Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for the ‘Fokus Isu’ Category

Menghayati fikrah Islami

Posted by epondok di Disember 8, 2018

AJARAN Islam terkan­dung fikrah sebagai landasan pemikiran dan pedoman. Fikrah tidak sahaja menghubungkan akal dengan ilmu dan maklumat tetapi menghubungkannya juga dengan wahyu. Wahyu menyebabkan pemikiran terarah dan memberi makna kepada kehidupan manusia.

Fikrah Islami penting dijadikan asas pandangan alam (tasawwur) supaya cara kita melihat dan menilai sesuatu sifatnya seimbang dan mencakupi. Pemikiran Barat umpamanya menjadikan asas rasional sebagai landasan memahami sesuatu dan sifatnya bebas nilai sedangkan pemikiran Islam terhubung dengan etika dan nilai.

Tanpa etika dan nilai pemikiran boleh kehilangan arah. Etika dan nilai memberi pedoman kepada pemikiran supaya apa yang difikir adalah sesuatu yang baik, bermanfaat dan berguna untuk manusia. Dalam tradisi Islam etika dan nilai terkait dengan pedoman wahyu dan tidak saja memberi pedoman kehidupan di dunia dan natijah akhirnya ialah akhirat. Dalam tradisi Barat dan sekular etika dan nilai sifatnya duniawi semata-mata.

Faktor dunia dan akhirat menghubungkan amalan manusia dengan Pencipta iaitu Allah. Lalu syariat menjadi pedoman bila melakukan sesuatu. Dalam tradisi Barat faham sekular dan liberal menjadikan akal semata-mata sebagai landasan terhadap sesuatu amalan dan tidak terhubung dengan kepercayaan terhadap Pencipta.

Oleh itu amat penting fikrah Islami menjadi sandaran dalam membina pemikiran hasil dalam pembelajaran dan pengetahuan yang diterima supaya bentuk pandangan semesta (tasawwur) yang terbina sifatnya holistik dan mencakupi.

Fahaman sekular memisahkan agama daripada pemikiran dan akal. Pendekatan empiris yang bersifat rasional dijadikan pendekatan memahami ilmu dan menjalani kehidupan. Agama dilihat sebagai dogma (khayali) kerana ia bercanggah dengan logik dan tidak boleh dilihat dan dipegang.

Fikrah Islami menyatakan akal itu penting, pemikiran amat dituntut tetapi etika dan nilai Qurani menjadi pedoman dan petunjuk. Ia membawa keseimbangan dalam binaan pemikiran dan amalan supaya kebenaran dalam proses tadabbur (kaji selidik) diterima dan keimanan kepada Pencipta yang ghaib dihayati.

Akhir-akhir ini banyak timbul kekeliruan dan ketidakjelasan terhadap Islam itu sendiri berakibat daripada fikrah yang tidak terbina. Agama difahami dan diamalkan dalam batas ritual semata tetapi tidak terhubung dengan kehidupan. Apabila datang pengaruh dari luar yang bercanggah sifatnya ia mudah diterima kerana fikrah Islami tidak dihayati. Fikrah Islami ibarat acuan yang membentuk jalur berfikir yang lebih seimbang dan mencakupi.

Fikrah Islami mengenai maju dan membangun tidak sama dengan pandangan Barat mengenainya. Maju dan membangun dalam fikrah Islami bermula dengan pembangunan rijal atau manusia seutuhnya. Manusia berilmu, berketrampilan dan berakhlak menjadi prasyarat maju kerana menguruskan sistem dan kehidupan ialah daripada manusia. Dengan ilmu dan ketrampilan sahaja tidak memadai dan boleh membawa kerosakan melainkan dengan akhlak yang kukuh menjadikan pengurusan dan pembangunan terpedoman dan terarah.

Berlakunya salah guna dalam kehidupan akibat ilmu mengurus diri tidak dihayati dan menyebabkan ilmu mengurus sistem menjadi pincang. Ilmu mengurus diri sifatnya rohaniah dan terhubung dengan Pencipta. Manusia yang beriman dan bertaqwa sentiasa dipedoman dengan sifat ubudiyyah atau kepatuhan terhadap suruhan dan larangan Allah. God-conciousness atau takwa sentiasa menjadi pedoman dan menyebabkan perbuatan dan amalan manusia terpandu.

Amat penting fikrah Islami ini dimiliki oleh setiap Muslim dan Mukmin kerana tanpanya pedoman penghayatan tidak memenuhi matlamat menjadikan diri insan soleh dan solehah. Insan soleh dan solehah mampu membangunkan sahsiah diri tidak saja melakukan pengabdian kepada Allah SWT tetapi juga melaksanakan amanah kekhalifahan terhadap manusia dan sistem. Inilah tuntutan beragama dalam Islam memberi manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara.

DATUK DR. SIDEK BABA

 

Advertisements

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Bersatu Tolak ICERD

Posted by epondok di Disember 6, 2018

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Hak asasi manusia dalam Islam

Posted by epondok di Disember 6, 2018

Enizahura Abdul Aziz

 

MUTAKHIR ini, terdapat pihak yang mengkritik beberapa aspek amalan kehidupan masyarakat yang dikatakan tidak memenuhi piawaian antarabangsa dan bercanggah dengan konsep hak asasi manusia. Dari sudut pandang ini, hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang dipunyai oleh individu atas kapasiti sebagai manusia dan meliputi pelbagai skop kehidupan antaranya hak untuk hidup, menyuarakan pendapat, kebebasan untuk bergerak dan juga hak untuk berfikir. Jika mengikut kaca mata Barat, hak asasi seorang manusia adalah hak yang mutlak bagi dirinya.

Bagaimanapun, daripada perspektif Islam, hak asasi manusia adalah tidak mutlak dan bermatlamatkan melindungi maruah dan karamah insan yang membezakan antara manusia dari makhluk Tuhan lain. Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Islam sebagai agama yang bersumberkan wahyu dari Allah SWT dan Islam adalah agama yang mula-mula memperakui dan mendaulatkan hak-hak asasi manusia.

Sebagai contoh, perubahan dari zaman jahiliah yang mana kaum wanita dan kanak-kanak perempuan dizalimi dan dibunuh kerana jantina mereka ke zaman Islam yang mana kedudukan wanita dimartabatkan dan dipelihara. Ini adalah satu titik tolak kepada elemen penting terhadap hak kebebasan dan kesamarataan bagi manusia. Juga ditegaskan dalam surah Al-Isra’ ayat 70:

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan (status) anak-anak Adam.” Dan di dalam surah Al-Hujarat, Ayat 13: “Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan telah kami menciptakan kamu dengan pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan (beramah mesra antara satu dengan yang lain) Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang lebih takwanya.”

Islam meletakkan penghormatan mulia dan tinggi kepada manusia tanpa mengira warna kulit, jantina, keturunan atau bangsa seseorang itu. Sebaliknya, apa yang penting dalam Islam ialah komitmen seseorang individu itu kepada usaha memperkuatkan akidahnya dan juga peningkatan takwanya kepada Allah SWT.

Jika apa yang diperjuangkan oleh mana-mana individu itu dilihat sebagai usaha menjatuhkan kemuliaannya sebagai manusia dan boleh lebih menjauhkan dirinya daripada Allah, maka tidak rasional usaha itu dilihat sebagai satu bentuk tindakan menegakkan haknya sebagai seorang insan.

Penghormatan atau ruang juga tidak perlu diberikan kepada golongan yang memperjuangkan satu bentuk hak asasi yang jelas membelakangkan nilai-nilai moral sejagat dan juga prinsip-prinsip asas etika.

Berbeza dengan perspektif Islam, pemikir-pemikir Barat lebih cenderung mengaitkan hak asasi manusia dengan kedaulatan dan kebebasan individu semata-mata. Bagi golongan ini, hak asasi manusia dan kebebasan individu adalah bersifat mutlak dan kepentingan individu lazimnya mengatasi kepentingan manusia sejagat.

Maka lahirlah pelbagai corak kehidupan manusia moden yang kadang kala seolah-olah membawa ketamadunan manusia itu beberapa langkah ke belakang dan mengulangi kesilapan golongan manusia lampau yang pernah wujud dalam zaman sebelum kedatangan Islam.

Penting untuk difahami bahawa Islam meletakkan hak asasi manusia sebagai satu bentuk anugerah Allah kepada khalifah-Nya di muka bumi ini. Ia bersifat syumul dan ajarannya selari dengan fitrah kejadian insan di samping merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Oleh itu, satu prinsip penting dalam pemahaman ini adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia ada batasannya.

Semestinya, hak tersebut juga perlu bertunjangkan kepada prinsip keadilan serta penegasan kepada usaha pencapaian matlamat syariah iaitu penyuburan lima kepentingan asas merangkumi agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda.

Sejujurnya, hak asasi manusia dalam Islam adalah mengenai penegakan hak-hak yang sesuai dengan fitrah seorang insan. Insan di sini bukan hanya terhad kepada kehidupan individu tetapi juga mencakupi tugasnya sebagai seorang hamba kepada Allah SWT dan khalifah di muka bumi ini. Islam membawa satu sistem nilai yang hakiki yang mampu memberi makna dan bentuk kepada kerangka hak asasi manusia demi kelangsungan peradaban manusia masa kini.

 

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Usah ‘terpesona’, jagalah kesucian Islam ketika berdoa

Posted by epondok di Disember 4, 2018

Mohd. Radzi Mohd. Zin

 

BERDOA adalah satu ibadat. Ia adalah tanda kerendahan hamba terhadap Allah SWT. Sesuatu doa itu hendaklah dilakukan dengan ikhlas, khusyuk, tertib penuh tawaduk dan mesti dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kehendak syarak. Pendek kata, doa tidak boleh dilakukan sebagai satu budaya atau adat. Doa merupakan cara hidup yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sebagai satu ibadah, doa hendaklah dilakukan di tempat yang betul, masa yang sesuai dan suasana yang baik.

Sebab itu, kita terkejut dengan tindakan beberapa individu beragama Islam membaca doa bersama penganut agama lain dalam Program Perpaduan Dalam Kepelbagaian di Dewan Majlis Perbandaran Seremban (MPS), pada malam 23 November lalu. Program anjuran Sathya Sai Organisation of Malaysia menyaksikan lima wakil setiap agama berkongsi pentas dengan memperdengarkan doa untuk kesejahteraan rakyat dan negara kepada 300 hadirin.

Perbuatan itu kata Mufti Negeri Sembilan, Datuk Mohd. Yusof Ahmad disifatkan merendahkan martabat Islam. Walaupun berniat baik, perbuatan itu tetap salah kerana Islam seharusnya memimpin bukannya dipimpin. Tindakan individu terbabit yang bergilir-gilir membaca doa bersama penganut agama Kristian, Hindu, Buddha dan Sikh seolah-olah memberi gambaran Islam setara agama lain.

Perbuatan itu bukan sahaja salah tetapi memberi tanggapan kepada masyarakat bukan Islam, Islam setaraf dengan agama mereka. Walhal hanya Islam agama yang diterima oleh Allah. Ini dijelaskan menerusi firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam”. (ali-Imran: 19)

Hal sedemikian tidak sepatutnya berlaku. Jika benar penganjurnya yang bukan Islam tidak mengetahui mengenainya, adalah menjadi kewajipan kita yang Islam ini menjelaskan hal tersebut kepada mereka. Bukannya kita turut sama dengan mereka ‘menjayakan’ perbuatan berkenaan. Ia sebagaimana hadis Nabi SAW yang bermaksud: “Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya”. (Riwayat al-Baihaqi)

Janganlah kita terpedaya atau terpesona dengan apa juga helah sebegini waima, konon bagi menunjukkan kesepakatan. Banyak cara lain mahu tunjukkan kesepakatan. Ia sebenarnya adalah cubaan memasukkan jarum-jarum halus golongan pluralisme agama kepada umat Islam Malaysia. Asas utamanya, semua agama adalah sama dalam aspek ketuhanan. Inilah yang bercanggah dengan akidah Islam.

Adian Husaini memetik definisi pluralisme agama menurut Majlis Ugama Indonesia (MUI) sebagai satu fahaman yang menyeru kepada persamaan antara agama menjadikan tiada sesiapa berhak mendakwa agamanya sahaja yang paling benar sedangkan agama lain salah. Ini bermakna pendukung fahaman ini cuba meletakkan agama pada kedudukan yang sama kerana mereka berpegang kepada sumber semua agama adalah Tuhan yang sama. Perbezaan yang berlaku pada hari ini adalah berpunca daripada pentafsiran dan tanggapan yang berbeza setiap penganut agama. (Adian Husaini, 2005. Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual. Surabaya: Risalah Gusti)

Dalam agama, matlamat tidak menghalalkan cara. Mana mungkin kita boleh berada dalam satu pentas untuk sama-sama berdoa. Jika berlaku demikian, sepatutnya hanya satu doa yang dilakukan iaitu cara Islam.

Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda: “Seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menadah kedua tangannya ke langit dan berdoa “Wahai Rabbku! Wahai Rabbku!” Padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diterima doa itu?” (Riwayat Muslim)

Terlibat dalam benda yang haram pun sudah tidak makbul doa, bagaimana mungkin doa mahu diterima Allah sedangkan yang memohon itu mensyirikkan Allah. Sedarlah, pluralisme agama ancaman besar masyarakat Islam. Kepada golongan ini, renungilah firman Allah SWT yang bermaksud: “Bagi kamu agama-mu, bagiku agama-ku”. (al-Kafirun: 6)

 

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Pendidikan perlu tekankan sirah, keperibadian Nabi s.a.w

Posted by epondok di November 21, 2018

Oleh Noorazura Abdul Rahman

 

Pengajaran sirah dan keperibadian Nabi Muhammad SAW pernah menjadi sukatan pelajaran yang utama dalam sistem pendidikan Kerajaan Turki Uthmaniyah.

Penekanan terhadap sirah dan sahsiah itu, melambangkan tekad khilafah berkenaan untuk membina masyarakat khususnya generasi muda dan baharu yang sempurna.

Syeikhul Ruwaq Jawi di Mesir, Mohd Nazrul Abd Nasir al-Azhari, berkata guru pada zaman Uthmaniyah yang mampu mengajar ilmu itu akan diberikan gaji khas berikutan fungsinya yang sangat besar dalam membentuk akhlak umat Islam ketika itu.

“Oleh itu empayar Uthmaniyah dikagumi dan bertahan 600 tahun sehingga abad ke-20 dengan sistem madrasah yang diamalkan sangat berpengaruh.

“Guru dalam empayar itu pula mampu mengajar kitab Syamail Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi dan kitab as-Shifa karya Qadi Iyadh sangat dihargai.

“Pengajian dan pengajaran melalui kitab ini akan mendekatkan masyarakat Islam dengan insan yang membawa syariat, iaitu Rasulullah SAW,” katanya kepada BH ketika ditemui di kediamannya di Kampung Pinang, Pedu di sini.

Mohd Nazrul berkata, dalam konteks pembahagian ilmu dalam Islam, ilmu mengenali Rasulullah SAW menjadi fardu ain hingga wajib dipelajari oleh Muslim,”

Beliau yang juga Pengarang Kitab As-Syamil Fi Khulasatis Syamail (Kesempurnaan Peribadi dan Akhlak Rasulullah) berkata, hal itu boleh dicontohi oleh Malaysia dengan turut menyerlahkan pengajaran sirah dan keperibadian Nabi Muhammad SAW dalam sistem pendidikan.

Mengenai penulisan kitab mengenai keperibadian Nabi Muhammad SAW, Mohd Nazrul berkata, beliau menghasilkan kitab As-Syamil Fi Khulasatis Syamail untuk memudahkan orang ramai memahami kitab dalam siri syamail (kesempurnaan Nabi SAW).

Katanya, selepas itu orang ramai boleh meneruskannya dengan mempelajari kitab Syamail Muhammadiyah dan As-Shifa.

“Kita perlu mengetahui cara Rasulullah SAW berkomunikasi dengan masyarakat dan sahabat termasuk cara Baginda bermuamalat apatah lagi zaman yang serba mencabar ini menuntut kita untuk mencontohi Baginda.

“Umat Islam kini sudah ‘liar’ ibarat kambing yang terlepas daripada tali tuannya, iaitu Rasulullah SAW hingga perlu kembali kepada Baginda.

“Apabila kambing kembali kepada tuannya, maka kita tidak akan sesat dimakan serigala seperti yang disebut dalam hadis,” katanya.

Beliau memetik sabda Rasulullah SAW: “Tiadalah dari suatu desa atau sahara yang berpenduduk tiga orang (atau lebih) yang tidak didirikan solat (jemaah) kecuali syaitan menguasai mereka. Maka tetaplah kamu berjemaah, sesungguhnya serigala itu hanyalah menerkam kambing yang terpencil dari kawanannya.” (HR Abu Daud dan Nasa’i)

Jelas beliau, dengan mengangkat kembali ilmu sunnah Nabi Muhammad SAW, umat Islam pada zaman sekarang akan terselamat daripada kemurkaan Allah.

Syamail Muhammadiyah diiktiraf sebagai kitab yang terkenal dan diterima dalam memberikan gambaran Nabi Muhammad SAW.

Kitab karangan ulama hadis kelahiran Tirmiz (kini Uzbekistan) itu, menjelaskan penampilan fizikal, tabiat dan rutin kehidupan Nabi Muhammad SAW, selain menyorot ibadat serta kerohanian Baginda.

Beliau menghimpunkan hadis yang diriwayatkan Sahabat RA dan ahli keluarga Nabi Muhammad SAW sehingga membacanya akan menjadikan kita lebih mengenali susuk serta peribadi Baginda.

As-Shifa atau judul panjangnya, as-Shifa bi Ta’rifi Huquq al-Mustafa pula dikarang oleh Qadi Iyadh yang dilahirkan di Ceuta ketika Dinasti Almovarid memerintah wilayah itu yang kini di Sepanyol dan pernah menjadi Kadi Kerajaan Amiriah Granada.

Kitab itu menjelaskan kehidupan Nabi Muhammad SAW termasuk ketinggian keperibadian dan mukjizat Baginda.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Pengutusan nabi Muhammad s.a.w Rahmat bagi sekalian alam

Posted by epondok di November 15, 2018

Konsep ‘rahmatan lil alamin’ telah dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran melalui ayat 107, Surah al-Anbiya’ yang bermaksud: “Tidaklah Kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam”.

Ayat ini memberi isyarat bahawa Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa mesej rahmat meliputi semua makhluk, manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya.

Rahmat seperti dibincangkan ulama, bermaksud kasih sayang. Sifat kasih sayang yang ada pada diri seseorang akan menghindarkannya daripada menganiaya atau menzalimi orang lain.

Amalan sunah nabi dalam konteks meratakan konsep ‘rahmatan lil alamin’ ini dapat dilihat dalam beberapa konteks.

Pertama, rahmat kepada orang tua. Contoh kepada rahmat ini ialah pada satu ketika Nabi melihat seorang wanita tua sedang memikul kayu api di tengah cuaca panas.

Setelah keletihan wanita itu berhenti sebentar, Nabi lalu menghampirinya dan menawarkan bantuan memikul kayu api itu sehingga ke rumah wanita terbabit. Wanita berkenaan gembira dengan sifat rahmat Nabi.

Doa untuk musuh

Kedua, rahmat terhadap musuh. Contoh rahmat kepada musuh ialah satu ketika seorang sahabat mengesyorkan Nabi agar mendoakan kejahatan dan kemusnahan musyrikin yang banyak mengganggu dakwah Nabi.

Baginda memberi respons: “Sesungguhnya aku tidak diutuskan sebagai pembawa laknat (kepada orang lain) tetapi aku diutuskan sebagai pembawa rahmat”. (hadis sahih Muslim).

Ketiga, rahmat terhadap kanak-kanak. Contoh kepada rahmat ini ialah menjadi kelaziman Nabi mengusap dan mengucup dahi kanak-kanak yang ditemuinya.

Suatu ketika Baginda ditegur oleh seorang Arab Badawi mengenai perbuatan itu. Lalu Baginda bersabda: “Sesiapa yang tidak mengasihi, nescaya dia tidak akan dikasihi”.

Keempat, rahmat terhadap binatang. Rasulullah telah menyampaikan mesej yang begitu jelas seperti hadis riwayat al-Imam al- Hakim yang maksudnya: “Sesiapa yang dengan sewenang-wenang membunuh burung atau haiwan lain yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya”.

Berbalik kepada gagasan idea yang cuba dipromosi Mujahid, ia perlu ditafsirkan secara hikmah dan cermat. Kita tidak boleh terlalu bersifat ‘apolegetik’ dalam menterjemahkan konsep ‘rahmatan lil alamin’ sehingga menggadaikan prinsip beragama.

Dalam meraikan orang bukan Islam, kita tidak boleh bertoleransi dalam hal yang bercanggah dengan perintah agama. Misalnya mengambil sikap berkompromi dalam soal judi dan arak kerana menjaga hati mereka.

Hal ini tidak dibolehkan kerana bercanggah dengan prinsip ajaran Islam yang mengharamkan judi dan arak atau membolehkan kumpulan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) berkongsi tandas dengan orang kurang upaya (OKU) atau tandas khusus untuk mereka.

Jenayah syariah

Idea ini seolah-olah mempromosi LGBT dan dibimbangi membawa kesan yang lebih buruk terhadap masalah sosial dan moral masyarakat. Banyak kaedah dan cara lain yang boleh diambil dalam menangani dan menyantuni golongan LGBT ini.

Memang perlu mereka disantuni dan ditarbiah supaya pulang ke pangkal jalan, namun pada masa sama, kita jangan lupa golongan ini juga sebenarnya terjebak dalam kes yang boleh dikategorikan sebagai jenayah syariah.

Justeru, pendekatan undang-undang juga perlu dalam membendung dan menyekat gejala ini daripada terus menjadi virus kepada masyarakat.

Ini disebabkan kesejahteraan sesebuah masyarakat ditentukan oleh dua komponen penting, iaitu pendidikan dan undang-undang. Kedua-duanya perlu berjalan serentak.

Manusia perlu dididik, pada masa sama perlu dikawal oleh undang-undang. Tidak semua manusia boleh dibentuk melalui bimbingan dan pendidikan, ada juga kalangan mereka perlu dicegah dan dikawal dengan undang-undang supaya tidak menjadi ancaman kepada keselamatan orang lain.

Sebenarnya, kedua-dua komponen pendidikan dan undang-undang sangat berkait rapat dengan konsep ‘rahmatan lil alamin’ dan perlu dalam konteks mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Bukan konsep baharu

Konsep dan gagasan ‘rahmatan lil ‘alamin’ ini bukanlah sesuatu yang baharu. Mesej dakwah dibawa junjungan besar Nabi Muhammad SAW bersifat sejagat dan rahmat untuk seluruh alam.

Sesuai dengan pengutusan Baginda sebagai rahmat kepada sekalian alam seperti tercatat dalam Surah al-Anbiya’, ayat 107.

Ulama telah membincangkan secara jelas dan panjang lebar konsep ‘rahmatan lil alamin’ sebagaimana termaktub dalam ayat. Rumusan yang dapat diambil daripada perbincangan ulama mengenai ‘rahmatan lil ‘alamin’, merujuk kepada makna kasih sayang.

Justeru, Islam ialah agama yang mempromosi kasih sayang kepada semua makhluk Allah SWT dan menjadi tanggung jawab umat Islam sebagai umat terbaik menterjemahkan konsep ‘rahmatan lil alamin’ dalam kehidupan seharian supaya menjadi contoh kepada bukan Islam.

Malang apabila melihat kepada tutur kata dan perilaku sebahagian umat Islam kini yang menodai konsep ‘rahmatan lil ‘alamin’. Jika dilihat dalam media sosial seperti Facebook, begitu banyak perkataan keji yang dizahirkan oleh orang yang mengaku diri mereka Islam.

Apakah dengan menghamburkan kata-kata nista, umpat dan keji melayakkan kita memegang status ‘khayra ummah’?

Sewajarnya umat Islam perlu menjadi model dalam penghayatan ‘kasih sayang’ melalui konsep ‘rahmatan lil alamin’ agar menjadi dakwah bil hal (dakwah dengan contoh) kepada bangsa dan agama lain.

Masih belum terlambat bagi yang terlajak dalam perlakuan dan perkataan seperti yang telah dinyatakan. Kembalilah kepada asas agama supaya kita boleh menjadi umat contoh dengan menyebarkan konsep ‘rahmatan lil alamin’ dalam kehidupan seharian

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Terbuka rai perbezaan pandangan

Posted by epondok di November 5, 2018

Oleh Mohd Aizat Shamsuddin

 

Perbezaan pendapat atau khilaf dalam kalangan ulama untuk menentukan sesuatu hukum bukan saja tidak boleh dielakkan, bahkan akan terus berlaku dalam ranah agama.

Malah, perbezaan pendapat sudah wujud sejak zaman sahabat yang berterusan hingga lahirnya mazhab fiqh utama seperti Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali serta beberapa kelompok imam mujtahid yang lain.

Walaupun ulama dalam setiap mazhab mempunyai kaedah mengeluarkan hukum yang sebahagiannya berbeza dalam menentukan hukum, ia masih lagi berpandukan sumber yang sama, iaitu al-Quran dan sunnah.

Pendakwah Nusantara, Sheikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, berkata khilaf wujud disebabkan setiap ulama mempunyai sudut pandangan tersendiri disebabkan mempunyai sumber hukum yang berbeza.

Beliau berkata, daripada pandangan yang berbeza itu seterusnya melahirkan pandangan mazhab terbabit yang digunakan oleh pengikut mereka.

Dalam menentukan hukum katanya, selain bersumber al-Quran dan sunnah, imam mazhab turut menggunakan pelbagai sumber bersandarkan ijma, qiyas, istidlal, qaul shahabi (pandangan sahabat Nabi SAW) dan maslahah al-mursalah.

“Ada yang mempersoalkan umat Islam meyakini Tuhan yang sama, al-Quran yang sama, solat ke arah kiblat yang sama tetapi mempunyai mazhab yang berbeza.

“Bagi saya ia adalah pandangan yang dangkal yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok yang tidak faham mengenai pandangan bermazhab,” katanya dalam ucaptama Pendekatan Istidlal dan Tarjih Ulama Shafie dalam Menentukan Hukum Fiqh pada Seminar Ilmu Wahyu dan Thurath (SIWAT) Ke-34 di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di sini.

Sheikh Muhammad Nuruddin berkata, pegangan mazhab membantu umat Islam untuk menjalankan tatacara hidup bersandarkan acuan yang dikehendaki Islam.

Tanpanya, masyarakat sukar mempraktikkan syariat kerana ketiadaan rujukan teratur dan sandaran diiktiraf.

Katanya, menjadi tanggungjawab umat Islam menolak aliran pemikiran yang bertentangan dengan al-Quran dan sunnah.

Beliau turut mengingati umat Islam untuk lebih terbuka dalam menerima kewujudan pandangan yang pelbagai dalam mazhab lain.

Menyentuh lebih lanjut mengenai perbezaan pendapat dalam kalangan imam mazhab, Sheikh Muhammad Nuruddin berkata, perbezaan pendapat dalam kalangan ulama mazhab boleh wujud disebabkan pelbagai perkara termasuk satu dalil yang mempunyai beberapa maksud.

Mengambil contoh dalam perkara membabitkan soal perceraian, Firman Allah SWT yang bermaksud:

“Dan isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali quru.” (al-Baqarah 228)Sheikh Muhammad Nuruddin berkata, quru yang terdapat dalam ayat itu mempunyai dua makna, iaitu haid dan suci, sekali gus boleh bermaksud tempoh haid atau tempoh bersih dari haid.

“Dalam mengeluarkan hukum daripada ayat itu, imam mazhab berbeza dalam memahaminya. Imam Malik dan Imam Shafie berpendapat perkataan quru mewakili tempoh bersih daripada haid, manakala Imam Abu Hanifah berpendapat ia mewakili tempoh seseorang itu berada dalam haid.

“Imam Ahmad dalam pendapatnya yang pertama mengatakan quru itu ialah masa suci kemudian dalam pendapatnya kedua, beliau mengatakan ia adalah masa dalam keadaan haid.

“Walaupun ayat terbabit merujuk kepada dalil yang sama, imam mazhab mempunyai tafsiran hukum yang berbeza tetapi Imam Syafie dalam mengeluarkan hukum ini beristidlal berdasarkan beberapa ayat al-Quran dan hadis lain. Jadi quru itu ditarjihkan kepada tiga kali bersih,” katanya pada acara yang dianjurkan Pusat Kelestarian Thurath Islami, Fakulti Pengajian Islam (FPI) UKM.

Menyentuh perkara khilaf lain iaitu solat witir, Sheikh Muhammad Nuruddin berkata, terdapat mazhab yang menjadikan ibadat itu sebagai wajib.

Namun berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi SAW sembahyang sunat di atas tunggangan dengan menghadap ke arah mana sahaja hala tujuannya dan Baginda mengerjakan sembahyang witir di atas tunggangan melainkan pada sembahyang yang wajib.

Justeru, Sheikh Muhammad Nuruddin berkata, mengambil daripada hadis mazhab Syafie meletakkan hukum solat witir sebagai solat sunat yang dituntut.

Katanya, umat Islam harus mengambil iktibar dengan membenarkan khilaf dalam kalangan umat Islam asalkan ia berlandaskan asas yang kuat dan bersandarkan al-Quran, hadis, ijma serta qiyas.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Imam al-Ashari perkukuh akidah ASWJ

Posted by epondok di November 3, 2018

Oleh Siti Haliza Yusop

SEBAGAI tokoh terkemuka Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ), Imam Abu Hasan al-Ashari atau nama sebenarnya Ali ibnu Isma’il ibnu Ishaq yang dilahirkan di Basrah pada 873, meninggalkan banyak sumbangan dalam konteks pengukuhan akidah umat Islam.

Meskipun begitu, masih ramai dalam kalangan umat Islam di seluruh dunia yang sebahagian besarnya ialah memegang ASWJ daripada aliran Asyairah yang diasaskannya, tidak memperoleh gambaran tepat mengenai kerangka pemikiran Imam al-Ashari.

Antara yang paling banyak diperkatakan ialah mengenai kaedah pendalilan digunakan ulama besar itu yang kononnya dikatakan menolak dalil aqli (bersumberkan akal) terutamanya ketika beliau mengarang kitab al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah.

Pensyarah Pusat Pengajian Usuluddin, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Muhammad Rashidi Wahab, berkata terdapat pandangan Imam al-Ashari menolak dalil aqli pada penghujung usianya, iaitu pada peringkat ketiga kematangan pemikiran beliau.

Kematangan pemikiran

Muhammad Rashidi berkata, peringkat ketiga kematangan pemikiran al-Ashari itu dikatakan berlangsung ketika beliau meninggalkan pegangan Ibn Kullab untuk kembali kepada ASWJ seperti dakwaan ditimbulkan Ibnu Taimiyah.

“Mengikut dakwaan Ibnu Taimiyah itu, keadaan ini menyebabkan pengikut Asyairah sekarang ialah pengikut Ibn Kullab, iaitu guru kepada ulama berkenaan dan bukan al-Ashari, sekali gus ASWJ.

“Bagi Ibnu Taimiyah, pegangan Imam al-Ashari pada peringkat ketiga adalah sama dengan pegangan kumpulan mereka terutamanya apabila beliau menolak dalil aqli dan tidak melakukan takwilan terhadap nas sifat mutashabihat,” katanya dalam Seminar Kebangsaan Asyairah Ahli Sunnah Wal Jamaah 2.0, di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di sini.

Acara anjuran Pusat Akidah dan Keamanan Global (PAKeG), Fakulti Pengajian Islam (FPI), UKM itu sebahagian usaha menjernihkan pemikiran masyarakat, selain wadah bagi membina jaringan akademik dan hubungan strategik.

Dengan tema Mengukuhkan Pemikiran Masyarakat Melalui Khazanah Ilmuan Umat, seminar itu memberi fokus kepada perbincangan berkaitan tokoh dan khazanah yang ditinggalkannya sebagai panduan dalam menghadapi pelbagai isu melingkari umat Islam hari ini.

Menolak dakwaan Ibnu Taimiyah itu, Muhammad Rashidi berkata, tidak terdapat fakta ilmiah yang menunjukkan Imam al-Ashari melalui tiga peringkat pemikiran, sebaliknya menurut sejarawan dan tokoh Asyairah, tokoh penting berkenaan melalui dua peringkat pemikiran sahaja.

Peringkat pertama pemikiran al-Ashari katanya, berlangsung ketika beliau berada dalam Muktazilah sehingga usianya 40 tahun, manakala peringkat kedua pula berlaku apabila Imam al-Ashari kembali kepada ASWJ sehingga penghujung usianya

Bahas persoalan akidah

“Malah mengikut kajian, al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah ialah karya terawal Imam al-Ashari selepas beliau meninggalkan Muktazilah, manakala al-Luma’ fi al-Rad ‘ala Ahl al-Zaygh wa al-Bid’a pula menjadi karya terakhirnya.

“Semua fakta ini membuktikan Ibnu Taimiyah tidak mempunyai asas kukuh untuk menolak kaedah ulama Asyairah yang menerima dalil aqli sebagai antara pendalilan dalam akidah.

“Tambahan lagi, sama ada al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah atau al-Luma’ fi alRad ‘ala Ahl al-Zaygh wa al-Bid’a, kedua-duanya turut menggunakan hujah mantik dalam membahaskan persoalan akidah, sekali gus menunjukkan dakwaan Ibnu Taimiyah tidak sepatutnya timbul,” katanya.

Menurut Muhammad Rashidi, ketokohan Imam al-Ashari sebagai tokoh terkemuka sudah diakui umat Islam terutamanya dalam mempertahankan ASWJ daripada serangan aliran dan ideologi menyeleweng terutamanya Muktazilah

Hasil 300 karya

“Imam Al-Ashari membentuk kaedah pendalilan tersendiri dalam perbahasan akidah berdasarkan dalil naqli (bersumberkan al-Quran, sunnah dan ijmak) dengan mengemukakan dalil dan tafsiran tepat terhadap persoalan akidah serta menggunakan hujah mantik yang benar dari aspek al-surah dan al-maddah sebagai hujah balas dalam dalil aqli,” katanya.

Menurut Muhammad Rashidi, Imam al-Ashari sepanjang hayatnya menghasilkan sekitar 300 karya tetapi hanya lima daripadanya termasuk al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah yang terkenal dan sampai kepada umat Islam hari ini.

“Empat lagi kitab ialah Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin, Risalah ila Ahl alThaghr, Risalah fi al-Istihsan al-Khawd fi ‘Ilm al-Kalam dan al-Luma’ fi al-Rad ‘ala Ahl al-Zaygh wa al-Bid’a.

“Imam al-Ashari meninggalkan murid yang ramai untuk meneruskan usaha dan legasi keilmuannya dalam menyebarkan ASWJ aliran Asyairah ke seluruh dunia.

“Usaha berterusan beliau ini menyebabkan pengaruh Muktazilah dan aliran bidaah lain-lain menjadi

Asyairah semakin lemah serta ASWJ kembali menguasai pemikiran umat Islam,” katanya.

INFO: Imam Abu Hasan al-Ashari

 

  • Dilahirkan pada tahun 260 Hijrah dan meninggal dunia di Baghdad pada 330 Hijrah (ada sesetengah pendapat menyebut beliau meninggal pada 320 Hijrah atau 324 Hijrah)
  • Ketika kecil, mempelajari ilmu agama daripada bapanya sendiri serta beberapa tokoh ulama ASWJ seperti Imam Zakariya ibnu Yahya al-Saji tetapi selepas bapa Imam al-Ashari meninggal dunia pada usia 10 tahun, ibunya berkahwin dengan seorang tokoh Muktazilah, al-Jubba’i.
  • Al-Jubba’i bertanggungjawab mengajar dan mempengaruhi pemikirannya untuk berpegang dengan aliran Muktazilah sebelum meninggalkannya sekitar usia 40 tahun untuk kembali kepada ASWJ.
  • Selepas meninggalkan Muktazilah, Imam al-Ashari mempergiatkan aktiviti dakwah akidah ASWJ dengan mengajar di masjid dan menghadiri majlis perdebatan Muktazilah.
  • Imam Al-Ashari diangkat dan diiktiraf sebagai mujaddid kurun ketiga Hijrah, malah diiktiraf sebagai tokoh dalam bidang hadis dan diberi pelbagai gelaran seperti Imam Ahl al-Sunnah, Imam Mutakallimin, penolong sunnah dan penegak agama.

 

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Haram jual beli, promosi arak

Posted by epondok di Oktober 30, 2018

PENGHARAMAN arak jelas dinyatakan dinyatakan dalam al-Quran walaupun ayat larangan diturunkan secara berperingkat kerana pada awal perkembangan Islam, ia menjadi budaya masyarakat Arab ketika itu.

Allah SWT berfirman: “Dan daripada kurma dan anggur, kamu jadikan daripadanya minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik.” (An-Nahl: 67)

Namun ayat kedua yang diturunkan, Allah SWT berfirman: “Mereka bertanyakan kepadamu (Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia.” (Al-Baqarah: 219)

Pada peringkat ini sudah ada dalam kalangan sahabat RA yang mula meninggalkan amalan meminum arak kerana ayat itu tetapi sebahagian lagi masih meneruskannya disebabkan kewujudan beberapa manfaat kepada manusia.

Bagaimanapun pada peringkat ketiga, Allah SWT menurunkan ayat yang mengharamkan umat Islam ketika itu daripada meminum arak ketika ingin bersolat. Allah SWT berfirman: “Wahai orang beriman! Janganlah kamu mendekati solat ketika kamu dalam keadaan mabuk sehinggalah kamu sedar apa kamu katakan.” (An-Nisa’: 43)

Seterusnya arak terus diharamkan secara mutlak menerusi firman-Nya: “Wahai orang beriman! Sesungguhnya meminum khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan) itu agar kamu berjaya.” (Al-Maidah: 90)

Pendakwah, Iqbal Zain al-Jauhari, berkata pengharaman arak melalui penurunan ayat al-Quran secara berperingkat kerana umat Islam ketika itu yang masih baharu dengan ajaran Islam dan sukar meninggalkan amalan yang dilakukan sejak zaman jahiliah lagi.

“Apabila seluruh umat Islam ketika itu sedia maklum mengenai turunnya ayat yang mengharamkan arak, menurut sirah atau sejarahnya, Kota Madinah dibanjiri oleh minuman keras itu kerana umat Islam menuangkannya ke jalan.

“Masyarakat Islam di Madinah terus meninggalkan amalan meminum arak apabila ia jelas dinyatakan haram oleh al-Quran,” katanya kepada BH di Kuala Lumpur.

Mengambil kira konteks semasa yang penjualan dan aktiviti mempromosikan arak semakin berleluasa, Iqbal berkata, ayat mengenai pengharaman arak sudah jelas dinyatakan dalam al-Quran dan tidak boleh diubah.

Malangnya, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, polemik pesta arak, Octoberfest sering kali menimbulkan perdebatan dalam masyarakat, malah ada yang memberikan justifikasi untuk membenarkannya.

Iqbal berkata, walaupun pesta itu dikatakan tidak membabitkan orang Islam, ia masih memerlukan kawalan oleh pihak berkuasa seperti penganjuran dan penjualan yang dilakukan secara terang-terangan.

“Pengharaman arak sebenarnya bukan hanya berlaku dalam konteks orang Islam, bahkan kebanyakan agama lain juga melarang daripada meminum arak termasuk dalam kitabnya disebabkan kesan dan mudarat berbanding kebaikan.

“Lagipun orang yang minum arak akan menjadi mabuk hingga mereka mudah melakukan kejahatan dan kemaksiatan tanpa rasa bersalah, selain masalah kesihatan yang bakal dihadapi.

“Jadi, di sini terletaknya tanggungjawab pihak berkuasa untuk menegah atau mengharamkan aktiviti penjualan serta mempromosikan arak seperti kata pepatah, hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih,” katanya.

Beliau berkata, sama ada dijual secara tertutup atau terbuka, Islam jelas menghukumkannya haram. Malah orang Islam juga dilarang daripada mengunjungi tempat yang menyediakan arak walaupun tidak mengambilnya kerana dibimbangi boleh menimbulkan fitnah.

Pengharaman arak bukan setakat minum, Iqbal berkata, Rasulullah SAW mengingatkan 10 golongan yang akan dilaknat Allah SWT, iaitu orang yang memerah, meminta diperahkan arak, minum, membawa dan menghantar, menuangkannya, menjual, membeli, makan hasil jualannya serta meminta dibelikan minuman itu.

Mengulas mengenai video tular pekerja wanita serbaneka yang enggan memegang minuman keras yang dibeli oleh bukan Muslim, Iqbal menjelaskan, pekerja wanita terbabit mungkin enggan bersubahat dengan penjualan arak.

“Bukan saja pekerja di kedai serbaneka, bahkan terjadi kepada pramugari atau pramugara serta pekerjaan lain yang memerlukan untuk menuang atau menyediakan arak kepada pelanggan.

“Pekerja yang beragama Islam sepatutnya menolak pekerjaan yang memerlukan penyediaan minuman keras, malah pekerja Islam mempunyai hak untuk tidak menyediakan arak kepada pelanggan.

“Jadi perlu adanya polisi atau kesefahaman dengan majikan berkaitan perkara ini,” katanya.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Pendakwah perlu bijak pikat anak muda

Posted by epondok di Oktober 20, 2018

Tidak dinafikan, golongan belia antara paling berisiko menjadi sasaran kumpulan pemikiran dan berfahaman songsang seperti liberalis, sekularis dan ateis untuk memasang jerat bagi menyerap masuk dakyah mereka.

Manusia pada peringkat usia itu mudah dipengaruhi kerana tertarik dengan perjuangan kebebasan tanpa sekatan yang dibawa oleh kelompok terbabit.

Justeru, ada yang sanggup berpaling daripada kebenaran agama hanya kerana tidak mahu hidup mereka dikawal oleh undang-undang dan ketetapan syarak.

Bagaimanapun, Pengarah Institut Kajian Hadis (INHAD), Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS), Dr Norsaleha Mohd Salleh, berkata masih banyak ruang untuk mendekati belia supaya mereka tidak terpengaruh dengan fahaman songsang ini.

“Jika dilihat di media sosial seperti Twitter dan Facebook seolah-olah sedang berlaku kekacauan yang amat teruk kepada pemikiran anak muda kita.

“Bagaimanapun, saya lihat ini hanya permainan untuk menunjukkan mereka sedang menguasai pemikiran belia, tetapi hakikatnya masih ramai anak muda kita yang kuat pegangan agama.

“Cuma mungkin kebanyakan mereka ini mengambil pendekatan berdiam diri di media sosial,” katanya ketika menyampaikan makalah Analisis Persepsi Belia Berisiko Liberal Terhadap Institusi Agama Islam di Malaysia di Seminar Liberalisme dan Media Sosial di INHAD, KUIS, Bandar Seri Putra, Bangi.

Norsaleha berkata, antara ancaman terbesar yang dibawa kelompok liberal adalah membebaskan umat Islam daripada pandangan agama kerana ia disifatkan sebagai jumud termasuk menolak agama daripada dikawal oleh institusi berkaitan dengannya.

“Mereka berpandangan institusi agama menyekat kebebasan, lantas melihat hukum Islam tidak boleh dijadikan undang-undang.

“Antaranya ada yang menyatakan institusi agama zalim terhadap golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), selain dikatakan terlalu berhati-hati sehingga menyempitkan Islam itu sendiri,” katanya.

Norseha menyarankan semua pihak bersatu dan mengambil tanggungjawab bersama bagi memulihkan daya fikir belia khususnya yang terarah kepada pemikiran songsang.

“Saya kira institusi masjid perlu memainkan peranan supaya bersikap lebih mesra terhadap anak muda, dari situ barulah dapat memasukkan pemikiran dan akidah sebenar yang diajarkan oleh Islam secara menyeluruh.

“Selain itu, inilah masanya institusi agama bekerja lebih keras umpamanya mencambahkan inisiatif untuk melahirkan ikon anak muda supaya dapat memandu mereka kepada pegangan Islam yang hakiki.

“Mereka ini perlu ada kemahiran berkomunikasi dan menyampaikan hujah dengan baik khususnya membantu agenda menolak golongan berfahaman songsang ini yang sedang aktif khususnya di platform media sosial,” katanya.

Perbaiki institusi keluarga

Norsaleha berkata, bagi menghadapi gelombang teknologi maklumat yang sedang melanda dunia, apa yang paling penting adalah generasi muda ini dibantu dengan cara memperbaiki institusi keluarga Islam.

Ia harus dimulakan di rumah oleh ibu bapa supaya dapat memandu anak muda yang sedang mencari arah hidup supaya tidak terjebak ke arah pemikiran yang menolak cara hidup Islam.

Sementara itu, Rektor KUIS, Prof Datuk Dr Ab Halim Tamuri, berkata kelompongan umat Islam khususnya golongan pendakwah dan ilmuwan dalam menentang hujah dibawa oleh kelompok berfahaman songsang disebabkan banyak faktor termasuk penguasaan bahasa Inggeris yang lemah.

Penguasaan bahasa Inggeris lemah

“Hal ini perlu diakui kerana kita tidak menguasai bahasa Inggeris dengan baik, bukan saja dalam komunikasi tetapi juga dalam aspek penulisan.

“Golongan liberal ini banyak merujuk kepada bahan bacaan atau penulisan dalam bahasa Inggeris sejak sekian lama.

“Kita tidak mampu untuk melawan mereka, justeru perlu segera mencari jalan supaya dapat membuat penambahbaikan, mungkin jika tidak boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, maka boleh diterjemahkan menerusi olahan dalam bentuk teks,” katanya.

Ab Halim, berkata keterbatasan ilmu juga menyekat untuk kita menentang sekeras-kerasnya kehadiran golongan berfahaman liberal.

“Ilmu kita tidak banyak kerana tidak didedahkan dengan banyak perkara, apatah lagi kelemahan bahasa menyebabkan bahan dalam bahasa Inggeris dan Arab tidak dirujuk.

“Isu ini sebenarnya cukup kritikal kerana mereka ini membawakan banyak perkara songsang, antaranya menggalakkan masyarakat mengikuti fahaman ini disebabkan mereka yang beragama itu tidak bebas.

“Sedangkan apa yang ada pada mereka ini sangat longgar, cuma kelebihannya kepandaian untuk meraih perhatian masyarakat sehingga berjaya menguasai media baharu sekali gus seolah-olah menunjukkan kelompok mereka ini mendapat sokongan ramai,” katanya.

Kelompok minoriti

Hakikatnya Abd Halim berkata, gerakan liberal di negara ini masih berada dalam kelompok minoriti, cuma dikaburi dengan kehadiran pejuang fahaman ini yang lantang bersuara dan aktif memberikan pandangan terutama di media sosial.

“Justeru, saya lihat kemahiran khususnya dalam kalangan pendakwah perlu dipertingkatkan, antaranya perlu menggunakan bahasa yang lembut untuk menarik minat masyarakat.

“Sebagai pendakwah, perlu mainkan peranan dengan baik, bukannya bersifat menghukum.

“Saya sarankan supaya gunakan media sosial sebaiknya untuk sampaikan pemikiran dan dakwah secara ringkas terutama di platform dikuasai anak muda seperti Twitter,” katanya.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »