Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for 31 Mac 2021

Peniaga Muslim dituntut utama kebajikan masyarakat

Posted by epondok di Mac 31, 2021

Oleh Nik MUstapha Nik Hassan

Islam tolak amalan perniagaan bersifat kepentingan individu semata-mata

PENIAGA Muslim perlu memiliki pendekatan niaga yang luhur untuk berjaya. Amalan berniaga sangat dituntut oleh agama, lebih-lebih lagi pembabitan berniaga hendaklah membawa kejayaan kepada peniaga. Kejayaan berniaga boleh diukur melalui jumlah keuntungan.

Yang menarik mengikut Islam, keuntungan berskala besar dan berterusan dapat diperoleh jika barangan dan perkhidmatan yang diperniagakan mendapat sambutan yang hebat secara besar-besaran. Dengan kata lain, perniagaan itu mampu menguasai pasaran yang besar termasuk di peringkat antarabangsa.

Matlamat itu mampu diperoleh melalui niat dan pendekatan menjalani perniagaan oleh peniaga yang luhur menepati kehendak agama. Kejituan niat dan pendekatan boleh diamalkan jika pada awal permulaan, perniagaan niat peniaga ialah untuk berusaha meningkat kebajikan kepada pengguna. Dengan kata lain, peniaga terbabit mengambil pendekatan dalam amalan perniagaannya bahawa tujuan dia berniaga untuk menyumbang kepada kebajikan hidup pengguna.

Pendekatan berkenaan perlu kepada kejujuran hati dan kreativiti dalam memahami keperluan dan kehendak kehidupan masyarakat. Pada akhirnya yang hendak dicapai ialah melalui amalan perniagaannya, keperluan dan kehendak masyarakat dapat dipenuhi.

Natijah daripada keluhuran niat dan kebijaksanaan berniaga hasilnya mampu memberi keuntungan besar kepada peniaga. Keuntungan besar diperoleh melalui kebolehan peniaga terbabit menguasai pasaran melalui pembesaran jualan dengan mengenakan harga berpatutan. Pendekatan ini boleh dirumuskan sebagai ‘keuntungan diperoleh melalui tanggungjawab kepada masyarakat.’

Jika kita meneliti pendekatan dalam perniagaan, pendekatan ini menganjurkan kepada keharmonian antara kepentingan atau hak peniaga dan sumbangan kebajikan kepada masyarakat. Pendekatan hidup berharmoni ini adalah asas utama kepada penyusunan dan pembinaan tamadun masyarakat manusia oleh sektor perniagaan.

Keuntungan dalam amalan perniagaan adalah hasil usaha gigih serta bijak (berkesan) oleh seseorang peniaga. Setiap amalan perniagaan tidak semestinya menghasil keuntungan dan ada kala peniaga terpaksa menghadapi kerugian.

Untung dan rugi dalam perniagaan adalah proses yang lumrah. Justeru, keuntungan yang besar melalui kemampuan mencatat jualan besar bukan sesuatu yang perlu dipandang serong. Keuntungan besar diperoleh melalui niat asalnya yang luhur dan kebijaksanaan peniaga menjalani perniagaannya.

Jika kegiatan perniagaan tidak menyalahi agama dan keuntungan besar diperoleh, ia menggambarkan satu kejayaan yang mulia oleh peniaga yang boleh dibanggakan. Perolehan keuntungan perniagaan melalui pendekatan di atas jika menjadi budaya di kalangan ahli peniaga Muslim, kesan yang sangat hebat kepada ekonomi masyarakat Islam akan menjadi besar. Peniaga Muslim memperoleh kejayaan dalam perniagaan mereka pada skala besar.

Islam adalah agama untuk semua umat manusia. Segala amalan perniagaan mesti mampu memberi kesan positif yang besar kepada keseluruhan masyarakat. Pendekatan perniagaan seperti dianjurkan Islam mampu memberi sumbangan besar kepada kebajikan keseluruhan masyarakat.

Membina budaya niaga yang positif seperti di atas pada masa kini bukan perkara mudah dan dapat dihasilkan dalam jangka masa pendek. Tambahan lagi dalam budaya amalan perniagaan semasa di mana kepentingan peniaga secara individu menjadi teras utama.

Memberi penumpuan

keterlaluan terhadap kepentingan individu, maka lahirlah pendekatan perniagaan bersifat memaksimumkan keuntungan dalam jangkamasa singkat. Budaya niaga yang menumpu kepada kepentingan peniaga secara individu menyebabkan wujudnya beberapa permasalahan kepada masyarakat.

Salah satu penyebab kepada kemelut ekonomi global semasa adalah disebabkan pendekatan amalan perniagaan bersifat kepada kepentingan individu peniaga. Kebajikan masyarakat adalah persoalan yang tidak penting.

Pendekatan yang dianjurkan Islam dalam amalan perniagaan menuntut golongan peniaga bahawa mereka memiliki tanggungjawab kepada kebajikan masyarakat dalam amalan perniagaan mereka.

Pendekatan Islam yang merangsang individu supaya bertanggungjawab kepada kebajikan masyarakat adalah satu pendekatan yang bersesuaian dengan fitrah menyusun kehidupan bermasyarakat sehingga wujudnya tamadun manusia yang mulia. Pendekatan ini saja yang mampu menjamin keharmonian dan kestabilan ekonomi tercapai.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »