Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for 12 Disember 2013

6 jenis fitnah Dajjal

Posted by epondok di Disember 12, 2013

TIDAK ada keraguan bagi orang yang beriman terhadap segala berita yang datang dari Rasulullah SAW masuk akal atau pun tidak. Kerana mereka menyakini bahawa segala yang diberitakan oleh Rasulullah SAW sepanjang riwayatnya sahih, merupakan wahyu dari ALLAH SWT.

Dan segala perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan Dajjal seperti sifat-sifatnya, kejadian-kejadian luar biasa yang berlaku, masa tinggalnya di atas dunia, para pengikutnya, tempat turunnya, siapa yang akan membunuhnya dan sebagainya. Bagi orang yang beriman bukanlah sebuah khurafat dan tahayul yang menjajah akal serta hati mereka.

Fitnah yang dilakukan Dajjal adalah banyak sekali di antaranya ialah:

1 . Bersamanya ada syurganya dan nerakanya .

Dari Hudzaifah RA, Rasulullah SAW bersabda:

” Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya syurga dan nerakanya. Nerakanya adalah syurga dan syurganya adalah neraka . ” ( HR. Muslim , no . 2934 )

2 . Membunuh satu jiwa kemudian menghidupkannya kembali .

Rasulullah SAW bersabda:

” Keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik. Dia berkata: ‘ Aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah SAW. ‘ Dajjal berkata ( kepada pengikutnya ): ‘
Apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali apakah kalian masih ragu kepadaku? ‘ Mereka berkata : ‘ Tidak. ‘ Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali …. ” ( HR. Muslim no . 2938 )

3 . Menggergaji seseorang kemudian membangkitkannya kembali . ( HR. Muslim , 2938 / 113 )

4 . Memerintahkan langit untuk menurunkan hujan lalu turunlah hujan.

Dari An – Nawwas bin Sam’an RA: Rasulullah SAW bersabda:

” … Dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka. Mereka pun beriman kepadanya  menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman …. ” ( HR. Muslim no . 2937 )

Adapun kaum yang tidak beriman dan tidak menerima dakwah Dajjal, tidak ada sedikit harta pun tersisa pada mereka .

5 . Akan diikuti perbendaharaan harta.

Dalam hadis An-Nawwas bin Sam’an ra disebutkan , Rasulullah SAW bersabda:

” … Dia mendatangi reruntuhan dan berkata : ‘ Keluarkanlah perbendaharaanmu . ‘ Maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah . ” ( HR. Muslim no . 2937 )

6 . Bersamanya air , sungai , dan gunung roti , api , dan air .

Rasulullah SAW bersabda:

” … Sesungguhnya bersama dia ada syurga dan nerakanya, sungai dan air, serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka dan nerakanya Dajjal adalah syurga . ” ( HR. Ahmad . Asy – Syaikh Al – Albani rahimahullahu berkata: Lihat Qishshatu Masihid Dajjal )

Dari ‘ Uqbah bin ‘ Amr RA, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang Dajjal:

” Sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api . Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum sejuk yang segar. Barangsiapa di antara kalian yang     mendapatinya hendaknya memilih yang dilihatnya api, kerana itu adalah air segar yang baik . ” ( HR. Muslim no . 2935 )

Jika seorang mukmin telah mengetahui dan beriman akan keluarnya Dajjal dengan membawa fitnah yang demikian dahsyat, hendaknya dia mengamalkan beberapa sebab untuk menjaga dirinya dari Dajjal dan fitnahnya.

Petikan daripada Detik Islam

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »