Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for 24 September 2014

Besarnya kuasa istighfar

Posted by epondok di September 24, 2014

ISLAM sebuah agama yang penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Sesiapa sahaja berpeluang untuk memperbaiki diri dan memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Islam. Syaratnya mudah iaitu dengan bertakwa dan beramal soleh kerana Allah SWT.

Sudah menjadi lumrah manusia, sering melakukan salah dan dosa. Tidak ada insan yang bebas daripada sebarang dosa iaitu maksum, melainkan junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW.

Begitu pun, agama Islam sering kali memberikan peluang kepada hamba-hamba-Nya untuk bertaubat dan menjadi manusia yang lebih baik. Sebanyak mana dosa yang pernah dilakukan, pintu keampunan itu sentiasa ada. Hal ini dijelaskan menerusi firman Allah SWT yang bermaksud: Dan mintalah ampun kepada Tuhanmu, kemudian kembalilah bertaubat kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Maka Penyayang Maha Pengasih. (Hud: 90)

Perkataan ampun diulang lebih 50 kali di dalam al-Quran dan menunjukkan betapa penting dan besarnya nilai keampunan di sisi Allah SWT. Hanya Dia yang mampu mengampunkan dosa-dosa kita yang begitu banyak dan membebaskan kita daripada azab api neraka di akhirat nanti.

Allah berfirman yang bermaksud: Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji atau menganiaya dirinya sendiri (melakukan dosa), mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui (akan salah dan akibatnya). (Ali Imrah: 135)

Begitu juga firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ ayat 106 yang bermaksud: Dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Menghapuskan dosa

Memohon keampunan di dalam Islam cukup mudah dan boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Tidak ada ritual-ritual tertentu yang perlu dilakukan untuk menghapuskan dosa-dosa silam. Cara memohon ampun kepada Allah telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi kewajipan kepada kita semua untuk ittiba’ (mengikuti) apa yang telah diajarkan olehnya sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a, bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Demi Allah, Aku beristighfar (memohon ampun) kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya lebih 70 kali dalam sehari. (riwayat al-Bukhari)

Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahawa Nabi melakukannya sebanyak 100 kali sehari.

Sungguh mengagumkan bagi orang yang berfikir. Nabi Muhammad yang maksum (bebas daripada dosa) dan telah dijamin syurga sendiri beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengajar kepada kita bahawa amalan itu begitu penting dan besar kedudukannya di sisi Allah SWT sehingga baginda SAW melaziminya sepanjang hari.

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizi, para sahabat Nabi SAW pernah melihat baginda duduk dan beristighfar sebanyak 100 kali. Nabi SAW membaca: Rabbighfirli wa tubb ‘alayya innaka antattawwaburrahim.

Istighfar terbaik

Antara bacaan istighfar yang juga pernah dibacakan oleh Rasulullah SAW ialah sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas’ud r.a: Astaghfirullahal ‘aziim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilaih. (riwayat Abu Daud)

Istighfar yang paling baik disebut sebagai Sayyidul Istigfar yang bermaksud penghulu segala istighfar sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW: Sayyidul Istighfar ialah siapa yang menyebutkan ‘Allahumma Anta Rabbi la ilaha illa Anta khalaqtani wa ana ‘abduka wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa’dika mastato’tu, aa’uzubika min sharri ma sona’tu, abuu’ulaka bini’matika ‘alayya wa abuu’u bizanbi, faghfirli fainnahu la yaghfiruzzunuba illa anta (Ya Allah ya Tuhanku, engkaulah Rabbku. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu daripada keburukan yang aku lakukan. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh itu ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. (iwayat al-Bukhari)

Itulah antara lafaz istighfar yang diajarkan oleh Nabi SAW kita. Kesemuanya mengandungi nilai akidah dan berserah diri yang mendalam. Semoga kita dapat beramal dengannya.

 

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Islam agama fikir dan zikir

Posted by epondok di September 24, 2014

Sidek Baba

 

ISLAM adalah agama yang mengajak manusia berfikir. Akal yang ALLAH kurniakan membolehkan manusia berfikir. Tetapi upaya berfikir manusia adalah terbatas dan tidak segala-gala. Ia harus dipandu dengan zikir (hubung-ingat dengan ALLAH) supaya faktor yang nyata dan ghaib terjalin.

Al-Quran dalam konteks fikir bertanya afalaya’ qilun – tidakkah kamu menggunakan akal. Afalaya tafaqqrun – tidakkah kamu berfikir secara mendalam – afala yatadabbarun – tidakkah kamu mengkji dan menyelidik.

Dengan pedoman zikir manusia dapat melakukan tautan zahiri dan batini supaya terbina keyakinan bahawa ALLAH Maha Mencipta dan manusia melakukan pemikiran dan kajian supaya hikmah penciptaan dirasai. Ia membina iman dan takwa.

Berfikir secara akliah semata-mata tidak memadai. Orang Barat hari ini meletakkan asas rasional (berfikir) sebagai segala-gala dan dianggap sebagai puncak bagi menyatakan kebenaran.

Sedangkan yang diketahui oleh manusia tentang alam ini masih terbatas. Kemampuan akal fikir manusia meneroka alam dekat seperti bulan dan Marikh masih terbatas. Ia menjadi lebih terbatas bila terdapat berbilion galaksi yang masih belum dikaji.

Al-Quran memberi pedoman bahawa di luar mampu manusia mengkaji rahsia alam ini tanpa alat. Kekuatan alat adalah penting di samping mengakui hakikat bahawa yang dikaji ini adalah milik ALLAH dan di bawah pengurusan ALLAH. Tanpa reda-Nya manusia tidak akan sampai memahami penciptaan dan hakikat penciptaan.

Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menyatakan asbab atau sebab-musabab alam ini diciptakan. Meneliti sebab-musabab ini membimbing manusia mengakui hakikat keTuhanan sebagai Pencipta dan Pengurus alam ini.

Asas tauhid ini sangat penting diketahui kerana ALLAH itu SATU dan mencipta alam dalam satu kesatuan. Langit dan bumi tidak terpisah dengan kuasa ALLAH. Rahmah dan nikmah yang ALLAH kurniakan tidak terputus dengan reda ALLAH. Hidup dan mati manusia terkait erat dengan takdir ALLAH.

Malah ilmu yang dikembangkan juga terkait dengan ALLAH. Roh yang ALLAH ciptakan dalam diri manusia menyebabkan akal berfikir, hati berasa dan daya bergerak. Tanpa roh yang menjadi milik ALLAH menyebabkan manusia mati.

Dengan kuasa ALLAH manusia dijadikan berpasang-pasang membolehkan pernikahan terjadi dan keluarga terbina. Anak-anak yang terdidik dengan ilmu ALLAH menjadikan mereka generasi soleh dan solehah.

Ia menghasilkan masyarakat dan negara dan sistem terjadi berlandaskan ketaatan kepada ALLAH dan hikmah ketaatan itu menjadikan sistem berjalan dengan baik. Itulah pedoman ALLAH dan ajaran al-Quran supaya manusia berasakan bahawa dia adalah hamba-Nya di mana rasa ketaatan, ketundukan, kepatuhan dan keakuran terjadi.

Tautan diri dengan ALLAH adalah sesuatu yang amat penting bagi manusia kerana sifat-sifat ALLAH meraikan semua perkara yang diperlukan oleh manusia. Sifat Rahman dan Rahim ALLAH umpamanya memberi manusia petunjuk dan keampunan.

Tanpa Rahman dan Rahim ALLAH sumber rezeki tidak akan ada, rasa kebahagiaan tidak akan terdapat, kehidupan yang sihat tidak akan berlaku, pengajaran dan pembelajaran tidak terjadi dan dosa dan pahala tidak dapat dibezakan.

Tingginya kekuasaan ALLAH menjadikan hambanya berjiwa ruku dan sujud. Hebatnya pengurusan ALLAH menyebabkan kehidupan terjadi dan perputaran siang dan malam berlaku.

Inilah hakikat yang perlu diakui oleh manusia yang kerdil supaya tidak wujud kesombongan kepada Pencipta dan menyebabkan kezaliman kepada diri dan kehidupan terjadi.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »