Huraian:

Hubungan silaturahim adalah satu cara yang membolehkan seorang masuk syurga.

Hubungan silaturahim adalah sebahagian daripada amalan yang dituntut oleh Islam.

Silaturahim adalah sama dengan amalan-amalan lain yang diperintah oleh Rasulullah melakukannya.

Memutuskan hubungan silaturahim menghalang seorang daripada masuk syurga.

Di antara sebab yang membawa seorang masuk syurga ialah ibadah-ibadah yang tersebut dalam hadisnya ini.

Harapan dan angan-angan semata-mata tidak boleh membawa seorang masuk syurga, malah perlu kepada melakukan amalan yang telah difardukan Allah SWT.

(Sumber: Kitab Riyadhus Salihin)

DARIPADA Anas r.a daripada Nabi SAW sabdanya: Sesiapa yang memelihara dua anak gadis sehingga baligh kedua-duanya nescaya dia datang bersama aku pada hari kiamat seperti ini sambil menunjukkan (merapatkan) dua jarinya. (riwayat: Muslim)

Huraian:

Ibu bapa yang mempunyai anak-anak gadis mestilah memelihara dan mendidik dengan sempurna sehinggalah dia dewasa (bersuami).

Balasan syurga adalah merupakan jaminan Allah SWT kepada setiap ibu bapa yang memelihara anak gadisnya dengan sempurna hingga dewasa.

Islam mengambil berat tentang penjagaan terhadap anak gadis.