Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for 8 Februari 2021

Pendakwah wajib berhemah, berbudi bahasa

Posted by epondok di Februari 8, 2021

Oleh Lokman Ismail


PENDAKWAH tidak boleh mudah putus asa dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. – Gambar hiasan

Tunjukkan contoh baik, berhati-hati dalam tindakan terutama babitkan maruah

MELAKUKAN tugas dakwah perlu berhemah, bijaksana dan bersabar. Cara ini akan memudahkan usaha mengajak orang lain melakukan kebaikan. Firman Allah bermaksud: “Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan peringatan yang baik dan bertukar-tukar fikiran dengan mereka dengan baik.” (Surah an-Nahl, ayat 125).

Menggunakan perkataan yang baik, berbudi bahasa dan menghormati pihak yang didakwah adalah satu pendekatan terbaik. Sampaikan dakwah itu dengan kata-kata yang lembut dan menyenangkan hati.

Firman Allah dalam surah Fushshilat ayat 33 memberi panduan bagi mereka yang ingin melakukan kerja-kerja dakwah yang bermaksud: “Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah serta berbaik-baik dan mengaku aku seorang Muslim.”

Justeru, amatlah bersalahan dengan apa yang disuruh oleh Allah apabila golongan yang menolak dakwah dipulau dan dipisahkan daripada masyarakat.

Seseorang yang diseru melakukan kebaikan, tetapi masih enggan menerimanya bukan menjadi beban dan masalah buat pendakwah. Tugas menyampaikan risalah Allah telah dilaksanakan, tinggal lagi tidak berjaya seperti diharapkan.

Allah menjelaskan bahawa urusan memberi hidayah kepada seseorang bukan di tangan manusia. Rasulullah SAW sendiri berdepan dengan kesukaran ketika berdakwah di Makkah. Tidak banyak yang menerima Islam sebagai cara hidup biarpun Rasulullah SAW melakukan pelbagai usaha.

Seseorang pendakwah tidak boleh mudah putus asa. Sekeras-keras hati manusia akan tiba masanya menjadi lembut dan menerima apa yang didakwahkan kepadanya.

Rasulullah SAW memberi ingatan agar pendakwah sentiasa berhati-hati dalam menyentuh maruah, perasaan dan kepentingan orang yang ingin disampaikan risalah Allah. Kehadiran pendakwah jangan sampai dianggap musuh oleh orang yang didakwah.

Memandangkan konsep menyampaikan dakwah amat luas, maka setiap Muslim perlu mempunyai semangat ingin menyampaikan dakwah dalam apa bentuk yang mampu dilakukan olehnya.

Melakukan perkara yang baik dengan niat untuk dicontohi orang lain juga satu usaha dakwah. Dengan kata lain, dua kebaikan diperoleh serentak iaitu mendapat kebaikan dan dakwah.

Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Sesiapa menyeru manusia kepada sesuatu kebaikan, dia akan beroleh pahala sebanyak pahala orang yang mengikutnya dan berkekalan selagi orang itu terus melakukan perkara kebaikan itu.” Hadis riwayat Muslim)

Jika tidak mampu melakukan dakwah secara nyata (perbuatan, lisan, tulisan), selemah-lemah dakwah yang boleh dilakukan melalui hati.

Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim bermaksud: “Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, dia hendaklah mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu (berbuat demikian) hendaklah mengubahnya dengan lidahnya, sekiranya tidak mampu hendaklah mengubahnya dengan hatinya dan yang demikian itu adalah iman yang paling rendah.”

Melakukan kebaikan semata-mata masih belum cukup untuk meletakkan seseorang Muslim itu dianggap manusia beruntung selagi dia tidak melakukan amalan saling menasihati antara satu sama lain (dakwah).

Sebenarnya, menjalankan tugas dakwah mengajak orang lain melakukan kebaikan mengingatkan agar diri sendiri melakukan apa yang diserukan kepada orang lain. Cara ini memberi kekuatan untuk meletakkan diri lebih baik daripada orang yang didakwah itu.

Firman Allah bermaksud: “Maka serulah mereka dan tetapkan pendirian sebagaimana kamu diperintahkan.” (Surah al-Hajj, ayat 67).

Perkara ini bertepatan dengan konsep yang mana seorang pendakwah sebenarnya contoh kepada orang yang didakwah.

Justeru, sebelum menyeru orang lain melakukan perkara yang diserukan itu, orang itu sendiri perlu memastikan dirinya terlebih dulu melakukannya atau menunjukkan contoh yang baik.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »