Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Nama Pilihan Lelaki

Posted by epondok di April 7, 2009


A

Abiyyu Yang mulia jiwanya
Abrar Golongan orang yang berbuat kebajikan
Adib Sastrawan
Adzin Pemimpin
Afdhal Lebih utama
Aflah Lebih sukses
Ahmad Terpuji
Ahnaf Lebih suci(lurus)
Aid Kekuatan
Aiman Kanan, yang memiliki harapan
Ajuj Bercahaya
Akhdan Sahabat
Akmal Lebih Sempurna
Akram Lebih mulia

Alif Ramah
Aman Keamanan
Amanullah Keamanan dari Allah
Amin Aman
Amir Penguasa
Amrullah Perintah Allah
Anas Orang yang kamu sukai, yang lemah lembut
Aniq Bagus, elok dan mengagumkan
Anis Ramah
Anjab Lebih utama dan bernilai
Anshar Kaum Anshor
Anwar Cahaya, sinar
Arab Tujuan, akal, hajat
Arhab Memanjakan, yang lapang hati
Ariz Kokoh dan kuat
Arkan Memuliakan
Asad Singa
Asi Dokter
Asil Yang halus
Asis Pangkal
Asyam Pemimpin yang mulia
Asyraf Lebih mulia
Atsil Yang berasal dari keturunan yang baik
Atsir Dimuliakan
Atwu Pemberian
Aufa Lebih tepat
Aus Srigala
Aushaf Yang mempunyai sifat-sifat baik
Awwab Bertaubat
‘Abad Tekun beribadah
‘Abbas Singa
‘Abduh Hamba-Nya
‘Abid Orang yang beribadah
‘Abrah Tetesan air mata
‘Abud Banyak melakukan ibadah
‘Adil Adil
‘Adnan Nama orang dahulu
‘Afaf Menjaga diri dr perkataan/perbuatan yg layak
‘Afi Yang menghampuni
‘Afif Orang yang terhindar dari kehinaan
‘Akif Beritikad
‘Ala’ Tinggi
‘Alam Bendera
‘Alauddin Kemuliaan agama
‘Ali Tinggi
‘Alim Yang berpengetahuan
‘Alwan Tinggi
‘Amir memakmurkan, panjang umur
‘Amru Kehidupan
‘Anas Unta yang kuat
‘Anbar Minyak wangi
‘Antar Berani dalam peperangan
‘Aqib Balasan yang baik
‘Aqil Yang berbudi
‘Arif Bijaksana
‘Ariq Baik budi
‘Aruf Sabar
‘Asyiq Dicintai, mencintai
‘Atha Rezeki, kebaikan
‘Athaullah Karunia Allah
‘Athuf Sang penyayang
‘Atiq Ka’bah
‘Auf Srigala, singa
‘Aun Pertolongan
‘Aziz yang perkasa
‘Azmi Keteguhan hati
Abdul Abdi
Abdul Azim Hamba Allah yang agung
Abdul aziz Hamba Allah yang mulia
Abdul basid Hamba Allah yang melimbah rahmatnya
Abdul hadi Hamba Allah yang kaya/Pemimpin
Abdul hafiz Hamba Allah yang terpelihara
Abdul Hannan Hamba yang bijaksana
Abdul hasib Hamba yang pandai menghitung
Abdullah Hamba Allah
Abdul razak Hamba yang memberi rezeki
Abdul sobur Hamba Allah yang sabar
Abqari genius
Abu bakar Nama sahabat nabi
Abu hurairah Namba sahabat nabi
Abu Ubaidah Nama sahabat nabi
Adam nama nabi

B

Basil Singa, pemberani
Badar Bulan purnama
Badruddin Bulan purnama agama
Bariq Bercahaya, kemilau
Bassam Selalu tersenyum
Basim Tersenyum
Basyir Pemberi kabar gembira
Bahauddin Keindahan agama
Bahir Elok
Badri Mempercepat jalannya
Bahi Indah
Burhan Dalil, bukti, cahaya
Bakri Pagi-pagi benar
Baqir Pembelah
Burhanuddin Dalil(cahaya) agama
Bakir pagi-pagi benar
Bariz Menonjol
Bisyir Berita Gembira
Banan Ujung jari
Badil Pengganti
Baliq Fasih
Budair Berjalan cepat
Buraid Dingin
Bukhori Imam perawi hadist
Badruttaman Bulan purnama
Badruzzaman Bulan purnama bagi jaman

D

Dzakwan Harum semerbak,Sangat cerdas

Dzaky Cerdas
Dziyab Memperoleh harta, serbuan
Dziban Penghalau
Dzulfiqar Nama pedang rasulullah saw
Dhafir menang
Dhahir Yang membantu
Dhiaulhaq sinar(cahaya) hak
Dhia Sinar, cahaya
Dhamir Yang langsing
Dhaifullah Tamu Allah

F

Faiz Menang
Falah Sukses- beruntung jaya
Falih Yang sukses
Fakhri kebanggaan
Farid Tunggal, permata yang mahal
Fauzan Kemenangan
Faisal Pemisah antara hak dan batil
Fuad Benak, jantung hati
Fuhaid Harimau
Fahim Memahami
Faraj Kelonggaran, pelepasan
Fauhad Anak kecil yang gemuk
Fagih Ahli fiqh
Faris Penunggang kuda
Faruq Pembeda antara hak dan batil
Farhan Bergembira
Fauzi Kemenangan
Fahd Harimau
Faiq Yang mengungguli
Fakhir Kebesaran, yang baik
Fathi Pembuka
Fahmi Pemahaman
Fikri Pemikiran
Furqon Pembeda hak dan batil
Fakhruddin Kebanggaan agama
Fadhlurrahman keutamaan dari Allah, Anugrah Arrahman
Fajari Waktu fajar
Fadholi Kelebihan, keutamaan
Faridah Tunggal, Permata yang mahal
Firdaus Nama surga tertinggi

G

Ghufron Pengampunan
Ghozi Prajurit medan perang
Ghalib Menang
Ghonim Yang mendapat keuntungan
Ghassan Nama suku arab

H

Hatim Murni
Hazim Orang yang teliti
Hamdi Pujian
Haidar Singa
Hafidh pemelihara, penghafal
Husam Pedang yang tajam
Hanif Muslim yang teguh lurus
Hamid Yang memuji
Hamdan Yang memuji
Hassan Bagus
Hammadi Pemuji
Hamdun Pujian
Hibban Ibu Hibban perawi hadist
Husni Indah
Helmi Sabar dan berakal
Hanafi Pengikut Imam Abu Hanifah
Hanbali Pengikut Imam Ahmad bin Hambal
Hasyim Pemurah, pemecah sesuati
Hawari Pengikut setia
Hilal Bulan sabit
Hadi Penunjuk jalan
Hani’ Yang mengucapkan selamat
Hammam Yang mempunyai kemauan keras
Hisyam Kemurahan
Humam Maharaja, singa
Hajid Yang shalat tahajjud
Hibatullah Anugrah Allah
Hauzan Makhluk Manusia
Huwaidi Kembali kepada yang hak
Habibi Kesayanganku
Huda Petunjuk
Hidayah Petunjuk

I

‘Izzuddin Kemuliaan agama
‘Ismat Kekuatan menjauhi maksiat
‘Irfan Pengetahuan
‘Imran Nama ayahanda Maryam as
‘Isom Maksum
‘Imaduddin Tiang agama
Ihsan Kebaikan
Imam Pemimpin
Iqbal Pujangga Muslim
Ikhlas Ikhlas
Iyad Gunung yang sukar didaki
Ilham Isyarat yang baik
Irsyad Petunjuk
Ijlal Terhormat, mulia
Isyraf Pengawasan
Iftikhar Kebanggaan
Ikbar Mengagumkan
Ikram Memuliakan
Is’ad Yang membahagiakan

J

Jamil Indah
Jamal Keindahan
Jauhar Permata
Jamaluddin Keindahan agama
Jihad Perjuangan
Junaid Tentara
Jubair Nama Ulama besar
Jalal Keagungan
Jawahir Permata-permata
Jiyad Yang baik
Juhair Suara nyaring, lantang
Jasim Badan, fisik
Jibril Malaikat Jibril
Jawad Pemurah
Jam’an Dua pasukan
Jarullah Tetangga Allah
Jubran Nama sastrawan
Jasir Keberanian
Jaiz Boleh
Jadid Baru
Jamhari kelompok manusia
Jundi Prajurit

K

Kamal Kesempurnaan
Kamaluddin Kesempurnaan agama
Kamil Sempurna
Kadhim Menahan diri
Khairuddin Kebaikan agama
Khairullah Kebaikan (dari) Allah
Khalis Murni
Khattab Ahli pidato
Khatib Orang yang berkhotbah
khaldun Nama seorang ahli sejarah
Khairi Kebaikan
Khalil Kesayangan
Khabir yang mengetahui dengan sebenarnya
Khozin Penyimpan harta, bendahara
Khosyi’ Orang yang khusyu’ dalam shalat
Khodhi’ Orang yang rendah hati
Khidir Orang shahleh kawan nabi Musa as
Khalaf Anak yang baik, pengganti , ulama
Khairon kebaikan

L

Labib Sehat akal dan cerdik
Luthfi Lembut
Luqman Nama orang yang bijaksana
Lami’ Mengkilat
Luqmanul hakim Luqman yang bijaksana

M

Maajid Mulia
Ma’mun Aman
Muhyiddin Yang menghidupkan agama
Mar’ie Terpelihara
Masyur Kesohor
Majdi Kemuliaan
Mukhtar Terpilih
Mas’ud Bahagia
Murtadho Diridhoi
Marwan Urusan yang lurus,seorg khalifah bani umayyah
Mustafa Pilihan
Maalik Yang memiliki
Mubarak Yang diberkahi
Mujahid Pejuang
Majduddin Kemuliaan agama
Mahbub Disukai, dicintai
Muhsin Yang berbuat kebaikan
Mahmud Terpuji
Mursyid Pemberi petunjuk jalan
Muslim Seorang muslim
Mu’min Seorang yang beriman
Muammar Berumur panjang
Mahrus Yang dijaga
Mudrik Berakal, memahami
Ma’ruf Kebaikan, yang dikenal
Mundzir Pemberi peringatan
Mustajab Terkabul doanya
Marzuq Yang diberi rezeki
Muin Penolong
Maliki Penganut mazhab Imam Malik
Mansur Yang dimenangkan
Munadi Yang berseru
Murfid Penolong
Mahir Pandai, cakap
Miftah Kunci
Munir Bersinar
Munawir Yang ikut latihan militer
Munawwir Pemutih dengan kapur
Mufrih Penggembira
Mu’tashim Terpelihara dari dosa
Mukarrom Yang mulia
Mus’ad Yang dibahagiakan
Mahdi Yang mendapat hidayah
Mushoddaq Dapat dipercaya
Mushoddiq Yang mempercayai
Muhtarom Yang terhormat (dihormati)
Muhajir Yang berhijrah
Misbah Pelita, lampu
Misbahuddin Pelita agama
Muntashir yang menang
Muflih Yang sukses, jaya
Mushlih Yang memperbaiki
Mu’afa Yang selamat-sehat
mukhlis Yang ikhlas
Mukhlas Yang ikhlas
Munif Tinggi kedudukannya, menonjol
marjan Batu permata marjan
Ma’shum Terhindar dari dosa
Maimun Yang diberkahi
Mustaqim Lurus
Marsa Pelabuhan
Musyif Pengawas
Makarim Bersifat mulia
Muthliq Pemberi sesuatu
Mamduh Yang dipuji
Mazru’i Yang ditanami
Mubasysyir Pemberi kabar gembira
Mastur Tertutup, dirahasiakan
Musyaffa’ Memperoleh syafaat
Mudhoffar Yang dimenangkan
Muthohhar Yang disucikan
Masy’al Tempat menyalakan api
Ma’lum Yang diketahui
Muzakki Yang mengeluarkan zakat, yang membersihkan di
Murad Kemauan
Mahfudh Terpelihara, terjaga
Muqsith Berbuat adil
Mutawakkil Yang bertawakal
Mutawalli Yang menangani jabatan atau urusan
Mahasin Kebaikan-kebaikan
Muti’ Yang selalu taat
Mufid Memberi manfaat
Manaf Gunung yang tinggi
Munib Yang berinabah(kembali) kejalan Allah
Muwaffaq Yang mendapat taufiq(restu)
Mustaghfirin Orang-orang yang beristighfar
Musaid Pembantu, penolong
Najmuddin Bintang agama
Mumtaz Istimewa

N

Nashir Penolong
Nashiruddin Penolong agama
Nashrullah Kemenangan dari Allah
Nail Yang suka memberi
Nu’man Kenikmatan
Nuruddin Cahaya Agama
Nadhir Indah, elok
Naufal Dermawan
Nadi Tempat pertemuan
Nashif Adil, insaf, pelayan
Nizar Sedikit berbicara
Na’im Kenikmatan
Nuri Bercahaya
nabih Cerdik, mulia
Nabil Cerdik, mahir
Najmi Bintang
Nadhmi Teratur(disiplin)
Nasih Setia, ikhlas
Nadir Jarang
Nawwaf Yang menonjolkan
Nafil Tambahan
Nafis Berharga
Nabhan Mulia, terkenal
Nadhif Bersih
Nahid Anak dalam masa puber
Nawal Memperoleh sesuatu
Nawad Awal mula dari sesuatu

Q

Qosim Ganteng, yang membagi
Qoid Pemimpin
Qutub Nama pemimpin, kutub
Qani’ Puas
Qosiim Yang molek
Quraisy Nama suku asal Rasulullah SAW
Qomar Bulan

2 Respons kepada “Nama Pilihan Lelaki”

  1. asmalina said

    Assalamualaikum. Nak tnya nama pilihan untuk lelaki sampai huruf Q sahaje ke? Huruf r-z xde? Lagi satu saya ingin tahu ada x maksud utk nama Qalif? Apa beza Khalif dan Qalif? Boleh ke tukar ejaan ruma tp jawinya tetap sama iaitu bermaksud khalifah. Untuk setiap nama pilihan ni bole x disertakan ejaan dalam bhs arab? Sekian. terima Kasih

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: