Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for Februari 2010

Akhlak dalam pemasaran

Posted by epondok di Februari 28, 2010

Oleh WAN JEMIZAN W. DERAMAN

 

PEMASARAN adalah antara aspek penting dalam sesebuah institusi perniagaan. Institusi-institusi ini bukan sahaja perlu menitikberatkan persoalan pengeluaran produk yang berkualiti dan memenuhi kehendak pelanggan. Namun mereka juga perlu proaktif membina rangkaian perniagaan melalui pemasaran produk yang berkesan.

Pihak pengurusan sebuah syarikat perniagaan perlu melihat persoalan ini secara bersungguh-sungguh. Disebabkan kurangnya penekanan kepada aspek pemasaran, maka produk yang diperkenalkan tidak berjaya sampai kepada masyarakat.

Institusi kewangan Islam perlu lebih inovatif untuk mengeluarkan produk-produk yang dapat memenuhi keperluan ummah dan menjamin kemaslahatan mereka. Bukan hanya untuk memenuhi dan mengejar sasaran tahunan semata-mata. Memiliki produk yang berkualiti tidak cukup jika tidak digandingkan dengan kaedah dan strategi pemasaran yang baik.

Institusi kewangan Islam adalah antara entiti penting yang terlibat dalam jihad membangunkan sistem ekonomi Islam. Sebagaimana maklum, dasar dan pembawaan operasi institusi-institusi ini perlu mengambil kira persoalan dosa dan pahala. Hukum-hakam Allah SWT tidak boleh dikesampingkan demi mencapai keuntungan yang disasarkan.

Islam tidak pernah menghalang kita untuk mendapatkan keuntungan, namun biarlah keuntungan tersebut diperolehi dalam ruang lingkup batasan-batasan yang telah digariskan oleh al-Quran, hadis, ijmak dan qias.

Semua individu yang bekerja di institusi-institusi kewangan Islam memikul tanggungjawab yang besar untuk memperkenalkan dan menyebarkan sistem kewangan Islam kepada seluruh lapisan masyarakat.

Semua warga kerja institusi kewangan Islam, dari perspektif Islam, mereka adalah daie (pendakwah) yang menyampaikan mesej Islam kepada masyarakat. Mereka merupakan kelompok yang secara langsung atau tidak langsung yang mula-mula berinteraksi dengan pelanggan.

Pelanggan pula merupakan mad’u (orang yang diseru) dalam memasarkan produk yang berteraskan sistem muamalah Islam.

Sebenarnya, individu-individu yang berada di industri kewangan Islam khususnya yang terlibat dalam aktiviti promosi dan pemasaran produk-produk perlu bangga dengan kerjaya tersebut.

Mereka mempunyai peluang untuk bertindak sebagai pendakwah sekali gus sebagai penyelamat manusia daripada bergelumang dengan dosa-dosa riba, judi dan lain-lain.

Oleh yang demikian, niat yang betul perlu dipasakkan ke dalam hati mereka agar semua tugas yang dijalankan mempunyai nilai di sisi Allah SWT.

Oleh sebab itu, maka institusi-institusi kewangan Islam perlu menyediakan kursus-kursus latihan untuk individu-individu ini kerana mereka berada di barisan hadapan untuk bertemu pelanggan.

Pihak syarikat perlu melahirkan tenaga pemasaran yang mempunyai kefahaman dan keyakinan dengan sistem kewangan Islam di samping memiliki akhlak sebagai seorang ‘pendakwah’.

Dalam mengendalikan proses pemasaran produk, pihak institusi kewangan Islam perlu memastikan semua konsep, mekanisme, bahan-bahan dan aktiviti pemasaran hendaklah selaras dengan prinsip-prinsip Syariah.

Ini untuk memastikan imej institusi kewangan Islam terjaga di mata masyarakat. Antara aspek penting dalam aktiviti pemasaran yang perlu diberi perhatian ialah berkaitan produk.

Mematuhi syariah

Produk yang ingin dipasarkan mestilah mematuhi syariah. Pengeluaran produk-produk perlu melalui kelulusan Jawatankuasa Syariah yang dilantik oleh institusi kewangan berkenaan.

Ini selaras dengan peruntukan pembentukan Jawatankuasa Syariah sebagaimana termaktub dalam Seksyen 5(b) Akta Takaful 1984. Sebagaimana yang telah dijelaskan, produk berkenaan juga hendaklah mengambil kira keperluan semasa serta menjamin kemaslahatan ummah.

Ini kerana, mungkin ada produk-produk yang telah mengikut lunas-lunas akad muamalah, namun tidak sesuai untuk kebaikan syarikat dan masyarakat. Maka tentunya ia tidak wajar dikeluarkan.

Semasa urusniaga di antara pihak syarikat dan pelanggan mestilah berlaku dengan memelihara rukun-rukun dan syarat-syarat kontrak yang digunapakai. Sebagai contoh, sekiranya menggunakan kontrak jualan (bai‘), maka rukun-rukun seperti penjual, pembeli, barang dan sighah perlu dicermati agar kontrak tersebut sah dan tidak batal.

Produk atau barang yang hendak dijual mestilah jelas, wujud dan mampu diserahkan kepada pelanggan mengikut masa dan harga yang dipersetujui bersama. Sekiranya gagal dipatuhi, maka kontrak tersebut adalah haram kerana mengandungi unsur gharar (keraguan).

Ia jelas dilarang berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah r.a.: Rasulullah SAW telah melarang daripada terjerumus dalam perniagaan lontaran dan perniagaan yang tidak pasti. (riwayat Muslim)

Elemen yang penting juga dalam pemasaran adalah harga. Penentuan harga produk mestilah dibuat secara adil dan mengikut pasaran semasa. Tidak wajar pihak syarikat mengenakan harga yang tinggi sehingga menyukarkan pelanggan untuk mendapatkannya.

Akhirnya, para pelanggan tidak mempunyai pilihan kecuali beralih kepada institusi yang tidak patuh syariah. Ejen-ejen pemasaran mesti menerangkan ciri-ciri produk secara jelas supaya dapat difahami oleh pelanggan.

Ini termasuklah harga produk, metod pembayaran, upah dan manfaat kepada pelanggan. Selain itu, mereka tidak boleh memberikan tekanan kepada pelanggan untuk membuat pembelian dan sekiranya perlu, para pelanggan tersebut diberikan masa untuk membuat pembelian.

Saluran atau medium adalah aspek seterusnya yang penting dalam sesuatu aktiviti pemasaran. Saluran atau medium pemasaran perlu mengikut prinsip-prinsip syariah.

Institusi kewangan Islam perlu mempunyai garis panduan syariah dalam penganjuran program pemasaran kepada pelanggan-pelanggan seperti taklimat produk, kempen promosi produk, konvensyen, seminar dan sebagainya.

Penganjuran dan perjalanan program-program tersebut perlu dipantau supaya tiada unsur yang tidak mematuhi syariah seperti hidangan minuman keras, majlis hiburan serta maksiat, percampuran lelaki dan perempuan tanpa batas dan sebagainya.

Periklanan

Seterusnya adalah pengiklanan. Iklan digunakan untuk mempromosi produk khususnya kepada masyarakat yang sukar dikunjungi. Ia adalah lebih efektif dan menjimatkan masa.

Namun, iklan yang dipaparkan melalui televisyen, radio atau akhbar perlulah menerangkan ciri-ciri sebenar produk berkenaan. Ia tidak boleh digambarkan secara berlebih-lebihan sehingga memukau dan menipu pengguna.

Sabda Nabi SAW: “Peniaga yang benar dan beramanah akan ditempatkan bersama-sama para Nabi, golongan orang-orang yang benar dan para Syuhada”. (riwayat Tirmidzi)

Bahan-bahan percetakan yang diperlukan dalam memasarkan produk seperti brosur dan risalah perlu dipastikan tidak mengandungi bahan-bahan yang bercanggah dengan syariah seperti gambar, imej atau perkataan yang berunsurkan maksiat atau yang boleh menjejaskan reputasi syarikat sebagai institusi kewangan Islam.

Sebagaimana yang telah difahami, pelanggan adalah merupakan sebuah aset penting kepada industri perniagaan. Sebagai daie, kita perlu bertanggungjawab menjaga etika dan adab dalam berurusan dengan mereka.

Sikap amanah perlu wujud dalam diri agar pihak pelanggan meyakini dan mempercayai syarikat dan sekali gus dapat menarik minat masyarakat kepada sistem kewangan Islam.

Keadilan kepada peserta yang memberikan kepercayaan penuh terhadap kita dengan harta dan masa depan mereka akan terjejas sekiranya terdapat sikap rakus dan tidak amanah warga kerja institusi kewangan Islam. Firman Allah SWT: Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya) dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. (al-Ahzab: 72)

Ejen-ejen pemasaran perlu mengelak mengkritik atau memburuk-burukkan pesaing. Mereka perlulah menonjolkan kelebihan-kelebihan yang ada pada produk yang ditawarkan berbanding memburukkan syarikat yang lain.

Sekiranya sikap memburukkan pihak lain ini diteruskan, maka ia akan menyebabkan berlakunya suasana yang tidak harmoni dalam industri perniagaan terbabit. Mereka juga perlu memahami dengan sebetulnya ciri-ciri produk yang ditawarkan.

Kadang-kadang terdapat pelanggan yang perlu diberikan layanan istimewa untuk mendapatkan persetujuan mereka bagi melakukan pembelian atau mendapatkan perkhidmatan syarikat.

Layanan istimewa ini sebenarnya tidak dilarang oleh Islam. Namun, mestilah memastikannya berada pada garisan yang betul mengikut kehendak syariah dan prinsip-prinsipnya.

Justeru, layanan tersebut tidak boleh sampai ke peringkat melakukan perkara-perkara haram seperti rasuah, pelacuran, minuman keras dan hiburan yang berunsurkan maksiat.

Inilah beberapa elemen yang perlu diperhalusi oleh semua mereka yang terlibat dengan institusi perniagaan yang berasaskan Islam. Kita mungkin begitu bersungguh-sungguh menggerakkan syarikat untuk mencapai tahap yang diinginkan oleh Lembaga Pengarah syarikat.

Namun, dalam banyak keadaan kita lupa untuk memenuhi tahap yang diinginkan oleh Allah SWT. Sesungguhnya rezeki bukan datangnya daripada manusia, namun ia mutlak datang daripada Allah SWT.

Sabda Nabi SAW yang bermaksud: Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenar adalah kekayaan jiwa. (riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Kejayaan yang hakiki dari sudut pandangan Islam adalah apabila kita dapat meraih keuntungan dunia dengan mendapat reda Allah SWT hasil usaha yang optimum dan berdasarkan syariah Allah SWT. Hidup berkat, akhirat pasti akan selamat.

Posted in Amalan Pilihan, Fokus Isu | Leave a Comment »

Dekati remaja secara mesra

Posted by epondok di Februari 28, 2010

Oleh DR. SAODAH ABD. RAHMAN

 

PENDIDIKAN yang menyeluruh diperlukan untuk membantu membanteras masalah yang melanda golongan remaja. – Gambar hiasan

 

Konsep kehidupan kemasyarakatan dalam Islam adalah luas dan indah jika umat Islam menghayatinya. Perpecahan umat akibat perbezaan ideologi politik semakin hari kian ketara. Suasana begini bukan sahaja boleh melemahkan umat Islam, malah ia juga boleh menggugat struktur sosial masyarakat Islam yang amat prihatin terhadap konsep kasih sayang dan tali persaudaraan yang berteraskan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa.

Pengalaman penulis bertemu bual dengan remaja yang berkeliaran di waktu malam di daerah yang agak terpinggir dari ibu kota tiga tahun lalu memberi keinsafan kepada penulis bahawa golongan remaja sama ada dibesarkan di kawasan-kawasan bandar dan luar bandar menghadapi ketandusan jiwa. Mereka tidak memahami matlamat dan erti kehidupan di dunia ini. Ramai daripada golongan remaja ini lebih gemar menumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang menyeronokkan. Dosa dan pahala bukan merupakan nilai dalam kehidupan seharian mereka.

Sikap keterbukaan mereka meluahkan perasaan dan pandangan mengenai kehidupan jelas menunjukkan bahawa remaja dalam golongan ini merasai diri mereka tersisih dan kurang mendapat perhatian dan bimbingan. Berdasarkan suasana di mana ramai golongan remaja terjebak dalam kancah maksiat dan pembunuhan bayi, maka setiap individu Islam perlu merenung dan mempersoalkan tanggungjawab mereka terhadap masyarakat.

Islam menggariskan pelbagai aspek berkaitan dengan konsep kehidupan bermasyarakat dan tanggungjawab individu terhadap individu lain. Islam mendidik umatnya supaya menyemarakkan prinsip kasih sayang sesama umat dan manusia. Orang dewasa perlu dihormati dan orang muda perlu disayangi. Konsep kehidupan begini menyerapi hati nurani umat Islam sehingga mereka merasai bahawa setiap remaja dan kanak-kanak di sekeliling mereka adalah anak mereka. Oleh itu, mereka tidak khuatir untuk menegur dan menasihati serta mencegah remaja daripada melakukan sesuatu yang boleh merosakkan diri mereka.

Semangat kasih sayang dan prihatin terhadap masyarakat terutama remaja dan kanak-kanak merupakan asas kepada pembentukan masa depan umat Islam. Dalam suasana begini, sepatutnya orang dewasa perlu menumpukan perhatian kepada golongan remaja dengan menggunakan sedikit masa lapang untuk berbual dan beramah mesra dengan remaja yang berada di kawasan mereka.

Remaja diibaratkan seperti kain putih yang mana minda dan hati nurani mereka mudah dibentuk ke arah yang lurus dan baik jika orang dewasa, ulama, guru dan ibu bapa sering menghampiri mereka. Minda dan daya pemikiran mereka yang kurang matang memudahkan mereka tergelincir dalam kancah maksiat dan dosa. Maka ketika ini, orang-orang dewasa perlu memainkan peranan untuk membimbing dan mengasuh remaja supaya mereka mampu menggunakan akal ketika menghadapi saat genting dan sebagainya.

Dalam konteks kehidupan remaja Islam masa kini, cabaran terhadap kerohanian dan keimanan adalah terlalu mencabar. Pemikiran yang cetek dan kurang matang menyebabkan mereka gagal mengawal noda dan dosa.

Oleh itu, perjuangan utama umat Islam masa kini adalah menghampiri remaja dan menjelaskan kepada mereka erti kehidupan dan matlamat kehidupan mereka di dunia. Melalui kesedaran dan penjelasan berkaitan dengan kerohanian sahaja, maka umat Islam dapat memelihara remaja supaya tidak terumbang-ambing dalam arus globalisasi.

Mengambil berat terhadap remaja dan masyarakat merupakan Fardu Ain kepada umat Islam yang memiliki ilmu wahyu dan fardu kifayah kepada keseluruhan umat Islam. Setiap umat Islam akan dipersoalkan oleh Allah berhubung kait dengan tanggungjawab mereka terhadap remaja dan masyarakat.

Perkara berkaitan dengan permasalahan remaja dan masyarakat hanya dapat diatasi melalui kerjasama di antara semua umat Islam. Apabila wujud pelbagai permasalahan di kalangan remaja, umat Islam tidak sepatutnya menuding jari kepada pihak-pihak tertentu. Sikap kerjasama dan prihatin masyarakat terhadap remaja adalah senjata utama untuk memelihara remaja daripada terjerumus ke kancah kehancuran.

Remaja merupakan pemangkin kepada masa depan negara dan agama. Oleh itu, Rasulullah SAW meminta umat Islam supaya sentiasa mendampingi remaja dan membimbing mereka menjadi orang yang berwawasan dan mempunyai semangat waja. Baginda meletakkan harapan yang tinggi kepada remaja dengan sabdanya yang bermaksud: “Sebaik-baik remaja ialah orang yang mengisi masa mudanya dengan melakukan kebajikan dan kebaikan”.

Berdasarkan konteks masa kini, maka umat Islam yang mempunyai ilmu wahyu sepatutnya mempergiatkan kegiatan dakwah kerana keadaan dan gelombang globalisasi dan gejala-gejala negatif begitu aktif menular masuk ke negara ini. Suasana begini tidak mungkin dapat ditangkis oleh remaja Islam. Oleh itu, fahamilah jiwa dan dilema remaja dan kasihanilah mereka dengan menggerakkan semangat berdakwah di kalangan remaja.

Elakkan persengketaan sesama umat supaya struktur sosial masyarakat dapat dibentuk dan remaja Islam hidup dalam arus perpaduan dan kasih sayang. Permusuhan sesama umat tidak akan memberi sebarang faedah kepada umat Islam. Ideologi politik perlu ada batas supaya kepentingan agama dan bangsa tidak terjejas. Oleh itu, semarakkan semangat persaudaraan tanpa mengira perbezaan ideologi politik.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Maulidur Rasul mengukuhkan perpaduan

Posted by epondok di Februari 28, 2010

Oleh MOHD. SHAUKI ABD MAJID

 

Sambutan ulang tahun kelahiran Rasulullah SAW adalah suatu cara untuk meningkatkan semangat setiap orang Islam untuk merujuk kepada wawasan Islam dan petunjuk yang ditinggalkan oleh baginda? Dengan mengingati kelahirannya, umat Islam akan kembali mengimbau bagaimana seorang anak yatim yang berhati mulia telah berjaya memimpin umat sehingga menjadikan Islam sebagai agama penuh rahmat?

Dengan mengingati ulang tahun kelahiran Rasulullah SAW, kita akan menilai kembali apakah selama ini kita telah berbuat sesuatu yang betul sebagaimana diteladani oleh baginda? Ini akan memberikan kita keinsafan, bahawa rentang sejarah yang bakal kita lalui nanti akan dipenuhi dengan langkah penuh keinsafan, berpedoman dan perasaan rendah diri atas teladan yang ditinggalkan.

Maulidur Rasul perlu disambut sebagai tanda orang Islam menyayangi baginda dan mengeratkan hubungan kerohanian antara baginda dengan umatnya. Allah sendiri memuliakan Nabi, maka adalah sunat bagi umat Islam meraikan hari kelahiran baginda. Kalau ada yang mengatakan bahawa perayaan Maulud Nabi merupakan satu perbuatan bid’ah maka bid’ah yang kita lakukan itu adalah untuk menunjukkan rasa cinta yang amat mendalam terhadap Rasulullah SAW. Biar orang tahu bahawa pelaku bid’ah itu mencintai Nabi. Di samping lambang penyatuan umat, ia adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh Islam.

Kenapa kita terlalu mencintai Rasulullah SAW? Apakah yang akan terjadi apabila hati sangat terpaut dengan seseorang yang kita cintai? Pertama, sudah tentu perilaku kita (fikiran, perasaan dan tindakan) akan sangat dipengaruhi oleh apa dan siapa yang kita cintai. Kedua, jika kita mencintai seseorang, sudah tentu kita akan berusaha untuk berperilaku seperti orang itu.

Mencintai Rasulullah SAW pasti akan menjadi paksi seluruh kehidupan kita. Di mana sahaja orang membicarakan tentang kemuliaan Nabi SAW, kita juga akan bersama menghayati sejarah hidupnya dan sunahnya. Kita akan menggabungkan diri dengan orang-orang yang mencintainya. Sudah tentu kita akan berasa bahagia ketika menyaksikan orang yang memuliakan baginda, sebaliknya menjadi amat kecewa apabila ada yang cuba mencaci dan memperlekehkan baginda.

Pada hakikatnya, meneladani perilaku Nabi Muhammad tidak dapat direalisasikan hanya dengan mempelajarinya. Kita harus memasukkan cinta kepada baginda terlebih dahulu ke lubuk hati dengan rasa insaf dan rendah diri. Setelah rasa cinta tertanam, maka dengan mudah ia akan membangkitkan nikmat dan rahmat dalam setiap tindakan kita dan dengan semangat itulah, ia akan membangkitkan gerakan kita untuk meneladani Rasulullah SAW.

Mencintai Rasulullah SAW menjadi satu keharusan dalam iman. Ia menjadi prinsip, bukan pilihan suka atau tidak suka. Seorang Muslim harus menyimpan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Idealnya, kita akan mencintai baginda lebih daripada segala sesuatu yang lain, bahkan diri sendiri. Justeru, hari kelahirannya dikira ‘hari Allah’ yang bersejarah dalam agama Allah dan diperintahkan untuk memperingatinya seperti mana Firman-Nya yang bermaksud: “…dan peringatkanlah mereka dengan hari-hari Allah (peristiwa agama yang bersejarah bagi suatu ummah).” (maksud Surah Ibrahim: 5)

Bagi umat Islam hari ini, tiada suatu nikmat lain yang lebih besar daripada kelahiran dan kedatangan junjungan besar Rasulullah SAW ke alam maya ini.Baginda diutuskan sebagai rahmat untuk alam semesta.

Acara sambutan ini pernah diadakan oleh penduduk Madinah sewaktu menyambut ketibaan Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrahnya. Mereka beramai-ramai berarak mengalu-alukan kehadiran baginda.

Soalnya, apakah nikmat kedatangan utusan Allah SWT itu dinilai begitu remeh dan hina sekali? Menolak usaha memperingati kehadiran insan mulia ini sebenarnya adalah satu usaha memecahbelahkan perpaduan umat dan sesungguhnya ia adalah satu sikap politik yang terlalu sempit dan jumud.

Perlu difahami walau bagaimana tinggi sanjungan dan selawat yang dipersembahkan kita sebagai umatnya, selama-lamanya pun tidak dapat menandingi jasa dan kelebihan rahmat dan petunjuknya kepada kita. Sebab itulah, kita disuruh sentiasa berselawat dan mengucap selamat kepadanya untuk kebaikan kita sendiri

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Contohi kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w

Posted by epondok di Februari 27, 2010

LOKMAN ISMAIL
Kota Bharu, Kelantan

 

KEPIMPINAN Nabi Muhammad adalah yang terbaik dan perlu dijadikan contoh. Antara sikap baginda adalah sentiasa bersikap berlapang dada. Baginda tidak mudah berasa tertekan atau kelam kabut apabila berdepan dengan situasi tidak disenangi. Baginda sentiasa menggunakan pendekatan tenang dalam melihat sesuatu masalah.

Sekiranya pemimpin mudah hilang punca dan pertimbangan setiap kali berdepan dengan cabaran berat, banyak tindakan yang dilakukan tidak dapat dipastikan kesannya. Mereka mungkin sentiasa menukar perancangan dan pelaksanaan sesuatu perkara.

Perbincangan adalah satu amalan yang perlu diutamakan semasa merancang atau mengambil keputusan penting melibatkan rakyat yang mana setiap individu yang terlibat dalam urusan itu dapat memberi pendapat dan membuat keputusan bersama.

Rasulullah SAW sentiasa berlapang dada menerima pandangan para sahabat di mana baginda tidak memberi kata putus secara peribadi dalam hal melibatkan kepentingan rakyat. Pemimpin yang selalu berbincang menandakan mereka mempunyai sikap berlapang dada dan bersedia untuk ditegur.

Sesungguhnya tidak jatuh maruah pemimpin yang ditegur oleh orang bawahan. Sikap itu membawa rasa hormat rakyat terhadap pemimpin. Manusia tidak sempurna dalam semua hal dan memerlukan perbincangan atau pertolongan individu lain untuk melaksanakan sesuatu tugas.

Peribadi unggul lain yang dimiliki Nabi Muhammad adalah sentiasa mengamalkan pergaulan mesra dengan sesiapa sahaja tanpa membeza-bezakan antara sahabat dan sesiapa yang ditemuinya.

Apa yang jelas, Nabi Muhammad tidak mengamalkan protokol atau syarat untuk membolehkan seseorang menemui baginda. Sesiapa saja boleh menemui baginda untuk menyatakan sendiri sebarang hajat atau mengajukan apa-apa pertanyaan.

Rakyat tidak berasa kekok untuk menyampaikan sesuatu perkara dan berganding bahu dengan pemimpin yang mengamalkan pergaulan mesra untuk melakukan usaha ke arah kebaikan dan menghindar perkara buruk.

Semua rakyat berhak mendapat layanan sama adil daripada pemimpin tanpa membezakan penyokong setia atau kroni berbanding yang lain. Ini kerana baginda adalah pemimpin untuk seluruh umat manusia.

Pemimpin mesti mementingkan falsafah saling mempercayai seperti mana diamalkan oleh baginda yang tidak ragu-ragu tentang sebarang pengakuan atau janji yang diucapkan kepadanya. Baginda tidak mempunyai prejudis dengan membuat andaian tanpa alasan munasabah terhadap seseorang.

Hubungan kasih sayang dibina oleh Rasulullah SAW dengan semua orang menyebabkan baginda sentiasa disayangi. Baginda juga sentiasa mengutamakan pembinaan perasaan kasih sayang tanpa membeza-bezakan taraf seseorang.

Kepimpinan Nabi Muhammad bersifat sejagat yang tidak hanya untuk kelompok masyarakat tertentu sahaja. Sebab itulah, baginda amat menekankan agar tidak wujud amalan perkauman atau melebihkan sesuatu bangsa sahaja.

Sifat yang tidak hanya mementingkan sesuatu kaum amat penting diamalkan di negara yang mempunyai penduduk berbilang kaum seperti negara kita. Setiap kaum berhak menikmati kehidupan dengan harmoni, aman dan selamat dalam negara kita yang berkongsi pemerintahan.

Nabi Muhammad amat berpandangan jauh dalam setiap tindakan yang dilakukan. Baginda sentiasa mengingatkan sesuatu kemungkinan yang bakal ditempuh oleh umat baginda pada masa akan datang.

Justeru, biarpun baginda telah wafat lebih 1,400 tahun lalu, apa yang pernah baginda ucapkan menjadi kenyataan pada hari ini.

Pemimpin yang berpandangan jauh tidak hanya merancang sesuatu yang berlaku dalam tempoh masa terdekat atau sekadar beberapa tahun akan datang. Sebagai pemimpin yang berwawasan, apa yang difikirkan tidak untuk diri dan generasinya saja. Apa yang dilakukan hari ini adalah untuk generasi akan datang.

Tugas memimpin tidak sekadar menggunakan kebijaksanaan minda tetapi juga memerlukan kekuatan fizikal yang mana setiap pemimpin terpaksa bergerak ke sana dan ke sini tanpa masa rehat yang cukup.

Sebab itulah, dalam sirah Rasulullah menceritakan mengenai kekuatan fizikal yang dimiliki baginda. Dengan kelebihan itu, baginda tidak menghadapi masalah untuk melakukan pelbagai jenis tugas, walaupun kelihatan berat untuk dilakukan orang lain.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Hati-hati jamu selera di kopitiam

Posted by epondok di Februari 27, 2010

KUALA LUMPUR 26 Feb. – Masyarakat Islam yang gemar menjamu selera di kopitiam perlu lebih berhati-hati apabila dua kopitiam sahaja yang direkodkan memperoleh sijil halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim).

Berdasarkan laman web halal Jakim, dua kopitiam tersebut ialah Pak Hailam Kopitiam Sdn. Bhd. dan Jonker Walk Kopitiam Sdn. Bhd.

Menurut laman web berkenaan tempoh sah sijil Pak Hailam Kopitiam adalah sehingga 15 Februari 2012, manakala Jonker Walk Kopitiam sehingga 15 Februari 2013.

Mengulas mengenai trend menjamu selera di kopitiam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khir Baharom menasihat umat Islam negara ini mengelakkan daripada menjamu selera di premis yang tidak ada sijil halal Jakim.

“Langkah ini bagi saya adalah lebih baik. Cuba lihat logo halal yang dipamerkan. Sekiranya daripada Jakim tidak ada masalah tetapi jika bukan elakkanlah diri daripada makan di tempat berkenaan,” katanya.

Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kempen 1Malaysia 1Halal di Masjid Negara di sini hari ini.

Selain itu, Jamil Khir berkata, mereka yang keliru dengan logo halal yang dipamerkan di premis-premis tertentu juga boleh menghubungi Jakim untuk mendapatkan kepastian.

“Logo halal Jakim sahaja yang diiktiraf oleh kerajaan. Oleh itu, saya minta rakyat tidak terkeliru dengan pengeluaran logo halal daripada pihak lain.

“Pengeluarannya juga telah diselaraskan iaitu Jakim akan mengeluarkan logo halal manakala permohonan, audit dan sebagainya akan dilakukan Jabatan Agama negeri-negeri,” katanya.

Dalam pada itu, beliau berkata, ciri-ciri logo halal yang diiktiraf oleh kerajaan adalah berbucu lapan di tengah-tengah bulatan.

“Mempunyai perkataan Arab ‘halal’ di tengah bintang dan diikuti tulisan rumi ‘halal’. Bulatan logo tertulis perkataan ‘MALAYSIA dalam tulisan rumi dan Arab.

“Dua bintang kecil berbucu lima diletakkan bagi memisahkan tulisan rumi dan perkataan Arab,” katanya

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Kartun hina Islam: Akhbar Denmark mohon maaf

Posted by epondok di Februari 27, 2010

COPENHAGEN 27 Feb. – Akhbar harian Denmark, Politiken semalam memohon maaf kepada umat Islam kerana menyinggung perasaan mereka berhubung kartun Nabi Muhammad yang disiarkannya pada 2008.

Bagaimanapun, katanya, ia tidak menyesal atas tindakannya menyiarkan gambar kartun itu.

“Kami memohon maaf kepada sesiapa yang tersinggung dengan tindakan kami mencetak semula gambar kartun itu,” ujar akhbar berkenaan dalam satu kenyataan.

Politiken adalah akhbar pertama Denmark yang bertindak memohon maaf secara formal kepada mana-mana pihak yang marah berhubung penyiaran kartun itu.

Dalam permohonan maafnya, Politiken berkata, ia menyesal jika gambar kartun itu menghina agama Islam, namun mengatakan tidak menyesal menyiarkannya.

Ketua Pengarang akhbar itu, Toeger Seindenfaden, berkata, dia gembira dengan keputusan itu.

“Kami kesal kerana menyebabkan umat Islam tersinggung walaupun ia bukan niat kami untuk berbuat demikian,” tambahnya.

Persetujuan itu dibuat ekoran permohonan dikemukakan seorang peguam Arab Saudi, Faisal Ahmed Zaki Yamani terhadap 11 akhbar Denmark.

Dia menggesa semua akhbar berkenaan memohon maaf, berjanji tidak akan menyiarkan lagi gambar sama dan membuang kartun yang menimbulkan kontroversi itu dari laman Web mereka.

Permohonan maaf dibuat Politiken itu dikutuk sekerasnya ahli-ahli Parlimen di Denmark yang menuduh akhbar itu tunduk kepada tekanan dan mengorbankan kebebasan bersuara yang dianggap asas demokrasi Denmark.

Beberapa akhbar Denmark yang lain turut mengutuk permohonan maaf itu namun mengatakan mereka tidak akan menyiarkan semula gambar kartun berkenaan.

Sementara itu, Perdana Menteri Denmark, Lars Loekke Rasmussen berkata, beliau menolak untuk mencampurinya namun pada masa sama dipetik memuji kebebasan bersuara dan menghormati keputusan pengarang. – AFP

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Bersungguh amal sunnah nabi

Posted by epondok di Februari 26, 2010

Oleh MOHD. RADZI MOHD. ZIN

 

Perarakan melibatkan pelbagai lapisan umur masyarakat adalah antara aktiviti yang sering dilakukan semasa sambutan Maulidur Rasul. – Gambar hiasan

 

 

SABAN tahun apabila menjelang tarikh 12 Rabiulawal, umat Islam akan menyambut peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW, insan mulia yang membawa rahmat kepada sekelian alam.

Malangnya, tidak ramai di kalangan kita yang benar-benar menghayati sirah baginda SAW. Seterusnya menterjemahkannya dalam kehidupan seharian.

Sebabnya, belum wujud perasaan kasih dan sayang yang tinggi terhadap nabi yang terakhir walaupun baginda disenaraikan sebagai The 100 A Ranking Of The Most Influential People in History tulisan Michael Hart.

Itulah yang ditekankan oleh Pegawai Agama Islam Daerah yang juga Kadi Daerah Kuala Selangor, Zainal Abidin Sulaiman dalam kuliah subuh bertajuk ‘Menghayati Sirah Nabi Muhammad SAW’.

Kuliah itu disampaikan di Masjid An-Nur, Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor sempena sambutan Maulidur Rasul pada 26 Februari ini.

Antara kehebatan Nabi SAW adalah kelahiran baginda telah diceritakan menerusi kitab Taurat dan Injil.

Namun, golongan Yahudi dan Nasrani sengaja menyembunyikan fakta tersebut kerana dengki disebabkan nabi akhir zaman bukanlah daripada kalangan mereka. Nabi akhir zaman adalah dari kalangan orang Arab.

Kata Zainal, dalam al-Quran memang banyak diceritakan dengan kelahiran Nabi SAW sebagai pembawa rahmat ke atas sekelian alam.

Antaranya, firman Allah yang bermaksud: Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekelian alam. (al-Anbiya’: 107).

* Dan ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata: Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini Pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran Kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu Kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku bernama Ahmad. Maka tatkala ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata: Ini ialah sihir yang jelas nyata! (as-Saff: 6)

Menurut Zainal, dengan memahami sirah nabi SAW, umat Islam akan berdiri untuk melaksanakannya. Ini kerana di dalamnya terkandung ayat al-Quran dan hadis dalam lapangan hidup yang pelbagai.

Katanya, hal ini penting supaya kita mendapat syafaat baginda di akhirat kelak.

“Kita nak ikut atau mencontohi Nabi SAW bukan maksud mengikut tempat di Arab tetapi berdasarkan keadaan tempat kita sebagai mana diterangkan dalam kitab Bahrul Mazi (lautan madu),” katanya.

Antara yang boleh kita amalkan adalah sunat mengucup hujung jari selepas makan. Ini supaya umat Islam dilihat sebagai yang menitik beratkan kebersihan.

Kata Zainal, Nabi Muhammad SAW walaupun semasa makan roti kering, baginda tetap mengucup hujung jari sebab ada keberkatan.

Menurutnya, dalam hidup seharian, kita boleh amalkan membaca doa sebelum dan apabila bangun tidur, masuk tandas dengan kaki kiri dan berdoa, keluar tandas dengan kaki kanan dan berdoa.

“Itu sekurang-kurangnya yang boleh kita lakukan dalam seharian. Jangan langsung tidak mencontohi sunnah Nabi SAW.

“Apabila kita melaksanakan perkara-perkara begini, akan datang rasa tenang dan gembira dalam hati yang tidak dapat diterjemahkan dengan perkataan,” jelasnya.

Bagi pasangan suami isteri pula, kata Zainal, antara sunnah baginda adalah mandi bersama untuk menyemarakkan lagi kasih sayang.

Namun, katanya, tidak ramai pasangan suami isteri yang mengamalkannya.

“Malah ada pasangan yang apabila ditanya tentang perkara itu menjawab, mana boleh suami isteri mandi bersama,” jelas beliau.

Dalam satu kisah, kata Zainal, bagi membuktikan Nabi SAW sebagai utusan Allah kepada sekelian makhluk telah bertemu dengan seekor kijang yang terjerat.

Katanya, kijang itu merayu kepada baginda agar dilepaskan kerana sudah tiba masa untuknya menyusukan anak.

“Kijang itu kemudiannya berbaiah dengan Nabi SAW yang ia akan kembali semula ke jerat itu selepas selesai menyusukan anaknya.

“Benarlah selepas selesai, kijang itu masuk semula dalam jerat itu dan baginda pun mencari tuan punya jerat untuk membeli kijang tersebut.

“Akhirnya pemilik jerat itu menghadiahkan kijang itu kepada Nabi SAW dan baginda pun melepaskan haiwan tersebut,” kata beliau.

Sejarah ringkas Nabi SAW

Nabi Muhammad telah diputerakan di Mekah, pada Isnin, 12 Rabiulawal (20 April 571M). Ibu baginda, Aminah binti Wahb, adalah anak perempuan Wahb bin Abdul Manaf dari keluarga Zahrah.

Ayahnya, Abdullah, ialah anak Abdul Mutalib. Keturunannya bersusur galur dari Ismail, anak kepada Ibrahim kira-kira dalam keturunan ke-40.

Ayahnya meninggal sebelum kelahiran baginda. Sementara ibunya meninggal ketika baginda berusia kira-kira enam tahun, menjadikannya seorang anak yatim.

Menurut tradisi keluarga atasan Mekah, baginda telah dipelihara oleh seorang ibu angkat (ibu susu:-wanita yang menyusukan baginda) yang bernama Halimahtus Saadiah di kampung halamannya di pergunungan selama beberapa tahun. Dalam tahun-tahun itu, baginda dibawa ke Mekah mengunjungi ibunya. Setelah ibunya meninggal, baginda dijaga oleh datuknya, Abdul Mutalib.

Selepas datuknya meninggal, baginda dijaga oleh bapa saudaranya, Abu Talib. Ketika inilah baginda sering kali membantu mengembala kambing-kambing bapa saudaranya di sekitar Mekah dan kerap menemani bapa saudaranya dalam urusan perdagangan ke Syam (Syria).

Sejak kecil, baginda tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah terlibat dengan kehidupan sosial arab jahiliah yang merosakkan dan penuh kekufuran.

Pada usia remajanya, Muhammad percaya sepenuhnya dengan keesaan Allah. Baginda hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan bongkak.

Baginda menyayangi orang-orang miskin, para janda dan anak-anak yatim serta berkongsi penderitaan mereka dengan berusaha menolong mereka.

Baginda juga menghindari semua kejahatan yang menjadi amalan biasa di kalangan para belia pada masa itu seperti berjudi, meminum minuman keras, berkelakuan kasar dan lain-lain, sehingga beliau dikenali sebagai As Saadiq (yang benar) dan Al Amin (yang amanah).

Baginda sentiasa dipercayai sebagai orang tengah kepada dua pihak yang bertelingkah di kampung halamannya di Mekah.

Posted in Amalan Pilihan, Artikel Pilihan | 1 Comment »

Sekolah pondok moden Negeri Sembilan

Posted by epondok di Februari 26, 2010

Oleh KHADIJAH MOHAMAD NOR


 

SEWAKTU di sekolah rendah, Mohd. Zulfiqar Abas sama seperti pelajar seusianya sering cuai dalam menunaikan kewajipan solat lima waktu yang difardukan ke atas umat Islam.

Meskipun telah diberitahu dan dididik oleh ibu bapa mengenai kepentingan mengerjakan solat, perkara itu dianggap seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.

Namun, semua tabiat buruk itu berjaya diubah sejak Zulfiqar melanjutkan pelajaran ke sebuah sekolah menengah aliran agama di Maahad At-Taufiqi, Rembau pada 2005.

Berlandaskan kaedah pembelajaran secara tradisional yang diwarisi sebagai pusaka salafussoleh yang diterapkan oleh pihak sekolah, selepas lima tahun Zulfiqar berjaya menjadi salah seorang pelajar cemerlang di sana.

“Corak pembelajaran di sini mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Guru-guru sering menanamkan sifat mahabbah atau berkasih sayang sesama insan. Malah, mereka juga memberi nasihat secara berhikmah.

“Ini membuatkan saya dan rakan-rakan pelajar sentiasa menanam keazaman untuk menjadi pelajar yang terbaik dalam kalangan terbaik, bukan sahaja dalam soal akademik, tetapi juga akhlak dan sahsiah diri.

“Alhamdulillah, sejak itu banyak perubahan ke arah kebaikan yang mampu saya lakukan. Semuanya berkat keikhlasan guru-guru berkongsi nasihat dalam untaian kata penuh makna,” ujar anak kelahiran Sungai Buloh, Selangor itu yang menuntut di tingkatan lima.

SESI menghafaz di hadapan guru yang disebut sebagai mempelajari ilmu talaqqi.

 


 

Kini, maahad tersebut yang telah ditukar nama kepada Sekolah Tinggi Islam As-Sofa (STIAS) pada awal 2008 semakin dikenali dan mempunyai seramai 239 orang pelajar.

Dikelilingi hutan menghijau, persekitaran STIAS yang terletak di kawasan perkampungan Bukit Sembilan, Kota, Negeri Sembilan cukup tenang.

Blok-blok bangunan dengan senibina moden pula tersergam indah bagai menyambut kedatangan pengunjung ke destinasi gedung ilmu yang bakal melahirkan insan berguna untuk generasi akan datang itu.

Dibangunkan sepenuhnya oleh Yayasan Sofa Negeri Sembilan (YSNS), STIAS merupakan sekolah swasta yang berkonsepkan pengajian pondok moden yang dilengkapi pelbagai infrastruktur.

Ini termasuklah bangunan asrama untuk pelajar lelaki dan wanita, kemudahan bilik darjah, bilik tayangan, bilik komputer serta madrasah yang menjadi lokasi untuk pelajar berkumpul atau mengadakan aktiviti berbentuk kerohanian.

Menurut Pengetua STIAS, Nik Norzilawati Raja Ahmad, terdapat tiga aliran utama yang ditawarkan di sekolah tersebut iaitu Tahfiz, pengajian akademik mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan pengajian agama (al-Mawad al-Diniyyah).

“Secara umum STIAS menjalankan sistem pengajian moden yang bersesuaian dengan arus perdana, tetapi pada masa yang sama kami tidak meminggirkan cara pembelajaran ulama silam yang menuntut ilmu secara terus daripada guru tanpa sebarang perantaraan.

ILMU akademik seperti subjek Sains turut dititikberatkan di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa.

 


 

“Tambahan pula kami yakin bahawa kaedah pembelajaran tersebut mempunyai banyak kelebihan dan kebaikan dalam membentuk peribadi dan akhlak penuntut ilmu,” jelas beliau.

Perkara itu diakui oleh Zaidatul Hanim Zainal Abidin, 15, pelajar tingkatan tiga sekolah tersebut. Konsep pengajian di STIAS amat berbeza dengan sekolah-sekolah biasa. Bagi Zaidatul, tiada masa untuk bermain atau bersuka ria, sebaliknya dia dan rakan-rakan sentiasa berusaha untuk mendalami ilmu masing-masing.

Di STIAS, semua pelajar wajib mengikuti rutin harian yang telah ditetapkan dan disusun pihak sekolah. Antara yang utama ialah menunaikan solat lima waktu secara berjemaah tanpa sebarang keuzuran kecuali bagi pelajar perempuan yang datang haid.

Semangat mencintai Rasulullah

“Budaya solat berjemaah yang kami amalkan secara tidak langsung mampu membentuk pelajar yang seimbang dari segi akademik dan kerohanian.

“Malah, semua pelajar sentiasa melakukan amalan puasa sunat pada setiap hari Isnin dan Khamis serta menunaikan solat sunat Dhuha secara berjemaah setiap pagi. Walaupun pada awalnya ada yang menganggap rutin tersebut sukar untuk dilaksanakan, tetapi akhirnya kami semua sudah terbiasa dengan amalan mulia itu,” tutur Zaidatul yang bercita-cita menjadi doktor dan pendakwah suatu hari nanti.

Bagi Muhd. Muaz Malizan, 15, yang baru memulakan sesi persekolahan di STIAS tahun lalu, banyak pengalaman menarik telah dilalui termasuk berjumpa dengan ramai ulama dari seluruh dunia yang hadir dalam pelbagai majlis keagamaan yang dianjurkan pihak YSNS.

Antaranya ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) terkemuka Mekah, Sayyid Ahmad ibn Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki, Sheikh Muhammad Ibrahim Al-Kattani (ulama hadis terkenal Mesir) al-Allamah al-Muhaddith Dr. Mahmud Said Mamduh al-Husaini dan ramai lagi.

“Seronok apabila dapat bertentang mata dan bersalaman dengan ulama terkenal dunia kerana bukan mudah untuk bertemu mereka. Justeru, saya bersyukur kerana ia boleh dianggap sebagai nikmat kurniaan Allah kepada hamba-Nya yang terpilih,” ungkap Muaz sambil tersenyum.

Di samping itu, Muaz juga memberitahu bahawa di STIAS, mereka belajar bukan semata-mata untuk mendapatkan sekeping sijil yang menjamin masa depan, tetapi tujuan utama mereka adalah menuntut ilmu yang boleh digunakan untuk berdakwah pada masa akan datang.

“Insya-Allah, dengan sistem pembelajaran sebegini, saya percaya ia mampu membentuk sahsiah pelajar yang bukan sahaja cemerlang di dunia tetapi juga di akhirat,” lancar ucapan yang keluar dari bibir remaja ini sekali gus menunjukkan keyakinan yang bertapak di hatinya mengenai keistimewaan STIAS.

Mendampingi guru

Dalam pada itu, Guru Penolong Kanan I (Bahagian Akademik), Mujahid Abdul Wahab berkata, para pelajar di STIAS dibekalkan dengan bekalan ilmu duniawi dan ukhrawi yang secukupnya serta disemai dalam diri mereka perasaan mahabbah iaitu kasih sayang.

“Ini merupakan cara pendidikan warisan salafussoleh sebagai kaedah pentarbiahan yang berkesan dalam melahirkan generasi unggul.

SETIAP hari pelajar-pelajar akan membaca al-Quran dan menghafalnya.

 


 

“Di sini, semua pelajar diasuh dan diterapkan dalam jiwa mereka perasaan kasih kepada Allah, mencintai Rasulullah S.A.W, para sahabat dan ahli keluarga Baginda serta para ulama. Kecintaan yang disemai menyebabkan mereka berlumba-lumba untuk mencontohi insan yang dikasihi tersebut dan menjadikan mereka contoh teladan sepanjang zaman,” tutur Mujahid.

Untuk menyuntik semangat semangat mencintai Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W, STIAS sentiasa berterusan mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi dan tidak terbatas pada bulan Rabiulawal sahaja.

“Bacaan qasidah dan sirah Nabi akan diulang dari semasa ke semasa kerana memperingati Rasulullah S.A.W dan aktiviti meraikan rahmat yang datang bersama kelahiran Baginda perlu dilakukan sepanjang tahun.

“Dengan cara ini, semua pelajar tidak akan lupa untuk mengenang dan mencontohi Baginda dalam segenap aspek kehidupan. Apatah lagi, bacaan tersebut disertai dengan makna untuk memberi kefahaman yang lebih kepada mereka.”

Tambahnya, para pelajar juga diasuh agar mendampingi guru kerana ia merupakan rukun utama dalam penghasilan ilmu.

“Di sisi Islam, guru dan para ulama diumpamakan sebagai ‘bapa-bapa’ dalam agama. Justeru, setiap pelajar wajib menghormati mereka agar ilmu yang dituntut diredai Allah,” tegas beliau lagi. Untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat, pihak pentadbiran STIAS amat meniktikberatkan aspek pengurusan masa untuk setiap pelajar.

Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Mohd. Haneef Zin berkata, berdasarkan jadual harian yang ditetapkan, waktu para pelajar As-Sofa benar-benar terisi dengan perkara yang bermanfaat dan berfaedah.

“Di sini, pelajar akan diasuh untuk menunaikan solat berjemaah, pelbagai solat sunat dan mengamalkan bacaan wirid harian pagi dan petang selepas solat.

KAWASAN persekolahan As-Sofa dikelilingi hutan menghijau sekali gus menimbulkan kedamaian kepada pelajar.

 


 

“Semua amalan itu secara tidak langsung mampu menjadi benteng rohani yang kukuh untuk mereka berhadapan dengan cabaran dunia luar yang begitu besar,” beritahu Mohd. Haneef.

Pihak STIAS juga mengalu-alukan sebarang bentuk sumbangan untuk pembangunan sekolah terbabit. Untuk maklumat lanjut, layari laman web http://www.yayasansofa.com atau hubungi talian 019-389 7785, 013-380 7785, 019-6637 785 atau 06-445 0419.

Posted in Pondok Malaysia | 60 Comments »

Ceramah Maulidurrasul 1431H di Pondok Pasir Tumboh

Posted by epondok di Februari 26, 2010

Tarik : 13 Rabiul Awwal 1431H bersamaan 27 Februari 2010 (Sabtu)

Tempat : Masjid Mukim Terusan Limbat, Pondok Pasir Tumboh, Kota Bharu

9.00 malam        – Ceramah umum oleh :

                              – Ustaz Hj Ahmaed Khairi b Muhammad

                                 (Guru Pondok Pasir Tumboh)

                           – YB Ustaz Hj Ahmad Baihaki b Hj Atiqullah

                             (ADUN Pasir Tumboh)

                        – Ustaz Azhar b Abdullah

                         (Pensyarah KIAS)

Semua muslimin dan muslimat dijemput hadir beramai-ramai

Posted in Pondok Pasir Tumboh, Program Terbaru | Leave a Comment »

Jamuan sambil derma pembinaan bangunan baru Pondok Seligi

Posted by epondok di Februari 26, 2010

Madrasah Dakwah Islamiah, Pondok Seri Permai, Seligi,Pasir Puteh, Kelantan akan mengadakan Majlis jamuan sambil menderma bagi pembinaan sebuah bangunan 3 tingkat yang bakal menempatkan pejabat pentadbiran, kelas pengajian, perpustakaan dan bilik penginapan pelajar di mana majlis ini bersama dengan sambutan Maulidurrasul 1431 akan dijalankan mengikut maklumat di bawah :

Tarikh : 13 Rabiul Awwal 1431H bersamaan 27 Februari 2010M (Sabtu)

Masa   : 10.00 pagi hingga 7.00 petang

Penceramah jemputan : Syeikh Umar Kalash (Beirut, Lubnan) jam 10.00 pagi

Semua muslimin dan muslimat dijemput hadir beramai-ramai

Posted in Pondok Seligi, Program Terbaru | Leave a Comment »