Pembaziran sedemikian sesungguhnya menyalahi semangat berpuasa wajib di bulan Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab dinamakan sawm atau siyam. Maksud dasar kedua-dua kata itu adalah kaff atau imsak yang bermakna menahan dan mengawal diri daripada perkara-perkara yang dilarang. Sememangnya kita maklum bahawa tiga perkara pokok yang dilarang sepanjang berpuasa pada siang hari itu adalah makan, minum dan mengadakan hubu­ngan kelamin.

Namun, ramai juga yang sedar bahawa pengawalan diri yang dimaksudkan ketika berpuasa itu tidak sekadar terhad pada pengawalan diri daripada melakukan tiga perkara itu saja tetapi turut merangkum tingkat-tingkat pengawalan diri yang lebih tinggi, pengawalan diri yang melibatkan tingkah laku akhlakiah dan tum­puan fikiran.

Pada tingkat yang lebih atas itu, pengawalan diri yang dimaksudkan bukan lagi bersifat jas­mani semata-mata tetapi lebih bersifat rohani dan akli. Malah, tidak ramai dalam kalangan kaum Muslimin yang sedar bahawa dari segi erti dasar, puasa dan akal berkongsikan makna yang sama, iaitu pengawalan diri sekukuhnya.

Sesungguhnya dalam banyak kitab utama yang menjelaskan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, seperti Sharh al-Aqa’id al-Nasafiyyah oleh Imam Saad al-Din al-Taftazani telah di­terangkan bahawa diri sebenar insan itu ialah hakikat rohaniahnya yang turut dirujuk sebagai akalnya. Akal itu sebenarnya penzahiran roh insan yang berbeza daripada jasadnya.

Sekiranya diamati, pada tahap yang paling asas, puasa adalah pengawalan diri daripada melakukan tiga perkara itu atau keperluan pokok jasad insan.

Tiga perkara tersebut malah adalah aktiviti asas bagi menjamin kesinambungan fizikal insan sebagai individu dan spesies. Tanpa ketiga-tiga perkara berkenaan, tidak mungkin insan dapat tumbuh membesar dan berkembang-biak di atas bumi.

Namun, insan juga perlu sedar bahawa ia bukan semata-mata kejadian jasadi. Kehidupan duniawi ini juga bukan satu-satunya kehidupannya dan bukan juga matlamatnya. Puasa justeru berperanan memperingatkan insan perihal hakikat kerohaniannya melalui pemutusan secara berkala daripada ikatan-ikatan material yang zahir pada tiga kegiatan asasi duniawi itu tadi.

Sesungguhnya, dengan ilmu yang benarlah maka seseorang itu dikawal oleh akalnya daripada pelanggaran batas dan terjerumus dalam kesesatan sepanjang perjalanan hidupnya di dunia ini. Ilmu yang benar ini bertunjangkan petunjuk Ilahi melalui risalah nabi terakhir-Nya dan merangkum keyakinan yang terhasil berkenaan dengan akibat-akibat daripada perbuatan insan, khasnya pada hari pembalasan, sehinggakan seorang insan itu tetap mengawal dirinya daripada nikmat dan keseronokan sementara demi ganjaran sebenar dalam kehidupan berpanjangan di akhirat kelak.

Justeru, pada tahap tertinggi, kalimah akal menurut Imam Abu Hamid al-Ghazzali, memaksudkan keadaan diri insan yang ditadbir oleh akalnya. Pada tahap sedemikian, seseorang insan itu senantiasa dalam keadaan berpuasa.

Justeru, ibadat puasa yang kita jalani sepanjang Ramadan saban tahun dan ibadat puasa yang kita lakukan pada hari-hari lain yang dibenarkan dalam setahun, sepatutnya menyediakan kita untuk mencapai kawalan aqliah pada tahap yang lebih maju itu.

Sekiranya kawalan ini terhasil, maka akan ketara berkura­ngan pembaziran yang akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi!