Untuk Islam ubatnya ada, iaitu melaksanakan ibadah puasa. Ulama tersohor nusantara, Prof. Hamka menyebut ibadah puasa berupaya mengetuk hati, iman dan akidah. Ibadah ini dapat menyatukan akal, perasaan, jiwa dan sanubari in-
san kerana ketika berpuasa kita sebenarnya melakukan ‘al-muja-hadah’ atau bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu.

Al-mujahadah dapat membantu kita membentuk jiwa yang sentiasa khauf (takut) balasan akhirat dan pengadilan Ilahi di Padang Mahsyar nanti. Dari sudut tasawuf, bermujahadah melawan hawa nafsu ketika berpuasa menyebabkan berlakunya proses pembersihan diri (takhali) iaitu sifat-sifat keji yang ada dalam hati dibuang dan diisikan (tajali) dengan sifat-sifat mahmudah (sifat-sifat mulia). Maknanya, ibadah puasa yang dilakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan akan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT.

Kesan positif yang terhasil daripada ibadah puasa yang dilaksanakan dengan penuh penghayatan itu mampu membina dan menyuburkan kembali nilai akal budi insan. Akal budi insan akan menjadi jernih dan murni.

Dalam konteks ini, bulan puasa secara tidak langsung menjadi bulan ‘kempen budi dan nilai-nilai murni’. Ada kewajarannya kita menganggap demikian kerana di bulan mulia inilah kita dianjurkan membaiki akhlak dan melakukan amalan-amalan mulia dengan menyantuni sesama manusia, membantu mereka yang kurang bernasib baik melalui amalan sedekah, infaq dan ibadah zakat.

Budi merujuk kepada akhlak mulia yang mengandungi nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Budi juga merujuk kepada perlakuan tata hidup, kesopanan dan kesusilaan, tata terbit, kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan yang menggambarkan kualiti pemikiran dan perasaan seseorang atau sesuatu bangsa itu.

Puasa yang dilakukan de­ngan penuh penghayatan akan membawa kita kembali hidup bermasyarakat secara harmoni. Ibadah puasa dapat mendidik kita menjadi insan yang tidak mementingkan diri sendiri. Menurut Hamka ketika berpuasa, semua kehendak nafsu akan dirasionalkan oleh akal sehingga lapar dan dahaga yang dirasai itu mampu mengetuk pintu hati dan menghapus rasa keangkuhan diri. Akal budi akan kembali jernih hingga menumbuhkan rasa kasih sayang dan belas ihsan terhadap orang yang kurang bernasib baik serta mereka yang berada dalam kesulitan dan musibah.

Kesannya akan wujudlah hubungan harmoni antara golong­an kaya dan golongan miskin. Orang berada akan menjadi lebih dermawan dan orang yang memiliki kuasa akan menjadi le­bih penyayang. Hakikatnya, ibadah puasa yang dilakukan dengan sempurna dapat memupuk persaudaraan dan silaturahim sesama umat Islam. Inilah masanya hubungan dan perpaduan sesama umat Islam yang telah terjejas dipereratkan kembali.

Untuk mencapai hakikat persaudaraan Islam maka hendaklah kita jauhi sifat-sifat mazmumah seperti buruk sangka, kebencian, permusuhan, hasad, iri hati, mencaci dan mengata nista. Rasulullah SAW pernah ditanya, “Apakah yang menyebabkan puasa itu menjadi sia-sia?” Lalu ba­ginda menjawab, “bercakap dusta dan mengumpat”. Jika puasa kita sia-sia maka kita gagal membentuk akal budi yang jernih.

Kesimpulannya, Ramadan adalah ‘madrasah rohaniah’ dan bulan ‘kempen budi dan nilai-nilai murni’ yang mampu membawa manusia mencapai ‘islah al-basyar’ atau transformasi kemanusiaan. Ibadah puasa dapat mendidik jiwa mukmin, melembutkan perasaannya serta membawanya kepada ‘muraqabah’ atau mendekatkan diri kepada Allah SWT.