Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for the ‘Artikel Pilihan’ Category

Khutbah Aidil Adha 1439H

Posted by epondok di Ogos 19, 2018

Khutbah Aidil Adha 1439H

خطبة عيد الأضحى 1439 هـ

Advertisements

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Khutbah Gerhana Bulan

Posted by epondok di Julai 26, 2018

Khutbah Gerhana Bulan

خطبة كرهان بولن

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Hikmah dialog ahli Syurga dan Neraka

Posted by epondok di Jun 25, 2018

Oleh Ahmad Shukri Yusoff

 

Firman Allah SWT bermaksud: “Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?” Orang bersalah itu menjawab: “Kami tidak termasuk dalam kumpulan yang mengerjakan solat; Dan kami tidak pernah memberi makan orang miskin; Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara salah, bersama-sama orang yang memperkatakannya; Dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan.” (Al-Muddaththir: 42-46)

Di dalam al-Quran, disebutkan di akhirat nanti manusia terbahagi kepada dua golongan. Pertama, ashab al-yamin atau al-maimanah (golongan kanan), manakala kedua, disebut ashab asy-syimal atau al-masy’amah (golongan kiri). Golongan kanan ialah kelompok yang memperoleh keredaan Allah SWT dan syurga-Nya, sedangkan golongan kiri bakal mendapatkan kemurkaan dan seksa Tuhan.

Ayat di atas menunjukkan hubungan antara ahli syurga dan neraka nanti masih belum putus; mereka boleh bertanya khabar dan melihat wajah satu sama lain. Bagi menjawab persoalan keperluan komunikasi itu, ahli tafsir memberi dua jawapan.

Pertama, dialog terbuka mengenai masa depan akhirat sangat berfaedah bagi orang mukmin semasa di dunia kerana ia membekalkan mereka maklumat lebih jelas terhadap bahaya di sepanjang perjalanan ke akhirat untuk dijauhi.

Ini kerana pengetahuan tempat berbahaya tidak kurang pentingnya daripada pengetahuan hidayah dan kebenaran. Orang yang ingin membina kejayaan masa depan hendaklah mengetahui sifat dan penderitaan yang menimpa orang tidak membina masa depan.

Kedua, pertanyaan kepada ahli neraka mengapa dimasukkan ke neraka, memberi kepuasan tambahan kepada orang mukmin di atas nikmat syurga itu.

Surah al-Mudatsir menggambarkan neraka Saqar ialah tempat penyiksaan yang sangat pedih. Bentuk penyiksaan berupa sengatan api membakar kulit manusia hingga kulit menjadi hitam.

Ibnu Abbas RA berkata, Saqar membakar kulit lalu menghanguskan dan mengubah warnanya.

Jawapan pula membayangkan sifat dan dan perangai ahli neraka sewaktu berada di dunia. Antara yang menyebabkan manusia dimasukkan ke Saqar ialah meninggalkan solat.

Solat ibadat wajib dalam Islam. Ia pengakuan keagungan Allah SWT dan kewajaran-Nya untuk disembah serta dimohon bantuan-Nya. Dengan demikian pengakuan mereka tidak termasuk golongan hamba Allah yang solat mencerminkan buruknya hubungan mereka dengan Allah.

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalan manusia ialah solatnya. Jika solatnya baik, dia akan bahagia dan beruntung, Jika solatnya buruk, dia termasuk orang rugi. (HR Tirmizi)

Ibadat solat yang dimaksudkan menurut Sayyid Qutb ialah keseluruhan iman. Ini menunjukkan pentingnya dalam akidah Islam sehingga dijadikan lambang dan bukti iman.

Sebab kedua, tidak menolong orang dalam kesusahan. Membantu golongan miskin ialah kewajipan syarie, kemanusiaan, kemasyarakatan, akal dan budaya. Apabila kemiskinan menimpa individu sehingga tidak lagi mampu mendapatkan keperluan asas seperti makan, pakaian, kediaman dan perubatan, masyarakat akan bertanggungjawab di hadapan Allah SWT.

Sikap Islam tegas dan jelas dalam pemberian bantuan kepada golongan miskin apabila menjadikannya sebagai juzuk perlindungan daripada neraka.

Ia juga antara jalan amat berkesan bagi mendekatkan jarak antara golongan kaya dengan miskin dalam masyarakat, sekali gus mencegah kezaliman akibat pengagihan kekayaan yang tidak seimbang.

Mufassirin menyatakan maksud bantuan ialah zakat diwajibkan. Ini kerana meninggalkan pemberian sunat sudah tentu tidak diancam dengan balasan neraka. Tafsiran ayat juga menjadi sandaran kepada yang berpendapat zakat diwajibkan di Makkah cuma penjelasan hukum, nisab dan haul ditentukan di Madinah dan diletakkan di bawah pentadbiran baitulmal.

Ketiga, mendustakan Akhirat. Banyak sekali ayat al-Quran memperkatakannya yang bertujuan membimbing manusia agar kualiti diri ditingkatkan. Pasti ingatan terhadap hari akhirat akan lenyap dalam diri sekiranya tidak pernah bercakap atau mengingatinya.

Antara pendekatan al-Quran ialah menerangkan keperitan dalam diri umat Islam sejak dahulu. Antaranya mereka berhadapan pemimpin zalim yang didukung pengikut mereka. Pertemuan antara pengikut dan pemimpin zalim berlaku tatkala dimasukkan bersama-sama ke dalam neraka Jahanam. Mereka saling melaknat antara satu sama lain dan masih mengingati bagaimana keadaan di dunia ketika berpakat menghina dan memberi gelaran buruk kepada orang beriman.

Iman satu-satunya jalan kita mengenali dan mencapai keredaan Allah SWT. Ia menjadi bekalan menuju ke akhirat. Kita tidak mampu menanggung penderitaan di atas jalan menuju syurga dan tidak pula sanggup melawan nafsu syahwat yang mengheret ke neraka kecuali dengan keimanan. Kekuatan ini akan mengubah penderitaan menjadi kesenangan dan membuat kita sanggup menanggung ujian menuju ke jalan Allah SWT.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Al-Quran Sumber berfikir aras tinggi

Posted by epondok di Jun 22, 2018

DALAM tradisi keilmuan Is­lam berfikir aras tinggi adalah sesuatu yang dianjurkan. Berfikir aras tinggi menjadikan al-Quran sebagai sumber lantaran tidak saja hal-hal ghaib difahami dan diyakini tetapi hal-hal yang nyata juga diketahui.

Hal-hal yang berkaitan de­ngan akidah tauhid dan implikasi terhadap kehidupan salah satu dari­nya. Kunci yang memberi kekuatan kepada kehidupan seorang Mukmin ialah memahami aspek tauhid dan implikasi terhadap kehidupan.

Mengapa dikatakan berfikir aras tinggi terhubung dengan Allah sebagai Pencipta. Allah ciptakan manusia dengan maksud menjadikannya sebagai ibadullah (ahli ibadah). Maksud ibadah di sini sangat luas. Ia tidak saja merujuk kepada ibadah khususiyyah seperti solat dan siyam semata tetapi ibadah ammah (umum) yang terkait dengan kehidupan. Matlamat akhir yang ingin dicapai oleh manusia dalam beribadah supaya sifat ubudiyyah (kepatuhan) yang tinggi terhadap Pencipta terbina.

Sifat ubudiyyah ini sangat pen­ting bagi ibadullah dan ibadurrahman kerana ia meletakkan diri insan dalam tautan akidah yang kental dengan Allah. Berfikir tentang penciptaan umpamanya terkait dengan Allah. Berzikir tentang Allah terhubung dengan Allah sebagai pemberi rahmah dan nikmah. Allah berada di puncak segala-gala.

Dalam melakukan tadabbur (ka­jian dan telitian) Allah menjadi sumber rujukan dan sandaran. Al-Quran adalah sumber petunjuk di mana manusia menerima makna darinya. Konsep makna tidak hanya dalam batas yang literal (luaran) tetapi konsep makna menganjurkan kepada manusia hal-hal yang nyata dan kaitannya dengan perkara-perkara yang ghaib.

Sifat akidah yang merentasi ialah dalam mengharungi kehidupan semua aspek darinya terkait dengan Allah. Adanya bumi dan langit terkait dengan Allah. Ada­nya rahmah dan nikmah yang diciptakan memberi hikmah kepada manusia datangnya dari Allah. Allah sebagai Pencipta dan Mengurus Atas Segala terhubung dengan Nya.

Manusia diberi akal untuk berfikir. Berfikir adalah jalan untuk menjana ilmu. Berfikir saja tidak memadai kerana pemikiran manusia adalah terbatas. Al-Quran terkandung ilmu dan sumber maklumat yang terhubung de­ngan hal-hal yang nyata tetapi juga hal-hal yang ghaib. Integrasi akliah dan nakliah ini menjadikan tasawwur terbina.

Berfikir aras tinggi tidak si­fatnya kognitif semata tetapi memiliki perenungan yang mendalam mengenai kejadian dan penciptaan yang terkait dengan Allah dan hikmah di sebaliknya. Ilmuwan silam sering menghubungkan apa yang ditemui dengan kebesaran Allah.

Hidrogen, oksigen dan helium umpamanya sifatnya ghaib tetapi wujud di muka bumi. Ia­nya penting bagi kehidupan. Walau sifatnya ghaib tetapi wujud dalam ruang dan memberi kesan kepada kehidupan.

Syurga dan neraka merupakan faktor ghaibiyyat dan diungkapkan dalam al-Quran. Ianya terkait dengan amalan dalam kehidupan supaya manusia dipandu untuk melakukan amal soleh. Amal soleh ini penting supaya kemak­rufan menjadi nyata dan kemungkaran dapat dihindari.

Berfikir aras tinggi membim­bing manusia kepada kebenaran yang hakiki. Pemikiran biasa yang dimiliki oleh manusia sifatnya terhad. Hal-hal yang dicakupi sifatnya luaran tidak ke dalaman. Berfikir aras tinggi dipandu oleh al-Quran dan menyebabkan faktor ghaibiyyah dan batini memandu.

Panduan ini penting supaya pemikiran sebenarnya ialah ilmu yang benar dan bermanfaat. Melihat alam dengan segala mani­festasinya adalah perkara biasa. Tetapi melihat alam sebagai buah ciptaan Allah menghubungkan manusia dengan kebesaran-Nya.

Rahmah dan nikmah hasil ciptaan Allah dikagumi dan disyu­kuri kerana semua itu tidak terjadi dan bergerak sendiri melainkan dengan pedoman sunnatullah. Darinya orang yang beriman membina kepercayaan dan keyakinan bahawa alam ini dicipta dan diurus dengan tertib oleh Allah bukan terjadinya secara kebetulan (by accident) atau terjadi sendiri (by nature).

Berfikir aras tinggi membawa kepada sifat ubudiyyah kepada Allah dan menyebabkan mereka yang beriman yakin bahawa tanpa-Nya alam ini tidak terjadi dan perjalanan cakerawala tidak akan terurus. Al-Quran memberi pedoman kepada hakikat ini mengenai ayat-ayat pembinaan alam (suwarjagat), bumi dan juga manusia. Ayat-ayat itu selari dengan kajian saintifik sejak dulu sehingga kini. Tasawwur berfikir aras tinggi menjadikan kedekatan manusia dengan Allah berlaku dan menjadikan manusia memiliki rasa kehambaan dan kekhalifahan yang tinggi dan jiwa taddabbur yang menghubungkan faktor nakliah dan akliah.

DATUK DR. SIDEK BABA

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Memahami ilmu tasawuf tingkat keimanan, perkukuh rohani

Posted by epondok di Jun 17, 2018

Oleh Latifah Arifin

 

KEGAGALAN golongan agamawan dan masyarakat umum memahami istilah sufi yang sarat falsafah antara faktor menyebabkan ilmu tasawuf dipinggirkan, bahkan lebih membimbangkan ia dikatakan bertentangan dengan syarak.

Kesukaran mencari ahli agama yang mampu menterjemah dan memberikan huraian lengkap khususnya ungkapan berkaitan tauhid sufi menyebabkan berlaku salah faham serta persepsi negatif terhadap orang yang mengamalkannya.

Perkara itu dikupas ulama kelahiran Indonesia, Sheikh Rohimuddin Nawawi Al-Bantani yang menyifatkan hal ini perlu diperbaiki segera supaya cabang ilmu berkenaan tidak ditinggalkan.

“Ada golongan akademik Islam memandang tauhid kerohanian ini dengan pandangan akal, iaitu tidak lebih sekadar terminologi falsafah, bukan ilmu agama. Ia tambah melarat apabila ahli agama yang mengajar tidak mampu memahami kitab tasawuf.

“Akhirnya, kerana bimbang melakukan kesalahan dalam penyampaian, maka ia terus ditinggalkan. Lama kelamaan, ia makin parah apabila bertindak mengharamkan tasawuf,” katanya dalam pertemuan dengan BH Agama, baru-baru ini.

Jalan kepada kesempurnaan

Menurut Sheikh Rohimuddin, ilmu tasawuf penting kepada setiap umat Islam ke arah menjadi Muslim yang sempurna. Bagaimanapun, ia bukan mudah kerana memerlukan keyakinan yang kuat kepada Allah SWT, bukan sahaja daripada lahir, bahkan secara batin.

Katanya, jalan tasawuf sama seperti syariat Islam, cuma bahasa yang ditulis dalam kitab agak rumit kerana padat dengan istilah sufi membuatkan timbul andaian ia berbeza dengan pengajian agama yang biasa dipelajari.

“Contohnya, orang tasawuf berkata hidup ini jangan berikhtiar. Ini bukan bahasa akal, tetapi menuntut kita memahaminya menggunakan bahasa kerohanian. Jadi, orang biasa yang tidak mendalami ilmu tasawuf akan melihat ungkapan ini sebagai ganjil.

“Sedangkan maksudnya, selepas kita berusaha sehabis daya, maka serahkan sebulatnya kepada Allah SWT tanpa berfikir atau berharap kepada hasilnya,” katanya.

Orang sufi melihat maksud ikhtiar ialah memilih dan tertakluk kepada Allah SWT untuk memberikan jawapan, tugas kita sebagai khalifah adalah bekerja serta beribadah dengan sebaiknya tanpa mengharap balasan.

Serius belajar tasawuf

Disebabkan itu, pelbagai polemik timbul kerana ada yang bertindak membuat tafsiran sendiri terhadap ungkapan sufi dan tidak mengambil inisiatif bertanya kepada ilmuwan yang pakar dalam bidang berkenaan.

Kepesatan media sosial hari ini mendorong umat Islam mengambil jalan mudah dengan hanya merujuk kepada video atau maklumat di laman web dan video YouTube oleh ahli agama yang belum tentu mahir dalam tasawuf.

Justeru, beliau berharap masyarakat Islam lebih terbuka dalam memahami pengajaran tasawuf, bagi yang ingin menuntut secara mendalam disarankan belajar dengan orang yang benar-benar arif supaya tidak tersasar daripada hakikat ilmu sebenar.

Syeikh Rohimuddin berkata, golongan agama perlu lebih serius mempelajari bidang ilmu tasawuf kerana ia elemen penting dalam pegangan akidah Islam dan membantu orang awam menzahirkan keimanan secara lahiriah dan memiliki kerohanian yang kukuh.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Al-Quran sebagai sumber petunjuk

Posted by epondok di Jun 16, 2018

AL-QURAN dalam Surah al-Baqarah ayat 185 Allah menyatakan: “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang benar dan batil).”

Maksud petunjuk itu luas maknanya. Ia sekadar ­pengetahuan dan ilmu, data dan fakta, pedoman dan maklumat tetapi petunjuk daripada Allah itu Rabbaniah sifatnya dan mampu membentuk akal fikir dan hati nurani hingga terjelma watak contoh dan mithali.

Turunnya al-Quran di bulan Ramadan memberi erti yang amat besar kepada ahli abid yang sedang melakukan siyam supaya dekat dengan Allah (taqarrub Ilallah) dalam maksud melaksanakan yang makruf dan menghindar diri daripada yang mungkar.

Dengan kekuatan akliah manusia tidaklah segala-gala. Binaan ruhiyyah yang menghubungkan akal dengan wahyu menjadikan fikir dan zikir berjalan seiring dan menghasilkan upaya tadabbur yang tinggi akan hal-hal nyata dan hal-hal ghaib.

Al-Quran sebagai faktor hudal linnas dan hudal lil muttaqeen membimbing manusia ke jalan siratul mustaqeen bukannya jalan yang bengkok membawa kepada kesesatan. Petunjuk itu amat penting bagi manusia yang memerlukan sandaran dan pedoman memahami yang ghaib kerana itulah landasan beragama.

Ditanzilkan al-Quran di gua Hira’ memberi makna yang besar kepada seorang Nabi yang amat cintakan kehidupan yang fitrah. Uzlah Nabi cuba mencari ketenangan dan jawapan makna sebenarnya hidup dan kehidupan. Manusia itu sendiri adalah pencari. Dalam usaha pencarian manusia hanya bertemu yang nyata dalam keterbatasan akliahnya.

Al-Quran menghubungkan yang nyata dengan yang ghaib supaya yang nyata itu dikaji kerana setiap kejadian dari Allah tidaklah sifatnya sia-sia tetapi terkandung hikmah yang amat hebat. Tetapi dalam pencarian hidup manusia banyak yang tidak diketahui. Ini menyebabkan kesesatan berlaku sehingga ke hujung hayat.

Surah yang pertama ditanzilkan kepada Nabi Muhammad ialah Iqra’. Ia membawa maksud “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan”. Ayat ini memberi makna yang penting bagi manusia iaitu kepentingan ilmu. Ilmu dalam al-Quran adalah suluh. Ia memberi cahaya dan memimpin kebijaksanaan. Darinya manusia terpedoman dan terbimbing dalam kehidupan.

Membaca al-Quran bukan hanya dalam pengertian harfiah untuk mendapatkan fadhilah atau pahala. Al-Quran adalah untuk dimengerti dan difahami baik dari sudut asbab (sebab turunnya) mahu pun dari aspek makna , khulasah dan tafsirnya.

Bacalah! Tidak saja terhubung dengan hal-hal nyata secara empiris tetapi terkandung maksud tadabbur secara rohaniah.  Al-Quran tidak saja bersifat tekstual atau respon kepada apa yang ditanzilkan tetapi lebih bermakna lagi  adalah bersifat kontekstual iaitu sorotan terhadap faktor batini dan ghaib yang memberi makna terhadap kefahaman mengenai manusia, alam, kejadian dan juga peristiwa.

Al-Quran itu sendiri terkandung kisah untuk dijadikan ibrah, perjuangan para Rasul mendepani kerenah kaum yang sezaman dengannya memberikan kita iktibar bahawa sifat kisah dan sejarah adalah mengulangi. Apa yang berlaku di zaman Nabi Lut diulangi kini dalam konteks pola-pola gay dan lesbian yang sedang mewabak. Kalau pada zamannya kaum Lut dihancurkan pada zaman kini umat manusia sedang menghadapi musibah Aids/Hiv yang bakal menghancurkan mereka.

Ayat awal yang turun memberikan petunjuk tentang asal kejadian manusia dari darah beku (alaqa). Ia diperkukuhkan lagi dalam Surah al-Mukminun ayat 12-14 mengenai konsep turabb iaitu tanah yang terkandung banyak rahsia yang terhubung dengan Allah yang Maha Mencipta. Secara saintifik ia memberi asas kepada ilmu mengenai janin atau embriologi dan kedatangan roh kepada manusia.

Roh itu adalah milik Allah dan sifatnya ghaib. Upaya roh membolehkan manusia berfikir dan menjana ilmu. Upaya roh menjadikan kekuatan rohani perkasa dan dapat membeza yang buruk dengan yang baik. Ruh juga memberikan daya kepada manusia supaya ianya menjadi buah amal yang diterima oleh Allah.

Ayat ke 3-5 dalam Surah al-Alaq itu memberikan pedoman kepada manusia mengenai kepentingan alat atau teknologi (kalam) dalam meneroka ilmu (a’lam). Ughul Beg, seorang pakar astronomi Uzbekistan menggunakan balai cerap untuk mengetahui sedikit rahsia alam, cakerawala, bintang-bintang dan kaitannya dengan bumi, cuaca, silih gantian siang dan malam sebagai sunnatullah atau ketentuan dari Allah.

Oleh itu, turunnya al-Quran dalam bulan Ramadan terbinanya tradisi tilawah, tadarus supaya al-Quran tidak saja didekati dengan mengambil barakah harfiah yang dibaca tetapi lebih utama lagi menjadi sumber ilmu yang memberi petunjuk. Manusia boleh jadi pandai atau cerdas-pintar dalam mengingat dan mengkaji sesuatu.

Tetapi ketangkasan akliah saja tidak memadai. Ia menuntut kehebatan ruhiyah yang menjadi titik tolak kepada kelangsungan hidup insan. Petunjuk dari Allah tidak saja memberikan ilham dan inspirasi kepada manusia mengenai sesuatu tetapi juga kebijaksanaan untuk memahami hikmah sesuatu yang dicipta.

Dari situ manusia menerima makna dari maksud kehidupan supaya faktor duniawi dan ukhrawi dapat difahami dengan baik. Darinya usaha pencarian manusia tentang makna diri dan makna kehidupan akan terolah secara zahir tanpa menolak faktor batin. Faktor yang dipandu oleh al-Quran ini bakal menghasilkan manusia yang memiliki sahsiah seimbang dan insan soleh dan solehah yang dirahmati Allah.
DATUK DR. SIDEK BABA

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Khutbah Aidil Fitri 1439H

Posted by epondok di Jun 12, 2018

Khutbah Aidilfitri1439H

عيدالفطري1439

Posted in Artikel Pilihan, Fokus Isu | Leave a Comment »

Hayati sejarah penulisan al-Quran

Posted by epondok di Jun 11, 2018

Oleh Hasliza Hassan

NASKHAH kitab al-Quran yang ada pada hari ini lengkap dengan titik dan tanda baris serta wakaf yang mudah untuk kita membacanya, melalui lima fasa bermula dengan penulisan wahyu Allah SWT oleh sahabat RA pada zaman Rasulullah SAW.

Walaupun ketika hayat Baginda, al-Quran dipelajari menerusi hafazan dengan cara sahabat bertalaqi (belajar dalam bentuk pertemuan dengan guru) bersama Rasulullah SAW, Baginda akan meminta sahabat yang dipertanggungjawabkan untuk menulis wahyu Allah SWT itu secepat mungkin.

Dalam kalangan sahabat, terdapat enam penulis al-Quran yang paling popular, iaitu Abdullah ibnu Saad, Uthman ibnu Affan, Ali ibnu Abi Talib, Ubai ibnu Kaab, Zaid ibnu Thabit dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan.

Sebenarnya Rasulullah SAW mempunyai 44 penulis tetapi enam tokoh itu menjadi penulis tetap wahyu, manakala sahabat yang lain ada ditugaskan menulis surat rasmi.

Ketika itu penulisan dibuat pada kulit atau ar-riqa’; tulang unta dan kambing yang sudah disamak (al-aktaf); pelepah tamar (al-usyuk); ketulan batu (al-likhaf) dan potongan kayu (al-aktab).

Fasa pertama ialah tulisan ayat al-Quran tanpa baris seperti yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW dan kemudian dibacakan kepada sahabat. Justeru, ulama bersepakat al-Quran sudah ditulis kesemuanya semasa hayat Rasulullah SAW.

Menurut Pensyarah Jabatan Bahasa Asing Jabatan Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia (UPM), Dr Abd Rauf Hassan, ketika itu al-Quran tidak dikumpulkan sebaliknya tulisan ayat suci itu berada dalam simpanan Baginda, isteri serta sahabat.

Ramai huffaz mati

Pada zaman khalifah pertama, Saidina Abu Bakar RA, ramai orang Islam yang keluar daripada Islam sehingga beliau memerangi golongan itu supaya kembali kepada ajaran Islam hingga tercetus peperangan al-Yamamah pada tahun 12 hijrah (pendapat kebanyakan kitab sirah).

Pertempuran besar itu menyebabkan kematian 500 penghafaz al-Quran (dan pendapat paling banyak mengatakan 700 huffaz yang jug apanglima perang meninggal dunia), menyebabkan timbul kebimbangan kepada Saidina Umar al-Khattab RA.

“Atas dasar itu, Umar berjumpa Abu Bakar dan mencadangkan al-Quran ditulis kerana bimbang akan hilang apabila ramai huffaz meninggal dunia dalam peperangan.

“Bagaimanapun, Abu Bakar tidak setuju kerana Rasulullah tidak pernah menyuruh ditulis semula al-Quran.

“Abu Bakar berkata, menulis semula al-Quran lebih berat berbanding jika beliau disuruh mengalihkan bukit tetapi selepas berfikir panjang, khalifah pertama itu bersetuju dan melantik Zaid bersama beberapa jawatankuasa lain,” katanya.

Abd Rauf berkata, proses penyalinan al-Quran bermula pada tahun 12 hijrah (mengambil tarikh peperangan al-Yamamah) dan memakan masa dalam 15 bulan.

Pada tahun 13 Hijrah, Abu Bakar wafat diganti oleh Umar sebagai khalifah kedua.

PELBAGAI usaha dirancang untuk memudahkan umat Islam mendekati dan menghayati al-Quran. – Foto Mohd Khairul Helmy Mohd Din

Hasil enam salinan

Umar menggunakan mushaf yang sama hingga beliau wafat tahun 23 Hijrah dan diganti Uthman. Mushaf al-Quran itu berpindah kepada anak khalifah kedua terbabit, Hafsah yang juga isteri Rasulullah SAW.

“Sebenarnya, selepas selesai proses penyalinan itu timbul pula persoalan apakah nama hendak diletakkan.

“Ada sahabat memberi nama as-Sifru dan ada juga menamakannya al-Mushaf. Abu Bakar memilih nama Mushaf untuk al-Quran yang disalin Zaid itu.

“Pada zaman Uthman, Islam mula berkembang lebih luas lagi termasuk Syam. Selain disampaikan secara hafazan, hanya satu sahaja mushaf al-Quran. Oleh itu, cara baca orang Syam dan Iraq tidak sama,” katanya.

Justeru katanya, sahabat Huzaifah bin al-Yamani yang melalui pengalaman mendengar perbezaan cara bacaan itu ketika melalui Syam dan Iraq dalam perjalanan membuka Azerbaijan serta Khurasan menemui Uthman.

Berikutan itu, Uthman menubuhkan jawatankuasa diketuai Zaid bersama tiga sahabat lain, iaitu Abdullah ibnu Zubair, Said al-As dan Abdul Rahman al-Harith yang ditugaskan menyalin enam mushaf al-Quran mengikut salinan yang diambil daripada Hafsah.

Tujuannya untuk menyeragamkan cara bacaan mengikut bunyi orang Quraisy kerana al-Quran diturunkan di Makkah kepada orang Quraisy. Lima mushaf itu kemudian diedarkan ke lima tempat, iaitu Makkah, Madinah, Syam, Kufah dan Basrah bersama individu yang boleh mengajar.

Tambah titik, baris, wakaf

Pada peringkat pertama itu, ayat al-Quran yang ditulis masih tidak mempunyai titik dan baris.

Peringkat kedua penulisan al-Quran memperlihatkan pakar bahasa dan penyusun nahu Arab, Abu Aswad al-Duali meletakkan titik (nuktatul i’rab) sebagai menandakan baris.

Titik di atas huruf bermaksud baris atas, bawah huruf (baris bawah) dan selepas huruf (baris depan).

Ini diikuti fasa ketiga apabila Nasir ibnu Asim, iaitu anak murid kepada Abu Aswad dan Yahya ibnu Ya’mur juga meletakkan titik pada huruf (nuktatul i’jam) seperti yang kita ketahui hari ini, huruf nun satu titik di atas, ba satu titik di bawah dan seterusnya.

Pada peringkat keempat, Khalid ibnu Ahmad meletakkan tanda bacaan seperti tanda panjang mad, iaitu ‘alif’ kecil, ‘wau’ kecil, ‘ya’ terbalik, tasydid, hamzah dan sod.

Tanda wakaf datang kemudian apabila ulama terkenal Al-Sajawandi meletakkan tanda di tempat yang sesuai untuk berhenti. Itulah fasa terakhir hingga terhasil al-Quran yang dapat dibaca dan dihafaz oleh kita hari ini.

Abd Rauf berkata, menelusuri sejarah penulisan al-Quran, beliau melihat jasa besar mereka dalam bidang bahasa Arab membantu hingga menjadikan al-Quran yang kita lihat hari ini berdasarkan ayat al-Quran yang ditulis pada zaman Rasulullah SAW.

Cuma, katanya, al-Quran sekarang ditulis dengan khat lebih cantik berbanding dahulu yang hurufnya terpisah. Biarpun berbeza tetapi bacaan tetap sama, malah tidak ada satu pun yang diubah.

RESAM Uthmani memudahkan bacaan dalam pelbagai qiraat. – Foto hiasan

Jaminan Allah

Sesungguhnya Allah SWT menjamin al-Quran menerusi firman-Nya yang bermaksud: “Sesungguhnya al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. Ke dalam hatimu, supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi seorang daripada pemberi peringatan (kepada umat manusia). (Ia diturunkan) dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata.” (Al-Shu’ara’: 192-195)

Menurut Abd Rauf, resam Uthmani yang mengambil sempena nama ketiga, Uthman atas jasa beliau mengikut sunah Rasulullah, cuma yang membezakan ia tidak bertitik dan berbaris. Mudah untuk memahami maknanya yang berlainan tetapi tidak terkeluar daripada maksud sebenar.

Beliau berkata, resam Uthmani juga memudahkan bacaan dalam qiraat pelbagai, iaitu 10 jenis qiraat dan dipersetujui 12,000 sahabat yang memperakui itulah al-Quran yang mereka baca dengan Rasulullah SAW.

Katanya, umat Islam perlu memahami susah-payah sahabat, usaha tabiin meletakkan titik dan baris selain tanda panjang serta sod hamzah wasal sehingga al-Quran sampai kepada kita dalam bentuknya sekarang.

Justeru, sempena sambutan Nuzul al-Quran dan sinonimnya Ramadan dengan kitab menjadi mukjizat Rasulullah SAW itu, pada zaman sekarang tidak sepatutnya ada mengatakan tidak pandai membaca al-Quran.

“Zaman sekarang tidak ada masalah dan tidak ada alasan untuk tidak membaca al-Quran. Banyak usaha dilakukan di sekolah, pihak masjid dan surau, kuliah di televisyen termasuk media massa. Malah, sekarang boleh baca gunakan telefon pintar, iPad serta komputer.

“Kita juga boleh dengar bacaan daripada qari terkenal. Jika tidak baca juga, saya rasa teruk sangat dan agak malang kerana al-Quran di keliling kita. Oleh itu, harapan saya pada Ramadan ini jangan tinggalkan al-Quran,” katanya.

FAKTA NOMBOR

  • 12 Hijrah – proses penyalinan al-Quran
  • 4 – sahabat menyalin al-Quran
  • 5 – fasa penghasilan al-Quran
  • 12,000 sahabat memperakui itu al-Quran dibaca dengan Rasulullah SAW.

Posted in Artikel Pilihan, Artikel Ramadhan | Leave a Comment »

Interaksi kita dengan al-Quran

Posted by epondok di Jun 3, 2018

Mohd. Radzi Mohd. Zin

 

Nuzul ini terbahagi kepada dua tahap utama iaitu:

Pertama: Nuzul al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di Bait al-Izzah secara sekali gus.

Kedua: Nuzul al-Quran dari Bait al-Izzah di langit dunia kepada Rasulullah SAW secara beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun.

Peristiwa ini dikatakan berlaku pada malam Jumaat, 17 Ramadan, tahun ke-41 daripada keputeraan Nabi Muhammad SAW bersamaan 6 Ogos 610M, ketika baginda sedang beribadat di Gua Hira. Namun ada pendapat yang mengatakan turunnya al-Quran ialah pada malam Isnin, 24 Ramadan bersamaan 13 Ogos 610 M.

Pendapat yang agak masyhur memilih 17 Ramadan ini dipegang sebahagian ulama sirah. Ada juga ulama yang berpandangan ia berlaku pada Isnin tahun Nabi SAW dibangkitkan sama ada pada 7 Ramadan, 14 Ramadan, 21 Ramadan dan 28 Ramadan. Apa yang pasti, al-Quran diturunkan dalam Ramadan sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadi pembeza (di antara yang hak dengan yang batil). (al-Baqarah: 185)

Apa yang lebih penting bagi umat Islam adalah bagaimana hubungan kita dengan al-Quran? Sudahkah kitab suci itu dijadikan petunjuk dan pedoman hidup kita seharian? Jika kita sering menyambut hari lahir anak, isteri dan rakan-rakan kita dengan mengadakan majlis doa selamat dan sebagainya, bagaimana pula kita ‘menyambut’ turunnya al-Quran, mukjizat teragung Allah kepada Nabi SAW dan juga umat Islam?

Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bagaimana hubungan baginda dengan al-Quran. Dengan bahasa al-Quran yang serupa iaitu bahasa Arab, pasti ia memberi kelebihan kepada baginda. Namun, baginda tidak hanya sambil lewa. Sebaliknya baginda bersungguh-sungguh dalam membaca dan menghayati maksud al-Quran ­terutama dalam Ramadan.

Ia sebagaimana hadis Nabi SAW yang bemaksud: Dahulu Malaikat Jibril sentiasa berjumpa Rasulullah SAW pada setiap malam Ramadan dan untuk membaca al-Quran bersamanya. (Riwayat Bukhari)

Anda mahu tahu banyak mana baginda SAW membaca al-Quran dalam solatnya? Berikut pengalaman Huzaifah r.a solat tarawih bersama Rasulullah SAW. “Pada suatu malam Ramadan, aku solat bersama baginda SAW di dalam bilik yang dibuat daripada pelepah kurma. Nabi SAW memulai solatnya dengan membaca takbir, dan membaca doa: selanjutnya beliau membaca surah al-Baqarah, aku pun mengira beliau akan berhenti pada ayat ke-100, ternyata beliau terus membaca. Aku pun kembali mengira: baginda akan berhenti pada ayat ke-200, ter­nyata beliau terus membaca hingga akhir al-Baqarah, dan terus me­nyambungnya dengan surah ‘ali Imran hingga akhir. Kemudian baginda menyambung lagi dengan surah al-Nisa’ hingga akhir surah. Setiap kali bertemu ayat berkaitan hal-hal menakutkan, baginda berhenti sejenak untuk berdoa memohon perlindungan. Sejak usai dari solat Isyak hingga akhir malam, di saat Bilal memberitahu beliau bahawa waktu solat subuh telah tiba, baginda hanya solat empat rakaat. (Riwayat Ahmad dan al-Hakim)

Ringkasnya, Nabi SAW membaca kira-kira lima juzuk al-Quran dalam solat tarawih. Mari bandingkan dengan kita. Sudah berapa kali kita khatam dalam tempoh 16 hari Ramadan? Sudah berapa juzuk al-Quran yang kita baca dan kita tadabbur dengan pengajarannya?

Imam As Syafi’i pula pada setiap kali Ramadan mengkhatamkan al-Quran sebanyak 60 kali iaitu sehari dua kali khatam. Qatadah As Sadusi, memiliki kebiasaan setiap tujuh hari mengkhatamkan al-Quran. Bagaimanapun, dalam Ramadan beliau mengkhatamkannya sekali setiap tiga malam. Apabila masuk 10 terakhir Ramadan, beliau mengkhatamkannya setiap malam sekali.

Menerusi Ramadan, kita memberi makna kepada Rama­dan itu sendiri dengan beribadah malamnya menerusi solat tarawih dan sekali gus kita dapat menghaya­ti bacaan ayat-ayat suci al-Quran oleh para imam ketika tarawih. Kita berhadapan dengan pelbagai surah dan kita dapat menghargai kelainan cara Allah SWT menyantuni kita menerusi 114 surah-surah-Nya. Mudah-mudahan pada malam Ramadan, kita dapat merasai satu kesyukuran atas anugerah petunjuk yang Allah SWT beri menerusi al-Quran.

 

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Berita gembira untuk ‘Wali Allah’

Posted by epondok di Mei 13, 2018

Abdullah Bukhari Abdul Rahim

 

APA definisi kegembiraan pada manusia? Ada yang kata berharta dan mampu membeli apa sahaja yang dikehendaki. Ada berkata waktu lapang. Ada yang kata keluarga bahagia. Ada yang berkata badan sihat dan sebagainya.

Semua jawapan itu ada lompongnya. Apa guna berharta jika badan sakit. Apa guna waktu lapang jika tidak berisi dengan amalan berguna. Apa guna keluarga bahagia dan sihat badan jika hidup dikekang susah. Lama kelamaan kebahagiaan dan kesihatan pasti hilang kerana kekurangan zat serta vitamin.

Begitulah mata manusia, kantanya hanya nampak yang zahir tetapi rabun yang batin. Dalam bicara al-Quran kegembiraan banyak merujuk kepada ‘kegembiraan selepas mati’ kerana hidup selepas mati adalah hidup yang sebenar.

Antara orang yang beroleh kebahagiaan selepas mati adalah para wali Allah. Apabila menyebut perihal wali Allah, pasti sesetengah orang beranggapan mereka ‘wajib’ dibekalkan keajaiban luar biasa. Seolah-olah hanya itu sahaja rukun para wali.

SIAPA WALI ALLAH?

Takrif mudah bagi para wali adalah manusia yang benar-benar bertuhankan Allah. Menurut segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Para wali tidak semestinya dikurniakan keajaiban yang pelik dan melopongkan mulut. Keajaiban itu boleh juga muncul dengan bantuan syaitan yang menggunakannya sebagai alat memesongkan jiwa manusia. Parameter mudah tanda kewalian adalah kepatuhannya kepada arahan Allah dan Rasulullah SAW sebagaimana kata-kata Imam Syafie ini:

“Jika kamu lihat seorang lelaki berjalan atas air atau terbang di udara, maka jangan terpedaya dengan kelebihan itu sehinggalah kamu menilai dirinya mengikut neraca al-Quran dan Sunah (Tafsir Ibn Kathir).

Al-Quran turut memberikan takrif mudah bagi para wali yang beroleh bahagia dunia dan akhirat:

“Ketahuilah! Sesungguhnya para wali Allah, tidak ada kebimbangan (daripada sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. (Wali Allah itu ialah) orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat; tidak ada sebarang perubahan pada janji Allah yang demikian itulah kejayaan yang besar,” (Yunus [10:62-64]).

Seolah-olah ayat ini mentakrifkan semua orang beriman adalah para wali Allah. Bukankah keturunan atau anak yang soleh juga termasuk antara keajaiban kurniaan Allah? Bukankah legasi ilmu yang ditinggalkan para ulama juga termasuk dalam keajaiban kurniaan Allah? Ayuh! Luaskan ufuk minda anda dan jangan hanya terlorong dalam takrif ajaib yang sempit.

DEFINISI KEGEMBIRAAN

Maksud kegembiraan para wali Allah muncul dalam banyak rupa dan fasa:

1. Fasa Duniawi:

  • Hidup yang aman sentosa kerana benar-benar mematuhi kehendak Allah. Sifirnya mudah, jika kita memenuhi segala hak Allah maka hidup akan diberkati-Nya. Segala tindak tanduk kita serba kena dan indah:

“Sesiapa yang beramal soleh, baik lelaki atau perempuan, sedang dia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan sesungguhnya Kami akan membalas mereka, dengan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang mereka telah kerjakan,” (Al-Nahl [16:97]).

  • Kegembiraan mereka dalam ayat di atas juga merujuk kepada mimpi yang benar kerana kadangkala orang beriman berasa gembira setelah bermimpi melihat petanda kemenangan mereka dalam perjuangan atau mimpi melihat Rasulullah SAW. Tafsir kegembiraan orang beriman sebagai mimpi yang benar dijelaskan sebuah hadis:

“Ubadah bin al-Samit melaporkan beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makna ayat (Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat [Yunus:64]). Rasulullah bersabda: “ia adalah mimpi benar yang dialami oleh seorang yang beriman atau mimpi yang diperlihatkan padanya,” – Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah dan Musnad Ahmad.

2. Fasa Kematian:

  • Sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada dunia

“(Orang beriman adalah) mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci (daripada kufur syirik dan maksiat), sambil malaikat itu berkata kepada mereka: “selamat sejahtera kepada kamu; masuklah ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan,” (al-Nahl[16:32]).

  • Kegembiraan ini disokong oleh sabda Rasulullah SAW:

“Rasulullah bersabda, sesiapa yang suka bertemu Allah, Dia juga suka bertemunya. Sesiapa yang tidak suka bertemu Allah, maka Allah juga benci bertemunya. Aisyah atau sebahagian isteri Rasulullah bertanya: (Mana mungkin begitu kerana) kami memang tidak sukakan kematian. Rasulullah menjawab: Bukan begitu maksudnya, akan tetapi (maksudnya) “orang beriman ketika hampir mati diberi khabar gembira dengan keredaan Allah dan kemuliannya.” Maka tiada apa yang paling disukai melainkan apa (yang disediakan) di hadapannya (daripada segala nikmat syurga), maka dia pun sangat suka bertemu Allah dan Allah juga suka bertemunya…….,” – Sahih Bukhari.

3. Fasa Akhirat:

  • Sebelum melangkah masuk ke pintu syurga dia disapa mesra oleh para malaikat:

“Sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata: “Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa (dengan memberi ilham): “Janganlah kamu bimbang (daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu) dan janganlah kamu berdukacita, “dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu.” “Kamilah penolong kamu dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat; dan kamu akan beroleh – pada hari akhirat – apa yang diingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan beroleh – pada hari itu – apa yang kamu cita-citakan mendapatnya. “(Pemberian yang serba mewah itu) sebagai sambutan penghormatan daripada Allah Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani!” (Fussilat [41:30-32]).

Sungguh beruntung orang yang mendapat kegembiraan dalam tiga fasa ini. Walaupun tampak begitu eksklusif, namun ia mampu dicapai dan menjadi realiti jika usaha digerakkan sedaya mungkin.

Usah mengalah sebelum berjuang. Para wali Allah dan orang soleh yang terlebih dahulu meninggalkan kita dalam sejarah umat Islam bukanlah ‘manusia super berkuasa ajaib’ sehingga mampu mencapai intipati kegembiraan sebenar. Mereka diberikan tulang empat kerat yang sama dengan kita cuma mereka bermujahadah secara lebih demi memenuhi petunjuk prestasi utama orang beriman sebagaimana ditetapkan Allah. Jika mereka mampu, kita juga pasti boleh. Insya-Allah!

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »