Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for Disember 2018

Menghayati fikrah Islami

Posted by epondok di Disember 8, 2018

AJARAN Islam terkan­dung fikrah sebagai landasan pemikiran dan pedoman. Fikrah tidak sahaja menghubungkan akal dengan ilmu dan maklumat tetapi menghubungkannya juga dengan wahyu. Wahyu menyebabkan pemikiran terarah dan memberi makna kepada kehidupan manusia.

Fikrah Islami penting dijadikan asas pandangan alam (tasawwur) supaya cara kita melihat dan menilai sesuatu sifatnya seimbang dan mencakupi. Pemikiran Barat umpamanya menjadikan asas rasional sebagai landasan memahami sesuatu dan sifatnya bebas nilai sedangkan pemikiran Islam terhubung dengan etika dan nilai.

Tanpa etika dan nilai pemikiran boleh kehilangan arah. Etika dan nilai memberi pedoman kepada pemikiran supaya apa yang difikir adalah sesuatu yang baik, bermanfaat dan berguna untuk manusia. Dalam tradisi Islam etika dan nilai terkait dengan pedoman wahyu dan tidak saja memberi pedoman kehidupan di dunia dan natijah akhirnya ialah akhirat. Dalam tradisi Barat dan sekular etika dan nilai sifatnya duniawi semata-mata.

Faktor dunia dan akhirat menghubungkan amalan manusia dengan Pencipta iaitu Allah. Lalu syariat menjadi pedoman bila melakukan sesuatu. Dalam tradisi Barat faham sekular dan liberal menjadikan akal semata-mata sebagai landasan terhadap sesuatu amalan dan tidak terhubung dengan kepercayaan terhadap Pencipta.

Oleh itu amat penting fikrah Islami menjadi sandaran dalam membina pemikiran hasil dalam pembelajaran dan pengetahuan yang diterima supaya bentuk pandangan semesta (tasawwur) yang terbina sifatnya holistik dan mencakupi.

Fahaman sekular memisahkan agama daripada pemikiran dan akal. Pendekatan empiris yang bersifat rasional dijadikan pendekatan memahami ilmu dan menjalani kehidupan. Agama dilihat sebagai dogma (khayali) kerana ia bercanggah dengan logik dan tidak boleh dilihat dan dipegang.

Fikrah Islami menyatakan akal itu penting, pemikiran amat dituntut tetapi etika dan nilai Qurani menjadi pedoman dan petunjuk. Ia membawa keseimbangan dalam binaan pemikiran dan amalan supaya kebenaran dalam proses tadabbur (kaji selidik) diterima dan keimanan kepada Pencipta yang ghaib dihayati.

Akhir-akhir ini banyak timbul kekeliruan dan ketidakjelasan terhadap Islam itu sendiri berakibat daripada fikrah yang tidak terbina. Agama difahami dan diamalkan dalam batas ritual semata tetapi tidak terhubung dengan kehidupan. Apabila datang pengaruh dari luar yang bercanggah sifatnya ia mudah diterima kerana fikrah Islami tidak dihayati. Fikrah Islami ibarat acuan yang membentuk jalur berfikir yang lebih seimbang dan mencakupi.

Fikrah Islami mengenai maju dan membangun tidak sama dengan pandangan Barat mengenainya. Maju dan membangun dalam fikrah Islami bermula dengan pembangunan rijal atau manusia seutuhnya. Manusia berilmu, berketrampilan dan berakhlak menjadi prasyarat maju kerana menguruskan sistem dan kehidupan ialah daripada manusia. Dengan ilmu dan ketrampilan sahaja tidak memadai dan boleh membawa kerosakan melainkan dengan akhlak yang kukuh menjadikan pengurusan dan pembangunan terpedoman dan terarah.

Berlakunya salah guna dalam kehidupan akibat ilmu mengurus diri tidak dihayati dan menyebabkan ilmu mengurus sistem menjadi pincang. Ilmu mengurus diri sifatnya rohaniah dan terhubung dengan Pencipta. Manusia yang beriman dan bertaqwa sentiasa dipedoman dengan sifat ubudiyyah atau kepatuhan terhadap suruhan dan larangan Allah. God-conciousness atau takwa sentiasa menjadi pedoman dan menyebabkan perbuatan dan amalan manusia terpandu.

Amat penting fikrah Islami ini dimiliki oleh setiap Muslim dan Mukmin kerana tanpanya pedoman penghayatan tidak memenuhi matlamat menjadikan diri insan soleh dan solehah. Insan soleh dan solehah mampu membangunkan sahsiah diri tidak saja melakukan pengabdian kepada Allah SWT tetapi juga melaksanakan amanah kekhalifahan terhadap manusia dan sistem. Inilah tuntutan beragama dalam Islam memberi manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara.

DATUK DR. SIDEK BABA

 

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Nabi model suami idaman, romantik

Posted by epondok di Disember 7, 2018

HIDUP bahagia di samping keluarga menjadi impian bagi seorang suami. Tiada guna menjadi suami yang berjaya dalam hidup tetapi rumah tangga porak peranda.

Bahtera yang dibadai gelora dan masalah konflik dalam keluarga, akan dapat harungi dengan adanya ilmu yang diamalkan mengikut landasan al-Quran dan sunnah.

Dalam menjaga rumah tangga yang bahagia dan penuh barakah, suami perlu menjaga setiap ahli keluarganya dari anasir yang boleh mengundang kemurkaan Allah SWT.

Allah SWT mengingatkan kepada hamba-Nya melalui firman bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. (At-Tahrim: 6)

Sebagai Rasul diutus Allah SWT untuk membawa rahmat kepada sekalian alam, misi Baginda adalah membina masyarakat rabbani yang dinaungi Nur Ilahi (cahaya ketuhanan).

Pada diri Nabi SAW terpancar akhlak terpuji menjadi sumber ikutan umat (uswatun hasanah). Sejak kecil lagi Baginda ditarbiyah (dididik), dipelihara dan dilindungi Allah SWT.

Baginda diutus ke dunia untuk menyempurnakan budi pekerti mulia, manakala akhlaknya pancaran daripada nilai al-Quran seperti penegasan Saidatina Aisyah RA bahawa akhlak Nabi umpama al-Quran yang bergerak.

Rasulullah SAW diutuskan sebagai ikon ikutan ummah untuk dicontohi termasuk model ikutan terbaik seorang suami. Baginda suami yang berjaya, malah mempunyai ciri suami idaman seluruh wanita yang sentiasa peka terhadap semua permasalahan berkaitan perasaan dan emosi isteri, walaupun perkara kecil dan dianggap remeh.

Dalam mengurus dan mengendalikan rumah tangga, Rasulullah SAW sentiasa bergaul secara terbaik dengan isteri dan ahli keluarga. Baginda sentiasa mendidik, berlaku adil serta berlemah-lembut terhadap isteri-isterinya termasuk tidak pernah memukul dan menghina mereka, sebaliknya sabar dengan kerenah serta sentiasa menyuruh ahli keluarga melakukan kebaikan.

Di tengah kesibukan mengurus umat, Rasulullah SAW mampu menjaga keintiman isterinya. Baginda sering mengingatkan agar umat Islam menghargai dan memuliakan pasangan.

Dengan sifat sangat lembut, Nabi SAW menunjukkan cinta dengan sederhana dan bersahaja seperti memanggil isterinya dengan panggilan manja dan indah hingga mereka akan berasa disayangi dan dihargai.

Contoh keindahan akhlak Rasulullah SAW tercipta bukan semata-mata kerana ingin menjaga hati isteri, sebaliknya keindahan akhlak sudah fitrah keluar dari lubuk hati. Daripada keindahan hati itu, terpancar segala keindahan setiap umat manusia yang memandang, bahkan keindahan akhlak berkenaan diakui semua makhluk Allah SWT.

Rasulullah SAW juga tidak mengabaikan kebersihan diri, malah kebersihan adalah salah satu faktor utama bagi suami. Baginda gemar pada wangi-wangian, malah menyarankan agar umatnya tidak menolak sebarang pemberian wangi-wangian.

Meskipun Rasulullah SAW sebagai pemimpin disegani, Baginda sentiasa peka dan mencuba sedaya-upaya agar isteri tidak tersinggung. Sikap itu ditunjukkan dengan bersahaja, contohnya tidak segan mandi bersama, makan dan minum berdua daripada pinggan serta gelas sama. Perlakuan itu dilakukan sepenuh hati sehingga menampakkan keikhlasannya.

Rasulullah SAW juga tidak terkecuali daripada ujian rumah tangga, Namun, Baginda tidak pernah membabitkan emosi.

Ketika marah kepada Aisyah, Nabi SAW menyuruh isterinya menutup mata hingga berasa cemas dan khuatir dimarahi, tetapi Baginda terus memeluknya sambil menyatakan marah itu hilang setelah memeluknya.

Sebagai rumusan dan pengajaran, seseorang suami perlu berusaha mendalami ilmu agama untuk menjadi ketua keluarga dihormati bagi menjalani bahtera kehidupan bersama isteri dan keluarga. Isteri juga perlu berusaha menambahkan ilmu supaya setiap konflik rumah tangga dapat diselesaikan dengan aman dan sentosa.

Jauhilah sikap ego terhadap pasangan, sebaliknya tanamkan sifat sentiasa maaf dan bersangka baik, selain bermuhasabah diri serta sentiasa berdoa pada yang Tuhan Yang Maha Esa.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Bersatu Tolak ICERD

Posted by epondok di Disember 6, 2018

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Hak asasi manusia dalam Islam

Posted by epondok di Disember 6, 2018

Enizahura Abdul Aziz

 

MUTAKHIR ini, terdapat pihak yang mengkritik beberapa aspek amalan kehidupan masyarakat yang dikatakan tidak memenuhi piawaian antarabangsa dan bercanggah dengan konsep hak asasi manusia. Dari sudut pandang ini, hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang dipunyai oleh individu atas kapasiti sebagai manusia dan meliputi pelbagai skop kehidupan antaranya hak untuk hidup, menyuarakan pendapat, kebebasan untuk bergerak dan juga hak untuk berfikir. Jika mengikut kaca mata Barat, hak asasi seorang manusia adalah hak yang mutlak bagi dirinya.

Bagaimanapun, daripada perspektif Islam, hak asasi manusia adalah tidak mutlak dan bermatlamatkan melindungi maruah dan karamah insan yang membezakan antara manusia dari makhluk Tuhan lain. Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Islam sebagai agama yang bersumberkan wahyu dari Allah SWT dan Islam adalah agama yang mula-mula memperakui dan mendaulatkan hak-hak asasi manusia.

Sebagai contoh, perubahan dari zaman jahiliah yang mana kaum wanita dan kanak-kanak perempuan dizalimi dan dibunuh kerana jantina mereka ke zaman Islam yang mana kedudukan wanita dimartabatkan dan dipelihara. Ini adalah satu titik tolak kepada elemen penting terhadap hak kebebasan dan kesamarataan bagi manusia. Juga ditegaskan dalam surah Al-Isra’ ayat 70:

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan (status) anak-anak Adam.” Dan di dalam surah Al-Hujarat, Ayat 13: “Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan telah kami menciptakan kamu dengan pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan (beramah mesra antara satu dengan yang lain) Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang lebih takwanya.”

Islam meletakkan penghormatan mulia dan tinggi kepada manusia tanpa mengira warna kulit, jantina, keturunan atau bangsa seseorang itu. Sebaliknya, apa yang penting dalam Islam ialah komitmen seseorang individu itu kepada usaha memperkuatkan akidahnya dan juga peningkatan takwanya kepada Allah SWT.

Jika apa yang diperjuangkan oleh mana-mana individu itu dilihat sebagai usaha menjatuhkan kemuliaannya sebagai manusia dan boleh lebih menjauhkan dirinya daripada Allah, maka tidak rasional usaha itu dilihat sebagai satu bentuk tindakan menegakkan haknya sebagai seorang insan.

Penghormatan atau ruang juga tidak perlu diberikan kepada golongan yang memperjuangkan satu bentuk hak asasi yang jelas membelakangkan nilai-nilai moral sejagat dan juga prinsip-prinsip asas etika.

Berbeza dengan perspektif Islam, pemikir-pemikir Barat lebih cenderung mengaitkan hak asasi manusia dengan kedaulatan dan kebebasan individu semata-mata. Bagi golongan ini, hak asasi manusia dan kebebasan individu adalah bersifat mutlak dan kepentingan individu lazimnya mengatasi kepentingan manusia sejagat.

Maka lahirlah pelbagai corak kehidupan manusia moden yang kadang kala seolah-olah membawa ketamadunan manusia itu beberapa langkah ke belakang dan mengulangi kesilapan golongan manusia lampau yang pernah wujud dalam zaman sebelum kedatangan Islam.

Penting untuk difahami bahawa Islam meletakkan hak asasi manusia sebagai satu bentuk anugerah Allah kepada khalifah-Nya di muka bumi ini. Ia bersifat syumul dan ajarannya selari dengan fitrah kejadian insan di samping merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Oleh itu, satu prinsip penting dalam pemahaman ini adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia ada batasannya.

Semestinya, hak tersebut juga perlu bertunjangkan kepada prinsip keadilan serta penegasan kepada usaha pencapaian matlamat syariah iaitu penyuburan lima kepentingan asas merangkumi agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda.

Sejujurnya, hak asasi manusia dalam Islam adalah mengenai penegakan hak-hak yang sesuai dengan fitrah seorang insan. Insan di sini bukan hanya terhad kepada kehidupan individu tetapi juga mencakupi tugasnya sebagai seorang hamba kepada Allah SWT dan khalifah di muka bumi ini. Islam membawa satu sistem nilai yang hakiki yang mampu memberi makna dan bentuk kepada kerangka hak asasi manusia demi kelangsungan peradaban manusia masa kini.

 

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Usah ‘terpesona’, jagalah kesucian Islam ketika berdoa

Posted by epondok di Disember 4, 2018

Mohd. Radzi Mohd. Zin

 

BERDOA adalah satu ibadat. Ia adalah tanda kerendahan hamba terhadap Allah SWT. Sesuatu doa itu hendaklah dilakukan dengan ikhlas, khusyuk, tertib penuh tawaduk dan mesti dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kehendak syarak. Pendek kata, doa tidak boleh dilakukan sebagai satu budaya atau adat. Doa merupakan cara hidup yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sebagai satu ibadah, doa hendaklah dilakukan di tempat yang betul, masa yang sesuai dan suasana yang baik.

Sebab itu, kita terkejut dengan tindakan beberapa individu beragama Islam membaca doa bersama penganut agama lain dalam Program Perpaduan Dalam Kepelbagaian di Dewan Majlis Perbandaran Seremban (MPS), pada malam 23 November lalu. Program anjuran Sathya Sai Organisation of Malaysia menyaksikan lima wakil setiap agama berkongsi pentas dengan memperdengarkan doa untuk kesejahteraan rakyat dan negara kepada 300 hadirin.

Perbuatan itu kata Mufti Negeri Sembilan, Datuk Mohd. Yusof Ahmad disifatkan merendahkan martabat Islam. Walaupun berniat baik, perbuatan itu tetap salah kerana Islam seharusnya memimpin bukannya dipimpin. Tindakan individu terbabit yang bergilir-gilir membaca doa bersama penganut agama Kristian, Hindu, Buddha dan Sikh seolah-olah memberi gambaran Islam setara agama lain.

Perbuatan itu bukan sahaja salah tetapi memberi tanggapan kepada masyarakat bukan Islam, Islam setaraf dengan agama mereka. Walhal hanya Islam agama yang diterima oleh Allah. Ini dijelaskan menerusi firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam”. (ali-Imran: 19)

Hal sedemikian tidak sepatutnya berlaku. Jika benar penganjurnya yang bukan Islam tidak mengetahui mengenainya, adalah menjadi kewajipan kita yang Islam ini menjelaskan hal tersebut kepada mereka. Bukannya kita turut sama dengan mereka ‘menjayakan’ perbuatan berkenaan. Ia sebagaimana hadis Nabi SAW yang bermaksud: “Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya”. (Riwayat al-Baihaqi)

Janganlah kita terpedaya atau terpesona dengan apa juga helah sebegini waima, konon bagi menunjukkan kesepakatan. Banyak cara lain mahu tunjukkan kesepakatan. Ia sebenarnya adalah cubaan memasukkan jarum-jarum halus golongan pluralisme agama kepada umat Islam Malaysia. Asas utamanya, semua agama adalah sama dalam aspek ketuhanan. Inilah yang bercanggah dengan akidah Islam.

Adian Husaini memetik definisi pluralisme agama menurut Majlis Ugama Indonesia (MUI) sebagai satu fahaman yang menyeru kepada persamaan antara agama menjadikan tiada sesiapa berhak mendakwa agamanya sahaja yang paling benar sedangkan agama lain salah. Ini bermakna pendukung fahaman ini cuba meletakkan agama pada kedudukan yang sama kerana mereka berpegang kepada sumber semua agama adalah Tuhan yang sama. Perbezaan yang berlaku pada hari ini adalah berpunca daripada pentafsiran dan tanggapan yang berbeza setiap penganut agama. (Adian Husaini, 2005. Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual. Surabaya: Risalah Gusti)

Dalam agama, matlamat tidak menghalalkan cara. Mana mungkin kita boleh berada dalam satu pentas untuk sama-sama berdoa. Jika berlaku demikian, sepatutnya hanya satu doa yang dilakukan iaitu cara Islam.

Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda: “Seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menadah kedua tangannya ke langit dan berdoa “Wahai Rabbku! Wahai Rabbku!” Padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diterima doa itu?” (Riwayat Muslim)

Terlibat dalam benda yang haram pun sudah tidak makbul doa, bagaimana mungkin doa mahu diterima Allah sedangkan yang memohon itu mensyirikkan Allah. Sedarlah, pluralisme agama ancaman besar masyarakat Islam. Kepada golongan ini, renungilah firman Allah SWT yang bermaksud: “Bagi kamu agama-mu, bagiku agama-ku”. (al-Kafirun: 6)

 

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Syair, qasidah tanamkan rasa cinta kepada nabi Muhammad s.a.w

Posted by epondok di Disember 2, 2018

QASIDAH ialah syair Arab yang sudah diamalkan sejak sekian lama, bahkan menjadi budaya masyarakat Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW lagi.

Selepas Baginda diutuskan, seni syair Arab terus dialunkan tetapi mengalami perubahan apabila menjadi wadah untuk memuji Nabi Muhammad SAW, sekali gus menyebarkan dakwah Islam dan ilmu.

Seni itu turut dikenali sebagai qasidah yang mengalunkan doa kepada Allah SWT dan puji-pujian kepada Rasulullah SAW.

Qasidah berasal daripada perkataan ‘qasada’ yang bermaksud luahan hati. Manusia pertama yang berqasidah dengan memuji Nabi Muhammad SAW ialah datuk Baginda sendiri, iaitu Abdul Mutalib yang kemudian dikenali sebagai Selawat Adnani.

Selawat Adnani antara yang sehingga kini kerap dialunkan terutama dalam sambutan Maulidur Rasul kerana ia berkisar kegembiraan Abdul Mutalib dengan kelahiran cucundanya, Nabi Muhammad SAW.

Antara baitnya ialah ‘Allah memberkatimu wahai keturunan Adnan, wahai anak yang terpilih, yang penuh keikhlasan dan pengasih. Segala puji bagi Allah yang mengurniakan kepadaku, anak lelaki yang baik akhlak dan sifatnya ini.’

Pendakwah, Noor Azam Hamid, berkata ramai yang keliru dan menganggap selawat dan qasidah sebagai perkara yang sama.

PENDAKWAH, Noor Azam Hamid.

“Kedua-duanya berlainan kerana selawat ialah sejenis ibadat berbentuk doa yang ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi perintah daripada Allah SWT kepada orang beriman.

“Qasidah pula syair yang menceritakan keindahan Islam termasuk pujian, sirah dan selawat ke atas Nabi SAW dan doa kepada Allah SWT yang dikarang menggunakan bahasa indah oleh ulama,” katanya kepada BH sempena kempen #JomCintaNabi.

Noor Azam berkata, syair yang dahulunya digunakan untuk tujuan memuji atau mengeji diubah supaya seni itu diisi dengan bahasa indah dan membuang elemen negatif seperti kejian seperti yang menjadi amalan Arab jahiliah.

Beliau berkata, qasidah diamalkan oleh sahabat sebagai elemen dakwah sehingga menjadikannya sunnah yang diikuti seperti sunnah Rasulullah SAW yang lain.

“Nabi SAW tidak pernah melarang bahkan Baginda sangat suka mendengar qasidah yang dilantunkan oleh sahabat dan mendoakan mereka dengan kebaikan.

“Baginda mendoakan bapa saudaranya, Saidina Abbas Abdul Mutalib RA yang ingin memuji Rasulullah

SAW.

“Abbas berkata: Wahai Rasulullah aku ingin memujimu. Baginda kemudian menjawab: Allah akan memberimu panjang umur dengan gigi yang sihat,” katanya.

Noor Azam berkata, jenis qasidah pada zaman Rasulullah SAW tidak banyak berbeza dengan konteks atau cara penyampaiannya pada masa kini.

“Intinya tetap sama, cuma sighah atau ungkapan selawat dan qasidah itu sangat banyak.

“Ada yang diajar langsung oleh Rasulullah SAW dan diturunkan melalui ulama tetapi sebahagiannya pula disusun indah oleh alim ulama supaya kita yang membacanya dapat merasai kemanisan cinta kepada Baginda.

“Pada zaman Rasulullah SAW, ada beberapa sahabat yang menjadi pembaca qasidah khas kepada Baginda, termasuk Hasan Thabit RA,” katanya.

Menurutnya, Hasan mempunyai mimbar khas di dalam Masjid Nabi khusus untuk melantunkan qasidah di depan Baginda.

Mengupas lanjut katanya, terdapat banyak qasidah yang masyhur dan dialunkan sehingga masa kini.

“Qasidah Thola’al Badru Alaina antara yang masyhur, iaitu dibaca oleh penduduk Madinah sewaktu menyambut ketibaan Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah.

“Qasidah Adnani yang diilhamkan daripada pujian datuk Baginda, Abdul Mutalib pula sebenarnya sebuah qasidah tetapi kerana isinya dipenuhi selawat, ia dikenali sebagai Selawat Adnani.

“Antara lain Selawat Badar yang sebenarnya qasidah dan dikarang oleh ulama Nusantara, Kiyai Mansur Siddi,” katanya.

Beliau turut meninggalkan pesanan supaya umat Islam berhibur mengikut anjuran syariat antaranya dengan mengalunkan qasidah yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW.

“Jadikan qasidah sebagai hiburan hati dan rohani kita serta sentiasa menghadirkan diri di majlis pembacaan qasidah serta mengalun dan mendengarnya di mana-mana saja kita berada.

“Ia penting supaya dapat menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan lebih mendalam,” katanya.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Kem Cuti Sekolah 2018 di Pondok Tunjung Terbuka untuk Lelaki dan Perempuan

Posted by epondok di Disember 1, 2018

Posted in Pondok Tunjung, Program Terbaru | Leave a Comment »

Kem cuti sekolah 2018 di Pondok Pasir Tumboh

Posted by epondok di Disember 1, 2018

Posted in Program Terbaru | Leave a Comment »