Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for 23 Oktober 2008

Kitab Pengajian di Pondok

Posted by epondok di Oktober 23, 2008

Di sini disenaraikan sebahagian contoh kitab-kitab yang digunakan di pusat pengajian pondok

 

1. TAJWID AL-QURAN  

     Jawi : Hidayah al-Mustafid , Siraj al-Qari   Arab : Hidayah al-Mustafid

 

2. TAFSIR AL-QURAN

     Jawi : Nur al-Ihsan, Arab : Tafsir al-Jalalain, Tafsir al-Nasafi, Tafsir al-Baidhawi

 

3. HADIS NABAWI

Jawi : Tahzib Atraf al-Hadis, Hadith 40  Arab : Matan Arba’in ,Al-Azkar, Riyadh al-Solihin, Mukhtasor Abi Jamrah, Bulugh al-Maram, Sohih Bukhari, Sohih Muslim

 

4. TAUHID

Jawi : Ad-Dur al-Thamin, Misbah al-Munir, Faridah al-Faraid, Arab : Kifayah al-‘Awam, Fathu al-Majid, Al-Huh hud

 

5. FEQAH

Jawi : Munyatul Musolli, Matla’ al-Badrain, Sullam al-Mubtadi, Kifayah al-Mubtadi, Wishah al-Afrah Arab : Safinah al-Naja, Fathu al-Wahhab, I’anah al-Tolibin, Al-Iqna’

 

6. TASAWWUF

Jawi : Penawar Bagi Hati, Pelita Penuntut, Hidayah al-Salikin, Tanwir al-Qulub, Taj al-‘Arus Arab : Minhaj al-‘Abidin, Ta’lim al-Muta’allim, Al-Hikam

 

7. SIRAH NABAWIYYAH/SEJARAH ISLAM

Jawi : Sejarah Islam , Khulasoh Nur al-Yaqin Arab : Itmam al-Wafa’, Khulasoh Nur al-Yaqin,  Nur al-Yaqin

 

8. NAHU

Arab : Mukhtasor Jiddan, Matan al-Ajrumiyah, Al-Kawakib al-Durriyyah,  Qatru al-Nada, Ibnu ‘Aqil

 

9.SORAF

 Arab : Sullam al-Sorfi, Matan al-Maqsud, Matan al-Bina, Al-Kilani

 

10. BALAGHAH/’ARUDH/MANTIQ

      Arab : Husnu al-Siyaghah, Al-Balaghah al-Wadhihah, Al-Jauhar al-Maknun, Mukhtasor al-Syafi, Idhah al-Mubham, Isaghuji

 

11. ULUM AL-QURAN/ULUM AL-HADIS

Arab : Faidh al-Khabir, Zabdah al-Itqan, Al-Baiquniyyah, Syarah Al-Zarqani

 

 

12. FARAIDH/IMLA’

Jawi : Cahaya Mustika, Arab : Al-Rahabiyyah, Abi Luqman

Posted in Pengenalan PPPB | 5 Comments »