Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for 5 Jun 2011

Toleransi mudahkan umat Islam kekal perpaduan

Posted by epondok di Jun 5, 2011

Kongsi segala persamaan, elak tumpukan perbezaan

ISLAM adalah agama persaudaraan yang menggesa setiap Muslim mengambil berat terhadap sesama Muslim. Ia bertujuan supaya mereka tidak bersendirian dalam menghadapi kehidupan di dunia ini tidak kira sama ada pada waktu susah mahupun senang.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Hujurat, ayat 10 yang bermaksud: “Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.”

Begitu juga Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Kamu dapati orang mukmin itu dalam berkasih sayang, tolong menolong dan silaturahim, bandingannya seperti satu tubuh, apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan juga berjaga malam dan demam.”

Seterusnya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya (seagama) seperti dia mengasihi dirinya.”

Ayat dan hadis ini jelas menggambarkan keunggulan masyarakat Islam iaitu mereka semuanya bersaudara (seagama), saling berkasih sayang, membantu, bersilaturahim dan bekerjasama antara satu sama lain.

Rasulullah SAW apabila berhijrah ke Madinah antara perkara awal yang dilakukannya ialah membina masjid sebagai pusat aktiviti umat Islam dan mempersaudarakan antara Muhajirin (penduduk Makkah yang berhijrah ke Madinah) dan Ansar (penduduk Islam pribumi Madinah).

Langkah yang diambil Rasulullah SAW ini dapat menyatupadukan penduduk Islam di Madinah. Mereka merasai sebagai umat Islam dan tiada lagi assabiyah iaitu semangat kekabilahan atau kesukuan di kalangan mereka.

Oleh itu, persaudaraan Islam bererti ikatan persaudaraan dibina atas asas akidah yang sama. Sebagai umat Islam kita berpegang kepada satu akidah tanpa mengira bangsa, fahaman politik, keanggotaan dalam organisasi, mazhab dan aliran pemikiran.

Akidah umat Islam adalah jelas, pasti dan tanpa keraguan terhadap sifat kesempurnaan bagi Allah SWT seperti dalam surah al-Ikhlas, ayat 1 hingga 4 yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk (untuk memohon sebarang hajat). Dia tidak beranak dan Dia pula tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang setanding dengan-Nya.”

Perpaduan bererti penyatuan tenaga, idea dan cita-cita dalam satu ikatan yang bersepadu. Islam amat menggalakkan umatnya supaya bersatu padu dan melarang pada perpecahan.

Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran, ayat 103 yang bermaksud: “Berpeganglah kamu dengan tali (agama) Allah dan jangan kamu berpecah belah.”

Dalam falsafah bangsa kita sendiri, sudah lama tertanam semangat perpaduan. Kita mewarisi daripada generasi terdahulu pepatah seperti ‘bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.’

Oleh itu, dapat kita fahami bahawa masyarakat atau negara yang anggotanya bersatu padu akan menjadi kuat dan dihormati kawan serta lawan.

Sebaliknya, masyarakat yang anggotanya berpecah-belah, bersengketa dan hidup berpuak membawa ke arah kemusnahan dan kehancuran.

Oleh itu, dapat ditegaskan dengan perpaduan, ‘gunung yang tinggi dapat diroboh dan lautan yang dalam dapat ditimbus.’ Kerja berat menjadi ringan dan yang sukar menjadi senang. Dengan lain perkataan ‘perpaduan adalah kunci segala kejayaan.’

Advertisements

Posted in Artikel Pilihan | 1 Comment »