Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Tanpa Islam manusia hilang arah

Posted by epondok di Oktober 26, 2014

CIKGU SIDEK BABA

 

ISLAM adalah agama yang mendukung ciri-ciri kesejagatan. Ia bukan monopoli bangsa Arab atau bangsa-bangsa tertentu. Risalah alamiahnya (rahmatan lil ‘alamin) menjadi asas penting bagi seluruh umat.

Sistem kepercayaannya kepada satu Tuhan iaitu ALLAH menjadi landasan yang membentuk sikap kesatuan kepada diri manusia. Manusia dan alam tidak terjadi dengan sendiri. Ia adalah dicipta. Manusia tidak boleh melakukan penciptaan dari tidak ada kepada ada. Manusia hanya boleh melakukan rekaan dan gubahan daripada sumber yang sudah dicipta.

Al-Quran menjadi kitab rujukan umat Islam supaya mereka menerima pertunjuk daripada Pencipta terutama terhadap perkara-perkara yang ghaib. Al-Quran tidak saja mementingkan sistem kepercayaan yang betul (aqidah tauhid) tetapi juga sistem ibadah yang luas cakupannya, pedoman hukum (syariah) yang sifatnya memandu dan sistem akhlak yang menjadi pedoman dalam amalan.

Al-Quran itu diturunkan kepada seorang Nabi bernama Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW menjadikan dirinya berperibadi al-Quran (khulq al-Quran) supaya terbina Sunnah dan Qudwah untuk menjadi sumber teladan dan ikutan.

Tanpa watak teladan dan sumber ikutan manusia akan kehilangan arah  kehidupan.

Islam tidak menolak kemajuan dan perubahan kerana sifat zaman sedemikian. Tetapi perubahan dan kemajuan seharusnya berlaku dalam kerangka yang lebih manusiawi. Kerangka manusiawi mementingkan ilmu dan maklumat tetapi dalam masa sama ilmu yang benar dan bermanfaat dijadikan rujukan dan maklumat yang benar dijadikan pedoman.

Islam tidak menolak faktor sains dan teknologi. Dalam Islam, sains dan teknologi selamanya alat. Nilai guna teknologi dalam bentuk perisian harus mampu membangunkan akal-budi insan. Nilai guna teknologi harus berupaya menyejahterakan kehidupan manusia.

Teknologi tinggi (high-tech) adalah suatu keperluan tetapi sentuhan keinsanan (high-touch) menjadi suatu keutamaan. Salah guna kemajuan teknologi memberi akibat tetapi beretika dalam menggunakan teknologi membawa manfaat.

Islam tidak menentang kebebasan yang sifatnya manusiawi bukannya haiwani. Justeru hak asasi manusia harus mampu meningkatkan kualiti manusiawi supaya kualiti ilmu meningkat dan kualiti akhlak juga meningkat sama.

Islam menyarankan kemajuan ekonomi tanpa riba’. Sistem ekonomi yang berasaskan pertumbuhan (growth) semata-mata boleh mengukuhkan faham kapitalisme dan monopoli serta menatijahkan eksploitasi terjadi. Islam mempedomankan pertumbuhan ekonomi yang patuh-syariah supaya agihan seimbang terjadi dan kesejahteraan hidup terjelma.

Arah hidup yang dibawa oleh Islam selari dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri. Islam mengaturkan hubungan menegak (vertical relation) dengan Pencipta dan juga hubungan merentas (horizontal relation) dengan manusia dan sistem. Darinya menjadikan kehidupan manusia terpedoman. Hari ini terlihat kita gelagat manusia yang kehilangan arah. Ada yang percaya hidup itu bermakna meraikan nafsu-nafsi semahu-mahunya tanpa batasan.

Ada juga faktor kebendaan dan faham individualisme sebagai yang terbaik dan ia diukur sebagai status kejayaan. Akhirnya yang kaya menjadi lebih kaya dan yang tidak berada menjadi papa kedana. Islam mengaturkan keseimbangan dalam binaan watak dan pemanfaatan sumber. Watak yang berilmu dan beretika tinggi menjadi tujuan dan pemanfaatan sumber yang dipedoman dengan amanah dan adil, bakal menghasilkan masyarakat dan sistem yang lebih manusiawi.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Kewajipan hormati Ibubapa

Posted by epondok di Oktober 25, 2014

OLEH DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

Alhamdulillah, pada artikel kali ini, isu menghormati ibu bapa sengaja penulis kemukakan untuk sama-sama kita memperbaiki dan mengislahkan diri dalam menyemarakkan lagi hubungan kekeluargaan terutama ibu bapa.

Firman Allah SWT yang bermaksud: Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan “Ahh!” dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun). Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): Hai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. (al-Isra’: 23-24)

Syeikh al-Maraghi berkata: “Apabila Allah SWT memerintahkan supaya berbuat baik kepada ibu bapa, maka hal itu berpunca daripada sebab-sebab yang berikut:

1 Kedua-dua orang ibu bapalah yang telah melimpahkan belas kasihan kepada anaknya, malah telah bersusah payah untuk memberikan kebaikan kepadanya dan menghindarkannya daripada bahaya. Oleh sebab itu, hal itu wajib diberi imbalan dengan berbuat baik dan bersyukur kepada mereka.

2Anak merupakan peninggalan ibu bapa, sebagaimana diberitakan dalam sebuah hadis bahawa Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud: “Fatimah adalah belahan jiwaku.”

3Kedua ibu bapa telah memberi kenikmatan kepada anak, ketika anak itu berada dalam keadaan lemah dan tidak berdaya walau sedikit pun. oleh sebab itu, hal itu wajib dibalas dengan rasa syukur, ketika mereka telah tua, sebagaimana dinyatakan oleh penyair Arab ketika menyebut-nyebut kenikmatan daripada-Nya disebabkan anaknya telah melayaninya dengan tidak senonoh, setelah dia tua.

Dinyatakan di dalam berita para salaf untuk menjelaskan maksud ayat ini, katanya: Seandainya jika ada perkataan yang lebih rendah daripada uf, atau cis dalam pengetahuan Tuhan, nescaya Dia akan mengharamkan manusia untuk menyebutkan kepada ibu bapanya.

Medan jihad

Islam sangat mengambil berat terhadap kerelaan kedua ibu bapa, maka dia telah mencegah seorang anak daripada melibatkan diri dalam berjihad atau pergi ke medan perang tanpa keizinan daripada kedua ibu bapa, sedangkan jihad pada jalan Allah SWT sangat tinggi martabatnya menurut pandangan Islam, tidak dapat disamakan dengan bangun malam bersolat di sepanjang malam ataupun berpuasa di siang harinya. Dinyatakan dalam sebuah riwayat daripada Abdullah bin Amr bin al-`Ash, katanya yang bermaksud: Telah datang seorang lelaki kepada Nabi Allah SAW lalu memohon keizinan untuk keluar berjihad lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya: Adakah kedua ibu bapamu masih hidup? Jawab lelaki itu: Ya. Lalu Baginda SAW menjawab: Hendaklah kamu berjihad untuk kedua ibu bapamu. (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Iaitu jadikanlah medan jihadmu atau perjuanganmu dengan melakukan kebaikan kepada keduanya dan menjaga keduanya. Dalam suatu riwayat yang lain lagi berbunyi: Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW berkata: Aku membai’ahmu untuk berhijrah dan berjihad, justeru aku inginkan pahalanya daripada Allah SWT! Rasulullah SAW bertanya kepadanya: Apakah kedua ibu-bapamu masih hidup? Lelaki itu menjawab: Ya, kedua ibu bapanya masih hidup lagi. Rasulullah SAW bersabda: Apakah benar kamu inginkan pahala daripada Allah SWT? Jawabnya: Benar. Rasulullah SAW bersabda: Kembalilah kepada keduanya dan berbuat baiklah dalam pergaulanmu dengan keduanya. (riwayat Muslim)

Dalam suatu riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW lalu berkata: Aku datang kerana hendak membai’ahmu untuk berhijrah, dan aku telah tinggalkan kedua ibu bapaku dalam keadaan menangis. Nabi SAW bersabda kepadanya: Sekarang juga kembali kepadanya buatlah sesuatu untuk menjadikannya tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. (riwayat al-Bukhari)

Abu Said al-Khudri meriwayatkan seorang lelaki dari negeri Yaman telah berhijrah kepada Rasulullah SAW lalu Baginda SAW bertanya: “Adakah kamu mempunyai keluarga di Yaman? Lelaki itu menjawab: Ada. Rasulullah SAW bertanya lagi: Apakah mereka mengizinkanmu datang ke mari? Jawabnya: Tidak. Lalu Rasulullah bersabda: Sekarang kembali dahulu kepadanya dan meminta izin keduanya. Kalau mereka memberi keizinan kepadamu, barulah boleh kamu berjihad. Jika tidak maka hendaklah kamu berbuat baik kepada mereka.” (riwayat Abu Daud)

Antara peraturan yang sangat dititikberatkan dalam Islam mengenai hal yang berkaitan berbuat baik kepada ibu bapa, ialah Islam melarang umatnya menderhaka kepada kedua ibu bapa sekalipun mereka masih musyrik atau kafir, tidak mahu beriman kepada Allah SWT.

Bahkan sekalipun mereka terus menentang Islam dan sangat kuat berpegang kepada kepercayaan kufurnya itu, sentiasa mencuba dan melakukan apa sahaja untuk menarik anaknya daripada Islam serta menabur fitnah dalam agamanya.

Semoga pencerahan seperti ini menjadikan kita benar-benar memuliakan ibu bapa selaras dengan anjuran Islam.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Merebut kelebihan bulan Muharram

Posted by epondok di Oktober 23, 2014

Oleh : ABU NUMAIR
Muharam dalam pandangan Islam

ALLAH SWT berfirman (maksudnya), “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi ALLAH adalah 12 bulan sebagaimana ketetapan ALLAH ketika DIA menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu.” (Surah at-Taubah, 9: 36)

Nabi SAW bersabda, “Waktu itu telah berputar sebagaimana biasa sejak ALLAH menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan, di antaranya empat bulan haram. tiga bulan berturut-turut, iaitu Zulkaedah, Zulhijah, Muharam, dan satu lagi ialah Rejab yang terletak di antara Jamadilakhir dan Syaaban.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Muharam ialah bulan yang mulia dan ia memiliki keutamaannya tersendiri. Nabi SAW menyatakan Muharam ialah bulan ALLAH, dan puasa yang paling afdal setelah Ramadan ialah puasa dalam Muharam.

Kata Nabi SAW, “Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan ialah puasa di bulan ALLAH, al-Muharam. Solat yang paling afdal setelah solat yang difardukan adalah solat pada malam hari.” (Hadis Riwayat Muslim)

Dalil-dalil ini semuanya menunjukkan kemuliaan di bulan haram, terutamanya Muharam. Selain itu, di dalamnya turut ditegaskan lagi akan larangan menganiaya diri. Ini menunjukkan perbuatan maksiat di bulan haram lebih diharamkan lagi berbanding bulan-bulan selainnya. Sebaliknya, amalan soleh pula akan diberikan ganjaran yang besar.

Hikmah bulan haram

Di antara hikmah dijadikan empat bulan haram di mana tiga bulan secara berturut-turut dan satu bulan lagi dengan menyendiri adalah bagi memberi ketenangan kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Iaitu Zulkaedah merupakan satu bulan pertama sebelum bermulanya bulan haji. Seterusnya bulan Zulhijah di mana umat Islam disibukkan dengan ibadah haji dan melaksanakan manasiknya. Kemudian dijadikan bulan yang seterusnya juga sebagai bulan haram, iaitu Muharam supaya pada bulan tersebut mereka dapat kembali ke wilayah atau negara mereka masing-masing yang saling berjauhan secara aman.

Manakala Rejab yang berada di pertengahan tahun pula adalah supaya pada bulan tersebut umat Islam di sekitar Jazirah Arab dapat mengunjungi Kaabah dan melaksanakan umrah dengan aman. (Lihat: Tafsir Ibnu Katsir, 4/148)

Ini adalah kerana dalam bulan-bulan haram, umat Islam diharamkan untuk berperang melainkan sekiranya umat Islam lebih dahulu diserang atau diperangi. Pada ketika umat Islam lebih dahulu diserang, mereka dibolehkan untuk mempertahankan diri serta membuat serangan balas.

Amalan sunnah Muharam

Di antara amalan sunnah yang disebutkan secara khusus pada Muharam adalah berpuasa sunnah.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharam. Maksud puasa dalam hadis tersebut adalah puasa sunnah secara umum. Memperbanyakkan amalan puasa sunnah dalam bulan ini (Muharam) terutamanya pada hari ke-10 Muharam adalah termasuk sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan.

‘Abdullah B ‘Abbas r.a berkata, “Nabi tiba di Madinah dan beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa ‘Asyura (hari ke-10 Muharam).” Nabi bertanya, “Puasa apakah ini?”

Orang-orang menjawab, “Hari ini adalah hari yang baik, iaitu hari di mana ALLAH telah menyelamatkan bani Israel daripada kejahatan musuhnya, maka Musa pun berpuasa sebagai tanda syukur beliau kepada ALLAH dan kami pun turut serta berpuasa.

” Nabi SAW pun berkata, “Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kamu semua.” Akhirnya Nabi pun berpuasa dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Sejarah penetapan puasa ‘Asyura mengalami beberapa fasa. Pada awalnya, ketika di Makkah Nabi berpuasa ‘Asyura tanpa memerintah orang lain untuk berpuasa. Kemudian apabila sampai di Madinah, beliau tetap terus berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan umat Islam agar turut berpuasa.

Tetapi setelah perintah kewajiban berpuasa Ramadan turun, puasa pada hari Asyura menjadi sunnah dan tidak diwajibkan. Rasulullah mengatakan, “Sesiapa yang hendak berpuasa (pada hari Asyura), silakan berpuasa, bagi yang tidak berpuasa, juga tidak mengapa.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Kemudian ketika di penghujung hayatnya, Rasulullah SAW bertekad untuk tidak hanya berpuasa pada hari Asyura (hari ke-10) Muharam, tetapi juga bertekad untuk puasa pada hari yang ke-9.

Ibnu ‘Abbas r.a berkata, “Ketika Nabi sedang berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk turut berpuasa, para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nashara.”

Maka Rasulullah SAW berkata, “Jika begitu, tahun depan insya-ALLAH kita puasa sekali pada hari yang ke sembilannya.” Ibnu ‘Abbas berkata, “Tetapi belum sempat sampai tahun depan, beliau telah wafat terlebih dahulu.” (Hadis Riwayat Muslim)

Dari hadis ini, umat Islam tidak hanya disunnahkan agar berpuasa di hari ke-10 Muharam atau dikenali sebagai hari Asyura, tetapi juga turut disunnahkan agar berpuasa pada hari ke sembilan Muharam.

Rasulullah mengisyaratkan tentang kelebihan puasa ‘Asyura sebagaimana sabdanya, “Adapun puasa di hari Asyura, aku memohon kepada ALLAH agar ia dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu.” (Hadis Riwayat Muslim)

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Fadhilat Bulan Muharram

Posted by epondok di Oktober 23, 2014

Muharram 1436 hijrah kini  datang menemui kita samada kita sudah bersedia untuk menyambut kedatangannya atau pun kita masih hanyut dibuai mimpi indah tanpa menghirau tentang perjalanan masa yang begitu pantas berlalu. Rasanya baru sahaja kita bersama tahun  1433 hijrah dan kini ia sudah menggamit pergi meninggalkan kita bersama kenangan dan nostalgia indah dan duka yang tercatat dalam diari perjalanan hidup kita.Muharram mengingatkan kita kepada hijrah Rasullullah S.A.W dari kota Mekah ke kota Madinah dalam mencari kuasa ke arah merubah tamadun dan peradaban dunia yang dinodai oleh kesyirikan dan najis kesesatan kerana kuasa pemerintahan pada masa itu berada dalam genggaman tangan mereka yang tidak layak untuk menjalankan amanah Allah. Kini hijrah sebagaimana Rasulullah S.A.W itu tidak akan berlaku lagi tetapi penghijrahan dari alam kesesatan sekular atau najis perundangan ciptaan manusia akan terus berlaku sehingga tertegaknya kembali khilafah Islam yang telah lama diruntuhkan. Dunia akan kembali ceria dan aman apabila Islam berjaya kembali bertakhta di atas singgahsananya yang sebenar nanti. Cuma usaha ke arah itu menjadi tanggungjawab kita bersama. Hijrah untuk kita juga berkaitan dengan sikap dan amalan diri kita sendiri yang mana adakah kita sudah mampu merubah diri dari peralihan masa ini atau pun memang kita terus berpuas hati dengan segala apa yang ada tanpa ada di sana niat dan usaha ke arah melakukan reformasi pada diri sendiri ke arah yang lebih baik dari hari semalam.Tidak runsingkah kita bila memikirkan bahawa dengan berlalunya 1435 hijrah dan tibanya tahun 1436 hijrah ini maka dengan sendiri bertambahnya umur kita. Tidak risaukah kita jika umur kita bertambah seiring dengan bergandanya dosa kita dan pahala kita pula terus berada di takuk lama.
Semoga kedatangan tahun baru hijrah ini kita mampu menyambutnya dengan pelbagai amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga mampu merubah diri ke arah yang lebih baik.Banyakkanlah bertaubat kepada Allah di atas segala dosa yang lalu. Tidakkah kita merasa hina dan kerdil bila mengingatkan bagaimana Rasulullah S.A.W sendiri yang telah terjamin akan masuk syurga dan juga terhindar daripada sebarang dosa sentiasa bertaubat kepada Allah sedangkan kita yang tidak lepas daripada terpalit dengan najis dosa terus hidup dengan gelomang dosa itu tanpa bertaubat kepada Allah. Adakah kita merasakan tidak ada masa untuk bertaubat sedangkan masa untuk membuat maksiat begitu banyak atau pun merasakan dosa yang dilakukan itu kecil sangat dan tidak payah bertaubat.Ingatlah kita bahawa dosa yang kecil turut akan ditayangkan oleh Allah di padang Mahsyar nanti dan ia turut menjadi saham ke arah menjerumuskan kita ke lembah neraka yang panas membakar. Gunakanlahh segala peluang yang ada dengan berdoa, bertaubat, solat sunat taubat, beristighfar, berpuasa sunat dan sebagainya.
Di sini tidak lupa dicoretkan beberapa hadis yang menggalakkan kita agar berpuasa pada bulan Muharram kerana pada bulan ini ada kelebihannya yang tersendiri. Semoga hadis ini mampu membangkit semangat serta mampu menyuntik motivasi diri ke arah yang terbaik.

Daripada Abu Hurairah dalam hadis marfu’ telah berkata : Telah bertanya : Apakah solat yang lebih afdhal selepas solat fardhu? dan apakah puasa yang lebih afdhal selepas bulan Ramadhan?. Maka jawab nabi S.A.W :Sebaik-baik solat selepas solat yang telah difardhukan iailah solat pada pertengahan malam dan sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah Muharram.
- Diriwayatkan oleh imam Muslim, Abu Daud, Tarmizi, Nasai’e dan Ibnu Majah -

Daripada Nukman bin Saad daripada Ali telah berkata : Teklah  bertanya kepadanyaseorang lelaki maka katanya apakah bulan yang engaku suruh aku berpuasa selepas bulan Ramadhan?. Maka jawabnya : Aku tidak pernah mendengar seseorang bertanya mengenai perkara ini melainkan seorang lelaki yang aku telah dengar bagaimana dia bertanya kepada Rasululullah S.A.W sedangkan aku duduk disampingnya. Maka katanya : Wahai Rasulullah! apakah bulan yang engkau suruh aku berpuasa selepas bulan Ramadhan?. Jawab nabi S.A.W yang bermaksud :Sekiranya engkau berpuasa selepas bulan Ramadhan maka berpuasalah bulan Muharram maka sesungguhnya ia merupakan bulan Allah padanya hari Allah telah mengampunkan dosa padanya atas kaum dan akan mengampun padanya atas kaum.

- Hadis hasan gharib diriwayatkan oleh imam Tarmizi -

Hadis tersebut memberitahu kita mengenai kelebihan berpuasa dan juga kelebihan bulan Muharram itu sendiri sebagai bulan Allah yang mana dia telah mengampunkan dosa orang yang lalu dan akan mengampunkan dosa mereka yang masih hidup sekarang yang bertaubat kepadaNya.Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang bertaubat itu.Bibiografi
1. Al-Minhaj Syarah Sohih Muslim oleh imam Nawawi, semakan Syeikh Khalil Ma’mun Syiha, Darul Makrifah, Beirut.
2. Tuhfah al-Ahwazi bi Syarhi Jami’ at-Tarmizi, Mubarakfuri, Darul Kutub Ilmiah, Beirut.

3. Sunan Abu Daud

Posted in Amalan Pilihan | 1 Comment »

Amalan membawa ke syurga

Posted by epondok di Oktober 22, 2014

DARIPADA Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansori r.a: Bahawasanya seorang lelaki berkata, Wahai Rasulullah, beritahu daku tentang amalan yang membolehkan aku masuk ke syurga. Jawab Rasulullah, “Beribadatlah kepada Allah, janganlah menyekutukan dengan sesuatu, dirikan sembahyang, keluarkan zakat dan eratkan hubungan silaturahim. (riwayat Bukhari dan Muslim)

Huraian:

Hubungan silaturahim adalah satu cara yang membolehkan seorang masuk syurga.

Hubungan silaturahim adalah sebahagian daripada amalan yang dituntut oleh Islam.

Silaturahim adalah sama dengan amalan-amalan lain yang diperintah oleh Rasulullah melakukannya.

Memutuskan hubungan silaturahim menghalang seorang daripada masuk syurga.

Di antara sebab yang membawa seorang masuk syurga ialah ibadah-ibadah yang tersebut dalam hadisnya ini.

Harapan dan angan-angan semata-mata tidak boleh membawa seorang masuk syurga, malah perlu kepada melakukan amalan yang telah difardukan Allah SWT.

(Sumber: Kitab Riyadhus Salihin)

DARIPADA Anas r.a daripada Nabi SAW sabdanya: Sesiapa yang memelihara dua anak gadis sehingga baligh kedua-duanya nescaya dia datang bersama aku pada hari kiamat seperti ini sambil menunjukkan (merapatkan) dua jarinya. (riwayat: Muslim)

Huraian:

Ibu bapa yang mempunyai anak-anak gadis mestilah memelihara dan mendidik dengan sempurna sehinggalah dia dewasa (bersuami).

Balasan syurga adalah merupakan jaminan Allah SWT kepada setiap ibu bapa yang memelihara anak gadisnya dengan sempurna hingga dewasa.

Islam mengambil berat tentang penjagaan terhadap anak gadis.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Kemurnian Islam dalam masyarakat majmuk

Posted by epondok di Oktober 21, 2014

Oleh Dr Siddiq Fadzil
Rahmah adalah kata kunci yang merumuskan segala objektif syariat (maqasid al-shariah) termasuk hak asasi manusia, kebebasan, keadilan, persamaan dan apa sahaja yang membawa maslahah (kepentingan) kemanusiaan. Bahagia atau celakanya hidup manusia, tergantung sepenuhnya pada rahmat Allah.

Menyedari hakikat itu, Muslim sentiasa mendambakan siraman rahmat Allah SWT pada setiap detik. Rasulullah SAW memberikan petunjuk bahawa cara meraih rahmat ialah dengan menebar belas kasih kepada warga alam.

Sabdanya: “Kasihanilah mereka yang di bumi, nescaya kamu akan dikasihani oleh Yang di langit. Ada seseorang berkata: Sesungguhnya kami mengasihani isteri-isteri dan anak-cucu kami. Sabda Rasulullah SAW: Bukan itu maksudku. Yang aku maksudkan adalah kasih yang menyeluruh.”

Rahmat bererti belas, kasih

Rahmat yang menyeluruh bererti belas dan kasih yang melimpah, bakti kemanusiaan sejagat, khidmat kebajikan yang meratai seluruh warga bumi Ilahi. Dengan keyakinan dan komitmen sedemikian itulah kita tampil di kancah dakwah pada era serba global dan plural.

Dalam kaitan inilah pula relevannya wacana mengenai cabaran aktualisasi rahmat sejagat, penterjemahan mesej rahmatan li al-alamin di tengah realiti kemajmukan dengan bertolak dari premis dasar keesaan Pencipta dan keragaman makhluk ciptaan-Nya.

Seluruh warga alam dengan segala kepelbagaiannya seharusnya berpeluang mengecap rahmat Ilahi melalui agama-Nya. Memang sebagai agama rahmah, Islam harus ditampilkan dengan wajah yang ramah. Sayangnya, agama rahmah yang ramah ini sering kali dicitrakan sebagai agama yang selalu ‘marah-marah’.

Kepelbagaian adalah sunnatullah dalam penciptaan makhluk. Rempuhan globalisasi yang dijiwai hegemoni Amerika tidak akan mampu merubah kenyataan bahawa manusia tetap berbeza-beza warna, agama, budaya dan bahasa.

Justeru, perbezaan dan kepelbagaian harus diterima seadanya dengan sikap positif serta optimistik bahawa fenomena kemanusiaan yang berbangsa mengandungi hikmah ketuhanan yang tersirat supaya mereka saling kenal.

Prinsip dasarnya adalah menerima kehadiran orang lain dengan segala kelainannya, semangat toleransi demi matlamat kolektif hidup bersama, berdampingan secara damai dan harmonis. Hakikat inilah yang membawa kita ke persoalan kemajmukan atau yang dipakai hari ini istilah pluralisme.

Ternyata kemajmukan adalah fakta dan kenyataan yang selamanya diterima serta diakui oleh Islam. Kemajmukan atau kepelbagaian dalam perspektif Islam bukan sekadar hak kemanusiaan yang boleh diterima dan ditolak, bukan juga sekadar budi bicara yang boleh diberi atau dinafi.

Tetapi ia adalah fitrah, undang-undang dan aturan Ilahi yang tidak berubah serta tidak mungkin berubah. Namun, tidak bererti perpecahan kerana semua tetap terpadu dalam wadah kesatuan. Hakikat inilah yang tepat dikatakan oleh Dr Muhammad Imarah, perbezaan dan kepelbagaian dalam bingkai kesatuan).

Kepelbagaian makhluk dalam bingkai kesatuan Pencipta, kepelbagaian bangsa dan suku dalam bingkai kesatuan kemanusiaan, kepelbagaian syariat dalam bingkai kesatuan agama, kepelbagaian hukum dan fatwa dalam bingkai kesatuan syariat, kepelbagaian mazhab dan parti dalam bingkai kesatuan umat.

Kemajmukan dalam kehidupan manusia

Islam menerima kemajmukan dalam pelbagai ranah kehidupan manusia, agama, budaya, politik, perundangan dan lain-lainnya. Islam menerima, menghargai dan menghormati manusia dalam segala kepelbagaiannya, bangsanya, bahasanya, agamanya dan budayanya.

Berbeza agama bukan alasan untuk bermusuhan. Justeru, seluruh umat manusia yang berbeza agama itu tetap terangkai dalam warga besar kesatuan keinsanan.

Bagi kita, memuliakan manusia atas sifat kemanusiaannya tanpa mengira agamanya adalah suatu tuntutan keagamaan, bahagian daripada kewajipan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh al-Bukhari, Rasulullah SAW berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi.

Mendengar ada suara yang menyebut itu adalah jenazah Yahudi. Rasulullah SAW spontan menjawab, bukankah ia satu jiwa manusia?

Demikianlah, setiap jiwa manusia Muslim atau bukan Muslim memiliki martabat kemuliaan yang harus dihormati. Selain itu ada pula catatan daripada Ibn Hazm mengenai kematian ibu kepada al-Harith ibn Abi Rabiah, seorang beragama Kristian, jenazahnya dihantar ke perkuburan oleh sahabat Rasulullah SAW.

Setiap Muslim berkeyakinan bahawa kehendak Allah SWT tidak dapat dihalang seperti mana ia juga berkeyakinan segala kehendak-Nya mengandungi hikmah kebaikan, sama ada manusia tahu atau tidak. Oleh itu, Muslim tidak harus berfikir untuk memaksa manusia semuanya menjadi Muslim.

Kemajmukan dalam Islam terbina atas kesedaran orang Muslim tidak dituntut untuk menentukan nasib orang bukan Muslim kerana tidak Islam. Itu adalah urusan Tuhan yang akan diputuskan nanti pada hari perhitungan. Yang dituntut daripada orang Islam adalah sikap istiqamah dengan agamanya sendiri, di samping memberikan layanan adil terhadap orang lain yang tidak seagama.

Dengan demikian orang Islam tidak mengalami sebarang dilema dalam melaksanakan keadilan dan melakukan kebaikan terhadap bukan Islam. Urusan kita adalah melaksanakan perintah Allah SWT memberikan keadilan, bersikap ramah dan berakhlak mulia terhadap semua termasuk yang bukan-Islam.

Tentang kezaliman

Urusan kita adalah menentang kezaliman, tanpa mengira siapa pelakunya, termasuk kezaliman yang dilakukan oleh orang Islam terhadap bukan Islam.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan kebenaran kerana Allah, lagi menjadi saksi dengan adil dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa juga) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.” (Surah al-Ma’idah, ayat 8)

Sebagai umat yang bertamadun dan berbudaya, semua pihak seharusnya memiliki kepekaan tinggi terhadap nilai kesopanan dan kesusilaan. Umat Islam khususnya harus dapat menghayati kehalusan bahasa al-Quran terutama dalam sapaan terhadap orang bukan Islam.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Kem Cuti Sekolah Sesi 2 di Pondok Pasir Tumboh, Kota Bharu

Posted by epondok di Oktober 19, 2014

Istimewa Cuti Sekolah/IPT

Sesi Pertama

Tarikh : 6  – 20 Disember 2014

Tarikh tutup pendaftaran bila peserta telah mencukupi had iaitu 60 orang.

Tempah dan sahkan pendaftaran melalui telefon/ sms

Syarat & Yuran Penyertaan

 • Pelajar lelaki berumur 11 – 24 tahun (terhad 100 orang sahaja) – Telah tutup daftar kerana cukup bilangan
 • RM 250 sahaja (meliputi bahan kursus, penginapan dan makan minum)

 

Tarikh & Masa Daftar Diri

6 Disember 2014 (Sabtu) jam 2.30 – 3.15 petang

Tempat Program

Madrasah Diniah Bakriah, Pondok Pasir Tumboh,

16150, Kota Bharu, Kelantan

Pengisian

 • Pengajian kitab pilihan
 • Risalah Masbuk & Muafiq Dalam Solat
 • Kitab Pelita Penuntut
 • Tazkirah dan ceramah motivasi
 • Kursus jenazah lengkap
 • Wirid dan zikir pilihan serta qiamullail
 • Hafalan surah-surah pilihan
 • Tadarrus al-Quran
 • Latihan amali fardhu ‘Ain
 • Latihan khutbah dan azan
 • Cungkil bakat nasyid, ceramah, marhaban

Pelajar yang lemah jawi dan al-Quran

 • Diletakkan dalam kelas khusus
 • Tekan Fardhu ‘Ain berdasarkan kertas kerja khusus
 • Tekan pembelajaran Iqra’
Keperluan Yang perlu dibawa

Pakaian harian  & pakaian solat (diwajibkan bawa jubah dan serban), bantal , selimut, cadar tilam , alat tulis

Sila hubungi :

019- 9388902(Ust. Shairazi ) / 013-2756400 (Hafiz) / 01129417932 (Shukri)

facebook : albakriah

Blog : albakriah.wordpress.com

Web : www.al-bakriah.com.my

Posted in Program Terbaru | Leave a Comment »

Kem Cuti Sekolah Sesi 2 di Pondok Tunjung, Kota Bharu

Posted by epondok di Oktober 19, 2014

Istimewa Musim Cuti Sekolah/IPT

Sesi Kedua

Tarikh : 15-24 Disember 2014

Tarikh Tutup Daftar :

Bila Cukup Bilangan Yang diTetapkan

(Tempah dan Sahkan pendaftaran melalui telefon / sms)

Syarat & Yuran Penyertaan

 • Pelajar lelaki dan perempuan berumur 11 – 24 tahun (terhad 100 orang sahaja)
 • RM 250 sahaja (meliputi bahan kursus, penginapan dan makan minum)

Tarikh & Masa Lapor Diri (setelah sah daftar melalui email atau sms)

a. Sesi Kedua : 15 Disember 2014 (Isnin) jam 2.30 – 3.15 ptg

 

Tempat Program

Madrasah Fununiah Tunjuniah, Pondok Tunjung,

KM7, Jln Kuala Krai,

16210 Mulong, Kota Bharu, Kelantan

Pengisian

 • Pengajian kitab pilihan
 • Kitab Pelita Penuntut
 • Tazkirah dan ceramah motivasi
 • Pengajian Fardhu ain
 • Program berkumpulan
 • Kursus jenazah lengkap
 • Wirid dan zikir pilihan serta qiamullail
 • Hafalan surah-surah pilihan
 • Tadarrus al-Quran
 • Latihan amali fardhu ‘Ain
 • Latihan khutbah dan azan
 • Cungkil bakat nasyid, ceramah, marhaban
 • Sukan

Keperluan Yang perlu dibawa

Pakaian harian (wajib jubah dan tudung labuh bagi perempuan) & pakaian solat (wajib jubah dan serban bagi lelaki), bantal , selimut, cadar tilam , alat tulis

Hubungi :

Tel: 09-7126708 (P) / Tuan Hj Mohamad Daud 0199815656 / Us Nasharudin 0199859887

Facebook : epondok

Blog : epondok.wordpress.com

Posted in Program Terbaru | Leave a Comment »

Kem Cuti Sekolah Sesi 1 di Pondok Pasir Tumboh, Kota Bharu

Posted by epondok di Oktober 18, 2014

Istimewa Cuti Sekolah/IPT

Sesi Pertama

Tarikh : 22 November  – 5 Disember 2014

Tarikh tutup pendaftaran bila peserta telah mencukupi had iaitu 60 orang.

Tempah dan sahkan pendaftaran melalui telefon/ sms

Syarat & Yuran Penyertaan

 • Pelajar lelaki berumur 11 – 24 tahun (terhad 60 orang sahaja) – Telah tutup daftar kerana cukup bilangan
 • RM 250 sahaja (meliputi bahan kursus, penginapan dan makan minum)

 

Tarikh & Masa Daftar Diri

22 November 2014 (Sabtu) jam 10.00 pagi  – 12.00 tengahari

Tempat Program

Madrasah Diniah Bakriah, Pondok Pasir Tumboh,

16150, Kota Bharu, Kelantan

Pengisian

 • Pengajian kitab pilihan
 • Risalah Masbuk & Muafiq Dalam Solat
 • Kitab Pelita Penuntut
 • Tazkirah dan ceramah motivasi
 • Kursus jenazah lengkap
 • Wirid dan zikir pilihan serta qiamullail
 • Hafalan surah-surah pilihan
 • Tadarrus al-Quran
 • Latihan amali fardhu ‘Ain
 • Latihan khutbah dan azan
 • Cungkil bakat nasyid, ceramah, marhaban

Pelajar yang lemah jawi dan al-Quran

 • Diletakkan dalam kelas khusus
 • Tekan Fardhu ‘Ain berdasarkan kertas kerja khusus
 • Tekan pembelajaran Iqra’
Keperluan Yang perlu dibawa

Pakaian harian  & pakaian solat (diwajibkan bawa jubah dan serban), bantal , selimut, cadar tilam , alat tulis

Sila hubungi :

019- 9388902(Ust. Shairazi ) / 013-2756400 (Hafiz) / 01129417932 (Shukri)

facebook : albakriah

Blog : albakriah.wordpress.com

Web : www.al-bakriah.com.my

Posted in Program Terbaru | Leave a Comment »

Kem Cuti Sekolah Sesi 1 di Pondok Tunjung, Kota Bharu

Posted by epondok di Oktober 18, 2014

Istimewa Musim Cuti Sekolah/IPT

Sesi Pertama

Tarikh : 1-10 Disember 2014

Tarikh Tutup Daftar :

Bila Cukup Bilangan Yang diTetapkan

(Tempah dan Sahkan pendaftaran melalui telefon / sms)

Syarat & Yuran Penyertaan

 • Pelajar lelaki dan perempuan berumur 11 – 24 tahun (terhad 100 orang sahaja)
 • RM 250 sahaja (meliputi bahan kursus, penginapan dan makan minum)

Tarikh & Masa Lapor Diri (setelah sah daftar melalui email atau sms)

a. Sesi pertama : 1 Disember 2014 (Isnin) jam 2.30 – 3.15 ptg

 

Tempat Program

Madrasah Fununiah Tunjuniah, Pondok Tunjung,

KM7, Jln Kuala Krai,

16210 Mulong, Kota Bharu, Kelantan

Pengisian

 • Pengajian kitab pilihan
 • Kitab Pelita Penuntut
 • Tazkirah dan ceramah motivasi
 • Pengajian Fardhu ain
 • Program berkumpulan
 • Kursus jenazah lengkap
 • Wirid dan zikir pilihan serta qiamullail
 • Hafalan surah-surah pilihan
 • Tadarrus al-Quran
 • Latihan amali fardhu ‘Ain
 • Latihan khutbah dan azan
 • Cungkil bakat nasyid, ceramah, marhaban
 • Sukan

Keperluan Yang perlu dibawa

Pakaian harian (wajib jubah dan tudung labuh bagi perempuan) & pakaian solat (wajib jubah dan serban bagi lelaki), bantal , selimut, cadar tilam , alat tulis

Hubungi :

Tel: 09-7126708 (P) / Tuan Hj Mohamad Daud 0199815656 / Us Nasharudin 0199859887

Facebook : epondok

Blog : epondok.wordpress.com

Posted in Program Terbaru | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 16,387 other followers