Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for 22 November 2009

Insentif Ilahi menjana kebahagiaan hidup

Posted by epondok di November 22, 2009


JEMAAH haji beribadat ketika Wuquf di padang Arafah.

Masa dihubungkaitkan dengan pelaksanaan ibadat supaya manusia tidak alpa

ADA persamaan yang ketara antara Aidiladha dan Aidilfitri tetapi ada juga perbezaan ketara antara kedua-duanya ketika diraikan umat Islam. Persamaan antara kedua-duanya ialah umat Islam di seantero dunia merayakannya dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, manakala perbezaannya ialah sebelum Aidilfitri ada ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh tetapi sebelum Aidiladha tidak nampak sebarang aktiviti ibadah di kalangan umat Islam. Mengapa demikian? Padahal pada 10 hari pertama Zulhijah sudah ditetapkan Nabi SAW yang bermaksud: “Tiada suatu hari pun, amalan kebaikan padanya mempunyai kelebihan melainkan pada hari ini � iaitu 10 Zulhijah.” Sahabat Baginda bertanya: “Apakah juga (pengecualian itu) termasuk jihad pada jalan Allah?” Jawab Baginda: “Tidak juga (termasuk) berjihad pada jalan Allah kecuali bagi seorang yang keluar dengan jiwa raga dan hartanya dan tidak membawa pulang apa-apa pun.” � (Hadis riwayat al-Bukhari).

Kita memahami situasi di atas kerana puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang lima dan ia sudah sehati dengan seluruh umat Islam. Tetapi apa salahnya 10 hari pertama bulan Zulhijah? Padahal Allah bersumpah dengannya dalam Surah al-Fajr ayat 1 dan 2 bermaksud: “Demi waktu fajar, dan malam yang 10 (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah).

Jika umat Islam menunaikan ibadah puasa Ramadan sebelum Aidilfitri mengapa pula mereka tidak mahu mengaplikasinya kepada Aidiladha dan mereka mengagungkan 10 hari pertama Zulhijjah dengan amalan yang lazim dilakukan pada Ramadan? Padahal sudah jelas kepada kita sabda Nabi yang bermaksud: “Tiada suatu hari pun, amalan kebaikan padanya mempunyai kelebihan melainkan pada hari sepuluh Zulhijjah ini, oleh itu perbanyakkanlah padanya tahlil (Lailahaillallah), takbir (Allahu Akbar), dan tahmdid (Alhamdulillah).” � (Hadis riwayat Ahmad)

Sepuluh adalah angka yang mempunyai kesignifikannya sendiri dalam ajaran Islam. Angka 10 digunakan untuk lipatan ganda ganjaran satu amal soleh, 10 digunakan untuk menyebutkan kelebihan membaca Surah al-Kahfi bagi yang ingin terselamat dari dugaan Dajal (baca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir); 10 digunakan untuk menyebut kelebihan Surah al-Baqarah bagi menjaga dan memelihara rumah daripada godaan syaitan yang terkutuk (10 ayat yang lazimnya dibaca umat Islam); 10 juga digunakan untuk fidyah haji (Surah al-Baqarah: 196), edah suami meninggal (Surah al-Baqarah: 234), hukuman kafarah sumpah (Surah al-Maidah: 89), penyempurnaan jumlah hari pertemuan Allah SWT dengan Nabi Musa AS (Surah al-A’raf: 142), dan 10 digunakan untuk menyebut kelebihan 10 hari pertama bulan Zulhijjah (Surah al-Fajr: 2) serta kelebihan 10 terakhir Ramadan. Ada apa dengan bilangan 10?

Allah telah menetapkan bahawa jumlah bulan adalah 12 seperti termaktub dalam Surah al-Taubah ayat 36 yang bermaksud: “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi (hukum) Allah ialah 12 bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi, antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar larangan-Nya)…”

Penjelasan mengenai 12 bulan ini telah diberikan kepada Nabi Adam as kemudian ditetapkan dengan suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syits AS untuk kepentingan anak cucu mereka.

Allah telah menghubungkaitkan peredaran hari dengan mendirikan agama yang betul lagi lurus dalam ayat di atas. Ini bermakna pelaksanaan agama tidak terlepas daripada masa dan Allah telah menetapkan sesetengah masa sebagai insentif untuk umat manusia beramal salih di dalamnya.

Ramadan dengan ibadah puasanya selama sebulan penuh; Zulhijjah dengan ibadah hajinya dalam ayyam ma’dudat (hari tasyriq) dan ayyam ma’lumat (10 hari pertama Zulhijjah) yang mana di dalamnya ada hari Arafah dan penyembelihan binatang korban; bulan Muharram dengan ‘Asyuranya, dan bulan Rejab dengan syahrullah (bulan Allah); dalam seminggu ada solat Jumaat dan dalam setiap hari ada solat fardu lima kali. Semua masa ini dijadikan insentif agar manusia selalu dekat dengan Penciptanya dan tidak terlepas daripada kawalan-Nya selama mengharungi kehidupan mereka.

Penciptaan dan menjadikan masa sebagai satu insentif untuk mendekatkan diri kepada Allah dapat kita fahami daripada sepotong ayat al-Quran yang bermaksud: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang benderang) dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindah-pindah) pada tempat peredarannya (masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan ada faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-Nya (tanda kebesaran-Nya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu yang dijadikan-Nya).” (Surah Yunus: 5)

Kebahagiaan yang sebenar-benar kebahagiaan ialah ada pada diri kita ketika kita melaksanakan apa yang perlu kita laksanakan dengan petunjuk syarak. Dan kecelakaan yang sebenar-benar kecelakaan adalah ada pada tidak mengendahkan petunjuk syarak. Semua petunjuk syarak ini adalah insentif agar kita selalu dengan kepada Allah dan sebagai balasannya kita mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Insentif Ilahi demi menjana kebahagiaan duniawi dan ukhrawi tidak hanya ada pada masa saja tapi ada pada semua ciptaannya. Bahkan segelas air pun boleh ditukar dengan satu kerajaan yang penuh dengan hingar bingar seperti dalam kisah Khalifah Harun al-Rasyid.

Ibnu Sammak seorang yang pandai memberi nasihat menemui Harun al-Rasyid. Saat itu al-Rasyid sedang haus dan meminta segelas air. Maka Ibnu Sammak bertanya: “Seandainya anda dicegah untuk minum air itu apakah anda akan menebusnya dengan separuh kerajaan anda?” Khalifah menjawab: “Ya!” Setelah selesai minum, Ibnu Sammak bertanya lagi: “Jika anda dicegah untuk mengeluarkan air yang telah anda minum dari perut anda, apakah anda rela membayar dengan separuh kerajaan anda yang lain?” Harun menjawab: “Ya!” Ibnu Sammak pun berkata: “Tidak ada ertinya sebuah kerajaan yang nilainya tidak lebih berharga daripada segelas air.”

Jika dunia ini tidak ada keimanan di dalamnya, maka dunia tidak berguna, tidak berharga, dan tanpa makna. Agar dunia ini bermakna, berharga dan berguna maka tidak ada cara lain kecuali kita mencari insentif Ilahi dalam semua peraturan-Nya tanpa kita mencuba untuk mengabaikannya.

Keimanan akan mengarahkan kita kepada pencarian insentif itu dan insentif itu pula yang akan mendorong kita untuk mempertingkatkan lagi keimanan kita. Jika ia berlaku, maka tujuan dari penciptaan jin dan manusia seperti ditegaskan Allah bermaksud: “Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku,” �(Surah al-Zariyat: 56) akan nampak menjolok mata juga. Wallahu alam

Advertisements

Posted in Amalan Pilihan, Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Berbuat baik kepada ibu bapa amalan dituntut

Posted by epondok di November 22, 2009

Oleh Wan Hishamudin Wan Jusoh
Seseorang anak mesti taat segala kemahuan orang tua selagi tidak langgar syarak
BERIMAN dan mentauhidkan Allah adalah syarat yang perlu dipatuhi agar segala ibadat yang dilakukan seseorang tidak menjadi sia-sia. Seterusnya, Allah memerintahkan supaya manusia melakukan kebaikan (ihsan) kepada kedua ibu bapa. Ihsan kepada ibu bapa dengan mentaati segala kemahuan mereka selagi ia tidak bercanggah dengan hukum syarak.
Begitu juga, apabila bercakap dengan ibu bapa, si anak diharamkan meninggikan suara, mengherdik, mencaci dan berkata dengan perkataan yang tidak baik. Malah, mereka juga tidak boleh menunjukkan ‘bahasa badan’ yang boleh mengguris perasaan kedua-duanya.
Ia menggambarkan ibu bapa mempunyai kedudukan yang amat istimewa menurut perspektif agama sebagaimana firman Allah SWT, bermaksud: “Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua di dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan `Uhh`, dan janganlah engkau menengking dan menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan mulia (yang bersopan santun). Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): “Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang ketika memelihara dan mendidikku semasa kecil. ” (Al-Isra’ : 23 � 24)
Ulama mempunyai pendapat tersendiri mengenai persoalan berbuat baik kepada ibu bapa. Imam Malik berpendapat kedudukan ibu dan bapa adalah sama dari sudut hak untuk mendapatkan ihsan daripada anak. Al-Layth bin Sa’d menyatakan berbuat baik kepada ibu adalah tiga kali ganda lebih utama jika dibandingkan dengan berbuat baik kepada bapa.
Pendapat al-Layth dikuatkan dengan pandangan al-Imam al-Qurtubi yang membawa satu hadis mengenai seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai siapakah yang paling utama untuk berbuat baik kepadanya. Di dalam hadis berkenaan, jawapan yang diberikan Rasulullah SAW adalah ibu dan Baginda mengulangi jawapannya sebanyak tiga kali apabila ditanya lagi oleh sahabat berkenaan.
Selanjutnya, beliau berhujah bahawa si ibu adalah lebih utama untuk dicurahkan kebaikan kepadanya kerana kesusahan ketika mengandung, penderitaan ketika melahirkan dan pengorbanan yang dilakukan ketika membesarkan dan mendidik si anak. Justeru, ketaatan kepada ibu adalah lebih utama jika dibandingkan dengan bapa. Sementara bagi perkara haram, seseorang mesti meninggalkannya walaupun disuruh ibu bapa.
Melakukan ketaatan kepada ibu bapa meliputi pelbagai aspek yang boleh dilaksanakan, iaitu:
# Sentiasa berbuat baik dan menjalinkan hubungan mesra dengan mereka walaupun terdapat sedikit pergeseran pendapat dan kurang bersefahaman. Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah SAW bersabda: Keredaan Allah kepada seseorang bergantung kepada keredaan ibu bapanya. Dan kemurkaan Allah adalah bergantung kepada kemurkaan ibu bapanya.” (Hadis al-Tirmizi).
# Berlemah-lembut ketika bercakap dengan mereka dan tidak meninggikan suara. Apatah lagi, seseorang diharamkan daripada membantah, berdebat, berdusta dan mendahului percakapan mereka.
# Sentiasa berdoa kepada Allah agar mereka sentiasa diampunkan. Berdoa yang dimaksudkan di sini bukan hanya terbatas ketika mereka masih hidup saja, malah dituntut juga berdoa selepas kedua-duanya meninggal dunia. Ini kerana doa anak yang soleh untuk ibu bapanya akan diterima Allah.
# Membantu mereka dari sudut kebendaan mengikut kadar kemampuan yang dimiliki. Ia akan membuatkan ibu bapa merasa gembira sekali gus akan membawa keberkatan di dalam hidup seseorang anak.
# Menunaikan segala wasiat apabila mereka meninggal dunia. Begitu juga, si anak sepatutnya terus menjalinkan silaturahim dengan saudara-mara dan rakan-taulan ibu bapa mereka. Ia akan dapat melahirkan masyarakat yang bersatu-padu dan hidup dalam keadaan harmoni.
Tegasnya, setiap insan perlu melakukan segala kebaikan kepada ibu bapa mereka. Ini kerana, dengan berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa, mereka akan dimurahkan rezeki dan mendapat kasih sayang dan ihsan daripada isteri dan anak-anak. Ini bertepatan dengan satu hadis daripada Ibn Umar , Rasulullah bersabda, “Berbuat baiklah kepada ibu bapamu, nescaya anakmu akan berbuat baik kepadamu. Dan bersikap jujurlah kepada ibu bapamu, nescaya isteri kamu akan bersikap jujur kepada kamu.” (Hadis al-Tabarani)
Penulis ialah Pensyarah Jabatan Usuluddin, Universiti Darul Iman Malaysia, Terengganu.

leh Wan Hishamudin Wan Jusoh
Seseorang anak mesti taat segala kemahuan orang tua selagi tidak langgar syarakBERIMAN dan mentauhidkan Allah adalah syarat yang perlu dipatuhi agar segala ibadat yang dilakukan seseorang tidak menjadi sia-sia. Seterusnya, Allah memerintahkan supaya manusia melakukan kebaikan (ihsan) kepada kedua ibu bapa. Ihsan kepada ibu bapa dengan mentaati segala kemahuan mereka selagi ia tidak bercanggah dengan hukum syarak.
Begitu juga, apabila bercakap dengan ibu bapa, si anak diharamkan meninggikan suara, mengherdik, mencaci dan berkata dengan perkataan yang tidak baik. Malah, mereka juga tidak boleh menunjukkan ‘bahasa badan’ yang boleh mengguris perasaan kedua-duanya.
Ia menggambarkan ibu bapa mempunyai kedudukan yang amat istimewa menurut perspektif agama sebagaimana firman Allah SWT, bermaksud: “Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua di dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan `Uhh`, dan janganlah engkau menengking dan menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan mulia (yang bersopan santun). Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): “Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang ketika memelihara dan mendidikku semasa kecil. ” (Al-Isra’ : 23 � 24)
Ulama mempunyai pendapat tersendiri mengenai persoalan berbuat baik kepada ibu bapa. Imam Malik berpendapat kedudukan ibu dan bapa adalah sama dari sudut hak untuk mendapatkan ihsan daripada anak. Al-Layth bin Sa’d menyatakan berbuat baik kepada ibu adalah tiga kali ganda lebih utama jika dibandingkan dengan berbuat baik kepada bapa.
Pendapat al-Layth dikuatkan dengan pandangan al-Imam al-Qurtubi yang membawa satu hadis mengenai seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai siapakah yang paling utama untuk berbuat baik kepadanya. Di dalam hadis berkenaan, jawapan yang diberikan Rasulullah SAW adalah ibu dan Baginda mengulangi jawapannya sebanyak tiga kali apabila ditanya lagi oleh sahabat berkenaan.
Selanjutnya, beliau berhujah bahawa si ibu adalah lebih utama untuk dicurahkan kebaikan kepadanya kerana kesusahan ketika mengandung, penderitaan ketika melahirkan dan pengorbanan yang dilakukan ketika membesarkan dan mendidik si anak. Justeru, ketaatan kepada ibu adalah lebih utama jika dibandingkan dengan bapa. Sementara bagi perkara haram, seseorang mesti meninggalkannya walaupun disuruh ibu bapa.
Melakukan ketaatan kepada ibu bapa meliputi pelbagai aspek yang boleh dilaksanakan, iaitu:
# Sentiasa berbuat baik dan menjalinkan hubungan mesra dengan mereka walaupun terdapat sedikit pergeseran pendapat dan kurang bersefahaman. Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah SAW bersabda: Keredaan Allah kepada seseorang bergantung kepada keredaan ibu bapanya. Dan kemurkaan Allah adalah bergantung kepada kemurkaan ibu bapanya.” (Hadis al-Tirmizi).
# Berlemah-lembut ketika bercakap dengan mereka dan tidak meninggikan suara. Apatah lagi, seseorang diharamkan daripada membantah, berdebat, berdusta dan mendahului percakapan mereka.
# Sentiasa berdoa kepada Allah agar mereka sentiasa diampunkan. Berdoa yang dimaksudkan di sini bukan hanya terbatas ketika mereka masih hidup saja, malah dituntut juga berdoa selepas kedua-duanya meninggal dunia. Ini kerana doa anak yang soleh untuk ibu bapanya akan diterima Allah.
# Membantu mereka dari sudut kebendaan mengikut kadar kemampuan yang dimiliki. Ia akan membuatkan ibu bapa merasa gembira sekali gus akan membawa keberkatan di dalam hidup seseorang anak.
# Menunaikan segala wasiat apabila mereka meninggal dunia. Begitu juga, si anak sepatutnya terus menjalinkan silaturahim dengan saudara-mara dan rakan-taulan ibu bapa mereka. Ia akan dapat melahirkan masyarakat yang bersatu-padu dan hidup dalam keadaan harmoni.
Tegasnya, setiap insan perlu melakukan segala kebaikan kepada ibu bapa mereka. Ini kerana, dengan berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa, mereka akan dimurahkan rezeki dan mendapat kasih sayang dan ihsan daripada isteri dan anak-anak. Ini bertepatan dengan satu hadis daripada Ibn Umar , Rasulullah bersabda, “Berbuat baiklah kepada ibu bapamu, nescaya anakmu akan berbuat baik kepadamu. Dan bersikap jujurlah kepada ibu bapamu, nescaya isteri kamu akan bersikap jujur kepada kamu.” (Hadis al-Tabarani)
Penulis ialah Pensyarah Jabatan Usuluddin, Universiti Darul Iman Malaysia, Terengganu.

Posted in Klinik Agama | Leave a Comment »