Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for Oktober 2008

Peserta Program Cuti Sekolah Semakin Ramai

Posted by epondok di Oktober 31, 2008

Program istimewa yang ditawarkan iaitu Halaqah Ilmu di Pondok Pasir Tumboh dan Pondok Intensif di Pondok Tunjung, Kelantan pada 22 November sehingga 4 Disember 2008 nanti semakin mendapat sambutan walau pun iklan program masih belum meluas. Setiap hari sentiasa ada pertambahan peserta yang mendaftar melalui telefon atau email sebagaimana tertera di iklan.

Pengarah kepada program ini menasihatkan agar ibubapa atau peserta yang berminat supaya dapat mengesahkan penyertaan masing-masing dengan seberapa segera bagi mengelakkan tempat penuh. Mengikut pengalaman tahun-tahun sebelum ini katanya jumlah peserta akan cukup had yang dikehendaki 2 minggu sebelum program sehingga ramai yang menghubungi selepas tempoh tersebut terpaksa dicadangkan untuk masuk ke pondok lain atau ditolak permohonan. Peserta yang mendaftar terdiri daripada pelajar dari seluruh negara

Sehubungan dengan ini diharapkan kepada mereka yang berminat supaya segera mendaftar diri bagi mengelak tempat penuh.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Majlis Haul Imam al-Haddad

Posted by epondok di Oktober 29, 2008

29 November 2008 bersama 29 Syawal 1429 ( Rabu )

 

12.00 tgh Ceramah agama oleh Habib Soleh al-Jufri

               ( Tajuk : Mengenal Golongan Yang di Kasihi dan DiBenci Allah )

               Tempat : Masjid Daulnaim, Kota Darulnaim

 

7.15  malam     Ceramah agama oleh Habib Salem

                   – Ratibul Haddad dan Maulid Nabi s.a.w

               Tempat : Masjid Kota, Kota Bharu

Muslimin/mat dijemput hadir

Posted in Program Terbaru | Leave a Comment »

Soalan : Siapakah nama nenek nabi Muhammad s.a.w

Posted by epondok di Oktober 29, 2008

Soalan : Saya ingin tahu dalam riwayat hidup Nabi Muhammad S.A.W ,siapakah nama nenek Nabi Muhammad S.A.W?

 

Jawapan : Nenek nabi Muhammad s.a.w ialah Barrah bt Abdul Uzza b Uhtman b Abdul Dar b Qusai b Kilab b Ka’ab b Luai b Ghalib b Fahr b Malik b Al-Nadhir

Posted in Klinik Agama | 19 Comments »

Soalan : Hukum Simpan Misai

Posted by epondok di Oktober 28, 2008

Soalan : Setahu saya menyimpan janggut (jambang ) adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Bagaimana pula dengan menyimpan misai?

 

Jawapan : Menyimpan misai adalah harus tetapi sunat diandankan sehingga nampak kulit bibir dalam jangka masa tidak melebihi 40 hari kerana sabit daripada hadis nabi s.a.w

 

Dalil-dalil wajibnya memelihara janggut:Diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dalah shohih keduanyan dan juga selain
mereka:

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar ra. berkata: Telah bersabda Rasulullah
Shallalahu ‘alaihi wassalam : ” Bezakanlah kalian dengan orang-orang
musyrik, iaitu banyakkanlah jznggotmu dan nipiskanlah kumis atau misaimu”.

Diriwayatkan pula oleh keduanya, dari Abdullah bin Umar ra.:”Nipiskanlah
kumis kalian dan biarkan janggut kalian tumbuh”, dalam suatu riwayat
lain: Cukurlah kumis kalian dan biarkan tumbuh janggut kalian.

Adapun perintah untuk menyelisihi orang-orang musyrik, sebagaimana
dijelaskan oleh hadits dari Abi Hurairah ra:
“Sesungguhnya orang musyrik itu mereka membiarkan kumis tumbuh dan
mencukur janggut mereka. Maka bezakanlah dengan mereka, iaitu
biarkanlah janggut kalian tumbuh dan cukurlah kumis kalian”.

Diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan sanad yang hasan.

Dari Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Muslim:

Rasulullah shallalahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Bezakanlah kalian
dengan orang-orang majusi, karena sesungguhnya mereka memendekkan
janggut dan memanjangkan kumisnya”.

Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Umar ra , dia berkata :
“Rasulullah shallalahu ‘alaihi wassalam telah menyebutkan tentang orang-
orang majusi. Beliau bersabda: ‘Sesungguhnya mereka memanjangkan kumis
dan mencukur janggut, maka bezakanlah kalian dengan mereka”. Lalu
beliau menampakkan pemotongan kumisnya kepadaku (Ibnu Umar).

‘Dari Abi Hurairah ra berkata: Telah bersabda Rasulullah
shallalahu ‘alaihi wassalam : Termasuk fitrah islam, memotong kumis dan
membiarkan janggut tumbuh. Sesungguhnya orang-orang majusi membiarkan
kumisnya dan mencukur janggutnya. Maka bezakanlah dengan mereka, iaitu
nipiskan kumis kalian dan biarkan tumbuh jenggot kalian”.

Di dalam shohih Muslim dari Ibnu Umar ra dari Nabi Shallalahu ‘alaihi
wassalam :
“Kami diperintah untuk menipiskan kumis dan membiarkan tumbuh janggut”.

Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abi Hurairah, bersabda Rasullulah
shallalahu ‘alaihi wassalam:

“Potonglah kumis kalian dan panjangkanlah/biarkanlah janggut kalian”.

 

Posted in Klinik Agama | Leave a Comment »

Soalan : Aurat Depan Ipar

Posted by epondok di Oktober 27, 2008

Soalan : Saya ingin bertanya tentang aurat seorang wanita dgn abang iparnya yang meliputi aurat fizikal dan sosial yakni bagaimana seorang abang ipar itu tinggal bersama dengan adik iparnya satu rumah, lebih lebih lagi tentang rambut dan leher serta kaki….itu sahaja..tq”

 

Jawapan : Berhubung aurat wanita dengan abang iparnya maka ia sama dengan aurat ajnabi (bukan mahram) iaitu seluruh tubuh badan termasuk rambut dan sebagainya kerana abang ipar merupakan muhrim ghair muabbad (haram nikah sementara). Oleh itu tinggal dalam satu rumah bersama abang iparnya tanpa ada mahram lain adalah dibimbangi yang membawa kepada haram

Posted in Klinik Agama | 1 Comment »

Soalan : Hukum Talak Ikut Islam

Posted by epondok di Oktober 26, 2008

Soalan : Saya ingin tahu bagaimana talak yang sah di sisi agama ?

 

Jawapan : Talak yang sah dalam agama antaranya talak yang berlaku dengan lafaz yang sorih (jelas) seperti katanya : Aku cerailah engkau….samada lafaz ini di depan saksi atau pun tidak.

Tidak sah talak dengan lafaz kinayah (tidak jelas) melainkan dengan niat seperti katanya : Aku tinggalkan engkau…..dalam masa yang sama dia memang berniat dengan lafaz tersebut untuk menceraikan isterinya atau pun dia menulis lafaz talak secara sorih(jelas) dan sebagainya

Posted in Klinik Agama | Leave a Comment »

Soalan : Mandi wajib bercangkung

Posted by epondok di Oktober 25, 2008

Soalan : Adakah betul mandi wajib adalah tidak sah kalau tidak dilakukan secara mencangkung.

Jawapan : Mandi wajib menurut apa yang terdapat dalam kitab-kitab feqah yang muktabar seperti kitab Fathu al-Wahhab dan lainnya maka didapati bahawa sunat berwudhu’ sebelum mandi kemudian sunat siram air mandian bermula sebelah kanan badan seterusnya sebelah kiri dan sebagainya. Tidak terdapat pendapat yang mengatakan bahawa jika tidak mandi secara mencangkung adalah tidak sah cuma mandi dengan cara mencangkung merupakan antara cara mandian yang memudahkan meratakan air ke seluruh badan. Oleh itu ia lebih meyakinkan bagi meratakan air ke seluruh badan berbanding cara berdiri dan sebagainya. Perlu diingatkan bahawa perkara yang wajib dibuat ketika mandi wajib ini ialah memastikan air meratai ke seluruh badan.

Posted in Klinik Agama | Leave a Comment »

Belajar Pondok Musim Cuti Sekolah / IPT

Posted by epondok di Oktober 24, 2008

Beberapa buah pondok di Kelantan biasanya menerima pelajar sekolah / IPT yang ingin belajar sementara sepanjang musim cuti sekolah / IPT. Antaranya Pondok Pasir Tumboh, Pondok Lubuk Tapah, Pondok Seligi dan Pondok Gelang Mas mengikut kekosongan tempat yang ada di pondok masing-masing. Oleh itu mana-mana pelajar atau ibubapa yang berminat bolehlah menghubungi pengurusan pondok tersebut bagi keterangan lanjut

Pondok Pasir Tumboh sendiri selain menyediakan pakej khusus selama 13 hari kepada pelajar sekolah / IPT untuk belajar kitab pondok maka ia turut membuka peluang untuk pelajar yang ingin belajar secara umum sementara waktu cuti sekolah / IPT dengan syarat pelajar terbabit dikehendaki berusaha sendiri untuk mendapatkan tempat menginapa samada dengan menumpang pelajar lama atau mencari pondok yang kosong bagi penginapan. Pihak pejabat hanya mampu menyediakan tempat bagi pelajar tetap dan peserta pakej Halaqah Ilmu sahaja

Manakala pakej khusus pula di sediakan di 4 pondok iaitu Pondok Pasir Tumboh, Pondok Tunjung, Pondok Beta Hilir dan Pondok Bukit Gading sepanjang cuti sekolah / IPT nanti. Bagi yang berminat bolehlah menghubungi pihak pengurusan pondok terlibat dengan seberapa segera bagi mengelakkan pendaftaran ditutup disebabkan peserta yang melebihi jumlah yang dihadkan. Pada tahun lepas ramai peserta yang terpaksa ditolak permohonan mereka kerana masalah lebih jumlah peserta

Posted in Program Terbaru | Leave a Comment »

Kitab Pengajian di Pondok

Posted by epondok di Oktober 23, 2008

Di sini disenaraikan sebahagian contoh kitab-kitab yang digunakan di pusat pengajian pondok

 

1. TAJWID AL-QURAN  

     Jawi : Hidayah al-Mustafid , Siraj al-Qari   Arab : Hidayah al-Mustafid

 

2. TAFSIR AL-QURAN

     Jawi : Nur al-Ihsan, Arab : Tafsir al-Jalalain, Tafsir al-Nasafi, Tafsir al-Baidhawi

 

3. HADIS NABAWI

Jawi : Tahzib Atraf al-Hadis, Hadith 40  Arab : Matan Arba’in ,Al-Azkar, Riyadh al-Solihin, Mukhtasor Abi Jamrah, Bulugh al-Maram, Sohih Bukhari, Sohih Muslim

 

4. TAUHID

Jawi : Ad-Dur al-Thamin, Misbah al-Munir, Faridah al-Faraid, Arab : Kifayah al-‘Awam, Fathu al-Majid, Al-Huh hud

 

5. FEQAH

Jawi : Munyatul Musolli, Matla’ al-Badrain, Sullam al-Mubtadi, Kifayah al-Mubtadi, Wishah al-Afrah Arab : Safinah al-Naja, Fathu al-Wahhab, I’anah al-Tolibin, Al-Iqna’

 

6. TASAWWUF

Jawi : Penawar Bagi Hati, Pelita Penuntut, Hidayah al-Salikin, Tanwir al-Qulub, Taj al-‘Arus Arab : Minhaj al-‘Abidin, Ta’lim al-Muta’allim, Al-Hikam

 

7. SIRAH NABAWIYYAH/SEJARAH ISLAM

Jawi : Sejarah Islam , Khulasoh Nur al-Yaqin Arab : Itmam al-Wafa’, Khulasoh Nur al-Yaqin,  Nur al-Yaqin

 

8. NAHU

Arab : Mukhtasor Jiddan, Matan al-Ajrumiyah, Al-Kawakib al-Durriyyah,  Qatru al-Nada, Ibnu ‘Aqil

 

9.SORAF

 Arab : Sullam al-Sorfi, Matan al-Maqsud, Matan al-Bina, Al-Kilani

 

10. BALAGHAH/’ARUDH/MANTIQ

      Arab : Husnu al-Siyaghah, Al-Balaghah al-Wadhihah, Al-Jauhar al-Maknun, Mukhtasor al-Syafi, Idhah al-Mubham, Isaghuji

 

11. ULUM AL-QURAN/ULUM AL-HADIS

Arab : Faidh al-Khabir, Zabdah al-Itqan, Al-Baiquniyyah, Syarah Al-Zarqani

 

 

12. FARAIDH/IMLA’

Jawi : Cahaya Mustika, Arab : Al-Rahabiyyah, Abi Luqman

Posted in Pengenalan PPPB | 5 Comments »

Pengenalan PPPB

Posted by epondok di Oktober 19, 2008

Kenali Pusat Pembangunan Pondok Berhad ( PPPB )

 

Pusat Pembangunan Pondok Berhad atau singkatan namanya PPPB merupakan suatu perbadanan yang telah ditubuhkan pada 2 April 1995 atas inisiatif  tuan-tuan guru pondok dan profesional yang berminat

Tujuan utama PPPB adalah untuk membantu pentadbiran pondok-pondok, para tenaga pengajar dan pelajar, membantu membangunkan infrastruktur pondok serta membangunkan sumber ekonomi pondok. Di samping itu juga, PPPB bertanggungjawab menubuhkan Jabhah Pondok, Kulliyyah Pondok Darul Naim dan juga mencari sumber kewangan

Setakat ini, PPPB telah pun mempunyai beberapa buah pondok yang bernaung di bawahnya dan pondok tersebut telah pun menikmati banyak faedah di atas naungan tersebut.

Diharapkan dalam masa terdekat, institusi pondok akan berjaya mengatasi cabaran-cabaran daripada institusi pendidikan yang lain seterusnya berterusan untuk melahirkan bakal-bakal ulama’ dan umara’ demi melihat Islam terus dijulang

 

Aktiviti PPPB

1. Pembangunan Pondok

Memberi bantuan pentadbiran bulanan kepada pondok naungan

Memberi bantuan infrastruktur kepada pondok naungan

Membangunkan ekonomi pondok

 

2. Jabhah Pondok Kelantan

Ahli terdiri daripada semua pentadbir pondok naungan

Mengadakan pertemuan 2 bulan sekali

Menyatukan pendapat tuan-tuan guru pondok

Menyelesaikan masalah pentadbiran dan pembangunan pondok naungan

Menjadi saluran untuk menyampaikan pandangan kepada masyarakat umum samada berbentuk dakwah dan sebagainya

 

3. Kulliyyah Pondok Darul Naim

Menjadi pusat pengajian lanjutan kepada pelajar pondok dan lain-lain

Membuka peluang kepada pelajar pondok untuk meneruskan pengajian ke peringkat ijazah samada dalam atau luar negara

Menjadi Pusat Research & Development ( R & D ) bagi PPPB

Posted in Pengenalan PPPB | Leave a Comment »