Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for Mei 2019

Perkukuh ilmu kalam, hadapi cabaran akidah, pemikiran moden

Posted by epondok di Mei 31, 2019

Oleh Nor Afzan Mohamad Yusof

 

ILMU kalam bukan hanya diperlukan untuk mempertahankan akidah Islam daripada kekeliruan golongan falsafah atau fahaman seperti Muktazilah pada masa lalu, bahkan ia masih penting untuk menghadapi cabaran akidah serta pemikiran moden masa kini.

Felo Institut Kajian Islam dan Strategi (ISSI), Dr Azmil Zainal Abidin, berkata ilmu itu dihasilkan sebagai panduan kepada umat Islam dalam menentukan akidah dan pemikiran sahih akibat tercetusnya perbezaan kefahaman serta salah faham berhubung akidah dan pemikiran Islam.

Katanya, ia bukan sekadar ilmu perlu dihargai, sebaliknya wajib disuburkan sebagai persiapan menghadapi cabaran akidah dan pemikiran manusia yang terus berlangsung hingga kiamat.

“Ilmu yang digunakan untuk menangani masalah kekeliruan akidah dan pemikiran ini, bertujuan menegakkan kebenaran dan menafikan kepalsuan.

“Pengetahuan ilmu kalam akan membawa penjelasan dan pengukuhan akidah serta pemikiran Islam, sekali gus membolehkan kita mengenali aliran pemikiran bertentangan dengan Islam supaya boleh menjauhinya,” katanya pada Ceramah Kelegitimasian (Keabsahan) Ilmu Kalam: Suatu Diskusi di Kuala Lumpur.

Kalam yang berasal daripada bahasa Arab yang bermakna kata-kata itu, mempunyai nama lain, iaitu ilmu akidah, tauhid dan usuluddin (asas agama) yang penamaannya menurut konteks orientasi penghujahannya dengan unsur logik mantik.

Justeru ia turut menyediakan panduan dalam proses integrasi disiplin ilmu sains tabii dan kemasyarakatan dengan akidah serta pemikiran Islam.

Azmil yang juga Pensyarah Kanan Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (UM), berkata usaha menghidupkan semula gagasan kesepaduan ilmu dalam Islam melalui ilmu kalam, turut didorong perjuangan menangani gejala sekularisme yang memisahkan disiplin ilmu dengan hakikat ketauhidan Allah.

Bagaimanapun, Azmil berkata, timbul salah tanggap terhadap ilmu kalam yang mamduh atau terpuji menurut acuan Ahli Sunnah Wal Jamaah berhubung kerelevanan dan keilmiahannya sebagai antara disiplin ilmu Islam yang sah.

Namun hakikatnya, beliau menekankan tabii ilmu kalam yang berorientasikan keharmonian akal yang pasti dengan hakikat tauhid yang bertunjangkan al-Quran dan hadis.

Azmil berkata, potensi akal yang sihat sepakat memperakui tiga kategori hukum akal, iaitu wajib, mustahil dan harus pada tahap yang tertentu.

Berdasarkan perbahasan ilmu kalam, tiga hukum akal itu dijadikan sandaran hujah dalam mensabitkan konsep ketuhanan, kenabian dan hari kebangkitan menurut akidah Islam, sekali gus menangkis syubhah pengeliruan fahaman palsu.

Katanya, seseorang yang rasional pasti memperakui apa yang wajib menurut piawaian logik akal.

Sebagai contoh apabila disebutkan nisbah hubungan antara ayah dan anak kandung, akal waras tidak boleh menerima anak lebih tua berbanding ayah kerana anak adalah cabang daripada ayah.

“Sebaliknya, akal dapat menerima menantu berkemungkinan lebih tua berbanding bapa mentua, lantaran ia tidak membabitkan hubungan nasab keturunan,” katanya.

Justeru katanya, ilmu kalam membantu manusia untuk memahami sebahagian hukum berkaitan hakikat ketuhanan, kenabian dan hari kebangkitan dengan menggunakan potensi akal manusia yang pasti, sekali gus meletakkan akal sebagai saksi memperkukuhkan kebenaran wahyu.

Menyentuh mengenai asal-usul ilmu kalam, Azmil berkata, ia mula disusun apabila sarjana dan ulama melihat betapa pembukaan wilayah baharu Islam mendedahkan umat Islam kepada pelbagai pemikiran, falsafah dan tamadun yang pelbagai melalui proses asimilasi dan pergaulan dengan masyarakat lain.

Keadaan itu menyebabkan umat Islam memerlukan ilmu kalam untuk mempertahankan akidah dan pemikiran Islam, tetapi pada masa sama mengambil manfaat daripada pencapaian pemikiran, falsafah dan tamadun yang ada.

“Imam al-Ghazali pernah berkata, ilmu kalam diperlukan umat, sama seperti ubat tetapi mengikut dos tertentu,” katanya.

Ia lahir dalam suasana dan ketika ulama melihat umat Islam memerlukan ilmu yang dapat membendung kebanjiran pemikiran dan falsafah asing yang bertentangan dengan ajaran Islam.

“Lantaran itu, ilmu kalam perlu dipelajari demi menghadapi cabaran akidah dan pemikiran semasa, manakala dalam konteks yang lain pula, membina konsep kesepaduan ilmu menurut epistemologi Islam,” katanya.

INFO

Ilmu kalam

* Nama lain bagi ilmu akidah, tauhid dan usuluddin bagi subjek atau perkara dibahaskan dalam sistem kepercayaan Islam.

* Ia membabitkan dua aspek, iaitu mensabitkan kebenaran akidah Islam dan menafikan dakwaan palsu kepercayaan atau fahaman yang menyalahi akidah.

* Agama terdiri daripada rukun iman, Islam dan ihsan, sekali gus menjadi komponen lengkap ajaran Islam, iaitu ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, sekali gus mempermudahkan umat Islam untuk mencapai hakikat dan memenuhi tuntutan ketiga-tiga rukun agama.

* Rukun iman – membabitkan sistem kepercayaan ajaran Islam.

* Rukun Islam – membabitkan taklif syarak yang bersifat amali dan praktikal sebagai bukti terjemahan kepada keimanan seseorang.

* Rukun ihsan – rukun yang melengkap dan menyempurnakan rukun Iman dan Islam melalui kualiti penghambaan yang ikhlas kepada Allah SWT.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Zalim jika biarkan maksiat berterusan

Posted by epondok di Mei 30, 2019

Oleh Zamri

 

Sikap mematuhi perintah Allah SWT berbeza-beza antara satu sama lain. Ada dalam kalangan hamba-Nya mudah mematuhi segala arahan-Nya hanya sekadar mendengar ayat al-Quran mahupun hadis Rasulullah SAW. Ada pula yang memerlukan perdebatan, berhujah dan perbincangan, baru mereka taat perintah Allah SWT.

Namun ada juga hamba-Nya yang bukan sekadar ingkar, bahkan bersikap terang-terangan dalam melanggar perintah Allah SWT. Ada perkara dilanggar itu memberi kesan kepada orang lain atau masyarakat. Maka bertujuan mengembalikannya kepada kepatuhan kepada Allah SWT, ia memerlukan penguatkuasaan undang-undang.

Sebagai Muslim, tanda kasih-sayang kepada saudara seakidah adalah mengembalikannya kepada Allah SWT dan jalan kebenaran, cuma caranya berbeza-beza. Walaupun perkataan digunakan seperti hukuman dan penguatkuasaan seolah-seolah membawa makna seperti menyekat kebebasan, hakikatnya ia mengandungi sifat rahmah serta kasih-sayang.

Teruskan dakwah

Kasih-sayang dan rahmah kepada pelaku maksiat serta kemungkaran perlu dikembalikan kepada jalan kebenaran. Membenarkan orang berterusan melakukan kemaksiatan adalah suatu kezaliman kepadanya. Bagaimanapun, tugas pendakwah terus berdakwah kerana mereka tiada autoriti untuk menjatuhkan hukuman ataupun menguatkuasakan undang-undang tetapi kerajaan dan agensinya mesti menggunakan kuasa yang ada untuk melakukan penguatkuasaan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang degil selepas didakwahkan.

Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan Anas Malik RA: Bantulah saudaramu yang zalim dan juga yang dizalimi. (HR Bukhari)

Daripada Jabir Abdillah RA berkata: Dua hamba bergaduh, masing-masing daripada Muhajirin dan Ansar. Hamba daripada golongan Muhajirin berkata: “Pembelaan untuk Muhajirin.” Budak daripada golongan Ansar pula berkata: “Pembelaan untuk Ansar”. Lalu Rasulullah SAW keluar dan bersabda: “Tidak, melainkan jika dua hamba ini memukul pada yang lain.” Rasulullah SAW bersabda lagi: “Tidak mengapa, bantulah saudaramu yang zalim dan juga yang dizalimi. Adapun yang zalim itu, bantulah dia dengan cara menegahnya dan orang dizalimi pula bantulah dia (daripada kezaliman).” [HR Ahmad dan Muslim)

Usaha hentikan maksiat

Sifat rahmah sebenar mempunyai cakupan luas melewati kasih-sayang di dunia. Kasih-sayang sebenar adalah berasa kasihan jika sadara kita akan dimasukkan ke neraka nanti. Rahmah kita kepadanya adalah berusaha menghentikannya.

Namun sikap penerimaan nasihat dan teguran berbeza-beza antara satu sama lain. Maka, ada dalam kalangan mereka terpaksa dihukum. Dalam al-Quran pun ada ayat-ayat yang jelas difahami sebagai hukuman.

Dalam hadis Sahih Bukhari, hukuman yang diterima di dunia jika disertai dengan taubat, ia akan menjadi penghapus dosa terhadapnya. ‘Ubadah as-Shamit yang juga sahabat yang ikut Perang Badar dan juga antara yang ikut bersumpah pada malam Aqobah, berkata Rasulullah SAW bersabda ketika berada di tengah-tengah sebahagian sahabat: “Berbaiatlah kau kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kamu, tidak membuat pembohongan yang kamu ada-adakan antara tangan dan kaki kamu, tidak bermaksiat dalam perkara yang makruf. Sesiapa antara kamu yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan sesiapa melanggar hal berkenaan, lalu Allah menghukumnya di dunia, maka ia kafarat baginya dan sesiapa yang melanggar hal terbabit kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia mahu, dimaafkannya atau disiksanya”. Maka kami membaiat Baginda untuk perkara-perkara itu.

Apabila konsep hukuman terhadap individu pendosa difahami, kita tidak hanya melihat dakwah dan rahmah itu hanya menasihat, menegur dan membimbing sahaja bahkan hukuman juga adalah salah satu bentuk rahmah.

Ramadan mengajar dan mendidik umat Islam untuk mentaati perintah Allah dengan penuh kerelaan dan menginsafi statusnya hanyalah hamba Allah di atas muka bumi ini. Allah SWT tidak akan menghukum dengan hukuman dunia tercatat dalam al-Quran jika umat Islam terdidik untuk taat dan mematuhi segala arahan dan larangan Allah SWT.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Puasa pupuk kesabaran

Posted by epondok di Mei 29, 2019

ABDUL RAZAK IDRIS

 

PUASA seharusnya menjadi ibadah khusus yang dilakukan penuh adab dan tertib. Apa ertinya berpuasa jika segala larangan semasa berpuasa dilanggar tanpa ada batasan.

Saya pernah ditanya oleh seorang teman, adakah puasa membentuk kesabaran atau kesabaran yang mewujudkan ibadah bernama puasa tersebut.

Jawapannya mudah. Ia ibarat persoalan adakah telur dulu wujud atau ayam yang terlebih dahulu diwujudkan di dunia. Siapa dulu tidak penting kerana kita sebagai manusia berasal daripada Nabi Adam dan Hawa yang tidak mempunyai ibu dan bapa.

Puasa sepatutnya menjadi bulan di mana segala kebaikan dijadikan amalan dan segala keburukan dijadikan sempadan. Maka bersabarlah dalam mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan.

Sesungguhnya orang yang berpuasa bukan saja tidak memasukkan sesuatu di dalam rongga mahupun makan nasi semalam di siang hari malahan puasa bermaksud bersabar dari melihat, mendengar dan merasai sesuatu yang dilarang sebelum waktu berbuka puasa.

Kisah tersohor pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, seorang penduduk Arab mendatangi Umar bagi mendapat nasihat tentang isterinya yang suka berleter sepanjang waktu.

Namun apa yang lelaki itu dengari di sebalik pintu rumah khalifah Islam tersebut mengejutkannya, isteri Umar sendiri sedang meleteri baginda.

Umar yang amat ditakuti oleh musuh-musuh Islam pada zamannya sabar menerima leteran isterinya. Setelah dijelaskan oleh Umar kepada lelaki tersebut, isterinya penat kerana menguruskan rumah tangga maka beliau merasakan setakat mendengar leteran tersebut bukanlah satu masalah besar padanya. Maka anggaplah leteran tersebut sebagai sesuatu yang normal.

Jika khalifah hebat yang ditakuti oleh syaitan mampu menahan kesabaran maka kita seharusnya mampu bersabar menahan godaan di bulan puasa.

Jika tiada kesabaran di dalam diri maka wujudlah banyak penderaan fizikal dan mental antara pasangan.

Lebih memburukkan keadaan jika anak-anak yang menjadi mangsa. Amanah Allah tersebut perlu dijaga dengan baik kerana tidak semua orang yang mendapat amanah sedemikian.

Sempena bulan Ramadan yang masuk minggu kedua ini, tunaikanlah ibadah puasa dengan tekun dan mengerjakan yang wajib dan sunat dengan istiqamah.

Bersabarlah ketika membeli makanan di bazar Ramadan, beratur dengan tertib dan jangan potong barisan ketika membeli nasi beriani kegemaran.

Sepasang mata yang kita ada gunakanlah untuk memilih makanan yang berkhasiat dan baik untuk seisi keluarga. Jangan rambang mata memilih juadah berbuka puasa kerana itu semua nafsu orang yang tidak sabar.

Jika segala larangan ketika berpuasa dipatuhi insha-Allah kesabaran menjadi antivirus dalam diri daripada cubaan dan godaan semasa melaksanakan ibadah tersebut.

Jadikan sikap sabar sebagai benteng daripada anasir yang merosakkan kualiti puasa kita. Kurangkan melayari media sosial dan banyakkan menunaikan solat sunat dan menghadiri kuliah di bulan. Insya-Allah puasa menjadi mantap dan kesabaran semakin teguh.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

‘Panjatkan doa agar dipertemukan malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan’

Posted by epondok di Mei 28, 2019

NURULFATIHA MUAH

 

MENDAMBAKAN malam Lailatulqadar, namun tidak pernah berdoa memohon kepada ALLAH SWT agar dipertemukan dengan malam istimewa.

Itu teguran terbuka pendakwah Ustaz Mohd Jaafarudin Md Ali terhadap sikap segelintir umat Islam yang memandang ringan malam yang cukup istimewa pada bulan Ramadan itu.

“Kita tak minta dengan ALLAH untuk jumpa dengan Lailatulqadar. Ia ibarat kita cari barang yang hilang tanpa meminta petunjuk dengan ALLAH. Bagaimana hendak jumpa?

“Justeru, mulai sekarang, berdoalah kepada ALLAH ‘Ya ALLAH, pertemukanlah aku dengan Lailatulqadar dan jadikanlah aku ada kekuatan untuk menghidupkan malamnya’. Maka, panjatkan doa agar kita dipertemukan dengan malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan itu,” katanya kepada Sinar Islam baru-baru ini.

Pada masa sama, beliau menitipkan pesan agar umat Islam bijak memilih sama ada mahu merebut ‘promosi’ ALLAH SWT pada malam Lailatulqadar yang lebih baik daripada 1,000 bulan atau tawaran hebat di kedai dan pasar raya yang menjual persiapan Aidilfitri.

“Ya, kita tidak boleh lari daripada fitrah. ALLAH berikan kita ‘promosi’ pada 10 malam terakhir Ramadan dan pada masa sama kita juga bergelut dengan ‘promosi’ jualan di sekeliling kita.

“ALLAH kurniakan kita akal untuk berfikir, pilihlah yang mana satu kita hendak. Promosi ALLAH atau promosi manusia?” soalnya.

Kepada satu soalan, Ustaz Mohd Jaafarudin berkata: “Kenal pasti kekuatan ibadah masing-masing. Contohnya, ada orang tak rajin solat sunat tetapi rajin mengaji. Jadi tingkatkanlah ibadah itu pada 10 malam terakhir Ramadan.”

DAI HAMIDAH
Sementara itu, seorang lagi pendakwah Ustazah Hamidah Ab Razak yang dikenali sebagai Dai Hamidah berkata, wanita yang datang bulan dan tidak boleh berpuasa masih berpeluang untuk mengumpul pahala dengan ibadah-ibadah lain.

Menurut beliau, antara yang boleh dilakukan adalah menyediakan makanan bagi orang yang bersahur dan membantu mengejutkan orang lain bersahur. “Ia termasuk dalam amalan yang sangat besar pahalanya bagi wanita haid dalam bulan Ramadan.

“Kebaikan walau sekecil apapun akan jadi bernilai kerana dilipat gandakan segala amalan dalam bulan Ramadan,” katanya.

Ia sebagaimana di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun.” (Riwayat at-Tirmizi)

Bukan itu sahaja, ujar Dai Hamidah, golongan itu juga dituntut memperbanyakkan zikir yang dapat melahirkan rasa cinta kepada ALLAH, mendengar bacaan al-Quran dan berdoa, selain menginfakkan harta.

“Jangan disangka hanya solat dan puasa sahaja sebagai ibadah. Ketidaksedaran ini membuatkan wanita yang datang bulan mati akal dalam mengisi masa yang berharga di dalam bulan Ramadan. Ingatlah bahawa ALLAH Maha Pemurah. Banyak peluang lain yang ALLAH sediakan buat hamba-hamba-Nya,” ujar beliau.

 

Posted in Amalan Pilihan, Artikel Ramadhan | Leave a Comment »

Lailatulqadar malam teragung

Posted by epondok di Mei 27, 2019

NURULFATIHA MUAH

 

DETIK waktu berlalu dengan sangat pantas. Sedar atau tidak, hanya berbaki 11 hari lagi Ramadan akan mengucapkan selamat tinggal. Sesungguhnya, berpisah dengan bulan yang penuh keinsafan dan kemaafan itu sangat memilukan.

Jika panjang umur dan mendapat keizinan Yang Maha Esa, insya-ALLAH, kita akan dipertemukan dengan keindahan Ramadan sekali lagi.

Sebelum masa itu berlalu, apa kata umat Islam seboleh-bolehnya menumpukan kepada 10 malam terakhir meningkatkan amal ibadah.

Pada tempoh tersebut, terdapat satu malam yang dipanggil sebagai malam Lailatulqadar. Ia akan menjelma tanpa kita tahu tarikh dan masanya secara spesifik.

Hal itu secara jelas dinyatakan oleh ALLAH SWT dalam satu surah pendek iaitu Surah al-Qadr. Sesungguhnya, malam yang terpilih itu dipanggil sebagai malam penuh keberkatan dan ia dihadiahkan oleh Maha Pencipta kepada hamba-Nya yang beramal dengan khusyuk dan ikhlas berdoa.

Malam tersebut juga sering disebut sebagai malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan sebagaimana firman ALLAH SWT:

“Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.” (Surah al-Qadr, ayat 3)

Mengapa ia terlalu istimewa sehingga sehingga disebutkan khusus dalam satu surah di dalam al-Quran?

Malam penentuan
Menjelaskan persoalan itu, Sinar Islam mewawancara pendakwah Ustaz Bakhtiar Fitri Abdul Hamid bagi berkongsi ilmu.
Jelas agamawan itu, Lailatulqadar secara umumnya bermaksud malam penentuan ataupun takdir.

“Ada juga pendapat yang memberi maksud Lailatulqadar sebagai malam kekuasaan yang diambil daripada sifat ALLAH SWT Yang Maha Berkuasa,” ujar beliau.

Ustaz Bakhtiar Fitri berkata, ayat satu hingga tiga dalam Surah al-Qadr, ALLAH menyebut Lailatulqadar sebagai malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan iaitu bersamaan lebih kurang 83 tahun!

“Ia membawa maksud sesiapa sahaja yang beribadah pada malam tersebut, mereka akan memiliki pahala beribadah selama 1,000 bulan atau 83 tahun. Bahkan, ia lebih baik lagi daripada 1,000 bulan.

“Andaikan kita bertarawih pada 10 malam terakhir Ramadan dan malam tersebut adalah Lailatulqadar, ia seumpama kita berterawih selama 83 tahun tanpa henti.

“Begitu juga jika kita membaca al-Quran, bertahajud atau berzikir, ia seumpama kita beribadah selama 83 tahun tanpa henti,” katanya sambil menjelaskan pada malam itu jugalah turunnya al-Quran, mukjizat terbesar buat Nabi Muhammad SAW.

Tanda-tanda

USTAZ BAKHTIAR FITRI
Bilakah malam Lailatulqadar akan muncul? Menurut Ustaz Bakhtiar Fitri yang juga Perunding Utama Nadi Ilmu Training Management, ada banyak riwayat dan pandangan ulama mengenainya.

Bagaimanapun, hakikatnya, hanya ALLAH SWT Yang Maha Mengetahui bilakah tarikh dan waktunya yang sebenar.

Namun demikian, Rasulullah SAW memberi beberapa isyarat yang menyatakan bahawa malam Lailatulqadar berlaku pada 10 akhir Ramadan daripada malam-malam yang ganjil.

Sabda Rasulullah SAW: “Carilah malam al-Qadar pada sepuluh malam terakhir pada malam yang ganjil.” (Riwayat Ahmad)

Ujar pendakwah itu lagi, tanda-tanda berlakunya Lailatulqadar juga ada disebut dalam hadis. Antaranya disebut bulan terbit seperti potongan bekas simpanan air, suasana sangat tenang, nyaman dan tenteram, tidak panas dan tidak sejuk.

“Pada keesokan harinya selepas berlaku Lailatulqadar, disebutkan bahawa matahari terbit dengan sinaran yang tidak terlalu silau atau terlalu panas terik,” katanya.

Ia sebagaimana disebutkan dalam hadis baginda SAW: “(Malam) Lailatulqadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin. Keesokan harinya cahaya sinar mataharinya seakan kemerah-merahan.” (Riwayat Ibnu Khuzaimah dan al-Bazzar)

Pun demikian, Ustaz Bakhtiar Fitri sekali lagi mengingatkan kepada semua umat Islam, hanya ALLAH SWT yang lebih mengetahui bilakah secara tepat berlakunya Lailatulqadar.

“Ia disembunyikan daripada pengetahuan hamba-Nya dengan hikmah-hikmah tertentu iaitu supaya manusia lebih gigih dan bersungguh-sungguh beribadah setiap malam pada 10 malam terakhir Ramadan.

“Apa yang pasti, sesiapa sahaja yang beribadah pada 10 malam terakhir Ramadan, pasti akan bertemu dengan satu malam yang dinamakan Lailatulqadar yang lebih baik daripada 1,000 bulan.

“Bukan itu sahaja, hikmah disembunyikan bilakah malam Lailatulqadar agar manusia lebih menghargai pertemuan dengan malam itu. Sesuatu yang sukar dimiliki, sudah pasti lebih disayangi dan dihargai. Begitu juga dengan Lailatulqadar yang menjadi satu kenangan indah buat pemburunya,” ujarnya.

Kepada pembaca Sinar Islam, Ustaz Bakhtiar Fitri berkongsi doa yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk dibaca apabila beribadah pada 10 malam terakhir Ramadan.

Dalam sebuah hadis, Saidatina ‘Aisyah RA berkata: “Aku bertanya: “Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tahu bilakah malam Lailatulqadar terjadi, apa yang harus aku ucapkan?” Baginda SAW menjawab: “Ucapkanlah: “Ya ALLAH, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku.” (Riwayat at-Tirmizi dan Ibnu Majah)

Amalan

DR MOHD NOR
Sementara itu, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Mara, Prof Madya Dr Mohd Nor Mamat turut melontarkan pandangannya untuk menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan.

Jelas beliau, hidupkanlah malam hari dengan iktikaf dan solat malam iaitu solat sunat tajahud, taubat, hajat dan sebagainya. Selain itu, perbanyakkan zikir kepada ALLAH SWT dalam jumlah yang kita mampu.

Dr Mohd Nor turut memperincikan amalan yang disarankan dilakukan apabila seseorang individu terpilih oleh ALLAH SWT bertemu dengan bertemu malam Lailatulqadar.

“Apabila Rasulullah SAW ditanya oleh ‘Aisyah RA apakah amalan yang patut dilakukan jika bertemu Lailatulqadar? Baginda SAW menyarankan supaya perbanyakkan doa mohon keampunan, dikurniakan syurga dan dijauhkan azab neraka.

“Selain itu, digalakkan supaya mengejutkan ahli keluarga untuk bersama-sama menghidupkan malam dengan amal ibadah,” katanya.

Beliau mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak menyibukkan diri dengan membeli-belah di sana sini atau sibuk membuat kuih raya sehingga terabai ibadah-ibadah khusus malam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Ujar Dr Mohd Nor, Rasulullah SAW sendiri begitu memfokuskan malam-malam terakhir Ramadan dengan melaksanakan ibadah.

“Malah baginda SAW juga memohon izin isteri baginda untuk meninggalkan giliran tidur di rumah masing-masing dan beriktikaf di masjid dengan ibadah solat-solat malam,” katanya.

Rasulullah SAW bersabda: “Carilah ia dalam sepuluh terakhir dan jika salah seorang dari kamu adalah terlalu lemah atau tidak dapat beribadat, maka hendaklah dia tidak membenarkan dirinya daripada terlepas tujuh malam terakhir. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Pensyarah itu menambah, malam Lailatulqadar sememangnya kurniaan yang terhebat bermakna.

“Begitu istimewanya malam Lailatulqadar itu adalah apabila para malaikat turun untuk merayakan keberkatan dan rahmat ALLAH yang sangat banyak.

“Sebahagian mentafsirkan para malaikat rahmat turun memenuhi bumi membawa bersama rahmat serta mendoakan untuk semua hamba yang beribadah dengan penuh keimanan.

“Kata Imam Al-Qurtubi, mereka turun daripada setiap langit dan juga Sidratul Muntaha ke langit dunia untuk mengaminkan doa orang yang memohon pada malam tersebut hingga waktu fajar,” ujar beliau sambil menjelaskan ia digambarkan ALLAH SWT menerusi firman-Nya di dalam Surah al-Qadr, ayat 1 hingga 5.

Apa yang pasti, kedatangan Lailatulqadar adalah suatu yang pasti dalam bulan Ramadan.

“Kita hanya perlu istiqamah melaksanakan amalan yang dianjurkan setiap malam. Pastinya salah satu malam adalah Lailatulqadar dan semestinya milik kita,” jelas beliau.

 

Posted in Amalan Pilihan, Artikel Ramadhan | Leave a Comment »

Ruh Ramadan, martabat jiwa takwa

Posted by epondok di Mei 26, 2019

Sidek Baba

 

DALAM Surah al Baqarah ayat 183 menyatakan “Wahai orang yang beriman. Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas yang terdahulu, supaya kamu bertakwa”. Tafsir ini amat luas maksudnya dan terkandung roh Ramadan yang membimbing manusia insaf dan mencetuskan perubahan dan mengembalikan diri kepada fitrah.

Faktor ibadah yang kita lakukan sifatnya berulang-ulang. Solat kita lakukan berulang-ulang. Siyam atau puasa kita berulang-ulang. Sedekah kita berulang-ulang. Perulangan ini terkandung hikmah yang amat besar.

Kita lakukan sesuatu kerana Allah (ikhlas) dan hikmahnya akan kembali kepada abid atau ahli ibadah. Hikmah di sebalik amalan puasa ini tidak saja zahiri tetapi batini juga.

Betapa tidak! Kita bangunkan solat dengan maksud menjadikan kita ibadullah dan ibadur Rahman. Para abid atau ahli ibadah dilatih untuk mempunyai sifat patuh, taat, akur dan tunduk. Kepatuhan kepada yang makruf membawa kebaikan sesama manusia. Taat kepada jalur syariah menjadikan kita tertib dan teratur dalam menjalani kehidupan.

Akur kepada pantang larang Allah menjadikan kita orang yang bertakwa. Tunduk kepada hal-hal kebaikan mengekalkan diri kita berada dalam fitrah.

Oleh itu menjalani puasa selama sebulan ibarat melalui tarbiyyah rohhiyyah membentuk hati dan fikir supaya ada pertimbangan murni dalam diri lakukan sesuatu.

Pengalaman berlapar mencetuskan keinsafan bahawa golongan miskin dan terpinggir patut disantuni supaya mereka merasakan sesama Islam ada rasa prihatin terhadap orang lain supaya jiwa muafakat menjadi subur.

Lalu lahir jiwa sedekah terhadap yang tiada dan perlukan bantuan dalam kalangan yang senang dan berada.

Ia menyebabkan rasa persaudaraan terbina, sikap bakhil dan kedekut dapat dihindarkan dan rasa syukur terhadap nikmat Allah dapat dirasakan.

Semua ini terbina kerana berpuasa menjadikan kita orang yang bertakwa. Bertakwa memberi erti dan makna yang sangat luas.

Di samping membina keyakinan kepada Allah bertakwa menjadikan kita memiliki keyakinan bahawa mengingati Allah, mematuhi suruhan dan menghindarkan larangan menyebabkan diri kita dalam kawalan-Nya.

Bila berkata-kata, kita menginsafi Allah Maha Mendengar, bila melihat sesuatu pandangan kita terpedoman untuk melihat benda-benda yang makruf. Bila mendengar sesuatu, ia tidak menyebabkan kita cuai dan lalai.

Bila melakukan sesuatu jiwa muttaqeen menyebabkan reda Allah menjadi matlamat utama. Al Quran memberi asas, inna aqramakum indalla hi atqaqum – yang terbaik di sisi Allah ialah orang yang bertakwa (al Hujurat: 13).

Sepanjang bulan Ramadan kita menjaga mulut supaya tidak celupar dan menghamburkan kata-kata keji yang menyebabkan orang tersinggung.

Kita juga tidak melihat benda-benda yang lagha menyebabkan kita lupa dan lalai (nisyan dan ghaflah). Kita menjaga aurah diri supaya ikut syariat dan tidak terdedah dengan fitnah.

Lalu sifat zahiri dan batini yang terbentuk membawa pertanda menyantuni dan sikap ihsan secara manusiawi.

Posted in Amalan Pilihan, Artikel Ramadhan | Leave a Comment »

Merebut ganjaran lailatulqadar

Posted by epondok di Mei 25, 2019

Mohd Shahrizal Nasir

 

Bagaimana prestasi pelaksanaan ibadat puasa kita tahun ini? Adakah sama seperti tahun-tahun lalu atau ada peningkatan?

Setiap Muslim perlu bermuhasabah supaya setiap kekurangan dalam pelaksanaan ibadat wajib dan sunat sepanjang bulan Ramadan dapat diperbaiki.

Kita masih ada baki 10 hari lagi sebelum Ramadan melabuhkan tirainya. Muhasabah untuk memperbaiki mutu ibadat penting kerana ganjaran besar iaitu malam lailatulqadar pasti akan berlaku salah satu daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan.

Firman Allah SWT dalam al-Quran bermaksud: “Sesungguhnya Kami menurunkan (al-Quran) ini pada malam lailatulqadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kebesaran malam lailatulqadar itu? Malam lailatulqadar lebih baik daripada seribu bulan.” (Surah al-Qadr, ayat 1-3)

Suruhan supaya umat Islam merebut ganjaran lailatulqadar pada penghujung Ramadan memberi petunjuk jelas Ramadan adalah bulan yang sarat dengan peluang mencipta kegemilangan.

Kegemilangan dalam erti kata membebaskan diri daripada kekotoran dosa yang pernah dilakukan selama ini.

Dengan melipatgandakan amalan pada malam lailatulqadar dengan penuh ikhlas dan pengharapan, seseorang itu layak mendapat pengampunan daripada Allah SWT.

Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Sesiapa yang berdiri (menunaikan solat) pada malam lailatulqadar dengan (penuh) keimanan dan pengharapan (pahala), maka akan diampuni semua dosanya yang lalu.” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Namun, syarat mendapat keampunan mestilah didahului dengan usaha bersungguh-sungguh menghidupkan lailatulqadar dengan amal ibadat wajib dan sunat.

Keampunan daripada Allah SWT tidak datang bergolek. Jika dilihat pada lipatan sejarah Islam, Ramadan amat signifikan dengan bulan mencipta kegemilangan.

Meskipun umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, mereka tidak boleh makan dan minum pada waktu siang, ia tidak sama sekali menjadi alasan untuk melayan rasa lemah, letih dan tiada daya melakukan sesuatu.

Perang Badar satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menyaksikan tentera Muslimin menang meskipun jumlah mereka lebih kecil berbanding tentera musyrikin Makkah.

Apatah lagi tentera Muslimin tidak memiliki kelengkapan peperangan hebat jika dibandingkan dengan musuh mereka.

Peristiwa berlaku dalam bulan Ramadan tahun kedua Hijrah itu menjadi bukti setiap kemenangan yang dicapai perlu dimulai dengan usaha.

Pada mata kasar manusia, usaha itu sebenarnya tidak mampu mencipta kemenangan, namun ketentuan Allah SWT mengatasi segalanya.

Firman Allah SWT bermaksud: “Dan sesungguhnya Allah menolong kamu mencapai kemenangan dalam Perang Badar, sedang kamu berkeadaan lemah (kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang). Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur (akan kemenangan itu).” (Surah Ali ‘Imran, ayat 123)

Lihatlah kebesaran Allah SWT yang dapat mengatasi logik kebiasaan yang tergambar dalam minda manusia.

Jika Allah SWT berkehendak menganugerahkan kemenangan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya, maka tidak ada kuasa yang dapat menghalangnya asalkan manusia berusaha bersungguh-sungguh dan tidak menyerah kalah.

Begitulah pemahaman yang perlu dijelaskan ketika memohon keampunan daripada Allah SWT khususnya pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Dosa apa yang dilakukan sekalipun, asalkan tidak membabitkan syirik kepada Allah SWT, berusahalah untuk mendapat keampunan-Nya.

Selain itu, pada bulan Ramadan juga berlaku peristiwa pembebasan Kota Makkah daripada penaklukan golongan musyrikin.

Peristiwa besar dikenali Fathu Makkah itu berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Peristiwa itu membuktikan kasih sayang Allah SWT kepada umat Islam yang menjadikan kota suci tempat wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW akhirnya berjaya dimiliki umat Islam.

Kesengsaraan ditanggung umat Islam Makkah pada awal kedatangan Islam terubat apabila umat Islam yang mulanya diusir keluar kembali ke tempat suci itu.

Allah SWT memberikan kemenangan kepada umat Islam selepas mereka menempuh segala keperitan bersama Islam dan mereka yakin dengan janji Allah SWT dan Rasul-Nya.

Benarlah kebatilan akan tetap tenggelam tatkala munculnya sinar kebenaran Islam. Firman Allah SWT bermaksud: “Dan katakanlah: Sudah datang kebenaran (Islam) dan hilang lenyaplah perkara yang salah (kufur dan syirik), sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap.” (Surah al-Isra’, ayat 81)

Hakikatnya, Ramadan adalah wadah untuk mencipta kegemilangan.

Posted in Amalan Pilihan, Artikel Ramadhan | Leave a Comment »

Mencari Lailatul Qadr

Posted by epondok di Mei 24, 2019

FIRMAN Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Quran) itu pada malam al-Qadar. Apakah cara yang membolehkan engkau mengetahui kebesaran lailatul qadar itu? Lailatul qadar ialah malam yang paling baik berbanding 1,000 bulan. Pada malam itu, para malaikat dan Jibrail turun dengan izin Tuhan mereka membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun berikutnya). Sejahteralah malam (yang berkat) itu hingga terbit fajar” (Surah al-Qadr, ayat 1-5).

Tajuk perbincangan utama yang sering di kalangan umat Islam  pada bulan Ramadan adalah pencarian Lailatul Qadr. Justeru,  Rancangan Pesona D’Zahra yang bersiaran di IKIMFM setiap Isnin jam 10.15 pagi, Ustaz Muhammad bin Abdullah al-Amin tidak ketinggalan berkongsi ilmu berkaitan anugerah yang utama sebagai tanda kasih Allah SWT kepada hamba-hambaNya. Beliau memulakan bicara tentang menghayati pengertian al-Qadar itu. Dengan ayat diatas dapat kita fahami bahawa lailatul qadar bermaksud malam yang memiliki keagungan kerana telah diturunkan al-Quran pada malam berkenaan, turunnya malaikat, melimpahnya rahmat dan keampunan Allah SWT serta pada malam tersebutlah juga Allah SWT akan menganugerahkan keagungan dan kemuliaan kepada mereka yang melakukan ibadah pada malam tersebut.

Malam itu Allah SWT mencucuri pelbagai rahmat, keampunan dan keberkatan kepada orang yang beramal dengan khusyuk dan berdoa dengan penuh keikhlasan. Pada malam ini juga turunnya para Malaikat bersama-sama turunnya berkat dan rahmat Allah SWT yang dikhaskan untuk malam ini. Selain itu, al-Qadr juga membawa maksud “penetapan”. Oleh itu, Lailatul qadar juga bermaksud malam penetapan segala urusan hambaNya yang bakal berlaku pada tahun berikutnya.

Allah SWT telah menjanjikan bahawa sesiapa yang beribadah pada bulan Ramadhan dan menepati malam lailatul qadar, maka akan diberi ganjaran pahala amalan mereka itu melebihi ibadah yang dilakukan selama 1,000 bulan.

Justeru  ini merupakan satu anugerah yang dikurniakan Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Hanya tinggal kurang seminggu kini untuk umat Islam mengejar gandaan pahala yang dijanjikan Allah kepada mereka yang benar-benar ikhlas beribadah sepanjang Ramadhan tahun ini.  Belum tentu kita akan menemui Ramadan yang seterusnya. Maka setiap orang Islam yang beriman pastinya berusaha mencari LailatulQadar kerana keistimewaan yang terdapat pada malam tersebut. Jika dihitung, seribu bulan adalah bersamaan dengan 83 tahun dan empat bulan. Ini bermakna bahawa satu malam ini sahaja adalah lebih baik daripada seluruh umur seseorang.

Ia secara jelas menunjukkan bahawa keistimewaan malam tersebut tiada tolok bandingannya. Bayangkan, apabila anda beramal pada malam itu. Satu amalan kebaikan Allah SWT gandakan pahalanya menyamai beramal lebih dari 1000 bulan, lebih dari 83 tahun dan 4 bulan. Mana mungkin seorang hamba dengan usaha biasa mampu beramal tanpa henti selama 83 tahun? Itupun sekiranya usianya sampai ke 83 tahun. Jika dibandingkan dengan hayat umat para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah sangat panjang hingga ada yang beratus tahun umurnya, berbeza dengan umat ini yang hidup sekitar 70-80 tahun sahaja kebiasaannya. Walaupun begitu kerana kasihnya Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SA, kita tetap diberi ganjaran amal seumpama mereka yang hidup dan beramal sebegitu lama.

Disebabkan itu, untuk meraih pahala yang berlipat kali ganda di penghujung Ramadhan penuh rahmat ini maka kita harus menzahirkan rasa syukur kepada Allah dengan mengambil kesempatan dan nikmat yang dikurniakan dengan melaksanakan ibadah wajib dengan terbaik dan melipatgandakan ibadah-ibadah sunat dalam mencari dan merebut malam lailatul qadar.

Dalam mencari malam lailatul qadr, Ustaz Muhamad memberitahu ianya adalah malam yang sejahtera dan selamat dari segala kejahatan dari awal malam sehinggalah terbit fajar.  Rasulullah Sallallahu alaihiwassalam  menganjurkan umatnya agar mencari dan menghidupkan 10 malam terakhir Ramadhan. Rasulullah Sallallahu alaihiwassalam bersabda: “Sesiapa yang beribadah pada malam al-Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada keredaan Ilahi (ketakwaan), maka akan dihapuskan semua dosanya yang telah lalu.” (Hadis riwayat Abu Hurairah, Bukhari dan Muslim).

Pendapat penentuan tarikh dan malam sebenar berlakunya Lailatul Qadar di kalangan para ulama menyatakan bahawa adalah pada malam-malam ganjil sesudah hari yang ke-20 Ramadan iaitu malam 21, 23, 25, 27 dan 29 Ramadhan. Ini sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah SAW (Adalah Rasulullah apabila memasuki sepuluh terakhir Ramadhan, menghidupkan seluruh malam, menggerakkan kaum keluarganya malam hari untuk beribadah, tekun beramal dan mengikat kain (iaitu tidak mengauli isteri-isterinya). (Riwayat Muslim)

Juga turut diriwayatkan daripada Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Bersedialah dengan bersungguh-sungguh untuk menemui Lailatul Qadar pada malam ganjil 10 malam akhir Ramadan.” (Hadis sahih riwayat Bukhari) Kedua-dua hadis ini menjadi panduan dan sebagai suatu perangsang kepada seluruh umat mukmin supaya berebut-rebut untuk mencari pahala dan ganjaran malam al-Qadar bermula dari maghrib sampailah ke waktu subuh dengan melipatgandakan amal ibadat pada malam-malam akhir bulan Ramadhan ini. Hikmah malam penuh berkat itu dirahsiakan supaya setiap orang Islam bersungguh-sungguh menghayati 10 malam terakhir Ramadan dengan amal ibadat dan memberi pengharapan yang tinggi kepada Allah supaya dapat bertemu malam berkenaan seterusnya beroleh kebaikan dan penghapusan dosa sebagaimana hadis:

Daripada Abu Hurairah RA Nabi Muhammad SAW bersabda bermaksud: “…sesiapa menghayati malam Lailatul Qadar dengan mengerjakan solat (dan pelbagai ibadat lain), sedang dia beriman dan mengharapkan rahmat Allah Taala, nescaya dia diampunkan dosanya yang lalu.” (Hadis Bukhari)

Ibadat yang dimaksudkan dilipatgandakan pada malam tersebut adalah termasuk membaca al-Quran, berzikir, beristighfar, bertaubat dan berdoa pada malam yang berkat itu kepercayaan dan keyakinan benarnya keistimewaan Lailatul Qadar yang mulia itu. Berdoalah agar Allah SWT agar direzekikan bertemu malam tersebut dengan segala rahmatnya dan Pergunakanlah sebaiknya malam dimana mustajabnya doa seorang hamba yang ikhlas beribadah dan mengharap kepada Tuhannya.

Marilah kita beramai-ramai memeriahkan suasana 10 malam terakhir ramadhan dengan beribadat kepada allah swt dengan ikhlas dan penuh keimanan, mudah-mudahan kita dapat kurniaan allah yang kelebihannya pahalanya melebihi – 1000 bulan atau 83 tahun umur kita.

Posted in Amalan Pilihan, Artikel Ramadhan | Leave a Comment »

Nuzul Quran membawa sinar kebahagian

Posted by epondok di Mei 22, 2019

Mukaddimah

Alhamdulillah, kita sudah memasuki fasa kedua daripada tiga fasa puasa iaitu 10 malam yang kedua dan dikatakan berlaku Nuzul al-Quran pada 17 Ramadan mengikut sebahagian ahli sejarah. . Semoga ia memberi manfaat kepada kita dalam menjadikan al-Quran sebagai dustur al-hayah atau perlembagaan kehidupan.

 

Pengertian Nuzul Al-Quran

Daripada segi bahasa, perkataan ‘Nuzul’ bererti menetap di satu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kata perbuatannya ‘nazala’ (نزل) membawa maksud ‘dia telah turun’ atau ‘dia menjadi tetamu’. Sebenarnya penggunaan istilah Nuzul al-Quran ini secara majaz atau (simbolik) sahaja yang bermaksud pemberitahuan al-Quran. Tujuannya untuk menunjukkan ketinggian al-Quran.

Secara teknikalnya Nuzul al-Quran bererti penurunan al-Quran dari langit kepada Nabi Allah yang terakhir. Perkataan Nuzul dalam pelbagai wajah sama ada kata nama, kata perbuatan atau lainnya digunakan dalam al-Quran sebanyak lebih kurang 290 kali. Sebagai contoh:

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

Maksudnya: “Dia yang telah menurunkan hujan.”

(Surah al-Baqarah:22)

 

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Maksudnya: “Dialah yang menurunkan Taurat Dan Injil.”

(Surah Ali-Imran:3)

 

Tujuan Al-Quran Diturunkan

Antara tujuan al-Quran diturunkan ialah untuk tadabbur kandugannya sebagaimana firman Allah SWT:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Maksudnya: “(Al-Quran ini) sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu (dan umatmu Wahai Muhammad), -Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya, untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar.”

(Surah As-Sad: 29)

 

Syeikh Sya’rawi Rahimuhullah ketika mentafsirkan ayat di atas menghuraikan makna kalimah ‘Mubarak’ iaitu benda yang sedikit tetapi manfaat dan kebaikannya jauh melebihi apa yang digambarkan. Seumpama orang yang bergaji sedikit tetapi kehidupan keluarganya mencukupi. Segala perbelanjaannya dihalakan kepada perkara yang bermanfaat dan berfaedah. Seakan hidup sebagai orang yang kaya.

Persoalannya bagaimanakah Allah SWT memberkati rezeki yang sedikit? Pertamanya Allah memberikan rasa qana’ah (mencukupi) kepada tuannya. Kedua, rezeki yang sedikit itu dibelanjakan kepada perkara yang memberi faedah sahaja. Ramai yang menyangka bahawa rezeki hanya harta. Perlu diingat rezeki juga ialah tidak membelanjakan kepada perkara yang dilarang.

Maksud al-Quran Mubarak ialah ayat-ayatnya punyai keberkatan dari sudut hukum zahir di mana ia mentarbiyahkan jiwa untuk hidup dengan istiqamah. Hakikatnya istiqamah tidak memberi beban walaupun sedikit dan yang membebankan manusia ialah penyelewengan. Kerana itu sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya orang mukmin makan dengan perut yang satu dan orang kafir makan dengan tujuh perut.”

(Riwayat Muslim)

 

Seterusnya Syeikh Sya’rawi mentafsirkan maksud tadabbur ayat-ayatnya ialah bukan melihat secara luaran tetapi memerhatikan kandungan ayat dengan berfikir dan memandang jauh serta melihat kepada kesudahan.

Penting juga kepada kita melihat kepada luaran dan perkara-perkara yang perlu, untuk menjadikannya sebgai rumusan di akhir dan juga pengajaran. Ketika Nabi Khidir merosakkan perahu, ia ditentang oleh Nabi Musa A.S. Pandangan Nabi Musa adalah bersifat luaran di mana Baginda melihat kapal yang elok lebih baik dari kapal yang rosak.

Bagi Nabi Khidir pula mempunyai kekurangan yang lain. Ukurannya ialah mana yang lebih baik antara ada perahu dengan tidak ada perahu. Jika perahu ada, lelaki yang zalim akan merampasnya.

Tetapi jika perahu yang elok kemudian dirosakannya maka lelaki zalim tidak mengambilnya, terselamat dari rampasan lelaki zalim dan perahu itu masih menjadi hak milik tuannya.

Allah SWT menggesa kita merenung dan tadabbur ayat-ayatnya keranaAllah mengetahui bahawa apabila kita merenung dan mentadabbur ayat-ayatnya kita akan merasa cukup dan menerima dengan hati terbuka seterusnya akan kita memperoleh kebenaran.

 

Keistimewaan Al-Quran

Sebenarnya al-Quran cukup istimewa berbanding dengan mana-mana kitab. Oleh kerana tajuk ini cukup besar, penulis hanya menyebut sepintas lalu dengan satu dalil sahaja dengan setiap satunya. Dipetik daripada karya Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang bertajuk “Bagaimana kita berinteraksi bersama dengan al-Quran al-Azim.” Antara lain menyebut:

 • Al-Quran kitab Ilahi. Hal ini dijelaskan dengan banyak ayat antaranya:

الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

Maksudnya: “Alif, Lam, Ra. Al-Quran sebuah Kitab yang tersusun rapi ayat-ayatnya, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu yang diturunkan daripada Allah SWT Yang Maha Mendalam pengetahuannya.

(Surah Hud:1)

 

 • Al-Quran adalah kitab mahfuz (terpelihara). Firman Allah SWT:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Maksudnya: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran dan memeliharanya.”

(Surah al-Hijr: 9)

      Maksud hafizun dalam ayat ini dengan pemeliharaan Allah dari sebarang perubahan dan pertukaran seperti kata Ibn Kathir.

 

 • Al-Quran adalah mukjizat. Firman Allah SWT:

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

Maksudnya: “Katakanlah (hai Muhammad) sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun demi mendatangkan sesuatu yang sebanding dengan al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun mereka saling membantu.”

(Surah al-Isra’:88)

 

Dalam buku al-I’jaz al-Ilmi oleh Yusuf al-Haj Ahmad antara lain menyebut: “Tidak diragukan lagi bahawa sudut kemukjizatan al-Quran al-Karim begitu pelbagai dan tepat. Dari aspek kepelbagaiannnya antara lain kemukjizatan saintifik, kemukjizatan legislatif, kemukjizatan retorik, kemukjizatan metafisik, kemudian yang terakhir kemukjizatan artistik-ilustratif. Sementara dari ketepatannya, kita boleh melihat sejumlah amaran yang dibuktikan kebenarannya oleh sains moden dari waktu ke waktu. Fakta-fakta alamiah (bahanal) mahupun imbahanal ini semakin menegaskan dan mendukung isyarat yang diberitakan al-Quran.

 

 • Al-Quran kitab nyata lagi mudah. Firman Allah SWT:

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Maksudnya: “Maka sesungguhnya kami memudahkan al-Quran dengan bahasamu (hai Muhammad) semoga mereka mengambil pengajaran.”

(Surah ad-Dukhan: 58)

 

 • Al-Quran kitab zaman semuanya. Ianya bermaksud kitab yang kekal dan bukan hanya sesuai pada suatu masa sahaja dan bukan untuk satu generasi sahaja. Tetapi al-Quran sesuai sepanjang zaman dan semua tempat. Justeru tidak pelik sehingga sekarang al-Quran tetap menjadi panduan dan pedoman dalam menempuh kehidupan.

 

 • Al-Quran kitab agama keseluruhannya. Maksudnya ialah ianya menjadi asas kepada agama dan roh Islamnya dan daripadanya diambil roh akidah, ibadat, akhlak dan juga usul tasyri’ dan hukum hakam.

 

 • Al-Quran merupakan kitab insani sejagat. Hal ini dapat difahami berdasarkan kepada sifat al-Quran itu sendiri yang banyak menekankan kehidupan manusia dengan kalimahnya dan untuk alam sejagat. Benarlah firman Allah SWT:

إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

Maksudnya: “Al-Quran itu tidak lain hanya peringatan bagi seluruh penduduk alam.”

(Surah al-Takwir: 27)

 

Penulis menukilkan dari Detik Islam yang bertarikh 10 Ogos 2012 berkenaan dengan pengaruh bacaan al-Quran pada saraf, otak dan organ tubuh lain antaranya menyatakan: “Tidak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan terhadap daya ingatan dan memberikan ketenangan kepada seseorang kecuali membaca al-Quran.”

Dr. Al-Qadhi, melalui penelitiannya yang panjang dan serius di Klinik Besar Florida, Amerika Syarikat, berjaya membuktikan hanya dengan mendengar bacaan ayat-ayat al-Quran, seorang muslim, baik mereka yang berbahasa Arab mahupun bukan, dapat merasakan perubahan fisiologi yang sangat besar.

Penurunan tekakanan, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, merungkai pelbagai macam penyakit merupakan pengaruh am yang dirasakan orang-orang yang menjadi objek kajiannya. Penemuan kajian ini dilihat tidak menentu.

Penelitiannya disokong dengan bantuan peralatan elektronik terkini untuk mengesan tekanan darah, degupan jantung, ketahanan otot, dan ketahanan kulit terhadap aliran elektrik. Dari hasil kajiannya, beliau telah membuat kesimpulan, bahawa bacaan al-Quran berpengaruh besar sehingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit.

Kajian Dr. Al-Qadhi ini diperkuat pula oleh kajian lain yang dilakukan oleh doktor yang berbeza. Dalam laporan sebuah kajian yang disampaikan dalam Persidangan Pertubuhan Islam Amerika Utara pada tahun 1984, disebutkan, al-Quran terbukti mampu mendatangkan ketenangan sehingga 97% bagi mereka yang mendengarkannya.

Kesimpulan hasil kajian tersebut diperkuatkan lagi oleh kajian Muhammad Salim yang diterbitkan Universiti Boston. Sasaran kajiannya terhadap 5 orang sukarelawan yang terdiri dari 3 lelaki dan 2 wanita.

Kelima orang tersebut sama sekali tidak mahir bahasa Arab dan mereka pun tidak diberitahu bahawa mereka akan diperdengarkannya adalah al-Quran.

Kajian yang dilakukan sebanyak 210 kali ini terbahagi kepada dua sesi, iaitu membaca al-Quran dengan tartil dan membacakan Bahasa Arab yang bukan dari al-Quran. Kesimpulannya, responden mendapatkan ketenangan sehingga 65% ketika mendengar Bacaan al-Quran dan mendapatkan ketenangan hanya 35% ketika mendengar Bahasa Arab yang buka dari al-Quran.

Al-Quran memberikan pengaruh besar jika diperdengarkan kepada bayi. Hal tersebut diungkapkan Dr. Nurhayati sewaktu Seminar Kaunseling Psikoterapi Islam di Malaysia pada tahun 1997. Menurut penyelidikan yang dijalankan, bayi berusia 48 jam yang diperdengarkan ayat-ayat al-Quran dari perakam suara menunjukkan respon tersenyum dan menjadi lebih tenang.

Sungguh suatu kebahagiaan dan merupakan nikmat yang besar., kita mempunyai al-Quran. Selain menjadi ibadah dalam membacanya, bacaannya memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani kita.

Jika mendengar muzik klasik boleh mempengaruhi kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosi (eq) seseorang, bacalah al-Quran mempengaruhi kecerdasan spiritual (SQ).

 

Matlamat Al-Quran

Secara umumnya, al-Quran menyeru kepada banyak prinsip dan maqasid yang sesuai bagi sifat kemanusiaan. Antaranya:

 • Mentashihkan akidah, sudut pemikiran berkaitan ketuhanan, kerasulan dan pembalasan.
 • Mentaqrirkan kemuliaan insan, hak-haknya terutama di kalangan yang daif dan tertindas.
 • Menyeru kepada pembersihan jiwa manusia.
 • Membentuk keluarga solehah dan pemberian hak wanita.
 • Membina ummah yang menjadi saksi kepada kemanusiaan.
 • Dakwah dan menyeru kepada alam insani yang bersifat tolong menolong dan kerjasama.

 

Pendapat Ulama Berkenaan Al-Quran

            Dinyatakan di sini beberapa kenyataan ulama dan tokoh berkaitan Quran.

 • Imam Syafie berkata: Setiap yang bercakap berdasarkan Kitab dan Sunnah, maka itulah sebenarnya. Adapun selain keduanya, dilihat sia-sia.

 

 • Al-Harith al-Muhasibi berkata: Saudara-saudaraku apabila orang membaca al-Quran untuk mendapat pahalanya, maka ketahuilah tunjukkan kehendak dengan bacaan kamu untuk tadabbur dan iktibar darinya.

 

 • Fudhail bin Iyadh berkata: Penjaga al-Quran sentiasa mengelak dari menderhakai Tuhannya. Bagaimana mungkin mereka melakukan maksiat sedangkan setiap huruf dari al-Quran menyerunya “Demi Allah, jangan engkau ingkari perkara yang engkau bawa dariku.”

 

 • Abdul Qadir al-Jilani berkata: Wahai kaumku, berlaku baiklah kepada al-Quran dengan beramal dengannya bukan dengan berdebat.

 

 • Ibn Taimiyah berkata: Al-Quran mampu menghilangkan segala penyakit yang menyebabkan keinginan-keinginan jahat, sehingga sihatlah jiwa dan bersihlah keinginannya dan kembalilah seseorang itu kepada fitrah yang telah ditanam oleh Allah SWT sepertimana badan kembali sihat.

 

 • Ibn Qayyim berkata: Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang Allah SWT tajalli kepada-Nya untuk hamba-hamba-Nya dengan sifat-sifat-Nya.

 

 • Imam Muslim berkata: Al-Quran adalah ubat segala penyakit kecuali maut. Semoga hendaknya Allah SWT mematikan kita di dalam iman dan menghembuskan nafas terakhir dengan bibir yang masih basah berkumat-kamit melafazkan ayat-ayat suci al-Quran.

 

 • Al-Syahid Hasan al-Banna berkata: Al-Quran al-Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati yang beriman. Al-Quran adalah sumber yang terbaik untuk para ahli ibadat mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara membacanya.

 

 • Mustafa al-Sibaei menyebut beberapa ungkapan antaranya:
 • Kesan al-Quran pada jiwa orang yang beriman pada maknanya dan bukan pada lagunya. Membaca dengan beramal dan bukan yang mengelokkan bacaan tetapi tidak beramal.
 • Bacaan al-Quran dalam radio dengan hati yang khusyuk yang dapat didengar oleh orang Islam sehingga dibuka hati dan akal mereka satu ketika jauh lebih baik dari seribu rancangan yang lain.
 • Orang zaman dahulu belajar al-Quran untuk beramal dengannya. Justeru, bagaimana tiada perbezaan antara generasi kita dan generasi mereka yang agung.
 • Al-Quran di tangan-tangan orang Islam ibarat senjata di tangan orang-orang jahil.

 

 • Dr. Yusuf Al-Qaradhawi mengungkapkan banayak kata-kata antaranya:
 • Al-Quran merupakan minhaj atau jalan serta cara bagi kehidupan manusia.
 • Al-Quran sebagai dustur kepada sebarang hukum.
 • Al-Quran sebagai dustur kepada dakwah.

 

Sebagai mana yang dimaklumi, al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan hidayah kepada seluruh umat manusia. Antara perkara penting, Islam menganjurkan perpaduan dan kesatuan serta bertaaruf antara satu sama lain agar ikatan ukhuwah begitu ampuh sesama manusia. Ini akan memudahkan untuk mengimarahkan dunia yang layak menjadi khalifah Allah di muka bumi.

Justeru, marilah kita menjadikan Nuzul al-Quran sebagai inspirasi untuk bersatu hati serta bertoleransi antara satu sama lain agar kita semua mencapai kebahagiaan abadi.

 

Penutup

            Al-Quran selain merupakan tilawah, ianya juga penawar hati dan fikiran. Ianya mampu merubah atau meruntun perjalanan hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Kepentingan dan manfaat al-Quran digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis berikut:

 

 • “Sesungguhnya hati-hati berkarat seperti berkaratnya besi. Sahabat-sahabat bertanya, bagaimana untuk menyucikannya, ya Rasulullah? Baginda SAW menjawab, dengan membaca al-Quran dan mengingati mati.”
 • “Yang terbaik di antara kamu ialah mereka yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya.”
 • “Ahli al-Quran ialah Ahlullah. Bacalah al-Quran. Kamu diberi pahala dengan setiap bilangan dan huruf yang dibaca.
 • “Tiap-tiap ayat di dalam al-Quran adalah satu darjat di dalam syurga dan satu lampu di dalam rumahmu.”
 • “Rumah yang dibacakan al-Quran di dalamnya nescaya lapanglah penghuninya, luas kebajikan, masuklah malaikat dan keluarlah syaitan. Rumah yang tidak dibacakan al-Quran, sempitlah penghuninya, sedikitlah kebajikan, keluarlah malaikat dan masuklah syaitan.”

 

Kita perlu kembali kepada al-Quran dan menjadikannya sebagai amalan hidup, selain ianya merupakan penghibur jiwa dan sumber ketenangan. Kalau tidak mampu membaca huruf Arab, perlulah terlebih dahulu mempelajarinya. Amat malang generasi kini bukan sahaja buta al-Quran tetapi buta huruf Arab yang menjadi perantaraan al-Quran. Anak-anak murid dulu memang diasuh dan diajar dengan tulisan Arab tetapi malangnya, sejak diharamkan pendidikan Arab di sekolah oleh tali barut musuh, ramai di antara kita sekarang tidak dapat membaca kitab-kitab lama yang bertulisan Arab. Malang sekali disebabkan tidak mengenal huruf Arab, lantas al-Quran dijauhi dan dimusuhi.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Selawat bukti ‘balas jasa’ Nabi laksana amanah sampaikan Islam

Posted by epondok di Mei 21, 2019

Oleh Prof Emeritus Datuk Zakaria Stapa

 

TIADA orang normal cara berfikir akan mempertikaikan kepentingan memberi penghormatan dan mendoakan keselamatan serta kesejahteraan, sekali gus menambahkan kemuliaan kepada seseorang yang berjasa amat besar. Lebih-lebih lagi apabila jasa itu merata ke seluruh alam seperti Rasulullah SAW.

Justeru, selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW ialah akhlak mulia dituntut Islam. Ia bukan hanya hormat dan doa kepada Baginda, malah faedah besar kepada Muslim sendiri. Ini kerana selawat dan salam akan beroleh pahala berlipat ganda daripada Allah SWT, selain berpeluang mendapat kedekatan dengan Baginda khususnya di akhirat.

Baginda bersabda lagi: Orang paling dekat kepadaku di akhirat ialah orang paling banyak berselawat untukku. (HR Tirmizi)

Kedudukan hampir dengan Rasulullah SAW di akhirat ialah dambaan setiap Muslim yang benar-benar faham mengenai nilai kehidupan daripada perspektif ajaran Islam. Kebalikan keadaan itu ialah sikap orang Islam yang enggan mengucapkan selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW apabila nama Baginda disebut.

Sabda Rasulullah SAW: Orang yang benar-benar bakhil ialah orang disebut namaku di hadapannya, dia tidak mengucap selawat kepadaku. (HR Ahmad dan Tirmizi)

Baginda bersabda lagi: Semoga terkena debu hidung orang yang pada saat namaku disebut dekat dengannya, dia tidak berselawat untukku. (HR Tirmizi)

Muslim yang tidak peka dan cakna berselawat apabila nama Rasulullah SAW disebut – seperti dicatatkan Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya, Akhlaq al-Muslim: ‘Alaqatuhu bi al-Khaliq – sedang terperangkap dalam keadaan mental keruh, jiwa kusut dan niat tidak murni kerana bergelumang dalam maksiat terhadap Allah SWT.

Beliau juga menjelaskan ungkapan ‘semoga terkena debu hidung’ yang merujuk kepada ungkapan majazi atau kiasan yang bermakna ‘kedudukan amat hina dan rugi.’ Justeru, golongan itu sewajarnya faham mereka sedang berada dalam kerugian dan kehilangan manfaat besar.

Perihal selawat dan salam mesti difahami baik serta dihayati secara berterusan kerana ia amat mudah dan tidak membeban atau mengambil masa lama tetapi akan beroleh ganjaran cukup lumayan dan kedudukan cukup tinggi.

Daripada segi etimologi, perkataan al-salah – yang menghasilkan istilah selawat – memberi makna doa, mohon keampunan (istighfar) dan rahmah. Namun daripada penggunaan istilah, ia tertakluk kepada pihak atau siapa yang mengungkapkan selawat.

Justeru, seperti dicatat Muhammad ‘Ali al-Sabuni dalam tulisannya, Rawai’ al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran dan al-Ghazali Khalil ‘Aid dalam Tafsir Surah al-Ahzab, apabila selawat diungkapkan Allah SWT kepada Nabi SAW, ia merujuk kepada rahmah dan keredaan. Tidak mungkin ia merujuk kepada doa atau istighfar kerana kepada Allah SWT yang sebenarnya sesuatu doa dan permohonan keampunan itu dituju.

Apabila selawat diungkapkan malaikat, ia bermakna permohonan ampun (istighfar) dan doa, manakala ungkapan orang beriman pula merujuk kepada penghormatan serta doa agar Allah SWT menambahkan kemuliaan dan kehormatan kepada Baginda lagi.

Bagaimanapun, perlu dicatatkan ia tidak sekali-kali bermakna Rasulullah SAW memerlukan doa dan istighfar umat Baginda untuk memperoleh keselamatan dan mendapat tempat paling tinggi di sisi Allah SWT.

Segalanya sudah diperoleh Nabi SAW daripada Allah SWT sekalipun tanpa doa dan istighfar umat Islam. Namun apa lebih utama dalam gesaan ajaran Islam, ia melambangkan bukti penghormatan serta ekspresi jujur sikap penganut setia ajaran dibawa Baginda.

Dalam konteks ajaran Islam yang menggesa dan mewajibkan selawat serta salam ke atas Rasulullah SAW, sesungguhnya terpacak kukuh lambang keutamaan dan kemuliaan Baginda berbanding semua makhluk ciptaan Allah sama ada manusia, malaikat atau jin.

Firman Allah SWT: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat kepada Nabi; wahai orang beriman, berselawatlah kepadanya serta ucapkanlah salam sejatera dengan penghormatan sepenuhnya!” (Al-Ahzab, 56)

Betapa mulia kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah SWT terlambang pada peri hakikat Tuhan sendiri bersama malaikat-Nya mengucapkannya. Allah SWT sendiri memperaku kurniaan rahmat serta redha kepada Baginda, sambil malaikat memohon ampun dan doa buat Baginda.

Makhluk manusia beriman kepada ajaran Islam kemudiannya digesa supaya berdoa untuk menambahkan lagi kemuliaan dan kehormatan Baginda walaupun sudah sedia beroleh apa yang dikurniakan menerusi rahmat dan redha yang terungkap menerusi selawat Allah SWT sendiri.

Demikian hebat Rasulullah SAW di sisi Allah SWT. Dalam keadaan ini, siapa sangatlah manusia Muslim – khususnya umat yang hidup dalam tempoh masa kini – yang berasa angkuh, lalu enggan mengungkap selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW.

Muslim yang hanyut tanpa arah perlu segera menilai diri: kalaulah Allah SWT sendiri dan malaikat boleh mengungkapkan selawat dan salam, mengapa mereka terus sombong dan bongkak hingga tidak berbuat demikian.

Hakikatnya, tiada nabi lain diutus Allah SWT menerima penghargaan dan cinta kasih melebihi apa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nama Baginda banyak kali disebut seiringan dengan penyebutan nama Allah SWT sendiri, iaitu dalam syahadah, azan dan tasyahud solat.

Pelbagai perintah taat kepada Allah SWT dalam al-Quran dikemukakan secara beriringan dengan perintah taat kepada Nabi SAW. Selawat juga antara rukun dalam khutbah Jumaat dan dalam ibadat lainnya. Selawat wajib dibaca setiap kali memula dan mengakhiri doa.

Semua itu menggambarkan ketinggian kedudukan Nabi SAW, di samping melambangkan Baginda makhluk istimewa yang begitu setia menjalankan tugas sebagai pesuruh Allah SWT, lantas amat wajar sekali Baginda amat dicintai-Nya. Tiada makhluk lain dapat menyamai Baginda dalam aspek kerapatan hubungan dengan Allah SWT.

Justeru, makhluk yang sebegini hebat di sisi Allah SWT mesti dihormati, disanjung, dikasihi dan diberikan apresiasi sewajarnya oleh Muslimin serta Muslimat yang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, betapa jahil dan bebal kalangan manusia bergelar Muslim itu.

Penghormatan itu tertumpu kepada pengungkapan selawat dan salam yang perlu diluahkan penuh jujur sebagai bukti kesetiaan serta balas jasa Baginda di atas keteguhan dan kejayaan cemerlang melaksanakan amanah dalam menyampaikan ajaran Islam secara sempurna.

INFO

Selawat

– Terbahagi kepada dua, iaitu selawat ma’thur yang berdasarkan hadis dan ghaira ma’thur yang biasanya disusun oleh sahabat Nabi SAW, tabiin, ulama dan aulia.

– Antara selawat yang boleh diamalkan:-

1. Selawat Ibrahimiyah: Selawat yang dibaca dalam tahiyat akhir setiap solat khususnya solat fardu, sekali gus menjadi selawat yang paling afdal.

2. Selawat Tafrijiah/Nariyah: Selawat yang biasa dibaca sekiranya seseorang mempunyai hajat sama ada besar atau kecil. Setiap permintaan dalam selawat itu mempunyai asas daripada sunnah dan sirah Nabi SAW.

3. Selawat Munjiyat: Antara selawat yang biasa diamalkan khususnya di alam Melayu kerana dibaca dalam doa majlis tahlil dan bacaan surah Yasin.

4. Selawat Syifa: Sering dibaca untuk memohon kesihatan dan kesembuhan daripada penyakit kepada Allah SWT.

5. Selawat Imam Shafie: Antara selawat yang popular kerana dibacakan dalam majlis tahlil. Menariknya, teks selawat ini mengungkapkan semoga Allah SWT menganugerahkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebanyak bilangan segala yang Dia ketahui dan tinta yang mencatat kalimah-Nya selama masih ada orang yang mengingati atau terlupa kepada Tuhan.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »