Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for 10 Disember 2013

Hijrah orang beriman

Posted by epondok di Disember 10, 2013

DUGAAN yang dihadapi oleh kaum Muslimin iaitu para sahabat Rasulullah SAW di Mekah ialah penyeksaan, maki hamun, celaan yang dilemparkan oleh kaum Musyrikin. Apabila mereka diberi keizinan berhijrah, maka satu dugaan lain pula yang melanda mereka iaitu dugaan meninggalkan tanah air, harta benda, rumah tangga dan alat-alat kelengkapan masing-masing.

Firman Allah SWT yang bermaksud: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah (untuk membela Islam) dan orang-orang (Ansar) yang memberi tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu), merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian mereka berhijrah dan berjihad bersama-sama kamu, maka adalah mereka daripada golongan kamu. Dalam pada itu, orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang (lain) menurut (hukum) Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (al-Anfal: 74-75)

Ibnu Jarir berkata: Mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan golongan Muhajirin lantas mereka menolong untuk agama Allah SWT.

Ibnu Sa’di berkata: Ayat-ayat terdahulu menunjukkan akad perjanjian dalam memberi walad antara orang yang beriman dalam kalangan Muhajirin dan Ansar.

Sayyid Quthub berkata: “Syarat hijrah terus terbuka sehingga negeri di Mekah dikuasai Islam, iaitu ketika bumi Arab itu tunduk kepada Islam dan kepimpinannya dan orang ramai bergabung di dalam masyarakatnya. Oleh sebab itu hijrah tidak ada lagi selepas negeri Mekah dibuka oleh Islam dan yang masih kekal ialah jihad dan beramal sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW.

Semuanya itu berlaku dalam pusingan pertama kemunculan Islam, di mana ia dapat memerintah dunia ini selama kira-kira 1200 tahun dan meneruskan perlaksanaan syariat Islam pada masa itu tanpa putus-putus dan menegakkan kepimpinan Islamiah di atas landasan syariat Allah dan kekuasaan-Nya.

Namun kini dunia telah kembali semula kepada jahiliah dan undang-undang Allah SWT telah berangkat daripada kehidupan manusia di bumi dan kuasa hakimiyah telah kembali kepada Taghut di seluruh dunia dan manusia mulai tunduk kepada ubudiyah terhadap sesama manusia setelah Islam menyelamatkan mereka daripadanya.

Kini Islam sedang memulakan satu pusingan yang baharu yang sama dengan pusingannya yang pertama, di mana ia mula mengaturkan peraturan-peraturan atau hukum-hukumnya yang berperingkat-peringkat sehingga kepada tahap menegakkan negara Islam dan hijrah. Kemudian naungan Islam terus mengembang dan meluas sekali dengan keizinan Allah SWT sehingga tidak ada lagi hijrah kecuali jihad dan beramal sebagaimana yang telah berlaku di dalam pusingan pertama.

Dalam menghadapi zaman pembinaan kewujudan Islam yang pertama, ia melaksanakan peraturan-peraturan dan tugas-tugas yang khusus dengan zaman itu, di mana kesetiaan kepada akidah menggantikan kesetiaan kepada darah keturunan dalam segala bentuk dan rupanya dan segala komitmen dan kehendak-kehendaknya termasuk saling mempusakai, saling bertakaful dalam bayaran diat dan denda-denda yang lain.

Kemudian apabila kewujudan Islam ditegakkan pada hari Furqan atau hari peperangan Badar, maka peraturan-peraturan khas yang telah diadakan di zaman luar biasa seiring dengan proses pembinaan yang pertama di antaranya ialah peraturan pusaka dan takaful dalam bayaran diat itu dikembalikan semula kepada kaum kerabat tetapi dalam lingkungan masyarakat Islam di negara Islam.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »