Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for 6 September 2014

Memaknai keberkatan

Posted by epondok di September 6, 2014

Secara umumnya keberkatan dapat didefinisikan sebagai “sesuatu yang dapat membawa kebaikan.”

Definisi ini memang sangat umum dan belum dapat menjelaskan pengertian berkat dengan sepenuhnya. Konsep keberkatan lebih mudah dijelaskan dengan melihat sejarah awal kehidupan Nabi Muhammad SAW. Setelah dilahirkan Nabi SAW disusui oleh seorang ibu daripada Bani Sa’ad bernama, Halimah al Sa’diyah.

Bani Sa’ ad adalah salah satu kelompok daripada suku Quraish di Mekah. Sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW, keadaan kehidupan Bani Sa’ad adalah dalam keadaan kesukaran makanan yang tergambarkan pada kurusnya binatang ternakan, keringnya susu ternakan, ketidaksuburan tanah dan sedikitnya hasil tanaman.

Namun, semenjak baginda Rasulullah SAW dibawa oleh Halimah ke kampung Bani Sa’ad, ternakan mereka beransur gemuk, malah kantung susu turut menjadi penuh,dan tanah berubah menjadi subur. Kehidupan keluarga Halimah pula mula menjadi sejahtera.

Perubahan keadaan yang terjadi ini diakui asbab kepada kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa barokah kepada Bani Sa’ad.

Secara logik akal, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW yang masih bayi, belum mampu untuk duduk dan berdiri, malah masih memerlukan bantuan orang lain untuk makan dan minum, dapat membawa perubahan kepada Bani Sa’ad.

Namun secara logik tauhid, perubahan pada Bani Sa’ad ini dapat terjadi atas dasar kehendak Allah SWT yang ditandai dan diawali dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang masih bayi. Untuk itulah, kehadiran baginda disebut sebagai barokah.

Al-Quran menegaskan bahawa Allah SWT merupakan sumber keberkatan. Firman Allah SWT yang bermaksud: Maha Suci (Maha Barakah) Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(al-Mulk: 1)

Di dalam al-Quran banyak contoh makhluk-makhluk-Nya yang dianugerahi keberkatan. Di antaranya: tempat (negeri, kota, kampung), manusia (keluarga, orang perseorangan), waktu, benda (pohon, rezeki, air) dan lain-lain.

“Keberkatan kepada tempat” digambarkan dengan firman Allah SWT yang bermaksud: Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami anugerahkan keberkatan pada negeri/tempat sekeliling-nya agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada landa-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Isra’: 1)

Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman yang bermaksud: Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk (tempat beribadat) manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang dianugerahi barokah dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. (Ali Imran: 96)

“Keberkatan kepada manusia” digambarkan dengan firman Allah SWT yang bermaksud: Dan Dia menjadikan aku (Nabi Isa a.s) seorang yang dianugerahi keberkatan di mana sahaja aku berada dan Dia memerintahkan kepadaku untuk (mendirikan) solat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. (Maryam: 31)

Keistimewaan

Anugerah keberkatan yang diterima Nabi Isa a.s menyebabkan sebuah keistimewaan. Ke mana pun dia pergj, maka tempat yang ia singgah dan sesiapa pun yang bertemu dengannya mendapat manfaat keberkatan daripadanya, seperti orang yang sakit akan menjadi sembuh, yang susah menjadi mudah urusannya dan seterusnya.

“Keberkatan kepada keluarga” pula digambarkan dengan firman-Nya yang bermaksud: Katakanlah: Ya Tuhanku, Tinggalkanlah saya di negeri yang berkat. Engkau sebaik-baik yang memberi tempat. (al-Mu’minun: 29)

“Keberkatan kepada waktu” pula digambarkan dengan firman Allah SWT yang bermaksud: Sesungguhnya Kami menurunkannya (al-Quran) pada suatu malam yang dianugerahi keberkatan dan sesunggguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. (ad-Dukhan: 3)

“Keberkatan kepada air” digambarkan dengan firman Allah SWT yang bermaksud: Dan Kami turunkan dari langit, air yang telah dianugerahi keberkatan. Lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon dan biji-bijian. (Qaf: 9)

Mengenai “Keberkatan kepada rezeki,” Rasulullah SAW mengajar umatnya untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah SWT agar diberi rezeki yang berkat. Salah satu daripada doa tersebut ialah yang bermaksud: Ya Allah, anugerahkan lah keberkatan kepada rezeki kami dan jagalah diri kami daripada api neraka.

“Keberkatan dalam kehidupan” digambarkan Allah SWT dengan firman-Nya yang bermaksud: Jikalau sekiranya penduduk desa / negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami anugerahkan kepada (kehidupan) mereka keberkatan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami seksa mereka disebabkan perbuatannya. (aI-A’raf: 96)

Allah SWT dan al-Quran adalah merupakan sumber keberkatan. Apabila nilai-nilai al-Quran diamalkan dalam kehidupan, maka secara automatik kehidupan di negeri, kota, desa, kelompok dan orang perseorangan yang menerapkan nilai-nilai tersebut menjadi objek sasaran keberkatan.

Apabila keberkatan dianugerahkan kepada kehidupan di negeri, kota, desa dan seterusnya, maka segala sesuatu yang diusahakan bakal mencapai hasil yang luar biasa atau di luar dugaan akal manusia, sesuai dengan sifat keberkatan itu sendiri yang melebihi perhitungan akal manusia.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »