diiktiraf Rasulullah SAW dengan berkata: “Umatku yang paling arif mengenai halal dan haram ialah Muadz bin Jabal.”

Tatkala beliau memeluk Islam, anak muda ini bersama remaja lain mula bergerak untuk menyebarluaskan agama Allah SWT. Namun, mereka menggunakan pendekatan dan cara yang sangat berbeza.

Sembunyikan berhala

Pada malam hari, mereka secara rahsia menyembunyikan berhala yang disembah orang Musyrik Madinah. Antara berhala itu milik Amru bin Al-Jamuh, seorang lelaki tua yang memimpin kaumnya, Bani Salamah dan enggan memeluk agama Allah SWT. Maka, Muadz bersama anak Amru yang sudah memeluk Islam mencari helah untuk mencabut berhala Manata daripada hati Amru bin al-Jamuh. Mereka mengambil berhala itu di tengah malam dan diletakkan di tempat pembuangan sampah. Keesokannya, Amru mencari berhala berkenaan dan menjumpainya. Kemudian, dimandikan dan dipakaikan dengan pakaian baharu. Malam keesokannya hilang lagi dan saban hari perkara itu berulang.

Apabila orang tua itu penat kerana berhalanya hilang tiap-tiap malam, akhirnya beliau berkata kepada berhalanya: “Wahai Manata, andainya engkau ini ada kebaikan padamu, kamu lawanlah sendiri penjahat yang berbuat jahat kepadamu. Aku tidak tahu siapa yang berbuat jahat kepadamu sedangkan engkau dapat melihat mereka.”

Amru bin Jamuh meletakkan pedangnya kepada Manata untuk dibiarkan berhalanya berlawan sendiri. Pada malamnya, sesudah orang tua itu nyenyak tidur, anaknya bersama Muadz bin Jabal mengangkut berhala berkenaan. Pada malam itu mereka menemui bangkai anjing lalu meletakkan Manata berpelukan dengan bangkai anjing serta diikat pedang Amru di situ. Kemudian dicampakkan ke tempat pembuangan sampah. Keesokan harinya Amru yang sudah mula hilang keyakinan kepada berhala mendapati berhalanya hilang. Dicarinya dan ditemui di dalam lubang tempat pembuangan sampah dalam keadaan berpelukan dengan bangkai anjing.

Maka ketika itu dia tidak lagi mengambil Manata, tetapi mengungkapkan satu syair. Katanya: “Demi Allah, kalaulah engkau Tuhan, engkau tidak akan berpelukan dengan anjing di dalam lubang.”

Akhirnya beliau memeluk agama Allah SWT berkat kenakalan dan kecerdikan anaknya dan Muadz.

Ketika Rasulullah SAW tiba di Kota Madinah, Muadz sentiasa bersama Baginda, mengikut dan mengambil al-Quran daripada bacaan Baginda. Beliau juga mengecapi syariat Islam langsung daripada Rasulullah SAW sehingga dikenali sebagai qari dalam kalangan sahabat.

Diceritakan oleh Yazid bin Kutaib: “Aku pernah memasuki sebuah masjid di Hims maka di sana aku dapati ada seorang anak muda yang rambutnya kerinting sedang dikerumuni oleh orang ramai. Maka apabila dia bercakap dan berbicara seolah-olah yang keluar daripada mulutnya itu ialah nur dan mutiara. Bahasa yang sangat indah dan ilmu yang sangat mahal. Maka aku bertanya kepada orang yang duduk bersama denganku siapakah itu? Maka kata orang ramai, itulah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Muadz. Muadz jadi tumpuan Begitu juga Abu Muslim al-Khawalani menceritakan bahawa beliau pergi ke sebuah masjid di Damsyik dan mendapati terdapat satu halaqah tergolong daripada 30 hingga 50 orang sahabat. Ketika itu terdapat seorang anak muda yang tampan dan setiap kali kumpulan itu menghadapi satu soalan yang tidak dapat diselesaikan, mereka menghalakan wajah kepada anak muda itu.

Maka kata Abu Muslim: “Aku bertanya kepada mereka yang duduk di dalam majlis itu siapakah anak muda itu? Kata mereka, itulah sahabat Rasulullah SAW, Muadz bin Jabal.”

Itulah kelebihan Saidina Muadz bin Jabal yang mendapat tarbiah langsung daripada Rasulullah SAW. Muadz antara enam sahabat yang menghafal al-Quran di zaman Rasulullah SAW dan mengumpulkan al-Quran secara sempurna. Ketika zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar mengambil Muadz menjadi guru kaum Muslimin kerana ketokohan dan kewibawaan ilmunya. Ketika peristiwa Pembukaan Kota Makkah, ramai orang Quraisy memeluk Islam. Baginda SAW melantik ‘Itab bin Usaid sebagai pemimpin kota Makkah dan meninggalkan Muadz sebagai guru untuk mengajarkan al-Quran dan memberikan kefahaman agama kepada mereka.

Saat datangnya utusan daripada Raja Yaman, Raja Bazan yang menyatakan kerelaannya memeluk Islam serta menyatakan keislaman seluruh rakyat jelata di bawah pemerintahannya, beliau meminta Baginda SAW mengutuskan kepadanya orang yang boleh mengajarkan Islam. Rasulullah SAW memilih Muadz bin Jabal untuk memikul tanggungjawab besar itu. Beliau adalah sebaik-baik murid kepada Rasulullah SAW dan menjadi guru kepada ramai kaum Muslimin yang dahagakan ilmu serta kefahaman Islam.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Abu Talhah RA lepas kemewahan demi ibadah

Posted by epondok di April 7, 2017

Oleh Mohd Faiz Othman

MENERUSI segmen Hayatus Sahabah di IKIMfm, Ustaz Mohd Hazri Hashim al-Bindany berkongsi kisah sahabat yang kuat berjihad di jalan Allah SWT, Saidina Zaid bin Sahl al-Ansari atau lebih dikenali sebagai Abu Talhah al-Ansari.

Abu Talhah seorang yang kuat berpuasa.

Selepas memeluk Islam, beliau sentiasa memberi perhatian kepada agama Allah SWT, serta meletakkan keupayaan dan kegagahan dirinya untuk berkhidmat kepada Islam. Beliau juga tergolong dalam 70 orang yang berjanji taat setia kepada Rasulullah SAW dalam perjanjian ‘Aqabah. Selepas termeterai perjanjian itu, beliau termasuk dalam kalangan 12 orang naqib dilantik oleh Rasulullah SAW untuk membimbing dan memimpin kaumnya, Bani Najjar.

Abu Talhah menyertai seluruh peperangan pada zaman Rasulullah SAW dan pengorbanan terbesar beliau adalah ketika mempertahankan Baginda SAW pada serangan kedua dalam Perang Uhud. Ketika serangan itu, tentera Muslimin berada dalam keadaan berkecamuk dan jauh daripada Rasulullah SAW sehingga Musyrikin berjaya menyerang menyebabkan gigi Baginda patah serta luka di dahi dan bibirnya. Pada saat itu, ada dalam kalangan Musyrikin menjerit dan melaungkan: “Muhammad telah mati.” Maka kegusaran dan kebimbangan menguasai hati golongan Muslimin.

Jadi benteng manusia pertahankan Rasulullah

Abu Talhah tetap setia berada bersama Rasulullah SAW dan sekumpulan kecil sahabat yang sanggup menjadi benteng manusia mempertahankan Baginda. Abu Talhah berdiri tegap di hadapan Baginda bagaikan bukit yang tidak goyah sambil memanah angkatan musuh. Satu demi satu anak panah mengenai musuh. Baginda SAW sesekali menjengah untuk melihat Abu Talhah.

Melihatkan Baginda SAW, Abu Talhah berkata: “Ya Rasulullah, tunduklah. Aku tebus kamu demi ibu dan ayahku. Aku tidak mahu kamu cedera walaupun sedikit Ya Rasulullah. Biarlah kematianku mendahului kematianmu dan biarlah dadaku lebih dulu merasai tikaman musuh daripada dadamu. Aku berjanji sebagaimana yang aku sering katakan, aku adalah tebusan untukmu Ya Rasulullah.”

Panahan demi panahan diluncurkan oleh Abu Talhah mengenai tentera musuh. Saat anak panahnya kehabisan, lalu digantikan dengan yang baharu daripada angkatan Muslimin lain. Dikatakan, dalam peperangan Uhud, tiga batang busur panah miliknya patah.

Selain kesungguhan mempertahankan Rasulullah SAW dan kecintaan untuk berjihad di jalan Allah SWT, Abu Talhah juga bersungguh-sungguh meraih syurga Allah SWT melalui harta yang dimilikinya. Beliau mempunyai kebun kurma yang segar dan baik yang paling besar di Kota Madinah sehingga dikatakan sebaik-sebaik tanaman adalah tanaman di kebun Abu Talhah. Di kebun itu mempunyai perigi yang sangat baik airnya. Rasulullah SAW kerap berehat di kebun itu.

Dikisahkan, satu hari ketika sedang menunaikan solat sunat di kebunnya, Abu Talhah terlihat seekor burung berterbangan dari dahan ke dahan pohon kurma. Keasyikan melihat burung yang cantik itu menyebabkan beliau terlupa rakaat solatnya.

Hadiah hasil kebun ke jalan Allah SWT

Disebabkan tidak mahu terganggu khusyuk beribadah kepada Allah SWT, beliau sanggup menghadiahkan kebun itu di jalan Allah SWT. Sesudah solat, Abu Talhah terus bertemu Rasulullah SAW dan berkata: “Ya Rasulullah, kebunku ini aku hadiahkan fi sabilillah.”

Sepanjang hidupnya, Abu Talhah sentiasa berpuasa dan berjihad di jalan Allah SWT. Dikatakan, beliau tidak pernah berbuka puasa dan makan pada siang hari kecuali pada hari raya dan hari yang diharamkan berpuasa. Sekalipun keluar berperang, beliau tidak pernah berbuka puasa.

Pada zaman pemerintahan Saidina Uthman ibn Affan, Abu Talhah mengambil kelengkapannya untuk keluar berperang. Saat itu, anak-anaknya berkata kepada beliau: “Semoga Allah merahmati kamu wahai ayah kami. Sesungguhnya engkau sudah tua dan engkau berperang bersama Rasulullah SAW serta bersama pasukan sahabat yang lain. Kenapakah tidak ayah rehat sahaja sekarang? Biarlah kami berperang bagi pihak ayah.”

Lantas Abu Talhah menjawab dengan membacakan ayat Allah SWT bermaksud: “Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang di jalan Allah), sama ada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan pelbagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). Yang demikian amatlah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.” (Surah al-Taubah, ayat 41)

Abu Talhah berkata kepada anaknya: “Aku ingin melaksanakan kedua-dua daripada perintah Allah. Saat aku kuat mahupun aku lemah.” Begitulah kuatnya semangat juang sahabat demi mempertahankan Islam dan menegakkan agama Allah SWT. Semoga semangat juang sahabat dapat menjadi contoh terbaik buat kita dalam menegakkan syiar Islam

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Kelazatan Arak di Syurga

Posted by epondok di April 4, 2017

“JIKA mahu minum arak syurga, sabarlah sekejap di dunia dengan menjauhi arak dunia.”

Arak memang haram untuk umat Islam. Nasnya jelas dalam al-Quran dan ia melalui empat peringkat pengharaman iaitu:

1. al-Nahl [16:67],

2. al-Baqarah [2:219]

3. al-Nisa’[4:43]

4. Muktamad pengharamannya pada surah al-Ma’idah [5:90-91]).

Bukan setakat haram, ia digelar ‘air kencing syaitan’ oleh orang Melayu yang jijik dengannya. Barangkali orang Melayu menggelarkannya sedemikian kerana Allah sendiri menyifatkannya sebagai perbuatan atau minuman asasi syaitan.

“Wahai orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya,” (al-Ma’idah [5:90]).

UJIAN ALLAH KEPADA MANUSIA

Arak adalah ujian Allah kepada manusia di dunia. Ia memudaratkan badan, merosakkan akal dan meminumnya tergolong dalam dosa besar. Peminumnya tidak dapat mencium bau syurga sebagaimana sabda Rasulullah:

“Sesiapa yang minum arak di dunia kemudian (mati) tidak bertaubat daripada dosa itu, diharamkan meminumnya di akhirat” – Sahih Bukhari dan Muslim.

Hadis di atas ayatnya masih berlapik. Bahasa mudah adalah: peminum arak yang mati tanpa taubat tidak berpeluang masuk syurga kerana arak adalah minuman syurga (Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari).

Jika ia haram di dunia, mengapa pula hukumnya berpusing 360 darjah menjadi halal di akhirat sehingga menjadi antara minuman syurga?

Itulah bukti betapa mutlaknya kuasa Allah. Dia mampu dan berhak melakukan apa sahaja.

Pun begitu, hikmahnya tetap ada kerana Allah adalah Yang Maha Bijaksana. Antara hikmah yang mudah difahami adalah arak sangat berbahaya untuk akal dan jasad. Penagih arak sukar melepaskan diri daripada ‘kerasukan arak’ yang dihidapinya.

KELAZATAN ARAK SYURGA

Lain pula sifat arak syurga. Ia putih, bersih, lazat, sihat dan menjadi lambang keredaan Allah kepada ahli syurga yang sangat patuh kepada arahan-Nya semasa di dunia.

Firman Allah: “Diedarkan kepada mereka piala yang berisi ‘arak’ (yang diambil) dari sungainya yang mengalir, minuman itu putih bersih, lagi lazat rasanya, bagi orang-orang yang meminumnya, ia tidak mengandungi sesuatu yang membahayakan dan tidak pula mereka mabuk kerana menikmatinya,” (al-Saffat [37:45-47]).

Juga firman Allah: “Mereka dilayani anak muda lelaki yang tetap kekal (dalam keadaan mudanya), yang sentiasa beredar di sekitar mereka, – Dengan membawa piala minuman dan teko serta piala atau gelas yang berisi ‘arak’ (yang diambil) dari sungainya yang mengalir. Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya,” (al-Waqi’ah [56:17-19]).

Arak ‘putih’ yang asli lagi sedap ini dicedok dari sungai arak syurga yang tidak terbanding lazatnya:

“Sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang yang bertakwa (ialah seperti berikut): ada padanya beberapa sungai daripada air yang tidak berubah (rasa dan baunya), dan beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa ‘sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya’ dan juga beberapa sungai daripada madu yang suci bersih. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan, serta keredaan daripada Tuhan mereka…,” (Muhammad[47:15]).

Dalam ayat lain Allah menyebut arak syurga sangat istimewa kerana penutupnya ditutup rapi dengan haruman kasturi:

“Mereka diberi minum daripada satu minuman (arak) yang termeterai bekasnya, (bahan) salutannya daripada kasturi.Dan untuk (memperoleh nikmat kesenangan) itu hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan,” (al-Mutaffifin [83:25-26]).

Tertutup rapi kerana ia belum pernah dibuka sesiapa pun. Ini menunjukkan arak syurga adalah barang baharu yang bukan ‘second hand’ kerana Allah tahu manusia tidak suka barangan terpakai. Bau penutup botolnya yang semerbak kasturi mampu membangkitkan selera ahli syurga.

Maha Suci Allah! Selera orang beriman seharusnya terbuka luas untuk merebut minuman ini. Bagaimana caranya? Ia berlaku secara bertentangan. Tahanlah diri anda daripada melakukan yang haram, Insya-Allah peluang kita terbuka luas mendapat nikmat ini di akhirat kelak.

 

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »