Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for the ‘Fokus Isu’ Category

Perkukuh ilmu kalam, hadapi cabaran akidah, pemikiran moden

Posted by epondok di Mei 31, 2019

Oleh Nor Afzan Mohamad Yusof

 

ILMU kalam bukan hanya diperlukan untuk mempertahankan akidah Islam daripada kekeliruan golongan falsafah atau fahaman seperti Muktazilah pada masa lalu, bahkan ia masih penting untuk menghadapi cabaran akidah serta pemikiran moden masa kini.

Felo Institut Kajian Islam dan Strategi (ISSI), Dr Azmil Zainal Abidin, berkata ilmu itu dihasilkan sebagai panduan kepada umat Islam dalam menentukan akidah dan pemikiran sahih akibat tercetusnya perbezaan kefahaman serta salah faham berhubung akidah dan pemikiran Islam.

Katanya, ia bukan sekadar ilmu perlu dihargai, sebaliknya wajib disuburkan sebagai persiapan menghadapi cabaran akidah dan pemikiran manusia yang terus berlangsung hingga kiamat.

“Ilmu yang digunakan untuk menangani masalah kekeliruan akidah dan pemikiran ini, bertujuan menegakkan kebenaran dan menafikan kepalsuan.

“Pengetahuan ilmu kalam akan membawa penjelasan dan pengukuhan akidah serta pemikiran Islam, sekali gus membolehkan kita mengenali aliran pemikiran bertentangan dengan Islam supaya boleh menjauhinya,” katanya pada Ceramah Kelegitimasian (Keabsahan) Ilmu Kalam: Suatu Diskusi di Kuala Lumpur.

Kalam yang berasal daripada bahasa Arab yang bermakna kata-kata itu, mempunyai nama lain, iaitu ilmu akidah, tauhid dan usuluddin (asas agama) yang penamaannya menurut konteks orientasi penghujahannya dengan unsur logik mantik.

Justeru ia turut menyediakan panduan dalam proses integrasi disiplin ilmu sains tabii dan kemasyarakatan dengan akidah serta pemikiran Islam.

Azmil yang juga Pensyarah Kanan Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (UM), berkata usaha menghidupkan semula gagasan kesepaduan ilmu dalam Islam melalui ilmu kalam, turut didorong perjuangan menangani gejala sekularisme yang memisahkan disiplin ilmu dengan hakikat ketauhidan Allah.

Bagaimanapun, Azmil berkata, timbul salah tanggap terhadap ilmu kalam yang mamduh atau terpuji menurut acuan Ahli Sunnah Wal Jamaah berhubung kerelevanan dan keilmiahannya sebagai antara disiplin ilmu Islam yang sah.

Namun hakikatnya, beliau menekankan tabii ilmu kalam yang berorientasikan keharmonian akal yang pasti dengan hakikat tauhid yang bertunjangkan al-Quran dan hadis.

Azmil berkata, potensi akal yang sihat sepakat memperakui tiga kategori hukum akal, iaitu wajib, mustahil dan harus pada tahap yang tertentu.

Berdasarkan perbahasan ilmu kalam, tiga hukum akal itu dijadikan sandaran hujah dalam mensabitkan konsep ketuhanan, kenabian dan hari kebangkitan menurut akidah Islam, sekali gus menangkis syubhah pengeliruan fahaman palsu.

Katanya, seseorang yang rasional pasti memperakui apa yang wajib menurut piawaian logik akal.

Sebagai contoh apabila disebutkan nisbah hubungan antara ayah dan anak kandung, akal waras tidak boleh menerima anak lebih tua berbanding ayah kerana anak adalah cabang daripada ayah.

“Sebaliknya, akal dapat menerima menantu berkemungkinan lebih tua berbanding bapa mentua, lantaran ia tidak membabitkan hubungan nasab keturunan,” katanya.

Justeru katanya, ilmu kalam membantu manusia untuk memahami sebahagian hukum berkaitan hakikat ketuhanan, kenabian dan hari kebangkitan dengan menggunakan potensi akal manusia yang pasti, sekali gus meletakkan akal sebagai saksi memperkukuhkan kebenaran wahyu.

Menyentuh mengenai asal-usul ilmu kalam, Azmil berkata, ia mula disusun apabila sarjana dan ulama melihat betapa pembukaan wilayah baharu Islam mendedahkan umat Islam kepada pelbagai pemikiran, falsafah dan tamadun yang pelbagai melalui proses asimilasi dan pergaulan dengan masyarakat lain.

Keadaan itu menyebabkan umat Islam memerlukan ilmu kalam untuk mempertahankan akidah dan pemikiran Islam, tetapi pada masa sama mengambil manfaat daripada pencapaian pemikiran, falsafah dan tamadun yang ada.

“Imam al-Ghazali pernah berkata, ilmu kalam diperlukan umat, sama seperti ubat tetapi mengikut dos tertentu,” katanya.

Ia lahir dalam suasana dan ketika ulama melihat umat Islam memerlukan ilmu yang dapat membendung kebanjiran pemikiran dan falsafah asing yang bertentangan dengan ajaran Islam.

“Lantaran itu, ilmu kalam perlu dipelajari demi menghadapi cabaran akidah dan pemikiran semasa, manakala dalam konteks yang lain pula, membina konsep kesepaduan ilmu menurut epistemologi Islam,” katanya.

INFO

Ilmu kalam

* Nama lain bagi ilmu akidah, tauhid dan usuluddin bagi subjek atau perkara dibahaskan dalam sistem kepercayaan Islam.

* Ia membabitkan dua aspek, iaitu mensabitkan kebenaran akidah Islam dan menafikan dakwaan palsu kepercayaan atau fahaman yang menyalahi akidah.

* Agama terdiri daripada rukun iman, Islam dan ihsan, sekali gus menjadi komponen lengkap ajaran Islam, iaitu ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, sekali gus mempermudahkan umat Islam untuk mencapai hakikat dan memenuhi tuntutan ketiga-tiga rukun agama.

* Rukun iman – membabitkan sistem kepercayaan ajaran Islam.

* Rukun Islam – membabitkan taklif syarak yang bersifat amali dan praktikal sebagai bukti terjemahan kepada keimanan seseorang.

* Rukun ihsan – rukun yang melengkap dan menyempurnakan rukun Iman dan Islam melalui kualiti penghambaan yang ikhlas kepada Allah SWT.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Zalim jika biarkan maksiat berterusan

Posted by epondok di Mei 30, 2019

Oleh Zamri

 

Sikap mematuhi perintah Allah SWT berbeza-beza antara satu sama lain. Ada dalam kalangan hamba-Nya mudah mematuhi segala arahan-Nya hanya sekadar mendengar ayat al-Quran mahupun hadis Rasulullah SAW. Ada pula yang memerlukan perdebatan, berhujah dan perbincangan, baru mereka taat perintah Allah SWT.

Namun ada juga hamba-Nya yang bukan sekadar ingkar, bahkan bersikap terang-terangan dalam melanggar perintah Allah SWT. Ada perkara dilanggar itu memberi kesan kepada orang lain atau masyarakat. Maka bertujuan mengembalikannya kepada kepatuhan kepada Allah SWT, ia memerlukan penguatkuasaan undang-undang.

Sebagai Muslim, tanda kasih-sayang kepada saudara seakidah adalah mengembalikannya kepada Allah SWT dan jalan kebenaran, cuma caranya berbeza-beza. Walaupun perkataan digunakan seperti hukuman dan penguatkuasaan seolah-seolah membawa makna seperti menyekat kebebasan, hakikatnya ia mengandungi sifat rahmah serta kasih-sayang.

Teruskan dakwah

Kasih-sayang dan rahmah kepada pelaku maksiat serta kemungkaran perlu dikembalikan kepada jalan kebenaran. Membenarkan orang berterusan melakukan kemaksiatan adalah suatu kezaliman kepadanya. Bagaimanapun, tugas pendakwah terus berdakwah kerana mereka tiada autoriti untuk menjatuhkan hukuman ataupun menguatkuasakan undang-undang tetapi kerajaan dan agensinya mesti menggunakan kuasa yang ada untuk melakukan penguatkuasaan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang degil selepas didakwahkan.

Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan Anas Malik RA: Bantulah saudaramu yang zalim dan juga yang dizalimi. (HR Bukhari)

Daripada Jabir Abdillah RA berkata: Dua hamba bergaduh, masing-masing daripada Muhajirin dan Ansar. Hamba daripada golongan Muhajirin berkata: “Pembelaan untuk Muhajirin.” Budak daripada golongan Ansar pula berkata: “Pembelaan untuk Ansar”. Lalu Rasulullah SAW keluar dan bersabda: “Tidak, melainkan jika dua hamba ini memukul pada yang lain.” Rasulullah SAW bersabda lagi: “Tidak mengapa, bantulah saudaramu yang zalim dan juga yang dizalimi. Adapun yang zalim itu, bantulah dia dengan cara menegahnya dan orang dizalimi pula bantulah dia (daripada kezaliman).” [HR Ahmad dan Muslim)

Usaha hentikan maksiat

Sifat rahmah sebenar mempunyai cakupan luas melewati kasih-sayang di dunia. Kasih-sayang sebenar adalah berasa kasihan jika sadara kita akan dimasukkan ke neraka nanti. Rahmah kita kepadanya adalah berusaha menghentikannya.

Namun sikap penerimaan nasihat dan teguran berbeza-beza antara satu sama lain. Maka, ada dalam kalangan mereka terpaksa dihukum. Dalam al-Quran pun ada ayat-ayat yang jelas difahami sebagai hukuman.

Dalam hadis Sahih Bukhari, hukuman yang diterima di dunia jika disertai dengan taubat, ia akan menjadi penghapus dosa terhadapnya. ‘Ubadah as-Shamit yang juga sahabat yang ikut Perang Badar dan juga antara yang ikut bersumpah pada malam Aqobah, berkata Rasulullah SAW bersabda ketika berada di tengah-tengah sebahagian sahabat: “Berbaiatlah kau kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kamu, tidak membuat pembohongan yang kamu ada-adakan antara tangan dan kaki kamu, tidak bermaksiat dalam perkara yang makruf. Sesiapa antara kamu yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan sesiapa melanggar hal berkenaan, lalu Allah menghukumnya di dunia, maka ia kafarat baginya dan sesiapa yang melanggar hal terbabit kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia mahu, dimaafkannya atau disiksanya”. Maka kami membaiat Baginda untuk perkara-perkara itu.

Apabila konsep hukuman terhadap individu pendosa difahami, kita tidak hanya melihat dakwah dan rahmah itu hanya menasihat, menegur dan membimbing sahaja bahkan hukuman juga adalah salah satu bentuk rahmah.

Ramadan mengajar dan mendidik umat Islam untuk mentaati perintah Allah dengan penuh kerelaan dan menginsafi statusnya hanyalah hamba Allah di atas muka bumi ini. Allah SWT tidak akan menghukum dengan hukuman dunia tercatat dalam al-Quran jika umat Islam terdidik untuk taat dan mematuhi segala arahan dan larangan Allah SWT.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Fahami gejala, akar sebab dan natijah akhir

Posted by epondok di Mei 18, 2019

DALAM kehidupan kita ini terdapat gejala-gejala (symptom) yang berpunca dari akar sebab dalam diri dan luar diri yang menimbulkan masalah dan menghasilkan natijah. Masalah yang berbangkit kalau tidak dileraikan ia akan menjadi lebih kronik. Gejala dalam sikap masyarakat, tabiat di kalangan netizen, krisis ilmu dan pendidikan, kemelut politik yang terjadi dan ketidakseimbangan ekonomi sentiasa melatari kehidupan masyarakat.

Pendekatan dalam proses pengilmuan dan pendidikan umpamanya menjadikan pelajar berpengetahuan, bermaklumat dan berkemahiran tetapi tanpa etika, amalan jadi sumbang. Ia menyebabkan aplikasi ilmu dan maklumat tidak dalam kerangka ihsan (kebaikan) dan menyebabkan warga kita kehilangan adab. Kehilangan adab difahamkan sebagai ilmu yang dipelajari adalah silap dan melahirkan kepimpinan dan kepengikutan yang silap juga.

Akar sebab dari kehilangan adab ini akibat ilmu yang benar dan bermanfaat tidak diajarkan kepada generasi penerus. Ia menyebabkan disiplin ilmu tidak berkembang, disiplin kalbu tidak menghubungkan diri dengan Pencipta dan menyebabkan disiplin amal tidak terjadi.

Natijah akhir daripada kehilangan adab ini menghasilkan manusia yang tidak peduli tentang makna kebenaran dan keadilan, amanah dan kesantunan menyebabkan emosi dan nafsu jadi meluap-luap. Terdapat setengah netizen dalam sosial media tidak menggunakan adab berilmu dan adab beragama memaki hamun dengan kata-kata kesat dan jelik bila melakukan respon terhadap sesuatu isu. Budaya orang-orang yang beradab tidak sifatnya sedemikian. Ia mencerminkan gelagat buruk dalam melakukan komunikasi dan menyebabkan krisis kemanusiaan bertambah parah.

Teknologi selamanya alat dan bukannya matlamat. Teknologi internet umpamanya memudahkan pengguna mendapat pelbagai macam maklumat. Ada maklumat yang baik dan ada maklumat yang merosakkan pemikiran pengguna. Pengguna memerlukan etika yang lebih manusiawi supaya komunikasi sesama manusia berjalan secara orang beradab.

Penguasaan dan pengagihan sumber ekonomi merupakan gejala lain yang menyebabkan ketidakseimbangan terjadi. Para peniaga umpamanya hanya mementingkan keuntungan yang maksimum dengan melakukan eksploitasi. Perniagaan tidak dilihat sebagai sumbangan membantu di kalangan pengguna yang memiliki kuasa beli yang rendah.

Akhirnya pengguna merasakan ketidakadilan terjadi dan eksploitasi membudaya. Akar sebabnya ialah dorongan amalan monopoli dan eksploitasi atas dukungan tamak tanpa pertimbangan ihsan sesama manusia. Dalam tradisi Islam umpamanya maksud akhir perniagaan ialah mendapat barakah. Penjual tetap mendapat untung yang berpatutan dan pembeli merasakan bahawa keadilan terjadi.

Lebih-lebih lagi melihat kerenah politik semasa hanya menang-kalah dalam sesuatu pertarungan menjadi fokus dan menyebabkan hubungan kemasyarakatan dalam krisis dan amat payah untuk dileraikan. Gejala ini kelihatan semakin parah dan menyebabkan masyarakat terbelah dua. Berpolitik menuntut adab berbeza pandangan tetapi sifatnya harus menyumbang kepada pembangunan negara. Yang salah tetap salah dan yang benar harus dikatakan benar walaupun dari musuh politik. Menegakkan kebenaran adalah suatu amanah bukan didorong oleh rasa dendam dan kebencian kerana ianya menyalahi etika dan agama.

Justeru amat penting masyarakat kembali kepada menghayati roh ilmu yang memandu manusia menjadikan fakta dan kebenaran sebagai sumber rujukan bukannya emosi dan prasangka yang melulu supaya kita tidak melampaui batas. Sikap melampaui batas dalam pemikiran, emosi dan perbuatan tidak membantu membentuk persefahaman sesama manusia sebaliknya menimbulkan rasa kebencian yang menyebabkan masyarakat hilang pertimbangan amanah dan keadilan.

Amanah dan keadilan boleh terjadi sekiranya ilmu dan pendidikan menjadi suluh dalam kehidupan. Ilmu yang berasaskan etika dan nilai-nilai murni agama menjadikan seseorang itu bertakwa. Jiwa muttaqeen ini amat penting dimiliki oleh manusia supaya pertimbangan tentang adanya Allah menyebabkan amalan manusia terkawal. Sesuatu yang dikata, diniatkan apalagi diamalkan mengambil pertimbangan Allah mengetahui akan segalanya dan ianya menjadi disiplin untuk mengawal perbuatan manusia.

Masa kini kesedaran dosa-pahala, makruf-mungkar, hak dan batil dalam kalangan manusia hatta orang beragama semakin tiris. Bayangkan kalau netizen mempunyai sikap melampau, peniaga hanya memikirkan keuntungan maksimum, ilmu yang silap diajarkan kepada generasi penerus, sikap ahli politik yang hanya mementingkan kuasa dan dominasi ianya tidak menjadi pertanda baik ke arah masyarakat yang beretika dan beradab. Jauh sekali ia mampu menghasilkan sebuah masyarakat sejahtera dan mempunyai kualiti manusiawi yang tinggi. Inilah cabaran hidup manusia akhir zaman yang hanya menjadikan ego dan kuasa sebagai penentuan akhir tanpa menginsafi bahawa natijah akhir dari kecenderungan ini bakal membawa malapetaka dalam kehidupan manusia.

PROFESOR DATUK DR. SIDEK BABA

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Perintah mencerap anak bulan, tanda kebesaran Tuhan

Posted by epondok di Mei 5, 2019

RAMADAN yang bakal menjengah, hadir dengan keberkatan dan kebaikan kepada umat manusia. Inilah bulan menawarkan pengampunan Allah SWT secara besar-besaran, sekali gus mendorong kita berbuat baik kepada manusia lain.

Firman Allah SWT: “Wahai orang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah: 183)

Sekiranya ayat perintah berpuasa dimulakan dengan memanggil orang beriman, penentuan tarikh puasa juga ditentukan dengan falsafah sama, iaitu perlunya umat Islam mencerap anak bulan atau hilal sebagai antara tanda kebesaran Allah SWT.

Sistem kalendar hijrah berasaskan peredaran bulan mengelilingi bumi dengan bilangan sama ada 29 atau 30 hari dan tidak ditentukan semata-mata penggiliran bulan, ijtimak atau konjungsi seperti diamalkan dalam kalendar lunar Cina, India serta Yahudi.

Dalam Islam, penentuan awal bulan dilakukan semata-mata dengan rukyah atau cerapan hilal. Ini berdasarkan mafhum hadis Nabi SAW: “Janganlah kamu mula berpuasa melainkan setelah melihat hilal.” (HR Bukhari)

Kenampakan hilal

Dalam kaedah fiqh, ulama menyatakan petunjuk masuknya bulan baharu adalah berdasarkan kenampakan hilal dan bukannya kewujudannya.

Ketika zaman Nabi SAW, kekerapan berpuasa Ramadan sebanyak 29 hari lebih banyak berbanding 30 hari. Ini berdasarkan athar Ibnu Mas’ud RA: Kami berpuasa bersama-sama Nabi 29 hari lebih banyak berbanding 30 hari. (HR Abi Daud)

Ini membuktikan sahabat bersungguh-sungguh melakukan aktiviti cerapan sejak kefarduan puasa Ramadan pada tahun kedua hijrah. Pada masa sama, riwayat itu juga membuktikan langit Semenanjung Tanah Arab ketika itu, tidak tercemar dengan pencemaran cahaya dan kurang berawan hingga memudahkan mereka mencerap anak bulan.

Berdasarkan riwayat ini, umat Islam daripada zaman dahulu hingga sekarang bersungguh-sungguh melakukan cerapan hilal setiap 29 hari bulan hijrah. Sekiranya anak bulan tidak kelihatan, keesokan hari akan digenapkan (istikmal) kepada 30 hari tetapi kalau kelihatan, esoknya akan masuk bulan baharu.

Antara cabaran mencerap anak bulan ialah faktor cuaca. Awan tebal atau kabus di kaki langit kadang-kadang menyukarkan proses cerapan kerana anak bulan terlindung.

Berdasarkan analitis data raya dikumpulkan sejak ilmu astrometri dan falak semakin berkembang dalam kalangan umat Islam, kita boleh menghitung kebolehnampakan anak bulan dengan hampir tepat.

Inilah proses digunakan kerajaan Malaysia sekarang, iaitu kaedah hisab imkan al-rukyah. Proses kiraan ini bukan menolak rukyah atau cerapan, bahkan menjadikan kebolehnampakan atau kebolehcerapan itu sebagai kriteria asas. Ia selari dengan hadis: “Apabila cerapan kamu dihalang oleh awan, maka hitunglah.” (HR Bukhari)

Kaedah cerapan secara pasti

Hadis ini selari dengan petunjuk disebut dalam hadis memberikan bayangan pada zaman Baginda, umat Islam belum lagi pandai menghitung. Maka difahami sekiranya teknik hitungan sudah tepat, maka ia boleh digunakan untuk melengkapkan kaedah cerapan secara pasti.

Rasulullah SAW bersabda: “Kami adalah umat buta huruf yang tidak boleh menulis dan juga tidak menghitung, satu bulan itu jumlah harinya begini dan begini, iaitu sekali berjumlah 29 dan sekali berikutnya 30 hari.” (HR Bukhari)

Antara sarjana Mazhab Shafie yang menolak penggunaan hisab termasuk Imam al-Haramain, Imam al-Mawardi, Imam Rafie, Imam Nawawi dan ramai lagi majoriti ulama mazhab. Premis penolakan adalah kerana tidak selari dengan arahan merukyah dalam kefahaman tekstual nas syarak, selain dikaitkan dengan ilmu al-tanjim (astrologi atau perbintangan) yang diharamkan dalam Islam.

Imam Subki pula menerima penggunaan hisab, hanya untuk tujuan menafikan penampakan anak bulan yang mustahil pada kaedah hisab dan pada masa sama, menolak penggunaan hisab untuk pensabitan anak bulan.

Sementara itu, ada juga penulisan dalam wacana al-Shafi’iyah yang menukilkan pendapat sarjana yang mengiktiraf peranan hisab seperti Abu al-‘Abbas, Mutorrif al-Shikir, al-Qaffal, al-Ṭabari dan Ibnu Qutaibah. Imam Ibnu Hajar al-Haithami turut meletakkan syarat penerimaan hisab seperti berikut:

1. Kesepakatan ahli falak bahawa hilal tidak kelihatan pada hari itu.

2. Bilangan ahli falak yang mencapai mutawatir jumlah yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta)

3. Hitungan hisab itu dibuktikan keberkesanannya.

Kajian ilmiah

Pada zaman ini, ilmu hisab bagi penentuan awal bulan terbukti dapat mengatasi masalah cerapan di negara berawan tebal seperti negara ini. Apa yang pasti, antara hikmah utama Ramadan dimulakan dengan cerapan anak bulan, adalah bagi mendorong umat Islam melakukan kajian ilmiah berterusan terhadap jasad samawi ciptaan Tuhan.

Ia juga menggalakkan umat Islam menyambut Ramadan dengan merenung tanda kebesaran Allah SWT bagi membolehkan mereka mengharungi pesta beribadah dengan penuh keimanan agar penghujung Ramadan nanti, beroleh ketakwaan.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Hakim infak harta, rumah demi Islam

Posted by epondok di Mei 2, 2019

Oleh Nazmi Yaakub

 

KEKERASAN dan kekejaman gabenor pada zaman Umaiyah, al-Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi sudah terkenal dalam sejarah Islam khususnya kisah kepungan dan serangan terhadap Makkah hingga merosakkan Kaabah.

Ini kerana al-Hajjaj diperintahkan oleh Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan selepas sahabat RA, Abdullah ibnu Zubair RA mengisytiharkan diri sebagai khalifah di Makkah pada 64 Hijrah.

Abdullah yang juga anak sepupu Rasulullah SAW dan cucu Saidina Abu Bakar RA, dibimbangi memberikan saingan kepada kerajaan Bani Umaiyah, mendapat sokongan besar daripada umat Islam.

Pemilihan al-Hajjaj dibuat Abdul Malik kerana perwatakan dan kepemimpinan yang keras serta tidak mudah mengalah tetapi ia juga menyebabkan serangan manjanik atau pelontar peluru batu merobohkan sebahagian Kaabah.

Kepungan itu juga akhirnya menewaskan Zubair hingga menyebabkan Khalifah Abdul Malik melantik al-Hajjaj sebagai Gabenor Makkah, Madinah dan Taif.

Kekerasan yang dilakukan al-Hajjaj itu turut dicemuh oleh khalifah daripada Bani Umaiyah sendiri, iaitu Umar ibnu Abdul Aziz RA.

Ia terbukti apabila beliau memecat seorang gabenor yang pernah berkhidmat jawatan sama di bawah arahan al-Hajjaj.

Lelaki itu mendakwa hanya berkhidmat dalam tempoh pendek tetapi Umar berkata: “Bersama al-Hajjaj sehari atau kurang daripada itu sudah cukup menjadikan engkau jahat.”

Ia bertepatan dengan perbandingan Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan Abu Musa RA: “Perumpamaan berkawan dengan orang baik dan berkawan dengan orang jahat seperti berkawan dengan penjual minyak wangi serta tukang peniup api di bengkel besi. Jika berkawan dengan penjual minyak harum ada kalanya engkau disapukan minyak wangi atau engkau membeli kepadanya atau setidak-tidaknya engkau dapat mencium bau wangi. Jika berkawan dengan peniup api di bengkel besi ada kalanya pakaianmu boleh terbakar atau setidak-tidaknya engkau mencium bau busuk.” (HR Muslim)

Maulana Jalaluddin Rumi mengumpamakan berkawan dengan pemimpin jahat ibarat lelaki dirantai kakinya pada naga yang tidak akan dihampiri haiwan buas tetapi apabila naga itu terbang kelak, barulah lelaki itu tahu langit tinggi rendah.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Laungan ‘Buka Aurat’ tidak bertamadun

Posted by epondok di April 29, 2019

Saifulizam Mohamad

 

Nampaknya gerakan liberalisme di negara ini semakin berani. Mereka semakin berani menonjolkan diri secara terbuka. Tidak lagi bersembunyi seperti dahulu. Mungkin kerajaan sekarang lebih `lunak’ dengan golongan ini. Yalah, semuanya mungkin.

Dahulu mungkin mereka tidak berapa berani seperti sekarang. Mungkin pada masa itu pihak berkuasa lebih tegas baik Kerajaan Pusat mahupun kerajaan negeri. Namun segala-galanya kini sudah berubah. Seolah-olah semuanya boleh.

Dibiarkan sahaja golongan ini mencetuskan kontroversi yang jelas menyentuh sensitiviti agama. Secara spesifiknya agama Islam. Apa yang mereka lakukan dilihat cuba mencabar hukum dalam Islam. Mencabar ketetapan yang jelas termaktub dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Persoalannya, siapakah yang melakukannya? Mereka ini ialah orang Islam yang secara umumnya tahu akan hukum asas dalam Islam. Namun corak pemikiran mereka cukup berbeza. Mereka telah didoktrinkan dengan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

Dari segi definisi, liberalisme adalah satu fahaman sekularisme iaitu yang memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas daripada ketentuan agama. Dengan kata lain hak kebebasan individu adalah segala-galanya.

Bagi mereka hak asasi adalah paling utama. Agama tidak boleh menghalang kebebasan seseorang untuk melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar undang-undang negara.

Yang pasti, fahaman liberalisme adalah pemikiran asing yang kini cuba masuk ke dalam aliran pemikiran Islam. Liberalisme menafikan wujudnya hubungan antara agama dan kehidupan. Golongan liberalisme ini menganggap agama sebagai rantai yang mengikat kebebasan hingga perlu dibuang.

Begitu dahsyatnya pemikiran ini dan sekarang ia berusaha mempengaruhi umat Islam di Malaysia melalui gerakan atau pertubuhan berasaskan liberalisme. Umat Islam perlu berwaspada kerana pendukung-pendukung gerakan ini adalah dalam kalangan orang Islam sendiri. Kebanyakan mereka terdiri daripada golongan profesional dan terpelajar.

Baiklah, isu yang ingin penulis sentuh minggu ini ialah berkenaan penganjuran forum Malay Woman & Dehijabbing atau maksud dalam bahasa Melayu, Wanita Melayu & Buka Tudung pada 13 April lalu di Petaling Jaya. Dalam forum tersebut ditampilkan beberapa panel yang mengisahkan bagaimana mereka membuat keputusan untuk membuka tudung selepas mengenakan hijab beberapa tahun.

Di samping itu turut dilancarkan buku bertajuk Unveiling Choice yang memuatkan kisah mereka yang membuat pilihan untuk menanggalkan hijab mereka selain mengisahkan apa yang dikatakan `penderitaan’ wanita Muslim dalam konteks pemakaian tudung sebagai salah satu busana yang wajib dipakai.

Persoalannya, apakah tujuan sebenar forum seperti ini dianjurkan? Apakah niat di sebalik penganjuran forum ini? Yang jelas, mereka sengaja menyentuh sensitiviti agama Islam memandangkan hukum menutup aurat adalah wajib. Muktamad.

Dalam Islam menutup aurat baik lelaki mahupun wanita hukumnya wajib. Tiada kompromi. Hukumnya termaktub dalam dua sumber hukum utama dalam Islam iaitu al-Quran dan as-Sunnah. Penulis percaya masyarakat Islam seluruhnya maklum tentang perkara tersebut. Kalau mereka kata tidak tahu, itu mustahil.

Mengapa pula secara tiba-tiba sahaja ada pihak yang cuba menimbulkan polemik dan kontroversi dengan mempopularkan wanita yang bertudung kemudian mengambil keputusan membuka tudungnya dalam penganjuran forum seumpama ini?

Hakikatnya, penganjuran forum tersebut tidak mendatangkan sebarang faedah dan manfaat sebaliknya boleh mengundang kemarahan dalam kalangan umat Islam negara ini kerana perkara yang disentuh dalam forum itu melibatkan hukum asas dalam agama.

Seperti mana ujar Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (Mapim), Mohd Azmi Abdul Hamid:”Memilih untuk membuka tudung adalah urusan peribadi mereka. Akan tetapi untuk menganjur suatu perbahasan yang menyentuh soal agama tanpa menujuk kepada pihak berautoriti dalam agama memberi implikasi yang negatif kepada Islam.”

Apapun sudah terang lagi bersuluh bahawa penganjuran forum ini sebenarnya bukan setakat mahu mempopularkan wanita membuka tudung (aurat) malah ia adalah gerakan licik puak-puak liberalisme untuk menyebar luas fahaman itu kepada masyarakat Islam di negara ini.

Mereka cuba mengasingkan agama dalam kehidupan dengan meletakkan pilihan individu paling utama. Aurat adalah subjek yang paling mudah digunakan. Justeru, pihak Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) perlu melakukan siasatan. Jika benar forum itu mendatangkan mudarat kepada masyarakat Islam, tindakan sewajarnya perlu diambil.

Setakat hari ini, JAIS belum membuat sebarang pengumuman tentang hasil siasatan yang dibuat. Masyarakat Islam masih menunggu akan perkembangannya. Adakah penganjur tersebut bersalah atau sebaliknya.

Bagi penulis, forum-forum seperti ini perlu disekat kerana mudaratnya lebih besar. Ini soal aurat. Mungkin esok luas tentang kebebasan lain pula. Tentang hubungan bebas antara lelaki dan wanita. Mungkin juga akan dianjurkan forum membenarkan perkahwinan sejenis. Nauzubillah. Semuanya berkemungkinan dan inilah yang perlu dibanteras.

Dalam pada itu, penulis amat bersetuju dengan kenyataan Ketua Pergerakan Wanita UMNO, Datuk Dr. Noraini Ahmad bahawa keputusan kerajaan mendiamkan diri berhubung penganjuran forum tersebut seolah-olah membuktikan perkara itu hanya dipandang remeh.

Tidak dinafikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, telah ambil maklum dan menyifatkannya sebagai serius namun itu sekadar kata-kata. Hingga hari ini tiada tindakan konkrit diambil terhadap pihak yang terlibat dalam forum berkenaan.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Feminisme Barat hanya memporak-perandakan

Posted by epondok di April 28, 2019

Oleh Latifah Arifin

 

Isu penindasan, penderaan, diskriminasi dan gangguan seksual yang berlaku terhadap wanita Muslim sering dijadikan peluang kepada golongan feminisme Barat untuk menyerang hukum dan prinsip Islam.

Ia sengaja diperbesar-besarkan sejak sekian lama untuk mewujudkan sentimen feminisme yang tidak sihat hingga ramai terpengaruh dan mula menerima ideologi yang jelas bertentangan syarak.

Apatah lagi perjuangan feminisme kononnya dapat memberikan hak saksama kepada wanita, menjaga keadilan, kebajikan dan kebebasan tanpa diikat atau berada di bawah kongkongan agama.

Pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Prof Madya Dr Yasmin Hanani Mohd Safian, berkata selagi masyarakat tidak menjadikan Islam sebagai rujukan hidup, sukar membawa mereka kembali kepada jalan kebenaran.

Yasmin Hanani berkata, ada pihak yang mempersoalkan Rasulullah SAW dengan pelbagai tuduhan berat seperti mengaitkan bagaimana Baginda memberikan nafkah kepada isteri dan anak.

Kerangka Islam

“Tuduhan sebegini amat merbahaya hingga sampai ke tahap mempersoalkan mengapa nabi dan rasul diturunkan daripada kalangan lelaki sahaja.

“Ada kelompok feminis yang menuduh Islam membenarkan keganasan seperti membenarkan suami memukul isteri sedangkan mereka hanya mengambil dalil secara separuh dan terus mengeluarkan pelbagai label tidak ber-asas.

“Pemikiran golongan ini tidak dikawal Islam, bahkan cenderung tidak mendahulukan hak Allah SWT hingga apa sahaja yang masuk seperti feminisme dan liberalisme dirasakan tidak salah dan terus diterima,” katanya pada Wacana Intelektual Siri 4: Kuasa Wanita Dalam Mengislahkan Dunia Moden di USIM, Nilai.

Yasmin Hanani mengupas lanjut, kuasa wanita amat besar tetapi perlu berada dalam kerangka Islam yang akan menjamin hak setiap individu.

“Ada banyak bukti Islam memelihara hak dan kedudukan wanita seperti hukum lian yang menjaga maruah isteri daripada dituduh melakukan zina oleh suami sendiri,” katanya pada wacana anjuran Sekretariat Fiqh Fatwa USIM.

Beliau menambah, tidak salah sekiranya wujud semangat memperkasakan wanita dalam segenap bidang tetapi perlu memastikan asas dan hak dituntut selari dengan Islam.

Dalam konteks peranan wanita memperbaiki masyarakat, Yasmin Hanani berkata, terdapat tiga tanggungjawab utama perlu dikuasai dan diberikan penekanan.

Beliau berkata, tanggungjawab itu berkaitan cara hidup secara berkeluarga bermula di rumah, kewajipan menuntut ilmu dan menyebarkan dakwah.

“Ia saling memerlukan kerana bayangkan kita ada rumah cantik tetapi ahli keluarga tidak diajak untuk solat sedangkan islah bermula dalam kalangan orang terdekat.

“Begitu juga wanita dikatakan tidak perlu belajar hingga ke universiti kerana akhirnya akan duduk di dapur juga.

“Hal ini tidak tepat kerana wanita perlu ada ilmu mantap kerana sekiranya satu hari nanti bergelar ibu, anak itu perlu dididik baik, bahkan untuk mengislahkan masyarakat juga perlu ada daya intelek tinggi,” katanya.

Bahkan katanya, tidak dinafikan ada sesetengah masyarakat berpandangan skeptikal mengenai wanita yang memegang jawatan tinggi di sesebuah organisasi.

Karakter wanita yang menjadi pemimpin sering dikaitkan dengan tingkah-laku negatif termasuk terlalu cerewet, sukar bertoleransi dan suka mengarah.

Menurut Yasmin Hanani, ia sebenarnya tidak dipengaruhi oleh gender, sebaliknya karakter bergantung kepada bagaimana amalan hidupnya bermula di rumah.

Sekiranya krisis keluarga dapat dikurangkan dengan mengikut prinsip agama, sentiasa mengamalkan akhlak seperti dituntut Islam, ini akan menjadi acuan membentuk individu ketika berada dalam lingkungan masyarakat.

Beliau turut menasihati Muslimah supaya tidak sekali-kali memanipulasi ‘kuasa wanita’ untuk tujuan tertentu atau demi kepentingan sendiri.

Usah ambil kesempatan

“Ada dalam kalangan ibu mengatakan kuasanya itu sangat tinggi, maka anak tidak boleh ‘menderhaka’ dalam apa juga cara atau situasi.

“Setiap ibu masih perlu memantapkan diri dengan iman dan takwa, sekali gus tidak bermakna status ibu akan membuatkan mereka automatik dapat terus ke syurga.

“Walaupun diberikan kelebihan daripada Allah SWT, janganlah ambil kesempatan seperti menentukan hidup anak hingga ke tahap menetapkan calon isteri kerana mereka juga ada hak menentukan hidup sendiri,” katanya.

Beliau berkata, sebagai isteri pula, jangan sekali-kali berasakan diri tidak lagi mempunyai hak untuk menentukan hidup sendiri selepas berkahwin.

“Namun, yakinlah amanah Allah SWT melalui kurniaan suami itu untuk memimpin dan membawa isteri kepada jalan kebenara.

“Pada masa sama, isteri masih ada hak untuk menjalani hidup dalam kerangka selari dengan syarak,” katanya.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Ketegasan Brunei hentikan serakah penyokong LGBT

Posted by epondok di April 19, 2019

KHAMIS lalu saya hubungi seorang sahabat lama (warga kerja Mahkamah Syariah Brunei Darussalam). Saya tanya khabar mengenai dirinya serta perkembangan terkini mahkamah tempat dia bertugas, dan mengenai pelaksanaan undang-undang jenayah Islamnya baharu yang kini menjadi sasaran serangan oleh puak-puak pro LGBT. Beliau menjawab segalanya berjalan dengan baik.

The Dorchester di London antara sembilan buah hotel milik keluarga
The Dorchester di London antara sembilan buah hotel milik keluarga 

Beliau ambil maklum bahawa Michelle Bachelet (seorang pesuruhjaya tinggi hak asasi manusia PBB) mahu Brunei menghentikan pelaksaan hukuman rejam ke atas puak LGBT.

Beliau juga tahu tentang pendirian Human Rights Campaign (sebuah NGO Barat) yang menuduh kerajaan Brunei bertindak “tidak bertamadun dengan menjadikan golongan LGBT sebagai sasaran”.

Semua kritikan itu tidak melemahkan semangat kerajaannya meneruskan langkahnya melaksanakan undang-undang jenayah syariah di negara itu.

Beliau juga tahu bahawa ada beberapa artis Barat yang menentang undang-undang itu, termasuklah George Clooney. Pelakon Hollywood ini menyeru orang ramai memboikot sembilan hotel milik keluarga diraja Brunei, termasuklah Hotel Beverly Hills dan Hotel Bel-Air (kedua-duanya di Los Angeles).

Tujuh hotel lain adalah The Dorchester (London), 45 Park Lane (London), Coworth Park (Ascot, UK), Le Meurice (Paris), Hotel Plaza Athenee (Paris), Hotel Eden (Rome) dan Hotel Principi (Savoia, Milan).

Bagaimanapun, Clooney segera dibidas pelbagai pihak lain yang menyifatkannya sebagai “seorang hipokrit” kerana tidak membuat saranan sama terhadap Arab Saudi yang turut melaksanakan undang-undang jenayah syariah.

Antara celebrity lain yang menyokong Clooney adalah pemuzik Elton John, yang orang ramai tahu adalah seorang homoseksual.

Soalnya kenapakah Clooney, artis-artis lain serta NGO antarabangsa begitu berminat menyerang Brunei tetapi sunyi sepi, terkunci mulut dan tidak berani menentang keganasan puak zionis Israel terhadap rakyat Palestin di Gaza?

Kenapa tidak bantah tindakan Israel menduduki secara haram lebih 85 % tanah asal penduduk Palestin?

Akhbar Daily Telegraph menyatakan bahawa tindakan memboikot hotel milik Sultan Brunei seperti yang disaran oleh Clooney itu tidak akan memberi apa-apa kesan.

Mengikut akhbar itu, sebagai salah seorang individu terkaya dunia, baginda sultan boleh “dengan mudah menangani masalah ini”.

Pada Oktober 2013 lalu, Sultan Brunei mengisytiharkan hasrat baginda melaksanakan undang-undang jenayah syariah di negaranya. Selaras dengan perisytiharan itu, Perintah Kanun Jenayah Syariah 2013 (PKJS) diluluskan.

Undang-undang baru ini mengandungi 254 seksyen, dimuatkan dalam 5 Bahagian (iaitu Bahagian I hingga V) dan lima Jadual.

Dalam Bahagian I (Preliminary), terdapat peruntukan mengenai tafsiran, pemakaian dan kriteria seorang Muslim. Dalam Bahagian II (Exceptions) terdapat peruntukan mengenai, antara lain, kanak-kanak, orang tidak siuman, hak membela diri, manakala dalam Bahagian III (Abetment) terdapat peruntukan mengenai subahat, niat bersama.

Yang penting sekali adalah Bahagian IV Bab I, yang menghuraikan pelbagai kesalahan berat seperti sariqah, hirabah, zina, zina bil-jabar, liwat, qazaf, mengambil minuman yang memabukkan, dan irtidad.

Hukuman bagi kesalahan zina disebutkan dalam Seksyen 69, iaitu setelah tertuduh disabitkan oleh mahkamah.

Sabitan akan hanya dibuat oleh mahkamah sekiranya ada ikrar (pengakuan) oleh tertuduh sendiri, atau ada keterangan daripada sekurang-kurangnya empat syahid mengikut hukum syarak selepas mahkamah puas hati kehendak tazkiyah al syuhud.

Jika tertuduh yang disabitkan itu muhshan, hukumannya adalah rejam sehingga mati; andainya tertuduh bukan muhshan, hukumannya adalah 100 kali sebat dan penjara satu tahun.

Hukuman bagi kesalahan liwat adalah sama bagi kesalahan zina (Seksyen 82), dan kesalahan liwat ini juga perlu dibuktikan sama seperti kesalahan zina (Seksyen 83). Di bawah Seksyen 86, ikrar zina dan ikrar liwat boleh ditarik balik oleh tertuduh.

Hukuman bagi kesalahan musahaqah (hubungan seks antara wanita) disebutkan dalam Seksyen 96, iaitu denda sehingga B$40,000, penjara 10 tahun, 40 sebat atau kombinasi mana-mana dua hukuman itu.

Pelaksanaan undang-undang baru ini secara berperingkat-peringkat ditekankan oleh Sultan Brunei sejak awal lagi.

Sewaktu baginda bertitah di majlis Deklarasi Perintah Kanun Keseksaan Jenayah Syariah 2013 Fasa Satu di Pusat Konvensyen Antarabangsa, Bandar Seri Bagawan pada 30 April, 2014, baginda menyatakan “Beta reda dengan takdir dan bersyukur kepada Allah untuk mengumuman bahawa esok, Khamis 1 Mei 2014 akan menyaksikan penguatkuasaan undang-undang syariah fasa satu yang akan diikuti fasa-fasa berikutnya”.

Baginda menambah “Ingatlah fokus kita hanyalah kepada Allah jua, untuk mencari reda-Nya… bukan melihat ke kiri dan ke kanan untuk mencari-cari siapa yang suka atau tidak”

Dalam fasa satu, hanya kesalahan di bawah Bahagaian IV Bab IV (Kesalahan Am) dilaksanakan.

Antara kesalahan di bawah bahagian ini adalah enggan melakukan solat Jumaat, tidak menghormati bulan Ramadan, khalwat, berkelakuan kurang sopan, menuduh orang Islam itu kafir, menghina Nabi, enggan bayar zakat dan sebagainya, yang kesemuanya membawa hukuman ta ‘zir (denda dan penjara).

Dalam fasa dua pula, hukuman yang akan dikenakan adalah bagi kesalahan yang lebih serius seperti dinyatakan dalam Bahagian IV, Bab I (sudah dihuraikan di atas tadi), II (qatl dan menyebabkan kecederaan) dan III (menarik balik syahadah), iaitu hukuman hadd dan qisas, tetapi tidak melibatkan hukuman mati.

Dalam fasa tiga, iaitu selepas 24 bulan undang-undang ini diperkenalkan, Perintah Kanun Jenayah Syariah 2013 akan dilaksana sepenuhnya, termasuklah hukuman mati.

Pada 17 Disember 2015 lalu, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei, Dr. Norarfan Zainal berkata bahawa seluruh rakyat negara itu menerima baik pelaksanaan hukum hudud sejak ia dilaksanakan pada Mei 2014.

“Namun setakat ini (Disember 2015), belum ada mana-mana rakyat Islam Brunei yang dikenakan dan menjalani hukuman hudud,” tambahnya lagi.

Pada 3 April 2019 lalu, Brunei mengumumkan hukuman rejam sampai mati akan dikenakan bagi kesalahan homoseksual (hubungan seks sejenis).

Hukuman inilah yang ditentang hebat kumpulan LBGT sebagai bertentangan dengan hak asasi manusia.

DATUK SALLEH BUANG

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Tingkat iman, kawal hawa nafsu hadapi fitnah wanita

Posted by epondok di April 17, 2019

SIRAH nabi dan kisah orang soleh memberikan banyak pengajaran serta ibrah kepada umat Islam termasuk dalam mengungkapkan bahaya fitnah atau ujian daripada wanita.

Sabda Rasulullah SAW: Berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan (fitnah) wanita. Sesungguhnya fitnah terawal yang berlaku pada golongan Bani Israil adalah pada wanita. (HR Muslim)

Bagaimanapun, ibrah terhadap implikasi fitnah atau ujian itu bukan menunjukkan kedudukan wanita yang rendah, sebaliknya sebagai peringatan kepada manusia supaya meningkatkan keimanan yang dapat mengawal serta menundukkan hawa nafsu.

Antara kisah fitnah wanita yang dikonsi oleh Mudir Pondok Wakaf Budi Sekam, Pattani, Tuan Guru Baba Ghazali Ahmad al-Fathani al-Azhari atau lebih dikenali sebagai Baba Li Sekam, ialah kisah Nabi Yusuf AS dengan Zulaikha dan ahli ibadat, Juraij dengan pelacur.

Beliau berkata, Nabi Yusuf AS cuba digoda oleh isteri kepada pembesar Mesir, Zulaikha untuk melakukan perbuatan yang dilarang kerana wanita itu terpukau dengan keindahan rupa paras Baginda.

“Semua pintu mahligai ditutup dan Nabi Yusuf AS sudah terkepung. Peluang itu diambil oleh Zulaikha untuk menggoda dan mengajak Nabi Yusuf melakukan perbuatan yang dilarang,” katanya pada Diskusi Ilmu & Soal Jawab bersama Tuan Guru Baba Ghazali Sekam al-Fathoni di Masjid Ibrahim, Pasir Puteh.

Firman Allah SWT: “Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya, merayu Yusuf untuk dirinya; dan dia menutup pintu serta berkata: Marilah kamu. Jawab Yusuf: Aku berlindung kepada Allah; sesungguhnya Tuhanku memeliharaku dengan sebaik-baiknya; sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya.

“Dan wanita itu berkeinginan sangat kepadanya dan Yusuf pun berkehendak kepada wanita itu kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya. Demikianlah, Kami jauhkan Yusuf dari keburukan dan perbuatan keji, kerana sesungguhnya ia dari hamba Kami yang ikhlas. (Yusuf: 23 dan 24)

Baba Li Sekam berkata, Nabi Yusuf AS bergegas ke pintu tetapi pada masa sama, Zulaikha terus menarik baju Baginda dari belakang hingga menyebabkannya terkoyak.

“Apabila pintu dibuka dan pembesar itu sangat terkejut tetapi Zulaikha menuduh Nabi Yusuf AS berbuat jahat kepadanya.

“Bagaimanapun, kebenaran akhirnya terungkai dengan muncul seorang individu yang memberikan logik dengan keadaan baju Nabi Yusuf yang terkoyak di bahagian belakang yang menunjukkan Baginda tidak bersalah,” katanya.

Firman Allah SWT: “Yusuf berkata: Dia yang menggoda diriku dan seorang dari keluarga perempuan itu tampil memberi pendapatnya dengan berkata: Jika baju Yusuf koyak dari depan maka benarlah tuduhan wanita itu, dan jadilah Yusuf dari orang yang dusta.

“Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah wanita itu, dan Yusuf adalah dari orang yang benar.

“Setelah dia melihat baju Yusuf koyak di belakang, berkatalah ia: Sesungguhnya inilah tipu dayamu wahai wanita; sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar.” (Yusuf: 26-28)

Baba Li Sekam turut berkongsi kisah balasan menyakiti hati ibu menerusi kisah ahli ibadah, Juraij yang tidak menyahut panggilan ibunya sebanyak tiga kali pada hari berlainan yang mengunjungi anaknya ketika bersolat.

Beliau berkata, ibu Juraij berdoa supaya Allah jangan mengambil lagi nyawa anaknya itu melainkan selepas diberi ujian bersama pelacur yang datang mengakui anak dikandungnya adalah dari benih Juraij.

Katanya, selepas kelahiran bayi itu, kebenaran terbongkar tetapi Juraij mengakui fitnah yang dilempar kepadanya itu adalah balasan terhadapnya yang menyakiti ibunya.

Sementara itu, Imam Tua Masjid Ibrahimi, Mohd Rosman Che Harun, berkata kedatangan Baba Li Sekam dinantikan kerana tokoh itu sangat berpengaruh dan bukan sahaja di Thailand dan Kelantan, bahkan di negeri lain.

“Majlis ilmu kali ini kerjasama antara pihak masjid dengan Pejabat Agama Jajahan Pasir Puteh.

“Kami memang kerap mengadakan majlis agama seperti ini dengan menjemput beberapa tokoh agama yang sudah pasti banyak ilmu agama yang dapat disampaikan kepada jemaah masjid,” katanya.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Didik ummah tolak sekularisme

Posted by epondok di April 7, 2019

Ia hanya ditakrif sebagai pemisahan antara agama dengan politik atau pembabitan manusia dalam bidang yang dianggap sekular seperti ekonomi dan sains

Bagaimanapun, sekularisme sebenarnya melangkaui makna yang lebih luas kerana gagasan falsafah itu memiliki pandangan alam yang mengeluarkan atau mengasingkan makna rohaniah daripada kesedaran manusia dan alam tabii.

Alam semesta berdasarkan pandangan kelompok sekular hanya apa yang dapat dilihat, dirasa dan diukur oleh ilmu sains semasa.

Ia juga menafikan terdapatnya nilai dan prinsip kekal abadi, sekali gus mengatakan semua perkara perlu berubah mengikut tuntutan masyarakat dan sejarah.

Pengasas dan bekas pengarah Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban (CASIS), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Prof Dr Wan Mohd Nor Wan Daud, berkata pandangan alam sebegini meletakkan visi dan misi pendidikan serta politik hanya untuk kehidupan dan kepentingan duniawi.

Wan Mohd Nor berkata, fahaman itu menganggap agama hanya ciptaan akal dan kebudayaan manusia untuk kepentingan duniawi.

Beliau berkata, menurut golongan itu, agama tidak semestinya dihapuskan langsung, tetapi nilainya bersifat kebangsaan dan boleh berubah-ubah.

“Di Barat seperti Amerika Syarikat (AS) dan Eropah yang mengakui sekular sebagai pandangan rasmi misalnya, peranan isu agama masih sangat penting termasuk dalam arena politik.

“Di negara Kristian ortodoks, termasuk Russia, agama mendapat tempat lebih besar sejak beberapa dekad terakhir ini,” katanya pada program Borak Buku: Islam and Secularism karya Tan Sri Prof Dr Syed Muhammad Naquib Al-Attas di Galeri PETRONAS, Kuala Lumpur.

Wan Mohd Nor berkata, karya al-Attas menyebut benih pemikiran sekularisme Barat bermula daripada falsafah Yunani kuno lagi.

“Orang Yunani kuno berpegang bahawa Tuhan sifatnya suci tetapi kesucian itu tidak membenarkannya untuk mengetahui dan berkecimpung dalam dunia makhluk yang tidak suci serta saling berubah.

“Maka, bertujuan mengekalkan kesucian Tuhan dalam pemikiran falsafah Yunani, mereka membataskan pembabitan-Nya terhadap makhluk termasuk tuhan tidak boleh mengetahui makhluk yang diciptakannya itu.

Gugat semua agama

“Bagi mereka, jika Tuhan mengetahui makhluknya, tuhan akan terbabit dalam perubahan dan ia menyebabkan ketidaksucian padanya,” katanya.

Wan Mohd Nor berkata, sekularisme ialah aliran pemikiran yang akan menggugat semua agama termasuk Islam.

“Agama lain turut berdepan dengan trend sekularisme yang mencabar prinsip dan nilai utama dalam akidah serta akhlak.

“Sarjana Islam yang sedar terus-menerus mendidik umat mengenai bahaya besar aliran pemikiran ini,” katanya.

Beliau berkata, dalam konteks semasa, negara yang kental pegangan agamanya sekalipun turut dicengkam trend sekularisme yang kuat.

“Tanpa disedari agama pun digunakan untuk kepentingan sekular, yakni kepentingan peribadi dan kumpulan sama ada dari segi politik, ekonomi dan bidang lain.

“Ia digunakan bukan lagi untuk meninggikan pengalaman kerohanian dan takwa, memperbaiki adab, akhlak diri serta masyarakat,” katanya.

Lebih malang lagi, kata Wan Mohd Nor, umat Islam masih berkelahi mengenai isu kecil yang sebenarnya sudah diselesaikan oleh ulama muktabar sejak ratusan tahun.

“Kita berpecah-belah di dalam masjid, menyalahgunakan dana sedekah dan zakat, malah dalam ibadat haji serta umrah, maknanya turut disekularkan.

“Lihat sahaja bagaimana ada orang berbangga berswafoto ketika tawaf dan menunaikan umrah setiap Ramadan dengan memaparkan kos perbelanjaan hotelnya mencecah puluhan ribu semalam,” katanya.

Beliau berkata, ia menunjukkan bagaimana sekularisme meresap ke dalam kehidupan umat Islam hingga kepada bab memahami ajaran Islam itu sendiri.

“Umpamanya dalam soal pemilihan pemimpin dahulu seperti Saidina Abu Bakar as-Siddiq RA, Umar al-Khattab RA, Uthman Affan dan Ali Abi Talib, mereka bukan saja dipilih kerana memahami Islam dan mempunyai ilmu agama semata-mata.

“Walaupun memang Khulafa’ ar-Rasyidun itu sangat memahami agama ini, mereka turut terbukti mempunyai akhlak mulia, berwibawa memimpin dan menyatupadukan ummah.

Lawan dengan kaedah tepat

“Apatah lagi pada zaman itu, ada begitu ramai sahabat yang alim,” katanya.

Wan Mohd Nor berkata, menurut Prof al-Attas dalam buku itu, wabak sekularisme perlu dilawan dengan cara dan kaedah tepat, iaitu ditangani melalui jalan penyebaran ilmu komprehensif.

“Kita perlu melihat bukan sahaja pada masalah bersifat zahir seperti politik, bahkan kesilapan dalam memberikan makna kepada ilmu.

“Hakikatnya, ilmu ialah makna dalam diri dan semua ilmu perlu membawa kita mengenal Tuhan. Setiap pandangan alam (worldview), ada tafsiran berlainan mengenai ilmu,” katanya.

Tambahnya, dalam buku penting itu, masalah besar umat Islam juga disebabkan masalah dalaman yang berbentuk kekeliruan makna ilmu dan hierarki ilmu pengetahuan sebenar.

Selain itu, Wan Mohd Nor berkata, masalah dalaman juga disebabkan keruntuhan adab dalam pemikiran dan alam perbuatan.

“Kita biadab kepada Tuhan, Nabi dan orang yang menguasai bidang itu sendiri. Misalnya dalam bab agama, kita tidak merujuk kepada pakarnya.

“Allah SWT mengutuskan Nabi untuk mengajar ilmu ini dan disebarkan pula kepada ahli keluarga dan sahabatnya, sekali gus menjadi sumber ilmu serta teladan penting bagi kita,” katanya.

Beliau berkata, masalah asas umat Islam bersumber daripada masalah dalaman dan luaran juga menjadi semakin runcing.

Timbulkan kekeliruan

“Keruntuhan adab, iaitu kehilangan disiplin akliah, rohaniah dan jasadiah yang menghilangkan upaya meletakkan suatu perkara di tempat wajar hingga menimbulkan kekeliruan dan kezaliman dalam semua lapangan kehidupan.

“Faktor luaran pula adalah akibat pertentangan antara kebudayaan dan tamadun Barat terhadap Islam,” katanya.

Wan Mohd Nor berkata, karya itu turut membincangkan sebab kemunduran umat Islam hari ini.

“Perpecahan daripada aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi hanya aspek permukaan sahaja, sebaliknya ada perkara lain menjadi punca termasuk, kejahilan kita sendiri.

“Bukan sahaja kejahilan itu berbahaya, malah kekeliruan dalam memahami dan kesilapan dalam menangani pengetahuan juga perlu ditangani.

“Ada antara orang berilmu dalam kalangan umat Islam zaman ini akhirnya menganut pandangan alam sekular dan menjadi keliru terhadap pandangan alam Islamnya.

“Mereka cuba mengubah nilai dan dasar agama ini mengikut pandangan alam yang keliru itu, sekali gus menjadi antara cabaran yang kita hadapi,” katanya.

Menurutnya, manusia yang jahil boleh diajar supaya pandai, tetapi mengajar mereka yang keliru itu lebih sukar.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »