Ziarah membolehkan kita bertanya khabar secara langsung, menjalin pengertian mendalam dan bermakna akan maksud kekeluargaan dan saling memohon maaf atas kesilapan dan ketelanjuran lalu. Ziarah dengan niat ikhlas mengukuhkan lagi ikatan kekeluargaan dan persahabatan supaya jiwa muafakat terbina.

Sepanjang Syawal lazimnya rumah terbuka sering terjadi. Kita diundang oleh sahabat dan teman. Ini kesempatan yang baik untuk ditunaikan kerana hari-hari biasa kita disibukkan dengan kerja dan urusan. Ziarah menemukan sahabat dan rakan yang lama tidak bertemu, teman sekampung dan setaman supaya hubungan saudara seagama menjadi erat dan kuat.

Dalam kalangan umat Islam di Malaysia, ziarah amat dituntut terjadi. Menziarahi jiran di hari raya ini adalah suatu keperluan, menziarahi yang tua dan uzur pula amat digalakkan.

Ziarah mesti dilakukan dengan niat yang ikhlas. Di tengah-tengah pengaruh kebendaan dan faham individualistik yang tinggi ada orang enggan melakukan ziarah atau melakukan ziarah berpilih-pilih lantaran status atau kedudukan. Tradisi begini tidak menepati anjuran dalam Islam kerana tujuan ziarah ialah mendekatkan diri kita dengan orang lain tanpa mengira status dan kedudukan kerana Islam itu agama jamaah, muafakat dan masyarakah.

Apabila ziarah terjadi sama ada menghadiri rumah terbuka atau ziarah secara langsung, adab berziarah kena dijaga. Pergaulan antara yang bukan mahram harus dipelihara, penyediaan makanan jangan sampai membazir, dan kalau ada hiburan mengiringi jangan sampai membawa lagha dan lalai, supaya ziarah yang berlaku adalah dalam barakah Allah. Barakah Allah penting supaya tradisi ini mendatangkan pahala.

Budaya ziarah yang dipupuk masyarakat Islam di Malaysia adalah suatu amalan yang baik. Amalan ini tidak terbatas kepada umat Islam bahkan melibatkan masyarakat bukan Islam. Budaya ziarah ini boleh menjadi saluran merapatkan hubungan orang Islam dan bukan Islam supaya wujud persefahaman dan menimbulkan pengertian mendalam mengenai perayaan dan kemanusiaan sejagat.

Kehidupan bermasyarakat dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia boleh dirapatkan lagi dengan budaya ziarah antaranya ketika perayaan Aidilfitri.

Di Malaysia, budaya ziarah ini harus dijadikan agenda sosial supaya peningkatan kesatuan umat terjadi. Tidak harus berlaku dan berlegar dalam kalangan status yang sama, anggota jamaah yang serupa atau sifatnya berpilih-pilih kerana hanya akan mengukuhkan faham “kabilah” dan “kelompok” yang sifatnya tidak merentasi.

Budaya ziarah harus sifatnya merentasi dan terbuka supaya pendekatan menyantuni terjadi. Manfaatnya haruslah memperluaskan lagi horizon pergaulan dan kemesraan menerusi pendedahan kepada kelompok yang pelbagai supaya wujud titik persaudaraan yang lebih luas dan mencakupi.

Inilah maksud Aidilfitri yang ingin mengembalikan corak hidup yang lebih fitrah