Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for the ‘Artikel Pilihan’ Category

Undang-undang Islam gemilang sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu

Posted by epondok di Oktober 4, 2021

Oleh Zainul Rijal Abu Bakar
 

Usaha penjajah Inggeris pisahkan urusan sivil, keagamaan dalam pentadbiran negara berjaya
SEBELUM kedatangan penjajah, Tanah Melayu sudah melaksanakan undang-undang Islam dalam urusan kehidupan seharian. Umat Islam diadili di hadapan Sultan, Raja, pemerintah kawasan dan sebagainya berdasarkan undang-undang Islam dalam semua urusan termasuk hal-ehwal kekeluargaan, muamalat dan jenayah.

Undang-undang awal di Tanah Melayu menitikberatkan undang-undang Islam. Ini dapat dilihat umpamanya di dalam Undang-Undang 99 Perak dan Kanun Melaka kebanyakan undang-undangnya adalah berteraskan Islam.

Apabila Inggeris datang ke Tanah Melayu, mereka mengetahui dan menyedari undang-undang Islam adalah undang-undang yang diterima pakai dan dilaksanakan di sini. Jika kita merujuk kepada kes yang diputuskan di mahkamah, hakim Inggeris yang bertugas di Tanah Melayu ketika itu tidak menafikan kedudukan undang-undang asal yang dilaksanakan.

Contohnya dalam satu kes iaitu Rahmah lwn Laton yang diputuskan pada 1927, mahkamah memutuskan undang-undang Islam bukanlah undang-undang asing tetapi ia adalah undang-undang asal yang diterima pakai serta dilaksanakan di Tanah Melayu.

Selepas Inggeris menduduki Tanah Melayu, pihak Inggeris dan Raja-Raja Melayu memeterai beberapa perjanjian atau dipanggil triti. Dalam triti itu, diletakkan syarat Residen Inggeris dibenarkan memberi bantuan kepakaran dalam mentadbir urusan negara kepada pihak Sultan.

Namun begitu, residen tidak boleh mencampuri urusan pentadbiran agama serta pelaksanaan undang-undang Islam di Tanah Melayu. Pada ketika itu, urusan undang-undang mula dibahagikan kepada aspek yang terpisah. Undang-undang muamalat atau transaksi dianggap urusan keduniaan yang tidak berkait dengan Islam.

Begitu juga kedudukan undang-undang jenayah. Akhirnya dianggap urusan agama dan adat-istiadat hanya merujuk kepada urusan ibadah khususiah orang Islam dan juga urusan perkahwinan yang dipanggil ‘undang-undang diri’ serta beberapa kesalahan membabitkan hukum agama yang khusus seperti tidak berpuasa dan sebagainya.

Selepas menguasai Pulau Pinang pada 1786, Inggeris berusaha bersungguh-sungguh membawa undang-undang mereka ke sini. Mereka menubuhkan mahkamah dan melantik hakim yang mahir undang-undang Inggeris untuk bertugas dan mengadili kes di Tanah Melayu. Perkara sama berlaku di Singapura dan Melaka.

Inggeris juga memperkenalkan tiga piagam dipanggil ‘Charters of Justice’ (Piagam Keadilan pertama) pada 1807, (Piagam Keadilan kedua) pada 1826 dan (Piagam Keadilan ketiga) pada 1885. Semua ini bertujuan mengangkat taraf undang-undang Inggeris dan secara tidak langsung menenggelamkan serta menyisihkan undang-undang Islam yang dulunya diamalkan sebagai undang-undang asas (lex loci).

Campur tangan secara langsung terhadap urusan kekeluargaan orang Islam di Tanah Melayu juga berlaku pada 1880. Inggeris memperkenalkan satu ordinan dipanggil ‘Muhammedan Marriage Ordinance’ (Ordinance no. 5, 1880). Ordinan ini digubal dengan tujuan untuk menetapkan sejauh mana undang-undang Islam boleh diterima dan diiktiraf mahkamah.

Dengan terlaksananya ordinan ini juga, maka cita-cita dan usaha British untuk memisahkan di antara urusan sivil dan keagamaan yang dirancang sejak kedatangannya ke Tanah Melayu mula terzahir dengan begitu jelas.

Apa yang berlaku sebenarnya menunjukkan Inggeris campur tangan secara langsung dan tidak langsung terhadap perkara yang berkaitan dengan agama dan juga adat-istiadat Melayu. Dalam ordinan itu juga, perkara mengenai pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang Islam, pengiktirafan kepada kedudukan kadi dan peraturan terhadap harta perempuan yang berkahwin, diperuntukkan.

Apabila Inggeris menguatkuasakan undang-undang Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment Chapter 197 of Revised Law of Federated Malay States, 1935, ia lebih memusatkan kepada aspek pentadbiran seperti pendaftaran perkahwinan, perceraian dan rujuk serta sedikit hukum asas dalam perkahwinan.

Ia bertujuan memudahkan British mengawal selia urusan kekeluargaan masyarakat Islam di samping cuba mengekalkan polisi tidak mencampuri hal-ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu secara langsung dan tidak menghina amalan sedia ada.

Bermula pada awal 1950-an, tindakan pertama dijalankan dengan tergubalnya Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak, Selangor 1952 yang mengandungi urusan penubuhan Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Selangor yang membantu Sultan dalam mentadbir perkara berkaitan agama Islam dan adat istiadat orang Melayu.

Hak dan kuasa majlis, peraturan mesyuaratnya, penubuhan Jabatan Agama Islam, pelantikan Mufti dan Jawatankuasa Fatwa. Enakmen Pentadbiran 1952 ini juga memperuntukkan perkara berkaitan dengan urusan wakaf, nazar, zakat, fitrah, pungutan khairat, hal-ehwal wang amanah, pengurusan masjid dan pelantikan pegawainya.

Aspek kekeluargaan ada diperuntukkan tetapi tidaklah terperinci. Ia hanya meliputi urusan pertunangan, perkahwinan, perceraian, pembubaran perkahwinan, harta sepencarian, penjagaan anak-anak, nafkah anak-anak dan isteri, anak sah taraf dan sebagainya.

Kandungan Enakmen Pentadbiran 1952 ini sebenarnya lebih kepada menggabungkan pelbagai undang-undang pentadbiran agama Islam dan menggantikan pemakaian kanun Muhammadan Enactmen.

Jelaslah campur tangan British secara langsung dan tidak langsung terhadap undang-undang Islam sudah berlaku. British meninggalkan kita hampir 53 tahun lalu tetapi kita masih di takuk lama dalam usaha mengarusperdanakan syariah.

Kegemilangan undang-undang Islam pra-British perlu dikembalikan.

Undang-undang Islam yang dipinggirkan itu perlu diletakkan semula ke tempatnya kembali. Walaupun ada usaha untuk memartabatkan undang-undang Islam di pelbagai pihak, nampaknya kehendak politik masih membataskan kejayaan meletakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan pada hakikatnya sebenar.

Posted in Artikel Pilihan, Fokus Isu | Leave a Comment »

Ulama’ penyambung tugas memimpin umat

Posted by epondok di September 30, 2021

Oleh Mohd Fadly Samsudin

pix_middle

ULAMA adalah pewaris nabi. Sesungguhnya nabi tidak meninggalkan kepada umatnya harta kekayaan tetapi ilmu pengetahuan.

Rasulullah bersabda yang bermaksud: “Perumpamaan ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit yang memberi petunjuk kepada musafir dan pelayar di waktu malam, apabila terlindungnya bintang tersebut mereka akan terpinga-pinga kehilangan petunjuk.” (Hadis Riwayat Imam Ahmad).

Siapakah sebenarnya ulama yang dikatakan pewaris nabi itu? Apakah pula peranan masyarakat bagi mengangkat martabat ulama?

Sejarah turut membuktikan pembabitan ulama dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Justeru, tugas dan peranan terbesar ulama adalah menjalankan urusan pembangunan masyarakat supaya mereka hidup bersatu padu, rukun dan makmur.

Mereka menanggung amanah besar bagi menyampaikan kebenaran berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Berbicara mengenai politik, ada yang mengatakan ia sesuatu yang kotor dan penuh dengan penipuan.

Jika kita melihat sejarah politik bangsa, ulama turut berperanan penting mencatat nama dalam pembentukan negara.

Malah, sistem pentadbiran, pendidikan, perundangan dan ekonomi umat Islam sinonim dengan sistem Islam.

Jelas karektor yang dimiliki golongan ilmuwan berkenaan menjadi lambang kekuatan iman dan harapan umat Islam supaya kekal berpegang teguh kepada ajaran yang suci dan benar.

Ibnu Abbas berkata: “Ulama adalah orang yang mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. Dan tambahnya lagi: Orang alim tentang Allah Maha Penyayang adalah orang yang tidak melakukan syirik dengan Allah sesuatu pun serta dia menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Dia turut memelihara wasiat-Nya disamping yakin bahawa dia tetap akan menemui-Nya dan Dia bakal menghitungkan amalannya.

Ulama mengetahui bagaimana sunnatullah (peraturan Allah) berkenaan kejadian manusia dan semua kejadian di alam ini.

Semakin tinggi ilmu, bertambah takut mereka kepada Allah. Berlainan dengan sesetengah lainnya, apabila bertambah ilmunya makin bertambah ingkar kepada Allah.

Golongan ulama mengamalkan segala ilmu yang dipelajarinya. Mereka memiliki hati yang bersih daripada maksiat dan syirik dan tidak tamak dengan habuan dunia.

Saidina Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Uthman Ibnu Affan dan Ali Ibnu Abi Talib adalah beberapa nama agung yang mengambil tempat selepas kewafatan baginda Rasulullah sebagai khalifah.

Sistem yang dijalankan ketika pemerintahan Khalifah ar-Rasyidun membawa kemakmuran berpanjangan serta keadilan saksama kepada umatnya.

Itulah kesan langsung kejayaan pimpinan ulama yang menjadi pentadbir. Mereka bukan sekadar penasihat kepada kerajaan tetapi pelaksana dasar negara.

Bagi menghadapi pelbagai cabaran alaf baru, ulama perlu mempersiapkan diri mengikuti perkembangan semasa selain memahami perkara baru yang muncul timbul agar mereka dapat menanganinya dengan baik.

Fatwa atau pandangan perlu dilontar selaras dengan zaman dan bertepatan dengan syariah Islamiah.

Allah berfirman yang bermaksud: “Dan hendaklah kamu menjalankan hukum (pemerintahan) di kalangan mereka berdasarkan kepada apa yang diturunkan oleh Allah”. (Surah al-Maidah ayat 48).

Ulama perlu melakukan perubahan kepada umat Islam. Mereka perlu melihat kembali sejarah bagaimana Nabi Muhammad dan sahabatnya berdakwah.

Sebagai seorang daie (pendakwah) mereka perlu ada sifat sabar, berhikmah, teladan baik, lemah lembut, bersikap ramah, kasih sayang, menyeru hormat-menghormati, saling nasihat-menasihati serta memuliakan saudara lain.

Seruan dakwah yang berpaksikan ‘hikmah dalam dakwah’ perlu bergema di seluruh pelusuk tempat untuk mengajak umat Islam mengenal Islam dengan lebih sempurna.

Golongan ulama perlu berusaha melindungi umat Islam dari segala penyelewengan dalam agama seperti amalan bid’ah, khurafat, syirik, tahyul dan maksiat.

Mereka hendaklah membongkar segala penyimpangan yang cuba disebarkan kepada umat Islam. Justeru, kita perlu mengiktiraf ulama sebagai pemimpin yang berwibawa.

Rasulullah memperjelaskan ciri yang perlu ada bagi mereka yang ingin menyambung warisan baginda adalah menentang penyelewengan golongan melampaui batas.

Segala penyelewengan agama contohnya ajaran syiah perlu diperangi habis-habisan kerana ia menyebabkan umat Islam dalam kekacauan.

Abu Nu’aim menyatakan bahawa Nabi mengatakan, “Dua macam golongan manusia yang apabila keduanya baik maka akan baiklah masyarakat. Tetapi, apabila keduanya rosak maka akan rosaklah masyarakat itu. Kedua golongan manusia itu adalah ulama dan pemerintah.”

Pensyarah Pensyarah Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan Universiti Malaya (UM), …… berkata ulama secara lateralnya bermaksud orang berilmu tetapi dalam konteks Malaysia ia dirujuk kepada golongan berilmu berkaitan Islam.

“Jika diterjemahkan maka ia boleh dianggap sebagai pakar agama Islam. Belum ada piawaian khusus mengukur siapa yang dianggap ulama dan sebaliknya,” katanya.

Rahimi berkata, ulama mempunyai tanggungjawab besar terhadap ilmu yang mereka miliki.

Allah nyatakan dalam surah at-Taubah ayat 122 bahawa: “Hendaklah ada sekumpulan mereka keluar mendalami agama dan hendaklah memberi amaran kepada kaumnya apabila dia kembali kepada mereka.

“Allah gunakan perkataan (inzar bermaksud amaran) dalam ayat ini menunjukkan bahawa dalam situasi tertentu ulama perlu menggunakan pendekatan tegas dalam memberi peringatan kepada masyarakat walaupun pendekatan hikmah adalah keutamaan.

“Ulama berperanan penting dalam pembinaan masyarakat kerana sebagai umat Islam, agama perlu menjadi terma rujukan utama dalam segala tindakan yang diambil.

“Mereka perlu berperanan dalam menanam kesedaran, membina pengetahuan, memimpin penghayatan serta memantau pelaksanaan cara hidup umat agar sentiasa selaras dengan tuntutan agama,” katanya.

Beliau berkata golongan ulama perlu mempunyai pendirian dan jangan bersikap berkecuali namun pendirian mereka mestilah bersandarkan ilmu agama yang di miliki.

“Masyarakat salah faham berkenaan politik kerana mereka melihat berpolitik bererti menyertai parti politik. Saya berpendapat ulama perlu berpolitik tetapi tidak terpesong daripada landasan agama.

“Lebih baik jika mereka tidak menonjolkan ‘warna tertentu’ agar teguran mereka akan didengar semua pihak tanpa prejudis.

“Jika mereka terbabit dengan parti tertentu, suara mereka lebih didengari pengikut parti berkenaan saja,” katanya.

Rahimi berkata tidak salah menyertai parti politik tetapi mereka mesti bertanggungjawab terhadap kefahaman agama yang mereka miliki.

“Jangan berparti sekadar untuk mendapat manfaat peribadi kerana ia bertentangan dengan tanggungjawab mereka terhadap ilmu yang dimiliki,” katanya.

Beliau berkata, tohmahan terhadap golongan ulama akan timbul jika perjuangan menyebar serta menegakkan ajaran agama dicemari dengan kepentingan peribadi termasuk kebendaan, pangkat, kedudukan, dan penghormatan.

“Justeru, pastikan perjuangan mereka menjunjung kebenaran daripada Allah,” katanya.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Hormat jin sebagai makhluk Allah

Posted by epondok di September 29, 2021

Mohd Fadly Samsudin

JELMAAN...sesiapa mendakwa pernah melihat jin tidak boleh ditolak  tetapi perlu diperhalusi kerana yang dilihat bukanlah rupa bentuk jin  sebenar tetapi ia adalah jelmaan semata-mata.
JELMAAN…sesiapa mendakwa pernah melihat jin tidak boleh ditolak tetapi perlu diperhalusi kerana yang dilihat bukanlah rupa bentuk jin sebenar tetapi ia adalah jelmaan semata-mata.

KEWUJUDAN alam ghaib sememangnya sukar diterjemahkan kerana ia tidak dapat dilihat dengan mata kasar.

Malaikat, roh, alam barzakh, syurga, neraka dan akhirat adalah sebahagian perkara ghaib yang wajib kita percayai.

Alam jin juga salah satu daripada makhluk ghaib yang wujud di alam ini. Kenapa manusia tidak boleh melihat jin? Ini kerana Allah memperkenankan permohonan Jaan ketika mula diciptakan supaya mereka dapat melihat tetapi mereka tidak dapat dilihat.

Firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari semua tempat yang kamu tidak boleh melihat mereka.” (Surah al-A’raaf ayat 27).

Asal usul Jin adalah daripada Jaan yang asalnya beriman kepada Allah. Namun selepas itu terdapat keturunan Jaan kufur dan wujudlah keturunannya yang kekal beriman dan kufur.

Ramai yang menggambarkan mereka sebagai makhluk yang hodoh, sering mengganggu manusia, menghuni kawasan hutan atau dalam rumah terbiar.

Ada kisah yang menceritakan kemampuan manusia menguasai jin. Nabi Sulaiman mempunyai tentera jin manakala Nabi Muhammad (saw) pula pernah menangkap dan mencekik jin kerana mengganggu Baginda ketika solat.

Ketika Nabi Muhammad mengerjakan solat wajib, tiba-tiba Baginda menggenggam tangannya.

Selepas solat sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang baru dalam solat?” Rasulullah bersabda: “Tidak, tetapi sesungguhnya syaitan hendak lalu di hadapanku, lalu aku cekik sampai tanganku berasakan dinginnya mulut syaitan itu. Demi Allah, seandainya saudaraku Nabi Sulaiman, tidak mendahuluiku, nescaya akan aku ikat syaitan itu pada salah satu tiang masjid ini supaya boleh dilihat oleh anak penduduk Madinah. (Hadis Sahih Riwayat Ahmad, Daraqutni dan Thabarani).

Allah juga memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman seperti boleh memerintah haiwan termasuk jin.

Dalam Surah Saad ayat 35 Nabi Allah Sulaiman berdoa “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut bagi seorang jua selepasku; sesungguhnya Engkau Banyak Pemberian.

Kemudian Allah memakbulkan permohonan Nabi Sulaiman dengan mengizinkan pelbagai kelebihan sehingga mampu mengawal angin dan jin.

Allah berfirman yang bermaksud: “Kemudian Kami tundukkan angin untuknya, yang bertiup menurut perintahnya dengan lemah lembut ke mana dikehendakinya.

Dan (Kami tundukkan untuknya) syaitan-syaitan masing-masing menjadi tukang bangunan dan tukang selam. Dan yang lain-lain diikat dengan belenggu (rantai). Inilah pemberian Kami, maka engkau berikanlah atau tahankanlah, tanpa diperhitungkan. (Surah Saad ayat 36 hingga 39).

Nabi Muhammad tidak mengajar kita menangkap atau menghalau jin tetapi yang diajarkan adalah kita perlu menghormati mereka sebagai makhluk Allah.

Justeru apabila memasuki tandas kita diajar memohon perlindungan Allah daripada gangguan iblis.

Selain itu, tidak hairanlah ibu bapa sering mengingatkan apabila tiba waktu Maghrib anaknya perlu masuk ke dalam rumah kemudian semua tingkap dan pintu ditutup supaya tidak dimasuki syaitan dan iblis.

Rasulullah bersabda yang bermaksud: “Apabila kamu menghadapi malam atau kamu berada di sebahagian malam maka tahanlah anakmu kerana sesungguhnya syaitan berkeliaran ketika itu dan apabila berlalu sesuatu ketika malam maka tahanlah mereka dan tutuplah pintu rumahmu serta sebutlah nama Allah, padamkan lampumu serta sebutlah nama Allah, ikatlah minumanmu serta sebutlah nama Allah dan tutuplah sisa makananmu serta sebutlah nama Allah (ketika menutupnya)”. (Hadis Riwayat Imam Bukhari).

Menurut Imam al-Damiri menerusi kitabnya al-Hayawan al-Kubra jin adalah makhluk halus yang mampu merubah dirinya dengan pelbagai rupa, mempunyai akal dan pemahaman, mampu melakukan pekerjaan berat.

Diceritakan, dalam peperangan Badar, Iblis menampakkan dirinya dalam bentuk seorang lelaki dari Bani Mudlij dan syaitan pula dalam rupa Suraqah bin Malik yang datang membantu tentera Musyrikin memerangi tentera Islam.

Hakikatnya, jin adalah makhluk yang diciptakan Allah bagi melaksanakan perintah-Nya. Justeru, Allah memerintahkan kita untuk beriman dengan kewujudannya.

Allah berfirman yang bermaksud: “Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku.” (Surah al-Zaariyat 56).

Semua jin boleh meninggal dunia kecuali Iblis dan keturunannya yang ditangguhkan kematiannya sehingga hari akhirat.

Seperti manusia, jin juga ada yang soleh, alim, fasik, kufur, murtad, zalim, dan ada masuk syurga dan ada yang bakal dimasukkan ke dalam api neraka pada hari akhirat kelak.

Syaitan dan jin yang ingkar suka berada di tempat kotor dan rumah yang pemiliknya tidak pernah membaca al-Quran serta berzikir kepada Allah.

Jin kafir sedaya upaya akan cuba mengganggu manusia dengan pelbagai cara. Insiden seperti diserang histeria, meracau dan dirasuk adalah sebahagian gangguan daripada jin kafir.

Mereka menghuni segenap daratan, lautan dan udara dan sebab itu jumlahnya terlalu ramai sehinggakan menurut setengah pendapat, bilangan mereka adalah bersamaan dengan jumlah seluruh umat manusia bermula dari zaman Nabi Adam sehingga ke hari kiamat.

Jumlah itu semua hanya satu per sepuluh daripada jumlah mereka yang sebenar.

Ia tidak dapat menandingi jumlah malaikat yang keseluruhan jumlah jin hanya mewakili satu per sepuluh daripadanya.

Pensyarah Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan Universiti Malaya (UM), Rahimi Md Saad, berkata jin adalah makhluk ciptaan Allah dan mereka memang wujud sekitar manusia.

“Mereka diciptakan daripada api dan dalam kalangan mereka ada yang beriman dan ada yang kufur. Namun ramai di kalangan mereka yang kufur maka kecenderungan untuk menzahirkan diri dalam bentuk yang menakutkan adalah lebih besar.

“Begitu juga dengan malaikat, mereka diciptakan daripada cahaya serta tidak berjisim tetapi diizinkan Allah untuk menzahirkan diri dalam bentuk fizikal yang boleh dilihat manusia.

“Malaikat Jibril pernah datang bertemu Rasulullah dalam bentuk seorang lelaki yang dapat dilihat oleh sahabat,” katanya.

Beliau berkata dakwaan seseorang yang mengatakan pernah melihat rupa bentuk jin tidak boleh ditolak secara menyeluruh tetapi perlu diperhalusi.

“Apa yang dilihat itu sebenarnya bukanlah rupa bentuk jin yang sebenar tetapi ia hanyalah jelmaan. Setiap orang berpotensi diganggu jin kerana selepas kufur atas keengganan sujud kepada Nabi Adam, syaitan memohon keizinan dari Allah untuk mengganggu gugat manusia khususnya mereka yang ingkar dan jauh daripada Allah.

“Peristiwa berkenaan menunjukkan bahawa sesiapa yang jauh daripada Allah atau lemah zikirnya (lisan dan tindakan) maka dia berpotensi besar untuk diganggu jin atau syaitan,” katanya.

Rahimi berkata manusia diajar supaya sentiasa memohon doa perlindungan daripada Allah daripada gangguan syaitan dalam setiap perbuatan yang dilakukan termasuk membaca al-Quran.

“Orang yang lemah ingatannya terhadap Allah maka jiwanya juga turut menjadi lemah.

“Tidak wajar juga bagi seorang untuk bersahabat dengan jin walaupun jin itu Islam. Ulama bersepakat bahawa bersahabat dengan jin kafir adalah haram.

“Manakala bersahabat dengan jin Islam juga amat tidak digalakkan kerana ia akan membuka ruang ke arah syirik kerana manusia lebih yakin dengan kuasa jin berbanding Allah,” katanya.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

PETUNJUK DAN ILMU

Posted by epondok di September 27, 2021

 Kelahiran Rasullah s.a.w merupakan rembulan penerang kepada kegelapan jahiliah yang pekat. Baginda ibarat mentari yang datang bersama terangnya kebenaran bagi menggantikan kepekatan malam kesesatan.Dalam memastikan umat yang datang selepas kewafatannya maka baginda tidak mewarisi harta kemewahan tetapi sebaliknya membekalkan bekalan penting iaitu petunjuk jalan kebenaran dan ilmu bermanfaat bagi memastikan umatnya tidak sesat dan lemas dalam gelora ombak jahiliah yang mengganas.

MAKSUD HADIS

        Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud : Sesungguhnya perumpaan sesuatu yang aku diutuskan oleh Allah daripada petunjuk dan ilmu pengetahuan itu adalah seperti hujan yang lebat menyirami bumi. Maka di antara bumi itu ada setompok yang bagus yang menerima air dan menumbuhkan rumput dan tumbuhan yang banyak. Dan ada di antara bumi itu yang kering gersang tetapi ia memegang dan menahan air lalu Allah memberi manfaat dengan sebabnya kepada manusia, mereka boleh minum daripadanya serta memberi minum kepada binatang ternakannya dan bercucuk tanam dengannya. Dan hujan itu juga mengenai setompok bumi yang lain pula, ia adalah bumi yang licin, tidak memegang air dan tidak menumbuhkan tumbuhan. Maka demikian itulah perumpamaan orang-orang yang faham dan mengerti mengenai hukum-hakam agama Allah iaitu Islam yang Allah memberi manfaat kepadanya akan hidayat dan ilmu maka ia mengetahui ilmu dan mengajarkannya pula kepada orang lain. Dan demikian pula perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya (dalam erti kata tidak beramal dengan ilmu) dan juga orang yang tidak menerima hidayat Allah yang aku diutuskan bersamanya.

( Riwayat muttafaqqun ‘alaihi)

TIGA GOLONGAN DALAM MENERIMA HIDAYAT DAN ILMU

        Setelah meneliti hadis tersebut maka kita dapat membuat rumusan bahawa ilmu yang dibawa datang oleh Rasulullah s.a.w ibarat hujan yang banyak berfaedah kepada manusia manakala umatnya diibaratkan seumpama bumi yang terbahagi kepada 3 jenis yang berbeza antara satu sama lain.

Golongan Pertama : Bumi yang sebelum ini merupakan bumi mati kini setelah disirami air hujan maka ia dapat faedah daripadanya lalu menjadi bumi yang hidup dan subur di mana ia boleh menumbuhkan tumbuhan sehingga diambil manfaat oleh manusia dan tanaman. Demikianlah ibarat sikap manusia di mana ada antara mereka yang menerima dan belajar ilmu Allah yang disampaikan melalui rasulNya dan beramal dengannya serta menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain.

Golongan Kedua  : Bumi yang hanya menerima dan menahan air tidak menumbuhkan tumbuhan untuk dirinya tetapi dimanfaati oleh manusia dan binatang dengan meminumnya serta menyiram tanaman. Ini diibaratkan seperti manusia yang belajar ilmu Allah dan mengajarnya tetapi dirinya tidak beramal dengan ilmu tersebut dan tidak taat kepada Allah.

Golongan  Ketiga : Bumi yang kering kontang lagi licin dan sama rata di mana ia tidak dapat mengambil manfaat dengan air hujan, tidak mampu memegang dan menahannya. Maka air pun tidak lekat dan tumbuhan pula tidak ada. Ini diibaratkan seperti manusia yang tidak belajar atau tidak menggunakan akal dan hati untuk menerima dan memahami ilmu Allah. Maka mereka tidak boleh mengambil faedah dari hidayat Allah dan ilmunya disamping itu mereka tidak boleh dimanfaati oleh manusia yang lain.

KESIMPULAN

        Melalui pembahagian mereka yang memperolehi ilmu dan cara mereka memanfaatkannya maka kita mesti menghisabkan diri sendiri tentang keadaan diri kita. Di manakah terletaknya kita di antara golongan yang tersebut agar diri kita dapat menggapai martabat golongan yang pertama serta dihindari daripada golongan yang kedua dan ketiga. Kita juga mesti menanamkan tekad dan azam berserta pelaksanaan yang berterusan dalam menambah ilmu yang bermanfaat kerana ilmu merupakan satu-satunya harta pusaka yang berharga yang telah diwariskan oleh para nabi dan rasul. Generasi masa kini dan akan datang dapat diselamatkan daripada kehinaan dan kesesatan dengan ilmu bukannya dengan limpahan kemewahan harta. Pastikan wasiat yang terakhir kepada generasi mendatang ialah apakah yang kamu akan sembah selepas kematian kami bukannya pertanyaan tentang apakah yang kamu akan makan selepas pemergian kami. Islam berjaya berada disinggahsana dengan ilmu manakala kekufuran dinobat kerana kejahilan.

Rujukan
1. Khutbah as-Sabil, Edison Press

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

PERANAN ILMU PENGETAHUAN

Posted by epondok di September 25, 2021

        Dari perbincangan mengenai kedaerahan ilmu, rasanya telah timbul beberapa peranan utama ilmu, yang mana akan kita bincangkan secara terperinci di sini. Secara umumnya peranan ilmu adalah seperti berikut:

 

Pertama : Ilmu sebagai pembina Aqidah / Keimanan.

       Walau setinggi manapun ilmu seseorang di dalam hal-hal dunia, walaupun dia mempunyai beberapa ijazah Ph.D, walaupun ia mampu mencipta roket menembusi angkasa lepas, namun segalanya itu tidak berguna selagi ia tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk mengenali Tuhannya, ilmu yang dapat membina aqidah yang betul yang yang dapat menjamin kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya ilmu dan iman tidak dapat dipisahkan di dalam Islam

Firman Allah S.W.T yang bermaksud:

1) “Ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah S.W.T .”
Surah al-Qital, ayat 19

2) “Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, menyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepada nya dan sesungguhnya Allah S.W.T adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan lurus”
Surah al-Haj, ayat 54

3) “Dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir) : “Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah S.W.T, sampai hari kebangkitan. Maka inilah hari kebangkitan itu akan tetapi kamu tidak menyakininya”
Surah al-Ruum ayat 56


Maka peranan ilmu sebagai pembina aqidah / keimanan yang betul merangkumi beberapa aspek iaitu :
 

1) Satu-satunya sumber ilmu yang boleh membawa manusia kepada aqidah yang sahih adalah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya segala perkara ghaibiah seperti Allah sendiri, malaikatnya, syurga, neraka, peristiwa-peristiwa di akhir zaman dan yang seumpamanya adalah di luar bidang kuasa pemikiran akal manusia. Sabda Rasulullah s.a.w : Aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara tidak akan sesat kamu selepasnya, kitab Allah S.W.T dan Sunnahku. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.,

        Hadis ini dengan jelas telah menunjukkan bahawa sumber yang dapat menjamin manusia dari kesesatan hanyalah Al-Quran dan As-Sunah. Oleh yang demikian adalah menjadi tanggungjawab setiap muslim untuk menimbangkan segala bentuk kepercayaan dengan mizan (neraca) Al-Quran dan As-Sunnah.

2) Segala bentuk dzan (Syak) hendaklah ditolak, aqidah dan keimanan hendaklah dibina di atas ilmu yang diyakini kesahihannya.
Firman Allah S.W.T yang bermaksud : “Dan mereka tidak tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan itu tiada faedah sedikitpun terhadap kebenaran”surah an-Najm, ayat 28

Sabda Rasulullah s.a.w  yang bermaksud : berhati-hatilah kamu dengan dzan sesungguhnya dzan itu merupakan hadis yang paling bohong.(hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan tirmizi dari Abu Hurairah)

Di dalam hal ini segala hadis yang tidak sahih tidak boleh dijadikan pegangan dalam masalah yang berkaitan dengan aqidah.

3) Di dalam masalah aqidah, dilarang taqlid?? (ikut secara membuta-tuli). Bahkan menjadi
fadhuain ke atas setiap manusia mempelajari ilmu-ilmu yang dapata membina aqidah yang sohih, bukan hanya sekadar mengikut apa yang dilakukan oleh nenek moyang atau kebanyakkan manusia.

Firman Allah S.W.T yang bermaksud :

“Bahkan kami mengikut apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami” surah al-Baqarah, ayat 170.

Firman Allah S.W.T lagi yang bermaksud:

“Sesungguhnya kami mentaati ketua-ketua kami dan pembesar-pembesar kami.”

Surah al-Ahzab, ayat 67.

4) Ilmu juga diperlukan di dalam usaha untuk menolak segala bentuk khurafat. Mempercayai benda-benda khurafat boleh menjejaskan aqidah dan boleh membawa kepada syirik kepada Allah S.W.T. Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah S.W.T. Kedua-duanya tidak gerhana kerana kematian seseorang atau kerana kehidupannya. ………..

 

Kedua: Ilmu Sebagai petunjuk ke arah amalan yang betul

         Iman Bukhari telah menamkan salah satu bab di dalam kitabnya sebagai : “Bab ilmu sebelum perkataan dan amalan”. Apa yang di maksudkan di sini ialah ilmu memainkan peranan yang penting demi menjamin kesahihan amalan dan ianya diterima oleh Allah S.W.T.

Telah berkata Rasulullah S.A.W kepada seseorang lelaki yang tidak menyempurnakan sembahyang dengan betul : Kembali dan sembahyang sesunggunya kamu tidak sembahyang. (Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Telah Berkata umar bin Abdul Aziz : Sesiapa yang membuat amal tanpa ilmu sesungguhnya apa yang dirosakkan lebih banyak dari apa yang dibaiki.

Ini semua menunjukkan bahawa hanya ilmu sahajalah yang dapat membetulkan amalan seseorang sebagaimana yang dituntut oleh Syariah.

        Perlu diingat bahawa amalan yang dimaksudkan di sini bukan hanya yang bersangkutan dengan amal ibadat peribadi seorang hamba kepada Allah S.W.T, tetapi ia bersangkutan dengan segala amalan di adalam kehidupan seharian, baik di bidang perniagaan, pembelajaran, sukan, penyiaran dan sebagainya, bagi menjamin semuanya itu diterima dan diredhai Allah S.W.T, dikira sebagai ibadah dan mendapat ganjaran daripadaNya.
 Firman Allah S.W.T yang bermaksud: Berkata Yusuf : “Jadikan aku bendaharawan negara (mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan” Surah Yusuf, ayat 55

        Ilmu juga memainkan peranan yang penting di dalam menerangkan keutamaan di dalam amalan, agar apa yang dilakukan itu adalah suatu yang terbaik.
        Contoh yang paling terang dapat diberikan di sini : Ramai di kalangan umat Islam berlumba-lumba pergi ke mekah untuk mengerjakan haji atau umrah sunat, malahan ada yang ke sana setiap bulan atau tahun, membelanjakan beribu-ribu ringgit demi mengerjakan ibadah ini, namu apabila diminta unutk menyumbangkan derma bagi tujuan Jihad fi sabilillah bagi tujuan menyebarkan agama Allah S.W.T hanya beberapa ringgit sahaja yang mampu disumbangkan. Sedangkan inilah yang lebih afdhol(lebih baik)  untuk dilakukan. Semua ini berlaku sudah tentu berpunca dari kejahilan dan ketandusan ilmu.

Firman Allah S.W.T yang bermaksud :

“Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam, kamu samakan dengan orang-oarang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim”.

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta bende dan diri mereka, adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan”.

“Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadaNya, keredhaan dan syurga, mereka memperolehi kesenangan yang kekal”.  Surah at-Taubah ayat 19-21

 

Ketiga: Ilmu sebagai Pembina Akhlak

        Salah satu peranan ilmu yang penting ialah untuk membina akhlak terpuji dan membimbing manusia  ke arah jalan tarbiyah yang betul. Sesungguhnya kita melihat ramai manusia yang brilmu tetapi mempunyai akhlak yang buruk, dan kadang-kadang pernah juga kita terlihat manusia yang mempunyai hubungan yang amat baik dengan Allah S.W.T , tetapi mempunyai hubungan yang buruk sesama manusia. Lidah tidak dapat dikawal dari mengata dan mengeji orang, telinga tidak senang duduk jika tidak mendengar cerita umpatan.
        Selagi ini berlaku, maka terpaksalah kita mendalami ilmu yang berhubung kait dengan akhlak, semoga ia menjadi panduan di dalam kita menjaga hubungan yang baik dengan Allah S.W.T dan sesama manusia.

 

Keempat: Ilmu sebagai Asas Kemakmuran

        Manusia dipilih oleh Allah S.W.T menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Khalifah yang bertanggungjawab mentadbir di dunia ini sebagaimana yang telah diterapkan oleh Kahliqnya (penciptanya), khalifah yang bertanggung jawab memakmurkan di dunia dengan kemajuan di dalam segenap bidang bidang. Semua ini tidak mungkin ajkan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin melainkan dengan mendalami ilmu.

        Bagaimana mungkin seorang khilafah menjalankan hukum Allah S.W.T , itu sendiri tidak mempunyai ilmu yang cukup dan jahil tentang hukum tersebut, dan yang lebih menyedihkan lagi apaila ia sendiri jahil bahawa hukum tersebut wajib dilaksanakan.
Bagaiman mungkin manusia memakmurkan dunia ini dengan pelbagai kemajuan, jika tidak ada penyelidikan yang mendalam dan berterusan di dalam segenap bidang.

        Demikianlah beberapa peranan utama ilmu, kalaupun ada peranan-peranannya yang lain, ianya tidak terkeluar dari apa yang digariskan secara umum di atas.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

3 punca kesesatan

Posted by epondok di September 10, 2021

AL-QURAN memberitahu, kejahatan muncul melalui tiga jalan iaitu mengikut kemahuan sendiri, nenek moyang tanpa berfikir dan kepatuhan bukan kepada Allah.

Jalan pertama ialah kemahuan diri sendiri. “Kalau mereka tidak dapat menerima cabaranmu maka ketahuilah, sesungguhnya mereka hanyalah menurut hawa nafsu; dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsu dengan tidak mendapat petunjuk Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.(al-Quran, surah al-Qasas: Ayat 50)
Maksud ayat di atas memberikan erti faktor terbesar penyebab kesesatan manusia adalah dorongan hawa nafsu sendiri.

Sama sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk menjadi hamba Allah, sedangkan dia masih menuruti hawa nafsunya.

Dia akan terus memikirkan pekerjaan yang mendatangkan wang, usaha yang membawa kemasyhuran dan penghormatan kepada dirinya, bahkan mengejar apa saja memberikan kesenangan dan kepuasan.

Pendeknya, orang terbabit sanggup menempuh segala rintangan dengan pelbagai cara untuk mencapai tujuan terbabit, tanpa mempedulikan larangan Allah.

Mereka tidak teragak-agak menipu, rasuah dan manipulasi asalkan kehendak nafsunya tercapai.

Bagi orang ini, perintah tinggal perintah. Jadi, Tuhan bagi orang seperti itu ialah dirinya sendiri, bukannya Allah Yang Maha Agung.

“Adakah engkau nampak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya?

Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami, Mereka hanya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi.” (al-Furqan: Ayat 43-44)

Menjadi hamba hawa nafsu adalah lebih jelek daripada menjadi haiwan.

Jika melihat alam haiwan, tiada seekor pun yang mahu melanggar batas ditetapkan, bahkan rantaian kehidupannya hanya melaksanakan peranan yang ditentukan Allah.

Tetapi manusia yang mempunyai segala-galanya apabila sudah menjadi hamba nafsu akan melakukan tindakan yang lebih ‘hebat’ bahkan membuatkan syaitan ‘gementar.’

Jalan kedua menuju kesesatan ialah menuruti adat kebiasaan, kepercayaan dan pemikiran, malah amalan dan upacara kuno nenek moyang secara membuta tuli dan menganggap ia lebih penting daripada perintah Allah.

Apabila perintah Allah dibacakan, orang yang suka menjadi pak turut nenek moyang akan bersikap keras dan hanya melakukan amalan biasa.

Bagaimana orang yang terkena penyakit ini akan dapat menjadi hamba Allah? Tuhannya adalah nenek moyang, kaum keluarga dan suku bangsanya. Apakah hak bagi dirinya untuk mendakwa yang dia adalah hamba Allah?

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: Turutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab: (tidak), bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami lakukannya. Patutkah (diikut) sekalipun datuk neneknya itu tidak faham suatu apapun.”(Surah al-Baqarah: Ayat 170)

Jahatnya kesesatan itu adalah sedemikian rupa, sehingga semua orang menjadi dungu di setiap zaman akibat terkena cengkamannya. Kepada anak cucu diingatkan menjaga pantang larang, kononnya mengelak musibah.

Tetapi sebenarnya kesesatan menuruti kepercayaan karut marut nenek moyang itulah musibah terbesar, cuma ia tidak dimengertikan. Kesesatan mencegah mereka menerima petunjuk dari Allah, sehingga yang terang lagi bersuluh tidak kelihatan.

Ketika Nabi Musa a.s mengajak kaumnya mengikuti syariat Allah, mereka menjawab: “Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya?” (Surah Yunus: Ayat 78)

Jalan ketiga menuju kesesatan ialah kepatuhan kepada selain Allah, seperti mengikuti setiap kata dan perintah manusia yang jelas menyisihkan perintah Allah.

“Dan jika engkau menurut kebanyakan orang di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah; tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.”(Surah al-An’am: Ayat 116)

Maksud ayat di atas memberikan penjelasan bahawa manusia hanya boleh berada di jalan lurus apabila kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang satu.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Tasauf bercanggah dengan Sunnah?

Posted by epondok di September 9, 2021

Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN

KITA menyambung bicara kita tentang tasauf dengan menyentuh suatu tohmahan dan salah tanggapan bahawa ia tidak harmoni dengan sunnah.

Akibatnya muncul satu pola pertentangan dalam aliran-aliran Islam semasa antara sufi dan hadis. Ini sebenarnya adalah suatu gambaran yang tersasar.

Dasar pengambilan tasauf adalah al-Quran dan sunnah. Ilham-ilham dan ilmu-ilmu yang dibukakan bagi ahli-ahlinya tasauf yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah.

Tidak dinamakan tasauf jika ia menyanggahi perlembagaan terbesar Islam ini. Kelahiran tasauf itu sendiri seiring degan Islam.

Cuma, pada zaman di mana setiap peringkat masyarakat mula menjuruskan pandangan terhadap dunia, wujud golongan yang menyusun tasauf dengan meletakkan istilah-istilah tertentu kepada ilmu ini.

Tidak dinafikan timbul pula segolongan yang menggunakan tasauf untuk kepentingan peribadi. Mereka membawa gejala-gejala negatif ke dalam tasauf sehingga mendatangkan fitnah dan menjejaskan pandangan masyarakat terhadap tasauf. Sekali gus menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap konsep tasauf yang tulen.

Alhamdulillah, sebagai cabang ilmu asasi dalam Islam, tasauf tetap dipelihara oleh Allah SWT dengan tampilnya golongan yang berusaha sedaya upaya mempertahankan ketulenannya seperti Imam Abdul Wahhab al Sya’rani r.a yang mengarang kitab Tanbih al Mughtarrin dan Imam al-Qusyairi r.a yang mengarang kitab Risalah al Qusyairiyyah fi Ilmi al-Tasawwuf.

Begitu juga dengan tokoh-tokoh seperti Sheikh Abdul Halim Mahmud, mantan Sheikh al-Azhar, Sheikh Muhammad Zaki Ibrahim, Sheikh Abdullah Siddiq al-Ghumari dan lain-lainnya yang cemerlang dalam mempertahankan kemurnian tasauf.

Juga tidak ketinggalan, tokoh ulama Mekah Ahlus Sunnah zaman mutakhir ini, al-Muhaddith Prof. Dr. Sayyid Muhammad ibn ‘Alawi al-Maliki al-Hasani.

Beliau memerhatikan bahawa tasauf sengaja diberi imej yang buruk oleh sesetengah orang.

Beliau berkata: “Sesungguhnya tasauf telah teraniaya, ditohmah dan dipandang serong. Tidak ramai yang memandangnya dengan pandangan yang tepat dan betul.

“Sebahagian besar ahli masyarakat melabelkan tasauf dan sufi dengan sifat-sifat yang tercela dan keji sehingga menjatuhkan hak penyaksian dan keadilan seseorang ahli tasauf.

“Mereka berkata ‘si fulan tidak boleh dipercayai dan tidak boleh diterima khabarnya’ kenapa? Kerana dia adalah seorang sufi.

“Namun demikian, apa yang menghairankan, orang-orang yang begitu lancang mencaci tasauf dan menentang ahli sufi ini, mengutip kata-kata dan perbuatan ahli sufi untuk dijadikan bahan dalam teks ucapan dan pengajaran mereka.

“Mereka seolah-olah tidak berasa malu meminjam kata-kata imam-imam sufi ini untuk digunapakai dalam khutbah-khutbah dan majlis-majlis pengajian mereka.

“Kita seringkali mendengar mereka mengucapkan ‘telah berkata al Fudhail ibn ‘Iyadh r.a, telah berkata Junaid al-Baghdadi r.a, telah berkata Hasan al-Basri r.a, telah berkata Sahl al-Tasturi r.a, telah berkata al-Muhasibi r.a, telah berkata Bisyr al-Hafi r.a’ dan sebagainya.

“Adakah mereka tidak kenal siapakah insan yang meniti di bibir-bibir mereka? Nama-nama ulama yang mereka sebut merupakan pemuka-pemuka tasauf yang tidak asing lagi. Malah, ulama inilah yang telah menyusun kaedah-kaedah ilmu tasauf dan telah mencapai kedudukan sebagai wali qutub (pangkat tertinggi wali-wali).

“Kitab-kitab tasauf juga dipenuhi dengan kata-kata mereka, khabar-khabar dan biografi mereka. Tidak dapat dipastikan, sama ada orang yang mentohmah ahli tasauf ini benar-benar orang yang jahil atau pun buat-buat jahil? Atau pun, mereka ini buta atau buat-buat buta?” (Mafahim Yajibu an Tusohhah, H: 107)

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Buruk sangka putuskan silaturahim

Posted by epondok di September 8, 2021

Oleh Nik Salida Suhaila

DALAM dunia yang penuh tohmah dan buruk sangka ini, manusia sering bertelingkah kerana tidak mengetahui kebenaran. Ada segolongan kecil yang bijak melakukan fitnah kerana hasad dengki dan terlalu cintakan duni sehingga umat Islam sering bermusuhan sesama sendiri, sekali gus merendahkan nilai dan maruah agama di mata bukan Islam. Ia juga menjadi sebab umat Islam semakin jauh daripada ukhuwah dan silaturahim berasaskan takwa malah merenggangkan persaudaraan.

Sebagai penganut agama yang menganjurkan umatnya hidup rukun dan damai, kita dilarang melakukan perkara yang menjejas dan merosakkan hubungan baik sesama manusia. Allah berfirman (Surah Al-Hujuraat: 12) bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang.”

Allah mengingatkan kita, sebahagian prasangka itu perbuatan dosa kerana ia timbul daripada perasaan iri hati atau dengki terhadap seseorang. Ia juga menyebabkan timbul tuduhan berasas kerana orang lain turut serta melakukan perbuatan serupa. Ini menambahkan lagi prasangka buruk sedia ada. Teknologi komunikasi yang tidak bersempadan meluaskan penyebaran maklumat yang boleh meracuni akal manusia yang tidak tahu membuat pertimbangan antara fitnah dan hak.

Oleh itu, sebagai hamba yang beriman kepada Allah, kita perlu menjaga pertuturan dengan berbicara yang baik saja atau berdiam diri seperti sabda Rasulullah (diriwayatkan Iman Al-Bukhari) maksudnya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia berkata-kata yang baik atau hendaklah ia diam.”

Buruk sangka dengan hasrat mempengaruhi minda orang lain supaya turut membenci saudara seagama adalah perbuatan jahiliah kerana tamakkan dunia dan terlalu cintakan isinya yang menjadi bahan bakar neraka. Banyak yang boleh diteladani daripada kisah sahabat Rasulullah dan sejarah sehingga boleh menggadaikan negara dan agama akibat buruk sangka. Ini patut menjadi iktibar setiap umat Islam yang cintakan agama. Jika tidak kerana buruk sangka menjadi padah kepada umat Islam, mustahil Allah memperincikan betapa penting menyelidiki maklumat yang disampaikan seseorang kerana bimbang kita turut mempercayai dan menjadi penyampai kepada fitnah terhadap orang lain.

Allah mengingatkan kita dalam al-Quran (Surah Al Hujuraat: 6) bermaksud : “Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya.”

Kerana buruk sangka, menyebabkan putus silaturahim. Sebab itu, perpaduan umat Islam akan goyah malah menjadi laba kepada musuh yang sentiasa menantikan saat kehancuran manusia yang dibimbing dengan perintah dan larangan Allah. Satu demi satu keistimewaan umat Islam yang tiada bandingannya diselongkar dan dibinasakan dengan janji syurga di dunia mengakibatkan janji Allah mengenai hari pembalasan dipandang sebelah mata. Perkataan dusta yang dibawa orang fasik pula dikitabkan menjadi rujukan utama.
Untuk menjauhkan diri daripada terus melakukan fitnah terhadap setiap umat Muhammad, kita hendaklah membataskan prasangka buruk terhadap seseorang setakat dalam hati tanpa meluahkan atau memberitahu orang lain, apatah lagi meyakinkan orang lain supaya mempunyai perasaan serupa. Sebagai manusia, kita mempunyai kata hati yang lahir daripada pelbagai faktor dalaman diri sendiri yang boleh menerajui tindak tanduk kita seperti berprasangka.

Allah berfirman (Surah Al-Hujuraat: 12) bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jika demikian keadaan mengumpat maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Mengasihani.”

Justeru, prasangka yang boleh mendatangkan dosa wajib dijauhi jika kita sayangkan kehidupan sesudah mati. Sebaliknya, tukarkan buruk sangka dengan kasih sayang dan belas kasihan sesama umat bersaudara kerana itulah asas sebuah kehidupan berkeluarga yang berpaksikan Adam dan Hawa.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Kemerdekaan spiritual menurut al-Quran

Posted by epondok di Ogos 28, 2021

Oleh IBRAHIM ABDULLAH

Menghayati al-quran dapat mendidik kita agar tidak terpedaya dengan tipu helah syaitan sama ada melalui jin atau manusia. – Gambar hiasan

SPIRITUAL manusia berpusat pada kalbu, dan di dalam kalbu manusia sudah ada potensi-potensi spiritual yang merupakan format dasar kemanusiaan. Hakikat diri manusia adalah diri yang rohaniah/spiritual yang telah tercipta sebelum adanya tubuh biologis (basyar).

Ketika manusia masih dalam wujud roh di alam lahut, roh merupakan wujud pertama manusia dalam proses penciptaannya sebelum diturunkan ke bumi dan dimasukkan ke dalam tubuh jasmaniah (basyar). Allah SWT mempersiapkan basyar (tubuh biologis) hanya sebagai wadah bagi manusia rohaniah itu.

Inti roh yang menjadi pusat diri manusia adalah kalbu. Di dalam bahasa Arab dikenal ada dua jenis kalbu: Kalbu jasmaniah berupa gumpalan daging iaitu jantung, dan kalbu rohaniah yang dalam bahasa kita disebut hati nurani.

Di dalam kalbu rohaniah inilah terletak fitrah iaitu sifat-sifat ketuhanan berupa kesedaran, perasaan, kecerdasan, iman dan iradah. Jadi, sejak diturunkan dari sisi Allah SWT, manusia rohaniah itu kalbunya tidak kosong. Sebabnya, di dalam kalbu itu Allah sudah menempatkan potensi-potensi dasar spiritual (fitrah), bibit iman, moral, ilmu dan kemerdekaan.

Firman Allah bermaksud: Tinggallah engkau dan isterimu di dalam kebun ini dan makanlah segala yang tersedia berlimpah, yang mana sahaja yang kamu kehendaki… (al-Baqarah: 35).

Berapa besar kebebasan (kemerdekaan) yang Allah berikan pada Adam? Kebebasan yang mutlak. Adakah kebebasan itu hanya untuk Adam dan Hawa sahaja? Ataukah sepanjang di dalam kebun (syurga) itu sahaja?

Kebebasan yang Allah beri amat luas hingga sampai seluruh manusia di muka bumi ini bebas bahkan untuk membangkang Allah sekali pun, sebagaimana firman Allah bermaksud: Kalau Tuhanmu menghendaki, Dia boleh membuat semua yang ada di muka bumi beriman kepada Dia. (Yunus: 99).

Timbul persoalan, mengapa Allah memberi kebebasan yang begitu luas kepada manusia hingga manusia bebas untuk membangkang Allah sehingga manusia berbuat jahat di muka bumi?

Sebagai wakil Allah yang akan memimpin kehidupan di muka bumi, manusia akan banyak menghadapi masalah. Bagi menyelesaikan masalah itu maka manusia haruslah merupakan makhluk yang kreatif. Maka untuk menjadi kreatif, Allah berikan ilmu dan kebebasan kerana ilmu dan kebebasan adalah bahan baku untuk munculnya kreativiti.

Kreativiti yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan kemerdekaan, adalah salah satu dari hal-hal yang paling awal Allah berikan kepada manusia. Dengan ilmu manusia akan menjadi cerdas dan banyak mengetahui, dan dipandu dengan kemerdekaan kecerdasan berubah menjadi daya cipta yang hebat yang menyebabkan peradaban manusia berkembang progresif.

Perkara yang merosak fitrah manusia adalah hawa nafsu, iblis, syaitan, dan agen-agen diayah wali syaitan. Firman Allah bermaksud: Setelah itu maka syaitan membisikkan (hasutan) kepadanya dengan berkata: “Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan hidup selama-lamanya, dan kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap?” (Taha: 120).

Iblis menyusup ke kebun kelimpah ruahan (jannah) dan memujuk Adam, manusia pertama di bumi dengan janji keabadian dan kejayaan tanpa batas dengan cara memakan buah pohon terlarang (khuldi). Rupanya Adam tergiur mendapatkan keabadian dan kejayaan tanpa batas, maka Adam pun memakan buah tersebut. Lalu apa yang terjadi?

Firman Allah bermaksud: Kemudian mereka berdua memakan dari pohon itu, lalu terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing, dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari syurga, dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan (dari mencapai hajatnya). (Taha: 121).

Apabila manusia menurut hawa nafsunya yang berupa hasrat keabadian dan keserakahannya, maka akan nampaklah segala hal yang memalukan dari dirinya, terkuaklah segala aib yang menghinakannya.

Manusia menjadi telanjang dan pakaiannya rontok. Sedangkan pakaian adalah simbol keberadaban, martabat dan status sosial, yang tiada lagi berguna ketika manusia menurut hasrat hawa nafsunya dengan mengabaikan fitrahnya.

Ketika Allah melarang mendekati pohon terlarang itu, sebenarnya Allah sedang memberi latihan dan pendidikan kepada Adam mengenai suatu kebebasan bukanlah tanpa batas, harus dikendalikan. Titik lemah manusia adalah hasrat keabadian dan keserakahan dan iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Adam bertaubat dan memohon ampun, Allah menerima taubat dan mengampuni Adam. Lalu Adam dikeluarkan dari ‘kebun pelatihan’ untuk turun ke bumi menjalani misinya sebagai hamba Allah sekali gus khalifah Allah di bumi.

Spiritual oleh jin dan manusia

Firman Allah bermaksud: Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh (yang mesti dijauhi tipu dayanya), sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka. (Faatir: 6)

Syaitan dan jin dapat dengan mudah menipu daya manusia dengan terlebih dahulu dikuasai kesedarannya. Misalnya dengan mengamalkan ilmu batin, ghaib dan lain-lain. Para syaitan dan jin memujuk manusia terlibat di dalamnya dengan menawarkan berbagai jenis spiritual.

Di kalangan manusia ada yang memelihara jin dan makhluk halus lainnya untuk mempengaruhi manusia, sehingga orang tersebut menjadi hamba jin. Daripada sini manusia diperhambakan oleh jin sehingga orang tersebut menjadi hamba jin dan dia tidak lagi disebut sebagai orang yang bebas merdeka. Jalan untuk mencapai makrifatullah terputuslah sudah.

Sesungguhnya jin dapat bebas keluar masuk ke dalam tubuh manusia, baik secara memberi informasi mahupun mengadakan tipu daya langsung melalui hatinya.

Firman Allah bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara sekelian manusia. Yang menguasai sekalian manusia. Tuhan yang berhak disembah oleh sekelian manusia, dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati, (iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia”. (an-Naas: 1-6).

Justeru, manusia dilarang keras bekerjasama dengan jin kerana itu menyebabkan syirik kepada Allah. Walaupun dia mengaku sebagai jin Islam atau malaikat sekalipun.

Ciri-ciri khas manusia yang terkena efek ilmu seperti itu adalah hilangnya kesedaran logikal dan rasionalnya serta tumpulnya hati nuraninya. Oleh itu berhati-hatilah ketika kita bergaul di dunia maya ini, banyak penipu, pemerkosa, dan lain-lainnya berkeliaran untuk mencari mangsanya.

Berwaspadalah dalam berguru ilmu batin, kerana ada guru spiritual yang membebaskan spiritual kita dan ada guru spiritual yang menghambat kemajuan dan kejayaan kita zahir dan batin. Mereka telah membunuh kemerdekaan spiritual manusia.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Sahifah Madinah Lahirkan Ummatan wahidah

Posted by epondok di Ogos 26, 2021

Oleh Amran Zakaria

Sahifah Madinah yang dicetuskan Rasulullah pelopor cara hidup muafakat dalam masyarakat

SERING kali Sahifah Madinah menjadi rujukan utama dalam membina asas kekuatan ummah yang akhirnya menjelmakan kesatuan masyarakat yang disebut sebagai ummatan wahidah. Wahidah ertinya ialah satu kesatuan utuh, tidak berpecah-belah dan bercerai yang menjadi asas kepada keutuhan negara bangsa.

Sahifah Madinah menjadi panduan hidup bermasyarakat dalam masyarakat majmuk. Dalam Sahifah Madinah menganjurkan hubungan dan persahabatan yang dijalin tanpa mengenal agama atau asal keturunan.

Dianjur dalam rumpun kehidupan untuk sentiasa tolong menolong dan bantu membantu demi kebaikan dalam konteks membina masyarakat bernegara yang kukuh seumpama membina suatu bangunan yang terhasil dari batu-bata.

Masyarakat Madinah melalui Sahifah Madinah membentuk satu identiti bangsa tersendiri iaitu masyarakat majmuk yang bertanggungjawab untuk mempertahankan negara bangsa yang merdeka itu. Ia diasaskan daripada penyatuan puak dan bangsa.

Dalam Islam, soal warna kulit, keturunan, rupa bangsa dan kedudukan adalah sama di sisi Allah melainkan mereka yang bertaqwa. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu dan bapa kalian pun satu. Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang a’jam (bukan Arab) dan tidak ada keutamaan orang a’jam atas orang Arab, tidak ada keutamaan orang berkulit hitam atas yang merah dan tidak ada keutamaan orang berkulit merah atas yang hitam, kecuali dengan taqwa” (Riwayat Ahmad).

Berkaitan dengan pembinaan masyarakat wahidah di Madinah, Rasulullah melakukan dua kali ikatan penyatuan membabitkan kumpulan berbeza. Pertama, menyatukan kalangan muhajirin dan ansar membentuk ikhwanul muslimin.

Kedua, menyatukan golongan Yahudi dan penduduk Madinah secara keseluruhan bagi membentuk ummatan wahidah. Jelas Rasulullah SAW mempertimbangkan secara betul dan tepat akan latar belakang, budaya dan agama yang berbeza sebelum pelaksanaan ikatan penyatuan dilakukan.

Sebelum terbentuknya ummah wahidah di Madinah, masyarakat Madinah hidup di dalam keadaan berpecah-belah. Hal ini disebabkan Madinah terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan agama. Secara keseluruhannya, penduduk Madinah terdiri daripada dua bangsa utama iaitu Arab dan Yahudi.

Orang Arab pula terdiri daripada dua puak iaitu Aus dan Khazraj. Kedua-dua puak ini sering bermusnahan antara satu sama lain terutama kerana perebutan kuasa. Orang Yahudi pula terdiri daripada beberapa puak dan yang paling terkenal ialah Bani Nadhir, Quraizah dan Qainuqak. Hubungan di antara puak Yahudi dan Arab sentiasa di dalam keadaan tegang sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah.

Apa yang jelas, Rasulullah sangat mementingkan penyatuan antara umat yang kepelbagaian puak itu. Baginda cekap melakukannya demi mematahkan pertelingkahan konflik yang membayangkan kemungkinan berlaku. Atas kecekapan dan kehebatan Rasulullah membaca sifir keamanan, maka ciri kemajmukan yang menjadi jurang perbezaan itu bertukar menjadi rahmat keamanan.

Rasulullah mempersatukan seluruh masyarakat Madinah di dalam pemikiran dan perasaan. Rasulullah mempersatukan sahabat tanpa mengira bangsa atau kaum, muhajirin atau ansar, miskin atau kaya, warna kulit atau keturunan membentuk satu masyarakat bangsa.

Secara umumnya Sahifah Madinah adalah undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka oleh Rasulullah SAW pada 622 Masehi yang menjadi asas pemerintahan bernegara, terdiri daripada masyarakat Islam dan bukan Islam. Ia menggariskan tanggungjawab ketua negara dan rakyatnya dan dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam.

Mengandungi 47 fasal dengan 23 fasa membincangkan hubungan orang Muslim dan tanggungjawab mereka manakala 24 fasa menggariskan tanggungjawab bukan Islam terhadap Madinah. Sahifah Madinah ini dapat dirumus kepada tujuh aspek penting merangkumi politik, ekonomi, sosial dan dari segi pentadbirannya, Nabi Muhamad dipersetujui untuk dilantik sebagai pemimpin Negara Madinah dan bertindak sebagai hakim bagi menyelesaikan sebarang masalah timbul.

Dari segi agama, penduduk Madinah bebas mengamalkan sebarang agama dan bebas mengamalkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam. Masyarakat yang dibentuk di Madinah adalah masyarakat dikenali sebagai ummatan wahidah atau masyarakat Madinah yang satu yang mempunyai tanggungjawab sama terhadap negara dan tidak sekali-kali boleh bermusuhan.

Dari segi perundangan undang-undang Islam diguna pakai, tetapi undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam. Undang-undang Islam menekankan aspek membina keinsafan atas perbuatan dan bukannya menjatuhkan hukuman semata-mata.

Undang-undang menetapkan bahawa syarat untuk menjatuhi hukuman mestilah mengemukakan saksi yang dapat mengesahkan jenayah berkaitan. Aspek pertahanan, semua anggota masyarakat, tanpa mengira Muslim dan bukan Muslim, dikehendaki pertahankan negara mereka. Sementara kedudukan kaum Yahudi pula terjamin selagi mereka mematuhi perlembagaan Madinah. Sahifah Madinah menyebutkan nama mereka satu persatu dan mereka masing-masing mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap negara Islam Madinah.

Dari segi ekonomi, kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara dengan amalan tipu dan riba dihapuskan. Bermakna, adalah menjadi tanggungjawab kepada semua masyarakat majmuk untuk memakmurkan negara melalui penjanaan pembangunan ekonomi yang menyeluruh, membabitkan tanggungjawab bersama.

Aspek keadilan dan perpaduan adalah dua unsur terpenting dalam membina umat yang satu. Di dalam Al-Quran, wujud banyak suruhan supaya kita berlaku adil. Dalam konteks kepelbagaian bangsa ini, agama menganjurkan umatnya agar sentiasa hidup tolong menolong dalam melakukan kerja-kerja kebaikan dan sentiasa bertaqwa kepada Allah.

Kita dilarang melakukan perkara dosa dan permusuhan. Firman Allah yang bermaksud “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan” (Surah Al-Maidah, Ayat 2).

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »