Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Ego sifat keji hancurkan umat

Posted by epondok di Ogos 22, 2014

Berdendam, cakap ikut sedap mulut jejas silaturahim

Islam agama menganjurkan hubungan persaudaraan atau silaturahim yang baik sama ada terhadap keluarga, saudara dan tetangga. Mengeratkan silaturahim adalah tuntutan dan memutuskannya dianggap dosa besar.

Menghubungkan silaturahim bermaksud berbuat baik kepada keluarga dan tetangga dengan menyampaikan kebaikan, menjauhkan keburukan atau kezaliman, ziarah menziarahi, sering menanyakan keperluan, meraikan undangan dan saling menghormati dan berkongsi suka duka.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa juga; hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong takbur dan membanggakan diri.” (Surah al-Nisa, ayat 36)

Allah SWT telah menggandingkan perintah bertakwa kepada Allah SWT dan tidak mensyirikkan-Nya dengan berbuat kebaikan kepada kedua-dua ibu bapa, kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga dan sebagainya.

Kewajipan tunai hak sesama makhluk

Perintah itu menjelaskan kewajipan menunaikan hak Allah dan kewajipan menunaikan hak sesama makhluk. Allah SWT juga menggambarkan penyebab atau perosak silaturahim itu disebabkan sikap ego, sombong, takbur dan membanggakan diri.

Ego adalah perosak silaturahim. Ia pastinya membawa kepada sikap mementingkan diri sendiri. Ego, sombong, takbur atau membanggakan diri adalah sifat mazmumah yang amat dibenci Allah SWT. Mereka yang ego akan menganggap dirinya lebih istimewa dan mulia seterusnya mementingkan diri sendiri.

Ingatlah, ego, sombong, takbur atau membanggakan diri adalah sifat iblis. Iblis telah menunjukkan keegoannya kepada Allah SWT, tatkala enggan sujud kepada Nabi Adam. Dia menganggap dirinya lebih hebat atau mulia kerana dijadikan daripada api berbanding Nabi Adam. Sikap ego Iblis ini akhirnya menyebabkan dia digolongkan sebagai kafir. Saat ini, apa yang merisaukan kita ialah sifat ego bukan hanya dimiliki oleh mereka yang jahil, kadangkala dimiliki juga oleh golongan berilmu. Bahayanya sifat ego kerana ia adalah kunci kepada segala sifat mazmumah.

Ia akan menyebabkan seorang individu itu selalu meninggikan suaranya tanpa sebab, mudah naik marah seterusnya melenting, suka bertikam lidah, merasakan pandangannya adalah yang terbaik, lalu tidak mahu menerima pandangan orang lain, sukar untuk meminta maaf apabila bersalah dan susah untuk memaafkan.

Keadaan akan menjadi lebih parah jika mereka yang ego ini mempengaruhi pula individu lain untuk menolak dan membenci mereka yang tidak sehaluan dengannya. Ringkasnya, inilah penyebab yang boleh memutuskan silaturahim sama ada dalam hubungan sesama keluarga, rakan dan tetangga.

Bayangkanlah, apakah yang akan berlaku kepada umat Islam keseluruhannya jika ramai dalam kalangan kita terdiri daripada manusia yang ego? Sanggup menyimpan dendam bertahun lamanya dan menutup sebarang pintu rundingan dan kemaafan.

Dalam Islam, terdapat beberapa ancaman terhadap mereka yang memutuskan hubungan silaturahim antaranya, orang yang memutuskan silaturahim tidak diterima amalannya.

Rasulullah SAW bersabda: “Seluruh amal diperlihatkan pada hari Khamis dan Isnin maka pada hari itu Allah SWT memberikan keampunan kepada setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali seseorang yang bertengkar antara dia dan saudaranya. Maka dikatakan kepada malaikat: Biarkanlah kedua orang” (Riwayat Muslim)

Fasik jika putus silaturahim

Orang yang memutuskan silaturahim disifatkan al-Quran sebagai fasik, rugi dan sesat. Disandarkan kepada Saidina Ali, beliau menyatakan pemutus silaturahim itu disifatkan al-Quran dengan fasik, rugi dan sesat. Fasik ialah orang yang berperangai buruk, jahat, berdosa besar atau tidak mempedulikan perintah Allah.

Lawan bagi sifat ego ini ialah tawaduk atau merendahkan diri dan tidak angkuh. Ia penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul melalui sifat ego kerana tawaduk berperanan melenyapkan sikap ego, berbangga diri, sombong dan mementingkan diri sendiri.

Orang yang tawaduk akan bersikap tenang, sederhana dan sungguh-sungguh serta menjauhi perbuatan sombong. Orang yang tawaduk akan patuh dan taat menerima kebenaran daripada sesiapa pun dan tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain.

Sesungguhnya Islam amat menganjurkan kita untuk bersifat tawaduk. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kamu bersifat tawaduk sehingga tiada yang bersikap bongkak terhadap orang lainnya dan tidak menganiaya orang lain.” (Riwayat Muslim)

Islam mewajibkan kita menjaga hubungan silaturahim sesama keluarga, rakan dan tetangga serta mengharamkan kita memutuskannya. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam mempraktikkan sifat tawaduk. Hasil kemuliaan akhlak, Baginda amat dicintai dan dihormati keluarga, kerabat, rakan, kenalan bahkan lawan.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

‘Jawatan pemimpin usah diminta’

Posted by epondok di Ogos 21, 2014

Oleh Zamanuddin Jusoh

Antara tuntutan utama dalam agama adalah menunaikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita dan pengabaian terhadap tuntutan itu akan memberi implikasi besar. Penyebab utama kepada kerosakan umat akibat pengabaian manusia terhadap amanah khususnya amanah kepemimpinan.

Kepemimpinan amanah yang amat penting kerana ia berkait dengan urusan sesama manusia. Di sinilah bermulanya proses ujian terhadap mereka yang diamanahkan sebagai pemimpin sama ada terus berada pada landasan agama atau sebaliknya.

Amanah ini menitikberatkan urusan perintah dan larangan Allah SWT serta sejauh manakah komitmen seorang pemimpin terhadap amanah itu. Kita akan dapat menilai sesebuah kepemimpinan melalui timbangan neraca Allah SWT bagi memastikan keberkatan sesebuah kepimpinan.

Jujur atau ikut nafsu

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Acuan Allah SWT dan siapakah yang lebih baik daripada acuan Allah? Dan kepada-Nyalah kami menyembah.” (Surah al-Baqarah, ayat 138) Oleh itu, apabila kepemimpinan jauh daripada hidayah Allah SWT, maka akan terlihat kepincangan dan terserlah wajah sebenar seseorang sama ada mereka benar-benar jujur atau sekadar memenuhi tuntutan nafsu semata-mata.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesiapa yang menyimpang daripada jalan-Ku, dia akan menghadapi kehidupan yang pincang dan sempit. Maka Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata: Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal aku dulu (di dunia) dapat melihat. Allah berfirman: Demikianlah kamu dilupakan sebagaimana kamu telah melupakan ayat-ayat Kami dahulu.” (Surah Tahaa, ayat 124-126)

Ulama berbeza pendapat mengenai maksud buta dalam ayat di atas, apakah buta hati atau buta mata? Pendapat terbanyak adalah buta penglihatan sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud : “Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang Dia sesatkan, maka sekali-kali dia tidak akan mendapat penolong bagi mereka selain dari Dia. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli.” (Surah al-lsraa, ayat 97)

Kepemimpinan adalah suatu amanah yang besar serta menjadi kewajipan untuk melaksanakannya. Baginda SAW mengingatkan sahabat untuk menjauhi sesuatu jawatan pada tampuk pemerintahan kerana bebanan besar yang akan ditanggungnya pada hari kiamat.

Baginda SAW pernah menasihati Abu Zarr yang memohon jawatan: “Wahai Abu zarr, engkau tidak mampu sedangkan jawatan adalah amanah. Ia adalah penghinaan dan penyesalan di hari kiamat melainkan mereka yang menguruskannya dengan cara yang betul.” (Riwayat Muslim)

Simbol cinta dunia

Ini menjelaskan beratnya tanggungjawab sesuatu jawatan yang disandang sedangkan manusia beranggapan ia satu penghormatan dan peluang keemasan. Realitinya, percaturan untuk menjadi pemimpin adalah simbol cinta dunia yang keterlaluan.

Masing-masing ghairah dan bercita-cita kepada habuan serta imbuhan yang akan diperoleh. Pihak yang sedia berada di persada kepemimpinan pula sedaya upaya mempertahankan kedudukan kerana terlalu sayangkan keistimewaan dikecapi tanpa memikirkan risiko berhadapan Allah SWT di hari kemudian.

Sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya kalian nanti akan sangat bercita-cita menjadi pemimpin, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan.” (Riwayat Bukhari)

Sejarah membuktikan Baginda SAW tidak pernah melayan permintaan sahabat terhadap sesuatu jawatan. Justeru, sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang diminta untuk menguruskan urusan masyarakat bukannya mereka yang menawarkan dirinya untuk menjadi pemimpin.

Baginda juga pernah menasihati dua sahabat melalui satu riwayat seorang sahabat berkata: “Aku dan dua orang lelaki dari kaumku telah masuk kepada Nabi SAW. Salah seorang daripada dua lelaki berkenaan berkata: Lantiklah kami menjadi ketua wahai Rasulullah. Seorang lagi juga berkata demikian. Lalu baginda bersabda: Sesungguhnya kami tidak melantik dalam urusan ini sesiapa yang memintanya atau bercita-cita untuk mendapatkannya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Larangan minta
jawatan

Jelas bahawa mereka yang meminta jawatan tidak akan mendapat pertolongan manusia dan bantuan daripada Allah SWT kecuali mereka yang diminta untuk memimpin. Jaminan ini telah digambarkan oleh Baginda SAW.

Baginda SAW menasihati sahabatnya, Abd Rahman Samurah: “Wahai Abd Rahman, jangan engkau meminta jawatan pemimpin. Sesungguhnya jika engkau diberikannya dengan permintaan maka engkau akan ditinggalkan dan tidak akan dibantu dan jika engkau diberikannya tanpa permintaan maka engkau akan dibantu dan mendapat pertolongan.”

Allah SWT memberi tanggungjawab yang berat kepada pemimpin sebagai satu amanah bagi membawa golongan yang dipimpin mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Semakin tinggi jawatan kepemimpinan yang disandang, semakin banyaklah tanggungjawab mesti dilunaskan.

Hanya keimanan menjadi penyelamat dan mereka yang beriman saja dijanjikan sebagai pewaris kepada kekuasaan di atas muka bumi. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Allah SWT menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal salih di kalangan kamu, bahawa Dia akan menjadikan mereka sebagai khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, seperti mana Dia telah menjadikan orang sebelum mereka selaku khalifah yang berkuasa.” (Surah an-Nur, ayat 55)

Syarat raih keberkatan

Inilah syarat utama yang diletakkan oleh Allah SWT untuk memegang tampuk pemerintahan bagi meraih keberkatan daripada Allah SWT. Kefahaman terhadap kehendak agama dan rakyat adalah antara syarat kepemimpinan yang baik sekali gus melengkapkan mereka sebagai pemimpin sebenar.

Mereka mestilah berusaha menunaikan tanggungjawab manakala rakyat pula mesti taat dan bekerjasama menjayakan sebarang usaha bagi meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan serta kecemerlangan di masa hadapan.

Imam al-Ghazali juga menegaskan: “Kekuasaan dan agama adalah anak kembar. Agama adalah dasar dan kekuasaan adalah penjaga.” (Ihya Ulumuddin)

Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa melantik seseorang sebagai pemimpin atau pegawai di dalam sebuah kumpulan sedangkan masih ada di kalangan mereka orang yang lebih layak, orang yang lebih disukai Allah SWT daripadanya maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah SWT dan Rasul-Nya dan mengkhianati orang yang beriman.”

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Hias diri dengan sifat sabar

Posted by epondok di Ogos 20, 2014

Oleh Dr Engku Ahmad Zaki Engku Alwi

Ajal adalah rahsia yang tak seorang pun daripada kalangan manusia mengetahuinya, kecuali Allah SWT dan malaikat-Nya. Ketika, tibatiba nyawa tercabut daripada jasad, apakah kita sudah bersedia untuk bertanggungjawab terhadap hidup kita jalani di dunia.

Kehidupan dunia yang selama ini kita tempuh adalah ujian Ilahi untuk membezakan siapakah manusia yang baik dan buruk amalnya. Manusia yang baik amalnya, maka jaminannya adalah syurga penuh kenikmatan, manakala yang buruk amalnya, akan dihumbankan ke dalam neraka penuh kesengsaraan.

Hidup di dunia diibaratkan ladang untuk mencari bekalan terbaik menghadap Allah yang Maha Besar. Untuk itu, ada sejumlah bekalan yang seharusnya dipersiapkan setiap insan yang beriman kepada Allah SWT. Pertama, bekalan paling utama untuk menghadap Allah adalah takwa.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takwa iaitu memelihara diri (daripada keaiban meminta sedekah); dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang yang berakal (yang dapat memikir dan memahaminya).” (Surah al-Baqarah, ayat 197)

Bekalan takwa

Takwa adalah bekalan setiap insan yang beriman. Tanpa takwa, Allah SWT tidak akan reda dan tidak akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya. Tanpa takwa juga, Allah SWT tidak akan menerima amalan hamba-Nya.

Kedua, bekalan ilmu kerana Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah daripada kalangan hamba-Nya hanyalah orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun.” (Surah Fathir, ayat 28)

Menuntut ilmu kewajipan bagi setiap Muslim dan Muslimah. Jika kita enggan belajar dan menuntut ilmu, maka kita akan mudah melakukan kesilapan, tidak pula melakukan kebaikan, malah tidak bermanfaat kepada orang lain, tidak akan berjaya dalam hidupnya dan yang pastinya akan mudah tersesat.

Apatah lagi, orang rajin beramal tetapi tidak disertai dengan ilmu yang benar, maka dia adalah seperti seorang yang berjalan bukan pada jalannya. Pendek kata, kita kena beringat supaya jangan sampai amalan dilakukan hanya sia-sia kerana tidak didasari ilmu yang benar.

Ketiga, bekalan tawakal. Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dan (Ingatlah), sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya). Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendaki-Nya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu.” (Surah al-Thalaq, ayat 3)

Tawakal akan menanamkan dalam hati insan sifat kesungguhan, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Yang Maha Esa. Setiap insan hanya berdaya berusaha, berikhtiar dan berdoa, manakala natijah dan hasil segala sesuatu itu Allah SWT yang menentukan.

Keempat, bekalan selanjutnya adalah syukur. Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Apa gunanya Allah menyeksa kamu sekiranya kamu bersyukur (akan nikmatNya) serta kamu beriman (kepada- Nya)? Dan (ingatlah) Allah sentiasa Membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang yang bersyukur kepada-Nya), lagi Maha Mengetahui (akan hal keadaan mereka).” (Surah al-Nisa’, ayat 147)

Bentuk syukur

Bentuk rasa syukur itu meliputi syukur dengan lisan, hati dan tindakan kita.

Ingatlah bahawa sesungguhnya nikmat itu akan lestari kerana syukur kita kepada Ilahi, sebaliknya ia akan hilang dengan kufur kita kepada nikmat dikurniakan.

Kelima, bekalan sabar. Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Wahai sekalian orang yang beriman! Mintalah pertolongan (untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan) dengan bersabar dan dengan (mengerjakan) sembahyang; kerana sesungguhnya Allah menyertai (menolong) orang yang sabar.” (Surah al- Baqarah, ayat 153)

Apa pun pekerjaan dan di mana juga berada, setiap insan sangat perlu menghiaskan diri dengan sifat sabar. Seorang guru sudah tentu dituntut bersabar mengajar anak didiknya. Begitu juga majikan mestilah bersabar berdepan pelbagai kerenah anak buahnya.

Bahkan, orang yang ditimpa musibah juga harus sentiasa bersabar. Jadikanlah sabar sebagai penolong kita kerana yakinlah bahawa Allah SWT bersama dengan orang yang bersabar terhadap ujian hidup di dunia ini.

Zuhud

Bekalan yang seterusnya adalah zuhud iaitu tidak mencintai dunia. Rasulullah SAW bersabda: “Zuhudlah kamu terhadap dunia, nescaya Allah akan mencintaimu dan janganlah kamu mencintai apa yang dimiliki manusia, nescaya sekalian manusia akan mencintaimu!” (Riwayat Ibnu Majah)

Mengutamakan akhirat adalah bekalan yang bertepatan dengan firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan sesiapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya, sedang ia beriman, maka mereka yang demikian keadaannya, diberi pahala akan amal usahanya.” (Surah al-Isra’, ayat 19)

Demikianlah antara bekalan penting yang harus kita siapkan sebelum Allah SWT memanggil kita untuk menghadap-Nya. Yakinlah, bekalan inilah yang menolong kita memikul taklif kewajipan syariat dalam kehidupan dunia ini, mudah-mudahan kita beroleh kebahagiaan dunia akhirat.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Cinta Allah mengatasi segalanya

Posted by epondok di Ogos 19, 2014

ALHAMDULILLAH, dalam kehidupan kita sentiasa diuji sementelah lagi dunia ini sebagai tempat ujian terutama pautan dunia dan harta benda. Dengan semangat menginsafi akan hakikat kita sebagai khalifah Allah di muka bumi, sewajarnya kita memahami tugasan kita sebagai pendakwah dalam meninggikan syiar agama-Nya.

Dalam ruangan tafsir pada kali ini penulis menukilkan tafsiran daripada surah al-Taubah ayat 24 yang bermaksud: Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan-Nya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Ustaz Fathi Yakan dalam bukunya, Apa Ertinya Saya Menganut Islam berkata: “Orang-orang yang terdahulu daripada kita benar-benar mengetahui dan memahami bahawa dakwah mereka tidak akan mencapai kejayaan kecuali dengan jihad, pengorbanan, penyerahan harta kekayaan dan jiwa raga, lantas mereka pun mengorbankan diri dan harta benda mereka untuk perjuangan.”

Mereka berjihad pada jalan Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Mereka mendengar seruan Allah SWT ini.

Sebaik sahaja mendengar seruan yang berupa ugutan itu, mereka pun terus menyambutnya. Mereka membebaskan diri mereka daripada segala sesuatu yang mereka cintai dengan penuh kerelaan hati, malahan mereka bergembira dan merasa bahagia dengan janji setia yang mereka berikan kepada Allah SWT.

Ada daripada kalangan mereka yang bertarung dengan maut tetapi masih menyeru: “Maralah menuju Allah yang tidak membawa sebarang bekalan.”

Ada juga dalam kalangan mereka yang mengorbankan seluruh harta benda mereka dengan berkata: “Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah SWT dan Rasul-Nya.”

Ada juga antara mereka yang bermadah, sedangkan mata pedang sedang berada di leher mereka: “Aku tetap tidak peduli, asalkan aku seorang Muslim, biarpun diriku dibunuh mati, untuk Allah kematian pasti.”

Jihad yang benar

Demikianlah yang telah berlaku kepada mereka yang berjihad dengan jihad yang benar, pengorbanannya besar, menyerah diri dengan bersungguh-sungguh dan kita juga akan melakukan perkara yang sama (dengan izin Allah SWT).

Atas dasar inilah selayaknya umat Islam menjadikan Ramadan lalu sebagai bulan tamrin dan latihan dalam mengatur dan menyusun langkah kehidupan di atas asas syariat Allah SWT.

Dalam saat kita baru melabuhkan tirai Ramadan dan sedang seronok diulit kemenangan Syawal, sudah pasti semangat Ramadan ini hendaklah kita bawa bersama sebagai mukadimah perubahan hidup kita ke arah yang lebih baik mengikut kehendak Allah SWT.

Begitu juga, Syawal menjadikan kita lebih bersyukur kepada Ilahi atas nikmat kurniaan kemampuan untuk melaksanakan ibadah-Nya dengan jaya. Amin.

Selain itu, terdapat banyak lagi catatan sejarah yang menunjukkan kemenangan tentera Islam pada bulan Ramadan. Justeru, sewajarnya bagi umat Islam mengambil semangat Ramadan yang mulia yang baru kita lepasi ini untuk meraih kemenangan, sama ada menentang hawa nafsu atau benar-benar menjadi hamba Allah SWT yang soleh.

Tidak dapat kita lupakan bahawa turunnya al-Quran yang menjadi mukjizat sepanjang zaman sehingga menjana perubahan dan membina peradaban ummah juga diturunkan, bermulanya pada bulan Ramadan. Ini merupakan tanda cahaya ilmu dan Islam diasaskan pada bulan penuh keberkatan itu.

Semoga Allah kurniakan kepada kita dengan kasihkan kepada-Nya dan cinta semata-mata untuk-Nya sahaja.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Hukum tunai janji

Posted by epondok di Ogos 18, 2014

BERJANJI memang mudah, bak kata pujangga lidah tak bertulang, tetapi mahu menunaikan janji bukan semudah melafaznya walaupun dinyatakan dalam banyak ayat al-Quran dan hadis perihal kewajipan menunaikan janji.

Justeru, ketika melafazkan janji sebutlah insya-ALLAH kerana tidak ada siapa tahu keadaan kita, sama ada mampu atau tidak menunaikan janji. Atau kita teliti diri dahulu, jika tidak mampu usah berjanji kerana akan ada pihak yang menuntut janji itu.

PANDAI berjanji itu dan ini, tiba masa langsung dilupakan sekali gus memungkirinya dengan berjuta alasan tidak munasabah lantas mengundang kesusahan di pihak lain.
Elokkah sikap sebegitu, wajarkah diteladani? Bukankah individu yang memungkiri janji boleh dikategorikan sebagai munafik?

Menurut pendakwah, Ustaz Amly Asenar, manusia dianugerahkan ALLAH SWT dengan kelebihan untuk berkata-kata. Manusia mampu untuk menzahirkan perasaannya sama ada gembira atau sedih.

Mampu untuk memperdayakan sama ada dengan pembohongan atau tipu daya. Semua ini mampu dilakukan oleh lisan manusia. Begitulah hebatnya ciptaan ALLAH ini.

“Justeru, Islam telah datang untuk mendidik lisan manusia ini agar digunakan dengan tujuan yang diredai oleh Sang Penciptanya. Maka kita mendapati banyak ayat al-Quran dan hadis serta tulisan ulama yang membicarakan perihal kebaikan dan keburukan lisan dan di antaranya ialah memungkiri janji.

ALLAH berfirman yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian.” (Surah al-Maidah: 1)

Seterusnya Dia berfirman yang bermaksud, “Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya! Amat besar kebenciannya di sisi ALLAH – kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya.” (Surah ash-Shaff: 2 & 3)

“Ayat ini adalah teguran daripada ALLAH yang paling keras sekali. Semoga hati-hati manusia gentar untuk menyalahgunakan nikmat lisan yang ALLAH berikan ini,” katanya.

Janji sunat dituntut

Terdapat juga beberapa hadis Rasulullah SAW yang menerangkan persoalan janji dan kesan mungkir janji. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda bermaksud: “Tanda-tanda munafik itu ada tiga iaitu apabila dia berkata maka dia berbohong, apabila dia berjanji maka dia mungkiri dan apabila dia diberikan amanah maka dia melakukan khianat.”

Melihat kepada hadis ini maka dengan mudahnya kita akan mengatakan sesiapa sahaja yang mungkiri janji maka dia adalah munafik.

Sewajarnya kita mengelakkan daripada berfahaman secara mudah dalam memahami hadis. Kefahaman perlu dibina berpandukan kepada perbahasan ulama terlebih dahulu. Adakah dengan mungkir janji akan dikatakan berdosa?

Ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Iman Nawawi menyatakan bahawa ulama sepakat sesiapa yang telah berjanji maka hendaklah dia mengotakan janjinya itu. Cuma adakah tuntutan mengotakan janji itu wajib atau sunat yang dituntut? Di sinilah berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan ulama.

Menurut Imam asy-Syafi’i, Abu Hanifah dan majoriti ulama, mengotakan janji adalah sunat yang dituntut. Maka sesiapa yang mungkir janji maka dia telah hilang kebaikan dan melakukan perkara amat dibenci. Sementara itu, sebahagian ulama yang lain berpandangan mengotakan janji adalah wajib.

Sebenarnya terdapat perbahasan yang mendalam dalam persoalan janji ini dan pelbagai pandangan ulama dalam meletakkan hukum bagi setiap janji. Ada yang membezakan antara janji biasa dan perjanjian yang dimeterai.

Berjanji untuk sedapkan hati?

Ustaz Amly berkata, seperti yang sedia maklum menunaikan janji adalah akhlak yang mulia. Maka tidak sewajarnya digunakan untuk sekadar menyedapkan hati terutama kepada orang yang tersayang.

Namun ada ulama menyebutkan sebaiknya disertakan kalimah insya-ALLAH selepas menyatakan sebarang janji supaya tidak termasuk dalam golongan yang berbohong jika ada keuzuran untuk menunaikan janji itu nanti.

Ini mengikut pendapat Imam al-Ghazzali, al-Jassash dan ulama mazhab Hambali berdasarkan firman ALLAH yang bermaksud, “Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu (yang hendak dikerjakan): ‘Bahawa aku akan lakukan yang demikian itu, kemudian nanti’. Melainkan (hendaklah disertakan dengan berkata): ‘Insya-ALLAH’.” (Surah al-Kahf: 23 & 24)

“Oleh itu, berjanjilah dengan benar dan penuh keazaman untuk menunaikannya dan sertakan dengan lafaz insya-ALLAH, andai tidak mampu menunaikannya kelak kita tidaklah dikategorikan sebagai berbohong.

“Namun jika dirasakan tidak berkemampuan dari awal, sebaiknya jangan berjanji dikhuatiri akhirnya hanya menjadi mainan lidah semata-mata tanpa wujud kejujuran dan keikhlasan,” katanya.

Menurutnya, seandainya seseorang telah berjanji dengan niat yang benar namun tidak mampu menunaikan janjinya itu dengan ada sebab dan keuzuran maka sebaiknya dia berterus terang dan menerangkan dengan baik dan jelas. Ini bagi mengelakkan salah sangka dan dapat menjaga keutuhan perhubungan sesama manusia.
ALLAH memuji Nabi Ismail

Ada banyak perihal janji yang diterangkan oleh ALLAH dalam al-Quran. Antara yang menarik untuk dikongsikan ialah berkenaan janji Nabi Ismail AS. Dalam surah Maryam, ALLAH telah memuji Nabi Ismail dengan firmanNya yang bermaksud: “Dan bacakanlah (wahai Muhammad) dalam Kitab (al-Quran) ini perihal Nabi Ismail; sesungguhnya ia adalah benar menepati janji dan adalah dia seorang Rasul, lagi berpangkat nabi.” (Surah Maryam: 54)

“Mengapakah ALLAH memuji secara khusus kepada Nabi Ismail AS dalam ayat ini sedangkan semua nabi dan rasul juga menepati janji? Ini disebabkan Nabi Ismail AS bukan berjanji pada pemberian atau kata-kata tetapi berjanji mengenai hidup dan matinya. Baginda berjanji menyerahkan dirinya untuk disembelih ayahnya Nabi Ibrahim AS yang telah mendapat wahyu daripada ALLAH melalui mimpi.

“Nabi Ismail AS tidak melarikan diri malah memberikan janjinya dengan penuh keimanan dan keberanian dengan katanya, “Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya-Allah, ayah akan mendapati daku daripada orang-orang yang sabar,” katanya.

Menurutnya, inilah kisah yang terbaik dirakamkan dalam al-Quran. Janji seorang anak yang sanggup mengorbankan dirinya demi keyakinannya kepada agama yang dibawa oleh ayahnya. Janji yang telah mengangkat darjatnya di sisi ALLAH. Maka hiduplah dan matilah untuk ALLAH semata-mata. Alangkah hebatnya!

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Kezaliman yahudi berleluasa keatas umat Islam

Posted by epondok di Ogos 17, 2014

 • < 1 / 1 >

  DALAM konflik antara Gaza dan Israel, mereka menyalahkan Gaza kononnya atas tindakan Hamas melancarkan roket ke Israel.

  Tuduhan ini dijadikan alasan kuat untuk membenarkan Israel terus menyerang penduduk Gaza kerana alasannya adalah untuk Israel mempertahankan diri. Israel terus melakukan kezaliman dalam serangan terbaru mereka terhadap penduduk Gaza bermula 8 Julai lalu.

  Sungguh tidak masuk akal, sebuah negara yang lengkap dengan persenjataan canggih seperti pesawat pejuang, kereta kebal, senapang dan bekalan peluru, dibenarkan untuk mempertahankan diri dengan menyerang dan mengebom orang lain.

  Alasannya bukan lagi mempertahankan diri tetapi mahu mencari roket yang dimiliki Hamas dan ingin memusnahkan segala terowong yang terdapat di Gaza.

  Persis pencarian dan ingin memusnahkan weapon of mass destruction (WMD) yang dikatakan dimiliki Saddam Hussein bagi membenarkan Amerika Syarikat dan sekutu kuatnya iaitu Britain atau United Kingdom untuk masuk menjajah negara Iraq. Sehingga ke hari ini, tiada satu pun WMD ditemui di negara tersebut.

  Alasan hampir sama sedang digunakan di Gaza sekarang bagi membenarkan tentera Israel melancarkan serangan ke atas umat Islam di Gaza. Daerah kecil yang terkepung itu sudah masyhur di dunia sebagai sebuah penjara yang paling padat di dunia.

  Pintu sempadan mereka yang bersempadan dengan Mesir, iaitu Rafah, terus ditutup dan dihalang rejim baru Mesir di bawah pemerintahan al-Sisi.

  Sempadan darat Gaza yang lain, termasuklah sempadan laut, sudah dikepung Israel semenjak 2007, iaitu selepas Hamas memenangi pilihan raya yang dibuat secara demokratik.

  Wajib dihentikan!

  Lihatlah betapa kejamnya dunia hari ini terhadap rakyat Palestin di wilayah Gaza ini. Segala hak mereka dinafikan kerana dosa mereka memilih pemimpin secara demokratik.

  Sedangkan dalam masa sama, negara Barat inilah juga yang menjaja kempen seluruh dunia untuk mewujudkan sistem pentadbiran berasaskan kepada demokrasi.

  Namun, setelah rakyat Gaza menggunakan ruang pemilihan pemimpin melalui pilihan raya secara demokrasi yang diadakan pada tahun 2006, mereka dihukum.

  Gerakan kuat daripada kelompok Yahudi ini terutama dari Pertubuhan Zionis Dunia berhasil sehingga mereka berjaya merampas tanah Palestin dan menubuhkan negara Israel untuk golongan Yahudi pada 1948. Pertubuhan tersebut asalnya dipelopori golongan sekularis Yahudi dengan bermatlamat untuk menubuhkan negara mereka.

  Sejak Pertubuhan Zionis Dunia ditubuhkan secara rasmi pada 1897, mereka bekerja keras mendesak kuasa besar dunia pada ketika itu untuk menyokong hasrat mereka.

  Pemimpin terawal mereka, iaitu Theodor Herzl, memperkenalkan satu piagam baru kepada masyarakat Yahudi dan dunia dengan apa yang dikenali sebagai Der Judenstaat (The Jewish State).

  Dokumen inilah membentuk faham golongan Yahudi untuk membentuk sebuah negara bangsa untuk mereka. Sedang dalam dunia ketika itu, tiada satu pun negara yang boleh untuk diasaskan negara bagi golongan Yahudi.

  Namun, atas lobi yang berterusan ke atas kerajaan Britain, mereka mendapat sokongan kuat bagi pembentukan sebuah negara bagi golongan Yahudi. Pada 1917, Britain mengeluarkan deklarasi dikenali Deklarasi Balfour bagi menyokong tujuan ini.

  Deklarasi tersebut berbunyi: “His Majesty’s government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.”

  Berdasarkan deklarasi ini, jelas menunjukkan kerajaan Britain memberi sokongan penubuhan negara untuk Yahudi di Palestins serta memberikan jaminan untuk membantu sehingga tercapainya objektif digariskan Zionis.Malangnya, dalam banyak tanah jajahan Britain, bumi Palestin dipilih untuk diberikan kepada Yahudi.

  Inilah pencabulan yang berlaku di mana tanah Palestin milik bangsa Arab dan umat Islam, dirampas menggunakan pelbagai cara termasuk kekerasan dan segala instrumen sokongan kuasa besar digunakan demi menjayakan hasrat Zionis tersebut.

  Umat Islam Palestin tidak pernah putus asa dalam mengembalikan hak tanah mereka yang dirampas Zionis bagi menubuhkan negara Israel. Dalam hal ini, Dr Yusuf al-Qaradawi menyatakan mereka menentang negara Israel bukan kerana mereka berbangsa Yahudi tetapi kerana mereka melakukan kezaliman dengan mengambil hak rakyat Palestin lalu dijadikan milik mereka. Penentangan itu bukanlah disebabkan bangsa, bukan di atas dasar perkauman.

  Rakyat ditindas

  Dalam sejarah Islam, pernah bangsa Yahudi dan masyarakat Islam hidup bersama, sama ada di Andalus mahupun di Palestin sendiri.

  Pernah pada zaman Saidina Umar, beliau mengeluarkan satu deklarasi “Jaminan Umar” (al-Uhda al-‘Umariyyah) yang menjamin golongan Muslim dan bukan Muslim seperti Kristian dan Yahudi, untuk tinggal dengan selamat di Aelia (Baitul Maqdis) sekiranya mereka memilih untuk berbuat demikian. Sejarah ini berlaku selepas kota tersebut dibuka buat pertama kali oleh orang Islam pada zaman beliau.

  Berdasarkan apa yang dilakukan Saidina Umar ini, sarjana Barat seperti Karen Armstrong menyatakan Saidina Umar mempunyai visi yang jelas terhadap Jerusalem dengan mengamalkan prinsip inklusif ketika mana Islam berkuasa dan mentadbir Palestin.

  Inilah keadilan Islam yang sangat indah ditunjukkan Saidina Umar. Hak bagi golongan Yahudi untuk berada di Jerusalem dikembalikan beliau setelah pihak Roman menghalang mereka dari memasukinya 500 tahun sebelum itu, iaitu dari tahun 132 Masihi.

  Namun, apa yang berlaku pada zaman kini jauh berbeza dengan apa yang pernah berlaku dalam sejarah Islam. Apabila golongan Yahudi menguasai Palestin bermula secara rasminya pada 1948, pelbagai kezaliman yang dilakukan mereka terhadap umat Islam. Tiada lagi prinsip keadilan dilaksanakan, malah penindasan demi penindasan terus dilakukan ke atas umat Islam.

  Sepatutnya, golongan yang mereka perlu balas dendam ialah golongan Kristian. Ini kerana, golongan Yahudi ini teruk ditindas Kristian, bermula dengan penindasan Roman, sehinggalah pada ketika berlakunya Perang Dunia Kedua dalam zaman moden.

  Golongan Kristian sentiasa menganggap mereka lebih mulia daripada golongan Yahudi. Mereka menghina golongan Yahudi dengan pelbagai penghinaan. Malah mereka sanggup membunuh golongan Yahudi secara beramai-ramai dalam peristiwa Holocaust.

  Seakan golongan Kristian ingin menebus dosa yang mereka lakukan tersebut dengan memberi segala sokongan dan bantuan kepada negara Israel.

  Umat Islam tidak boleh berdiam diri dengan kezaliman berterusan Zionis. Palestin mesti dikembalikan kepada pemiliknya. Keadilan mesti ditegakkan kembali sepertimana yang dilakukan pada zaman Saidina Umar dan pada zaman Salahudin al-Ayyubi.

  Prinsip ini yang dinilai dan diangkat oleh Karen Armstrong terhadap kepimpinan Islam ketika mentadbir Palestin berbanding apa yang dilakukan Yahudi terhadap umat Islam kini. Beliau tegas menyatakan: “no peace and stability without justice”, tiada keharmonian dan kestabilan tanpa keadilan.

  Kempen kesedaran perlu diperkasakan melalui pelbagai kaedah, wadah dan cara yang sesuai. Nescaya suatu hari nanti, Palestin akan dapat dibebaskan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya sebagai satu keadaan di mana akan berlakunya Fath Baitul Maqdis selepas daripada kewafatan Baginda SAW.

  Nabi Muhammad  SAW bersabda: “Akan sentiasa ada golongan yang menegakkan kebenaran, mereka tidak gentar terhadap apa yang menimpa mereka sehinggalah datangnya perintah daripada ALLAH, mereka akan tetap demikian (berjuang). Sahabat bertanya, di manakah mereka wahai Rasulullah? Baginda SAW menjawab: “Mereka di Baitul Maqdis dan sekitarnya.” (Riwayat Ahmad)
  Prof Madya Dr Mohd Roslan Mohd Nor

  Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

  Syawal duga keberkesanan madrasah Ramadan

  Posted by epondok di Ogos 16, 2014

  Penerusan ibadah dengan amalan sunah kekalkan ketakwaan

  Madrasah Ramadan adalah proses tarbiah buat hati, jiwa dan roh yang mampu mendekatkan diri kepada Allah.

  Natijah daripada segala proses di madrasah Ramadan ini melahirkan hati yang bertakwa kepada Allah SWT di mana takwa adalah pakaian Mukmin untuk menggalas cabaran selama 11 bulan yang akan datang.

  Ketika ini juga akan teruji madrasah Ramadan yang telah berlalu selama sebulan dan adakah segala amal ibadah dan amal soleh yang telah dilaksanakan dapat direalisasikan dalam bulan Syawal ini.

  Mereka yang berjaya diubah oleh tarbiah Ramadan adalah orang yang amat beruntung kerana terlepas daripada kehinaan yang telah dinyatakan oleh Baginda SAW. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Amat jauh daripada rahmat Allah SWT bagi sesiapa yang sempat bertemu bulan Ramadan, tetapi tidak menggunakan peluang dengan sebaiknya, maka Allah tidak mengampunkannya.”(Hadis Riwayat Hakim).

  Orang bertakwa nikmat kemanisan Ramadan

  Orang yang benar-benar dapat menikmati kemanisan dan kegembiraan sambutan Aidilfitri adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Mereka inilah yang tergolong dalam golongan orang yang sentiasa meninggalkan larangan Allah di samping mentaati syiar Islam sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT bermaksud: “Demikianlah ajaran Allah. Sesiapa yang menghormati syiar agama Allah maka dialah orang yang bertakwa kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati Mukmin” .(Surah Al-Hajj ayat 32).

  Sabda Rasulullah SAW bermaksud : “Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh rasa keimanan dan penghayatan akan diampuni segala dosanya yang lalu”. (Riwayat Bukhari & Muslim). Hadis ini menunjukkan bahawa mereka yang dapat melepasi Ramadan dengan sempurna akan mendapat bonus keampunan daripada Allah SWT. Ini bergantung kepada sejauh manakah kita dapat mengikuti terma dan syarat yang ditetapkan. Ramai yang tidak menduga bahawa dugaan sebenar adalah pada bulan Syawal kerana penurunan peningkatan kualiti ibadah kita berlaku dengan begitu mendadak sekali terutama apabila selesai solat Aidilfitri.

  Masjid, surau lengang

  Masjid dan surau akan menjadi lengang, al-Quran akan disimpan dan kembalilah aktiviti kebiasaan yang dilakukan sebelum Ramadan. Mereka yang telah berjinak-jinak dengan masjid sudah mula menjauhi diri dan melipat sejadahnya. Mereka kembali kepada dunia seperti sebelumya dengan begitu ghairah sekali.

  Menyedari hakikat inilah, Baginda SAW menyeru kita, agar tekun dan terus melaksanakan amalan sunat walau berakhirnya Ramadan supaya kita senantiasa mengingati apakah tujuan Allah menghidupkan dan memanjangkan usia kita di muka bumi ini. Ibadah mestilah diteruskan kerana kehidupan kita sentiasa disambung oleh Allah SWT. Ibadah puasa juga tidak akan habis sehingga penghujung nyawa. Banyak puasa sunat yang dianjurkan khususnya puasa nabi Daud a.s yang berpuasa sehari dan berbuka sehari. Puasa Asyura, puasa Muharam, puasa Isnin dan Khamis dan lain-lain. Baginda SAW juga menyeru umat Islam agar terus mengerjakan ibadah puasa enam hari pada bulan Syawal di mana Baginda SAW telah berwasiat pada Sayyidina Ali r.a. yang bermaksud : “Wahai Ali, sesiapa antara kamu yang menyambung puasa Ramadan dengan enam hari di bulan Syawal, maka Allah akan menulis baginya pahala puasa satu tahun penuh.” (Al-Hadith). Amalan solat berjemaah di masjid setiap hari mestilah diteruskan di samping meneruskan ibadah qiamullail dan iktikaf. Lidah juga hendaklah dibasahi dengan zikir, terutama melalui pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bersedekah, berwakaf dan berzakat sepanjang masa serta memelihara silaturahim antara sesama manusia.

  Keistimewaan bulan Syawal

  Keistimewaan bulan Syawal adalah disebabkan sepanjang bulan itu adalah hari raya, hari kemenangan dan kegembiraan. Ia juga hari kesyukuran dan menambah amal kebaikan yang sedia terkumpul sejak Ramadan. Ia juga adalah bulan keampunan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dari Ibnu Mas’ud r.a. yang maksudnya: “Apabila mereka berpuasa sebulan Ramadan lalu pergi untuk mengerjakan solat Aidilfitri, Allah Taala berfirman : “Hai para Malaikat-Ku, tiap-tiap orang yang beramal itu mengharapkan pahalanya, dan para hamba-Ku yang berpuasa dalam bulan Ramadan lalu menunaikan solat Aidilfitri juga mengharapkan pahalanya, maka oleh kerana itu saksikanlah, bahawa sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka.” Lalu ada seruan : “Hai umat Muhammad, kembalilah kamu ke rumahmu masing-masing, sesungguhnya semua kejahatanmu telah diganti dengan kebaikan.” Maka Allah Taala berfirman: “Hai para hamba-Ku, kamu semua telah berpuasa untuk-Ku dan juga telah berbuka untuk-Ku, oleh kerana itu bangkitlah kamu semua, kamu semua telah diampuni.” (Zubdatul Wa’izhiin).

  Syawal juga bulan yang dimakbulkan doa melalui rahmat daripada Allah SWT serta kasih sayang-Nya. Rahmat ini telah dicetuskan oleh amalan baik selepas Ramadan apabila kesan tarbiah Ramadan sudah dapat dicernakan oleh jiwa manusia.

  Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya : “Bersungguh-sungguhlah kamu semua pada Aidilfitrii dengan bersedekah dan amalan-amalan yang baik, yang bagus dari solat, zakat, tasbih, tahlil kerana sesungguhnya hari ini Allah Taala mengampuni semua dosa kamu. mengabulkan semua doamu dan melihat kamu semua dengan kasih-sayang. “Allah SWT berfirman: “Hai para Malaikat-Ku, saksikanlah olehmu semua, bahawa sesungguhnya telah-Ku jadikan pahala mereka atas puasanya itu, keredaan-Ku dan ampunan-Ku.” (Hadith Qudsi).

  Pada hari ini, ramai yang memahami bahawa hari raya adalah hari untuk menghabiskan segala dana untuk menggantikan segalanya dengan yang baru.

  Bermewah-mewah, hiburan dan sebagainya. Pembaziran berleluasa sehingga mengabaikan tanggungjawab sebenar sebagai seorang Muslim. Kita lupa bahawa itu adalah hari untuk bersyukur, memuji, memuja dan membesarkan Allah SWT.

  Aidilfitri ialah adalah hari untuk mengembalikan fitrah manusia kepada keadaan asal semula jadi yang suci dan murni.

  Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

  Istiqamah lakukan amalan kebaikan

  Posted by epondok di Ogos 14, 2014

   

  Oleh Rosmidzatul Azila Mat Yamin

   

  Allah SWT sangat menyukai amalan yang istiqamah dan berkesinambungan kerana prinsip istiqamah tidak terpisah dalam rangkaian ibadah selain menjadi roh untuk menjiwai amalan serta menentukan amalan itu berkualiti atau sebaliknya.

   

  Rasulullah SAW bersab da: “Amalan yang paling disukai oleh Allah ialah amalan yang istiqamah (berterusan atau konsisten) walaupun sedikit.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

   

  Utama perkara fardu

   

  Bagi memastikan kita terus istiqamah melakukan amal kebaikan dan menjaga kesinambungan amal ibadah, hendaklah sentiasa menjaga dan menitikberatkan perkara fardu seperti solat lima waktu serta menyegerakan qada ibadah seperti puasa untuk memperoleh reda Allah SWT.

   

  Kedua, kita hendaklah sentiasa memohon pertolongan daripada Allah SWT dengan sungguh hati supaya diberikan hidayah dan keteguhan iman secara berterusan serta sentiasa berada di landasan yang betul sebagaimana ditekankan oleh syariat Islam.

   

  Ketiga, sentiasa melakukan ibadah sunat walaupun dalam kuantiti yang sedikit dan membaca ayat suci al-Quran secara berterusan, berusaha menghafaznya serta dibacakan dalam solat fardu atau sunat. Amalan ini harus dipupuk supaya kita sentiasa berinteraksi, mempelajari, memahami isi kandungan al-Quran.

   

  Rasulullah SAW: “Pertahankanlah dirimu bersama al-Quran ini, demi jiwa Muhammad yang ada ditangan-Nya, sesungguhnya al-Quran ini lebih cepat hilangnya daripada cepatnya ikatan tali unta yang terlepas.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

   

  Sentiasa berzikir

   

  Keempat, sentiasa berzikir kepada Allah SWT, di samping sentiasa beristighfar kerana ia amalan yang tidak sukar untuk dilakukan dan mempunyai manfaat besar iaitu dapat menguatkan iman serta meneguhkan hati.

   

  Kelima, sentiasa menghadiri majlis ilmu seperti kuliah agama, ceramah dan tazkirah selain berusaha mengenali serta menghayati sejarah hidup Rasulullah, sahabat dan tokoh ilmuwan Islam.

   

  Keenam, sentiasa berusaha menjauhkan diri daripada perkara mungkar yang boleh merosak dan mematikan hati seperti bersahabat dengan orang yang buruk akhlak, mengeluarkan kata-kata kesat serta lucah kerana ia boleh menyebabkan hati menjadi keras serta sukar untuk menerima hidayah Allah SWT.

   

  Ketujuh, segera bertaubat jika terlanjur melakukan dosa dengan taubat nasuha supaya tidak terjerumus kembali ke lembah kehinaan dan maksiat. Mudah-mudahan dengan melakukan amalan secara istiqamah menjadikan kita insan yang lebih bertakwa.

   

  Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

  Fitnah Tajam bagaikan panah

  Posted by epondok di Ogos 13, 2014

  DALAM kehidupan bermasyarakat, fitnah sukar untuk dihapuskan, tetapi ia boleh dielakkan dan dikurangkan. Melalui hati yang bersih dan akal yang waras seseorang itu boleh membuat pertimbangan tidak akan bercakap tentang orang lain dengan mengikut perasaan atau melepaskan dendam semata-mata untuk melemparkan fitnah kepada seseorang.

  Oleh itu, benteng keimanan yang kukuh adalah perisai kepada fitnah yang boleh menyebabkan seseorang itu terjebak dalam memfitnah orang lain dan dikenakan fitnah. Dalam era globalisasi peranan internet melalui media baharu seperti Facebook, Twitter dan pelbagai tulisan juga menyebabkan kita melakukan fitnah jika tidak berhati-hati.

  Jika dahulu mulut menyampaikan fitnah, kini tangan dan hati turut sama memfitnah orang lain tanpa usul periksa. Fitnah yang merebak dalam kalangan umat Islam tentunya akan membawa kehancuran kepada perpaduan ummah. Fitnah berlaku apabila dijadikan senjata politik untuk menjatuhkan lawan yang berlainan fahaman politik.

  Justeru, Nabi SAW bersabda: “Umatku itu dirahmati Allah dan tidak akan diseksa di akhirat, tetapi seksaan terhadap mereka di dunia berupa fitnah-fitnah, gempa bumi, peperangan dan musibah-musibah.” (riwayat Abu Daud)

  Begitulah dahsyatnya bahaya fitnah kepada umat Islam. Lantaran itu, fitnah diibaratkan bahayanya seperti seksaan gempa bumi dan peperangan serta musibah lain yang boleh menghancurkan perpaduan ummah.

  Dalam keadaan ini, seseorang itu mesti mengelakkan fitnah melalui mulut iaitu percakapan dan kata-mengata serta melalui hati dan tangan melalui media baharu seperti fitnah di internet.

  Peringatan Nabi SAW tentang hal ini: “Fitnah itu sedang tidur (reda) dan laknat Allah terhadap orang-orang yang membangkitkannya.” (riwayat Ar Rafii’)

  Melaknat

  Ingatlah, Allah SWT akan melaknat orang-orang yang menyebarkan fitnah, menghidupkan fitnah dan juga membuat fitnah. Perbuatan ini mendapat balasan setimpal oleh Allah SWT di akhirat kelak.

  Kita sering mendengar musibah dalam kehidupan bermasyarakat sering berlaku seperti kemalangan jalan raya, mati lemas di lautan, kebakaran dan juga banjir yang dahsyat. Begitulah juga diibaratkan fitnah seksanya sama dengan musibah-musibah ini.

  Dalam sebuah hadis, “Rasulullah SAW melarang penjualan senjata di kala berjangkitnya fitnah.” (riwayat Ath Thabrani)

  Hal ini, dikhuatiri boleh menyebabkan akan berlaku pergaduhan dan pertumpahan darah apabila senjata dijual semasa berlakunya fitnah. Bayangkan perasaan orang yang difitnah akan merasa marah, dendam dan sebagainya. Tentunya, tanpa fikiran yang waras akan menyebabkan mereka membalas balik kepada orang yang memfitnah dirinya.

  Peringatan ini juga telah dijelaskan oleh Nabi SAW yang bermaksud: “Jangan mendekati fitnah jika sedang membara, dan jangan menghadapinya apabila sedang timbul, bersabarlah apabila fitnah datang menimpa.” (riwayat Ath Thabrani)

  Ingatan ini sangat penting kepada umat Islam bagi menghadapi fitnah. Iaitu, jangan mendekati fitnah, dan jangan menghadapinya dengan kemarahan tetapi bersabarlah sebagai ujian dan dugaan daripada Allah SWT.

  Oleh itu, ketika berucap, berceramah dan menyampaikan cerita, kita umat Islam diminta meneliti dengan hati iaitu berhati-hati, berfikir dengan waras iaitu menapis apa yang disampaikan. Begitu juga, sebagai pendengar kita juga wajar berfikir sedalam-dalamnya tentang apa yang kita dengar bagi mengelakkan fitnah.

  Ada pendapat mengatakan, fitnah ini laju dan tajamnya bagaikan panah. Apabila mengenai sasaran, satu sasaran. Tetapi apabila dicabut ia akan terkoyak disebabkan dua mata panah (cangkuk) di sebelah luar yang bisa dan terlalu menyakitkan. Fitnah yang paling bahaya adalah fitnah dalam kalangan ummah.

  Begitulah, bahayanya fitnah jika dilakukan. Ia boleh menyakiti hati orang yang kena fitnah dan juga memalukan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dan menyebabkan dirinya dipandang serong dan dihina oleh masyarakat, walaupun perkara itu tidak benar.

  Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

  Usah ikut Qarun bangga miliki kekayaan dunia

  Posted by epondok di Ogos 12, 2014

   

  Oleh Syafiq Zulakifl

   

  Umat dididik berzakat, bantu golongan memerlukan

   

  Hikmah Allah SWT memperincikan kisah umat Islam yang dimurkai Allah dalam al-Quran adalah bagi memberikan peringatan penting kepada umat Islam hari ini supaya tidak terjun ke lembah kehinaan itu. Begitulah peringatan dan sandaran Allah SWT mengenai keangkuhan Firaun beriman kepada Tuhannya.

   

  Kisah Firaun dan Nabi Musa di Mesir diceritakan melalui pelbagai dimensi dan ayat sebagai peringatan Allah SWT kepada hamba-Nya bahawa setiap kemungkaran dilakukan oleh manusia itu disebabkan kejahilan mereka sendiri.

   

  Firman Allah SWT; “Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan.” (Surah al-Qasas, ayat 77)

   

   

  Minggu lalu, rancangan Ibrah bersama Ustaz Muhammad Syaari Ab Rahman meneliti seorang lagi orang kanan Firaun yang dimurkai Allah SWT sehingga akhirnya azab diturunkan kepadanya. Dia yang dimaksudkan adalah Qarun.

   

  Istilah ‘harta karun’ yang biasa menjadi ungkapan di bibir kita sebenarnya lahir daripada ketamakan manusia bernama Qarun di atas kekayaannya dan keadaan itu menjadikan dia sombong serta angkuh kepada Allah SWT.

   

  Allah Taala memperincikan kisah Qarun dalam firman yang bermaksud: “Sesungguhnya Qarun termasuk daripada kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta dan kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya: Janganlah engkau terlalu bangga. Allah Taala tidak menyukai orang yang membanggakan diri.” (Surah al-Qasas, bermula ayat 76)

   

  Kisah ini menjadi saksi bahawa kesombongan melalui harta tidak akan kekal lama jika umat Islam tidak memahami konsep kekayaan di dalam hidup ini.

   

  Perkara penting yang menjadi peringatan Allah SWT adalah manusia mempunyai sikap gopoh dan tamak apabila dilimpahi dengan rezeki. Mereka tidak bersyukur di atas kurniaan dilimpahkan kepada dirinya lalu harta itu tidak diinfakkan kepada mereka yang sepatutnya menerima hak.

   

  Begitulah Allah mendidik umat Islam mengeluarkan zakat apabila tiba waktu dan haulnya. Perkara kedua yang menambahkan lagi keangkuhan Qarun adalah kerana dia berbangga terhadap kekayaannya itu disebabkan ilmu yang ada pada dirinya.

   

  Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dia Qarun berkata, Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata kerana ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu, bahawa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya mengenai dosa-dosa mereka.” (Surah al-Qasas, ayat 76)

   

  Ilmu adalah milik Allah SWT. Justeru, bagi mereka yang dikurniakan kekayaan harta seharusnya tidak selesa dengan kekayaan mereka di dunia ini kerana Allah SWT sentiasa memberi peringatan bahawa kejayaan hakiki itu hanya pada akhirat kelak.

   

  Orang yang memiliki kekayaan dunia tidak akan kekal selama-lamanya kecuali mereka memahami tujuan kekayaan itu. Hal sedemikian diingatkan Allah melalui firman yang bermaksud: “Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan.” (Surah al-Qasas, ayat 77)

   

  Ketamakan Qarun dengan hartanya ini tidak terhenti di situ, malah diakui oleh pengikutnya. Sikap mendabik dada ini mengingatkan kepada manusia supaya berhati-hati dengan jawatan, pangkat dan kedudukan yang mulia diberikan Allah SWT kepada kita.

   

  Manusia sering kali diuji dengan kedudukan yang baik, malah memberikan gambaran bahawa kehidupan yang senang itu adalah anugerah sedangkan mereka tidak memahami setiap kelebihan itu juga adalah ujian untuk mereka.

   

  Allah SWT memperincikan lagi dengan firman yang bermaksud: “Maka keluarlah dia (Qarun) kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata: Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.” (Surah al-Qasas, ayat 79)

   

  Kisah Qarun diakhiri dengan kemurkaan Allah SWT yang menenggelamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi.

   

  Firman Allah SWT yang bermaksud: “Maka Kami benamkan dia (Qarun) bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang dapat membela diri.” (Surah al-Qasas, ayat 81)

   

  Mereka yang berziarah ke bumi Mesir pada hari ini dapat melihat sendiri tanda kebesaran Allah SWT serta menunjukkan peringatan Allah SWT kepada keingkaran dan kesombongan Qarun terhadap hartanya. Allah SWT tidak sekali-kali melupakan umat yang sentiasa mentaatinya.

   

  Biarpun Qarun yang menjadi orang kanan Firaun mengingkarinya dan bongkak, tetapi Firaun juga mempunyai orang kanan yang akhirnya mentaati perintah Allah. Perkara ini dijelaskan Allah SWT supaya umat Islam sentiasa mencontohi peribadi dan akhlak terpuji biarpun di dalam cengkaman Firaun.

   

  Dalam al-Quran Allah SWT menggunakan istilah ‘lelaki yang beriman’ bagi menunjukkan keimanannya biarpun tidak dijelaskan siapakah lelaki beriman itu. Oleh itu, jelaslah bahawa insan yang dimurkai seperti Firaun, Qarun dan Haman disebutkan dengan nyata dalam al-Quran.

   

  Berbeza dengan lelaki beriman pada zaman Firaun, disembunyikan keimanannya supaya mendidik umat tidak berasa sombong dan takbur.

   

  Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya berkata: Apakah kamu akan membunuh seseorang kerana dia berkata, Tuhanku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu, dan jika dia seorang yang benar, nescaya sebahagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta.” (Surah Ghafir, ayat 28)

   

  Keimanan umat Islam sentiasa diuji. Bagi mereka yang memahami seruan untuk mentaatinya tidak akan culas dan kurang keimanannya, tetapi bagi mereka yang mengabaikan perintah Allah SWT sebaliknya berlaku terhadap diri mereka.

   

  Begitulah simbol yang digunakan Allah SWT dalam menterjemahkan keimanan umat. Allah SWT akan memberikan hidayah kepada mereka yang sering mencarinya malah inginkan istiqamah terhadapnya. Bandingan itu tidak akan diperoleh bagi mereka yang mengingkari perintahnya.

   

  Kisah Qarun yang panjang, kisah Firaun yang berulang-ulang pada beberapa surah dalam al-Quran menjadi teladan bermakna kerana Allah SWT mengingatkan betapa besar kurniaan Allah SWT bagi mereka yang mentaati-Nya dan besar juga azab bagi yang mengingkar-Nya.

   

  Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.” (Surah Ghafir, ayat 39)

   

  Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

   
  Follow

  Get every new post delivered to your Inbox.

  Join 15,985 other followers